Wystawy

2019


WYSTAWY PLANOWANE

 

2020


WYSTAWY ZAKOŃCZONE


 • Stanisław Moniuszko (BCH)

 

2019

 • Owieczki, gm. Łubowo. Krajobraz archeologiczny (Dział Wystaw i Edukacji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Magdalena Felis)
 • Niepodległosć 1918: nie tylko Polska… Stulecie niepodległości państw Europy Wschodniej (Instytut Wschodni, prof. UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa)
 • Wygrał Polskę na fortepianie. I. J. Paderewski jako pianista i kompozytor (wystawa BWH)
 • Kraj Dogonów – kraj masek  (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich)
 • Edom odkrywanie. Polskie badania archeologiczne w południowej Jordanii – (Piotr Kołodziejczyk, Instytut Archeologii UJ)
 • Wystawa książek towarzysząca – IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities” 27-31 sierpnia 2019 (Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych – International Union of Anthropological and Ethnological Sciences); organizator: IEiAK, PTL, IUAES oraz Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Zaangażowanie / Edukacja / Animacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”; organizator: PTL/IEiAK (wystawa BWH)
 • “Cmentarze” – wystawa książek (wystawa BWH)

 

2018

 • Wystawa przemysłowa na Wzgórzu św. Łazarza 1908 (dr Liliana Krantz-Domasłowska)
 • Powstanie Wielkopolskie. 1848 Roku w pamiątkowych inskrypcjach (Agnieszka Stawicka, Zuzanna Zygmunt, opieka naukowa dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM)
 • Dara Musruf – Święto Duchów (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich)
 • Historia Lecha i piłki nożnej (Piotr Podolczak)
 • Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (Instytut Archeologii, projekt NEARCH)

 

2017

 •  Afrykańskie Mikołajki – wystawa afrykańskich instrumentów i fotografii (dr Łukasz Smoluch)
 • Fotografia krajobrazowa – Stories of the Untraversed (Melissa L. Hocking)
 • 500 lecie Reformacji (BWH)
 • Igłą malowane – wystawa prac Jolanty Walkiewicz
 • Ulica Głogowska 26-84. Historia miejsca – pamięć o miejscu (dr Liliana Krantz-Domasłowska)
 • Prezentacja dorobku naukowego Śp. Dr hab. Macieja Jabłońskiego (BWH)
 • Mały atlas ptaków – druga odsłona – wystawa fotografii Bogdana Walkiewicza
 • Bitwa Warszawska 1920 roku – wystawa książek (BWH)
 • Początki archeologii polskiej – wystawa publikacji z okazji Dnia Archeologa (BWH)
 • Wytwórcy pieczęci w prasie poznańskiej 1815-1914 (Paulina Chrząszcz, opieka naukowa dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM)
 • Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – prezentacja dorobku naukowego, z okazji jubileuszu 70 urodzin (BWH)
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości- wystawa planszowa oraz książek ze zbiorów Biblioteki Wydziału Historycznego (Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych +BWH)
 • Bohaterowie wyklęci (Muzeum Powstań Narodowych, Poznań)
 • Wystawa zagranicznych książek naukowych (ABE/IPS)
 • Zwyczaje i obrzędy wielkanocne (BWH)
 • Pamięci Profesora Roderyka Langego (BWH)
 • Madera – portugalska wyspa wulkaniczna na Oceanie Atlantyckim – wystawa fotografii Przemysława Hewelta
 • Mundur ułański XIX i XX wieku – wystawa publikacji oraz miniatur wykonanych przez Piotra Kostkę
 • Militaria w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego – wystawa książek (BWH)
 • Ewolucja umundurowania żołnierskiego stymulowana doświadczeniami I wojny światowej (eksponaty udostępnione przez “Hero Collection. Bracia Kłoskowscy” oraz ze zbiorów prywatnych Zygmunta Nizińskiego)
 • Prezentacja dorobku naukowego Śp. prof. Jolanty Dworzaczkowej (BWH)
 • Prezentacja dorobku naukowego Śp. prof. Lecha Trzeciakowskiego (BWH)

 

2016

 • Łazęga poznańska – wystawa fotografii Macieja Krajewskiego
 • Wystawa monografii miast i miasteczek (BWH)
 • Boże Narodzenie w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego (BWH)
 • Ulica Głogowska 27-83. Historia miejsca – pamięć o miejscu (Liliana Domasłowska)
 • Pożegnanie Józefa Piłsudskiego (BWH)
 • Świat około roku 966 – wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski (BWH)
 • Irlandzcy nobliści (Towarzystwo Polsko-Irlandzkie w Poznaniu)
 • Wystawa zagranicznych książek naukowych (ABE/IPS)

 

2015

 • Mały atlas ptaków  – wystawa fotografii Bogdana Walkiewicza
 • Przywrócone dziedzictwo. Klasztory cystersów i cysterek na Pomorzu Zachodnim (dr Barbara Stolpiak)