Wschodoznawstwo

  • Home
  • /
  • Wschodoznawstwo

KSIĘGOZBIÓR INSTYTUTU WSCHODNIEGO UAM

Instytut Wschodni UAM powstał w 1991 r. jako międzywydziałowa jednostka, której zadaniem było wszechstronne badanie przemian zachodzących na terenie byłego ZSRR. Ostateczna koncepcja instytutu została wypracowana około 1995 r. Miał on mieć charakter interdyscyplinarny, gromadząc uczonych ze wszystkich dziedzin humanistyki, prowadzących badania społeczeństw i kultur strefy postradzieckiej, postrzeganej w szerokiej perspektywie historycznej – od pradziejów po współczesność i jednocześnie przygotowywać wysoko wykwalifikowane kadry dla potrzeb tego regionu. W 1996 r. zainaugurowano studia magisterskie na oryginalnym kierunku Wschodoznawstwo, dla potrzeb naukowych i dydaktycznych zaczęto gromadzić księgozbiór. Pierwsze książki pochodziły z prywatnych darów dyrektora Instytutu prof. Grzegorza Kotlarskiego oraz członków Rady Instytutu.  Pozyskano także liczne książki, zwłaszcza słowniki i encyklopedie z dubletów Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych naszego Uniwersytetu. Od 1996 władze Instytutu zabiegały także o dary z partnerskich uniwersytetów i instytucji zagranicznych z kraju i terenu b. ZSRR. W miarę posiadanych środków dokonywano bieżących zakupów książek związanych tematycznie z profilem Instytutu. Pierwsze publikacje instytutu w serii Poznańskich studiów wschodoznawczych oraz własne czasopismo „Studia Wschodnie”, pozwoliły na uruchomienie regularnej wzbogacającej zbiory wymiany z bibliotekami.  Dopiero w końcu lat 90-ych XX w. uzyskano odpowiednie pomieszczenie i zorganizowana została czytelnia. Do 2012 r. prowadziła ją wraz z zobowiązanymi do dyżurów doktorantami mgr Danuta Urbaniak.  Znaczący rozwój księgozbioru nastąpił od 2001 r., gdy Instytut Wschodni został jednostką Wydziału Historycznego UAM, dzięki czemu uzyskał regularne finansowanie. Pozwoliło to na zwielokrotnienie zakupów książek. W następnych latach pozyskano najpierw rosyjskojęzyczną część księgozbioru znakomitego znawcy historii Europy Wschodniej, Profesora Stanisława Alexandrowicza (1931–2015), a następnie wybitnego toruńskiego etnologa, lituanisty dr Witolda Armona (1924–2002).

Księgozbiór Instytutu Wschodniego ma z założenia profil terytorialny, odnoszący się do krajów b. ZSRR i szeroko rozumiany humanistyczny. Dla potrzeb dydaktycznych zgromadzono w nim liczne podręczniki, słowniki i encyklopedie, jest też bogaty zbiór książek z dziedziny, filozofii, historii i archeologii, nauk politycznych i społecznych, filologii, etnologii i antropologii, a także ekonomii.

Do chwili włączenia go do Biblioteki Wydziału Historycznego UAM, miał on charakter zamknięty, zbiory udostępniano wyłączne w czytelni, mieszczącej się w siedzibie Instytutu Wschodniego w Collegium Hipolita Cegielskiego. Obecnie stanowi Sekcję Wschodoznawstwa, którą opiekuje się mgr Joanna Król.

 

prof. Krzysztof Pietkiewicz

Dyrektor Instytutu Wschodniego