Wschodoznawstwo

 • Home
 • /
 • Wschodoznawstwo

Styczeń 2020

 1. Ter-Matevosyan, Vahram :Turkey, kemalism and the Soviet Union : problems of modernization, ideology and interpretation, Cham 2019
 2. Martin, Barbara : Dissident histories in the Soviet Union : from de-Stalinization to Perestroika, London 2019
 3. Propaganda and conflict : war, media and shaping the twentieth century, London 2019
 4. Popular music and the moving image in Estern Europe, New York 2019
 5. Wasiucionek, Michał : The Ottomans and Eastern Europe : borders and political patronage in the early modern world, London 2019
 6. Morawska, Grażyna Małgorzata : Skrywana historia rewolucji rosyjskiej : prawdy i mity, Warszawa 2018
 7. Węglicka, Katarzyn : Wschodnie ścieżki : reportaże z dawnych rubieży Rzeczpospolitej, Białystok 2019
 8. Ojczyzna dobrej jakości : reportaże z Białorusi, Białystok 2019
 9. East Central European migrations during the Cold War, Berlin 2019
 10. Laruelle, Marlène : Russian nationalism : imaginaries, doctrines, and political battlefields, London 2019
 11. Pestka, Wojciech : Do zobaczenia w piekle :$bkresowa apokalipsa : reportaże, Kraków 2019
 12. Milczarek, Michał : Donikąd : podróże na skraj Rosji, Wołowiec 2019

Listopad 2019

 1. Kostìn, Ìgor Fedorovič, Czarnobyl : spowiedź reportera, Warszawa 2019
 2. Gil, Andrzej, Cztery odsłony imperium : Rosja, Syberia Zachodnia, Azja Centralna, Mołdawia, Lublin 2014
 3. Kazakhstan in the making : legitimacy, symbols, and social changes, Lanham 2016
 4. Epkenhans, Tim, The origins of the civil war in Tajikistan : nationalism, islamism, and violent conflict in post-Soviet space, Lanham 2016
 5. Boterbloem, Kees, Life in Stalin’s Soviet Union, London 2019
 6. Kyrgyzstan beyond „democracy island” and „failing state” : social and political changes in a post-soviet society, Lanham 2015
 7. Etty, John, Graphic satire in the Soviet Union : Krokodil’s political cartoons, Jacson 2019
 8. Of red dragons and evil spirits : post-Communist historiography between democratization and new politics of history, Budapest 2017
 9. Kazharski, Aliakei, Eurasian integration and the Russian world : regionalism as an identitary enterprise, Budapest 2019
 10. Hale-Dorrell, Aaron, Corn crusade : Khrushchev’s farming revolution in the post-Stalin Soviet Union, New York 2019
 11. Leŝenko, Larisa, Pogranicza cywilizacji : wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2019
 12. Nadskakuła-Kaczmarczyk, Olga, Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, Kraków 2019
 13. Kuzborska-Pacha, Elżbieta, Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich, Warszawa 2019
 14. Ilgiewicz, Henryka, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939), Warszawa 2019
 15. Podleśny, Artur, Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2019
 16. Wyszyński, Robert, Narodziny czy śmierć narodu : narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR, Warszawa 2010
 17. Kabzińska-Stawarz, Iwona, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością : Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Warszawa 2009

Wrzesień 2019

 1. Russia and Islam : state, society and radicalism, London 2011
 2. Mole, Richard C. M., The Baltic states from the Soviet Union to the European Union, London 2013
 3. Hatherley, Owen, Landscapes of communism : a history through buildings, London 2016
 4. Moldova : arena of international influences, Lanham 2012
 5. Kivelson, Valerie Ann, Russia’s empires, New York 2017
 6. Goeckel, Robert F., Soviet religious policy in Estonia and Latvia, Bloomington 2018
 7. Kabakov, Il’â Iosifovič, 60 – 70-e … : zapiski o neoficial’noj žizni v Moskve, Moskva 2008
 8. Brezhnev reconsidered, New York 2002
 9. Monaghan, Andrew, The new politics of Russia : interpreting change, Manczester 2016
 10. Gustafson, Thane, Wheel of fortune : the battle for oil and power in Russia, Cambridge 2012
 11. Rivkin-Fish, Michele, Women’s health in post-Soviet Russia : the politics of intervention, Bloomington 2005
 12. Monaghan, Andrew, Power in modern Russia : strategy and mobilisation, Manchester 2017
 13. King, Charles, The Moldovans : Romania, Russia, and the politics of culture, Stanford 2000
 14. Phillips, Sarah D., Women’s social activism in the new Ukraine, Bloomington 2008
 15. Snyder, Timothy, The road to unfreedom : Russia, Europe, America, London 2018
 16. Davoliūtė, Violeta, The making and breaking of Soviet Lithuania, London 2016
 17. The socialist car : automobility in the Eastern Bloc, Ithac 2011
 18. Josephson, Paul R., The conquest of the Russian Arctic, Cambridge 2014
 19. Sasse, Gwendolyn, The Crimea question : identity, transition, and conflict, Cambridge 2007
 20. Tompson, William J., The Soviet Union under Brezhnev, Edinburgh 2006
 21. Štern, Lûdmila Âkovlevna, Western intellectuals and the Soviet Union, 1920-40, London 2009
 22. Sakwa, Richard, The rise and fall of the Soviet Union 1917-1991, London 2010
 23. Grant, Bruce, The captive and the gift : cultural histories of sovereignty in Russia and the Caucasus, Ithaca 2009
 24. Gorsuch, Anne E., Youth in revolutionary Russia : enthusiasts, enthusiasts, bohemians, delinquents, Bloomington  2000
 25. Hemment Julie, Youth politics in Putin’s Russia : producing patriots and entrepreneurs, Bloomington 2015
 26. Zemszał, Piotr, Kultura – ideologia – metafora : metaforyczne dychotomie związane z kategoriami swoich i obcych w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953-1957, Toruń 2018
 27. Zemszał, Piotr, Ojciec, wódz, nauczyciel : nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym, Toruń 2016
 28. Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, Toruń 2016
 29. Auers, Daunis, Comparative politics and government of the Baltic states : Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st century, Basingstok 2015
 30. Pijl, Kees van der, Flight MH17, Ukraine and the new Cold War : prism of disaster, manchester 2018
 31. East European diasporas, migrations and cosmopolitanism, London 2016
 32. Schlögel, Karl, Grenzland Europa : Unterwegs auf einem neuen Kontinent, München 2013
 33. Schlögel, Karl, Das sowjetische Jahrhundert : Archäologie einer untergegangenen Welt, München, 2018
 34. European encounters : migrants, migration and European societies since 1945, London 2016
 35. The European Union and the Baltic States : changing forms of governance, London 2010
 36. Crump, Thomas, Brezhnev and the decline of the Soviet Union, London 2016
 37. Attwood, Lynne, Gender and housing in Soviet Russia : private life in a public space, Manchester 2017
 38. Ethnographies of the state in Central Asia : performing politics, Bloomington 2014
 39. Tanny, Jarrod, City of rogues and schnorrers : Russia’s Jews and the myth of old Odessa, Bloomington 2011
 40. Clements, Barbara Evans, A history of women in Russia : bfrom earliest times to the present, Bloomington 2012
 41. Reeves, Madeleine, Border work : spatial lives of the state in rural Central Asia, Ithaca 2014
 42. Pelkmans, Mathijs, Defending the border : bidentity, religion, and modernity in the Republic of Georgia, Ithaka 2006