Usługi

RODZAJ USŁUGI CENA BRUTTO
Kopie kserograficzne (czarno-białe) danych graficznych i wydawnictw albumowych 1 str.2,00 zł
Kopie kserograficzne (czarno-białe) wykonywane z materiałów udostępnianych w czytelni przeznaczone do celów dydaktycznych (do roku 1946)1 str.format A4
1 str. format A3
2,00 zł
3,00 zł
Kopie kserograficzne (czarno-białe) wykonywane z materiałów udostępnianych w czytelni przeznaczone do celów dydaktycznych (od roku 1946)1 str. format A4
1 str. format A3
0,30 zł
0,60 zł
Skan (rozdzielczość 300 dpi) 1 str. format A40,60 zł
Wydruk danych graficznych (czarno-białe)1 str. format A42,00 zł
Wydruk danych tekstowych 1 str. format A40,15 zł
Skan wysłany elektronicznie1 str. format A40,60 zł