SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

  • Home
  • /
  • SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Uwaga I rok!

Studenci I roku wszystkich kierunków związanych z Biblioteką Collegium Historicum zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z przedmiotu Szkolenie biblioteczne do końca I semestru.
Osoby, które nie będą miały wpisu w USOS do 26.02.2021 r., zobligowane są do niezwłocznego skontaktowania się z opiekunem Szkolenia dla danego kierunku (dane kontaktowe poniżej)  – najpóźniej tego dnia do godziny 12:00.
Nieuzyskanie zaliczenia do końca I semestru będzie wymagało wystąpienia o przedłużenie sesji.

Z poważaniem
Pracownicy BCH

KONTAKT Z OPIEKUNAMI SZKOLEŃ
ARCHEOLOGIA – mgr Lucyna Leśniak lucyna@amu.edu.pl
ETNOLOGIA – mgr Małgorzata Graumiler m.piech@amu.edu.pl
HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl
MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl
WYDZIAŁ HISTORII (wszystkie kierunki i specjalności) – mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl

 

szkolenie_2020