SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

  • Home
  • /
  • SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Szanowni Państwo,

Osoby, które z różnych przyczyn nie zaliczyły I, II lub III etapu Szkolenia bibliotecznego informujemy, iż jedyna możliwość uzupełnienia braków i uzyskania zaliczenia dla Studentów Archeologii, Etnologii, Muzykologii oraz wszystkich specjalności historii (w tym Humanistyki w szkole i Wschodoznawstwa) przewidziana jest na 07.02.2020 roku o godzinie 10:00.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie obecności najpóźniej do 04.02.2020 roku.

Studenci Historii sztuki proszeni są o bezpośredni kontakt z opiekunem szkolenia.

W przypadku braku zaliczenia w USOS-ie należy przede wszystkim sprawdzić poprawność podpięcia przedmiotu, następnie skontaktować się mailowo z poniżej wymienionym opiekunem danego kierunku/danej specjalności w celu wyjaśnienia wątpliwości.

KONTAKT Z OPIEKUNAMI SZKOLEŃ:

ARCHEOLOGIA – mgr Lucyna Leśniak lucyna@amu.edu.pl
ETNOLOGIA – mgr Małgorzata Graumiler m.piech@amu.edu.pl
HISTORIA (wszystkie specjalności) – mgr Gabriela Kaja gabi36@amu.edu.pl, mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl
HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl
HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE – mgr Gabriela Kaja gabi36@amu.edu.pl, mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl
MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl
WSCHODOZNAWSTWO – mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl

prezentacja