SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

  • Home
  • /
  • SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

III ETAP SZKOLENIA

 

W pierwszym tygodniu listopada zapraszamy następujące grupy:

04.11.2019 r., 12:30-14:00 – Studenci specjalności Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zgodnie z ustaleniami z dr  hab. Lucyną Błażejczyk-Majką;

05.11.2019 r., 9:00-10:30 – Studenci Muzykologii – grupa A;

05.11.2019 r., 10:30-12:00 – Studenci Muzykologii – grupa B;

07.11.2019 r., 9:00-10:30 – Studenci Etnologii – grupa 1;

08.11.2019 r., 12:30-14:00 – Studenci specjalności Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zgodnie z ustaleniami z prof. Anitą Napierałą.

 

W drugim tygodniu listopada kolejne grupy to: 

12.11.2019 r., 9:00-10:30 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

                        12:30-14:00 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym   zajęcia);

                        16:00-17:30 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

14.11.2019 r., 9:00-10:30 – Studenci Etnologii – grupa 2;

                        12:30-14:00 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia);

15.11.2019 r., 9:00-10:30 – Studenci Humanistyki w szkole;

                        10:45-12:15 – Studenci Wschodoznawstwa.

 

W trzecim tygodniu listopada przeszkoleni zostaną:

18.11.2019 r., 16:00-17:30 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

19.11.2019 r., 9:00-10:30 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

                        10:45-12:15 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

                        12:15-13:45 – Studenci Muzykologii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

21.11.2019 r., 8:00-9:30 – Studenci Archeologii – grupa 2;

                        9:45-11:15 – Studenci Archeologii – grupa 1;

22.11.2019 r., 10:45-12:15– Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia);

                        12:30-14:00 – Studenci Wydziału Historii (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym  zajęcia).

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW HISTORII SZTUKI BĘDZIE DOSTĘPNA W BIBLIOTECE SEKCJI HISTORII SZTUKI BCH (Collegium Novum, al. Niepodległości 4)

 

PODPIĘCIE PRZEDMIOTU W USOSWeb

Przypominamy, że Studenci I roku wszystkich kierunków i specjalności zobowiązani są do podpięcia przedmiotu Szkolenie biblioteczne w USOSWeb na I semestr I roku. Jest to niezbędne do otrzymania zaliczenia.

KONTAKT Z OPIEKUNAMI SZKOLEŃ

ARCHEOLOGIA – mgr Lucyna Leśniak lucyna@amu.edu.pl

ETNOLOGIA – mgr Małgorzata Graumiler m.piech@amu.edu.pl

HISTORIA (wszystkie specjalności) – mgr Gabriela Kaja gabi36@amu.edu.pl, mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl

HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE – mgr Gabriela Kaja gabi36@amu.edu.pl, mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl

MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl

WSCHODOZNAWSTWO – mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl

 

prezentacja