Opłaty

  • Zapis lub aktualizacja konta bibliotecznego na rok akademicki – 12,00 zł
  • Duplikat karty bibliotecznej – 12,00 zł
  • Bilet jednodniowy (raz na pół roku) – bezpłatny
  • Wypożyczenie kaucyjne – minimalna kaucja 50,00 zł
  • Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom – 0,30 zł
  • Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczonego na 24h za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom – 1,00 zł
  • Opłata za zagubienie książki – trzykrotna cena rynkowa
  • Opłata za zniszczenie książki – 15,00
  • Zagubienie klucza od szafki – 50,00