Muzykologia

PAŹDZIERNIK 2020

– Stanisław Moniuszko i jego muzyka / Rüdiger Ritter ; tłumaczenie Beata Kornatowska, Izabela Sellmer. Ritter, Rüdiger (1966- ).
– Tradycje ludowe w kulturze muzycznej : zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia / redakcja Tomasz Rokosz, Kinga Strycharz-Bogacz, Beata Bodzioch.
– Multimedia. T. 1, Estetyka-dźwięk / pod redakcją naukową Joanny Napieralskiej, Alicji Gronau-Osińskiej, Barbary Okoń-Makowskiej.
– Multimedia. T. 2, Obraz-interakcje / pod redakcją naukową Joanny Napieralskiej, Alicji Gronau-Osińskiej, Barbary Okoń-Makowskiej.
– Teraz musicie całkiem przestawić myślenie : 35 spojrzeń na muzykę i muzyków / pod redakcją Magdaleny Dziadek.
– Między wschodem a zachodem : kultura muzyczna i jej tradycje / pod redakcją Alicji Gronau-Osińskiej.
– Narodowa arytmia : nurt patriotyczny w twórczości artystów polskich w czasach zaborów / pod redakcją Wioletty Miłkowskiej.
– Obiektofony : wykorzystanie odpadów cywilizacyjnych w utworze Trash music / Wojciech Błażejczyk.
– Postmodernizm się skończył : cechy generacji MW w odniesieniu do idei postmodernizmu / Maria Peryt
– Entropia kultury : sztuka w ponowoczesnej pułapce / Krzysztof Lipka.
– Zygmunt Noskowski i skrzypce / Maria Orzechowska.
– Z harmonią na ty czyli O rzeczach muzycznie trudnych na wesoło / Michał Grabowski.
– Melcer odkryty na nowo : koncerty fortepianowe Henryka Melcera-Szczawińskiego w aspekcie wykonawczym / Joanna Ławrynowicz-Just.
– Polska sonata skrzypcowa końca XIX wieku : pianistyczne zagadnienia w sonatach skrzypcowych Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego / Katarzyna Makal-Żmuda.
– Karol Lipiński – życie, działalność, epoka. T. 7 / pod redakcją naukową Joanny Subel ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego. – Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej.
– George Enescu : sylwetka artysty i analiza wybranych utworów skrzypcowych / Michalina Radzińska.
– Zło w popkulturze : rynek muzyczny : krok do przepaści (fakty i świadectwa) / Grzegorz Kasjaniuk.
– Poeta w operze / Iwona Puchalska.
– “Tylko ziemia się nie zmienia” : wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku / Jarosław Macała.
– Między mową a śpiewem : słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian / Tomasz Rokosz.
– Podróż przez dźwięki : śladami Stanisława Moniuszki / Magdalena Dziadek.
– Muzyka w filmie / Piotr Pomostowski.
– Symfonia na 444 głosy / Danuta Gwizdalanka.
– Amerykański musical teatralny i filmowy w zwierciadle groteski / Barbara Pitak-Piaskowska.
– O polskich biografach Chopina w XIX wieku / Magdalena Dziadek.
– Moniuszko : kompendium / pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka.
– Syndrom Pogorelicia : muzyka, opera, performatywność / Grzegorz Piotrowski.
– Sztuka gry skrzypcowej. 2, Kształtowanie artystyczne i nauczanie / Carl Flesch ; z niem. przeł. Emil Górski.
– Muzyka w czasopismach polskich XVIII wieku : okres saski (1730-1764) : bibliografia i antologia / oprac. Jadwiga Szwedowska.
– Musics of many cultures : an introduction / Elizabeth May, editor ; foreword by Mantle Hood.
– Mit wieszcza : Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989 / Agnieszka Topolska ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce.
– Kompresja dźwięku i obrazu wideo : zapewnij najlepszą jakość przy najmiejszym rozmiarze! / Andy Beach.
– Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. 3 / redakcja Piotr i Edyta Chlebowscy.
– Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. 2 / redakcja Piotr i Edyta Chlebowscy.
– Czesław Niemen i jego płytowe dzieła / redakcja Piotr i Edyta Chlebowscy przy współudziale Łukasza Niewczasa.
– Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym : artyści – wydarzenia – konteksty / Renata Suchowiejko.
– Magnificat : od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początku XXI wieku / Tomasz M. Kienik ; Akademia Muzyczna im. – Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.
– Psychologia muzyki / redakcja naukowa Maria Chełkowska-Zacharewicz, Julia Kaleńska-Rodzaj.
– Dzika rzecz : polska muzyka i transformacja 1989-1993 / Rafał Księżyk. Księżyk, Rafał (1970- ).
– Dzieła kameralne Maxa Regera : inspiracje twórczością wielkich kompozytorów / Michał Rot. Rot, Michał (1988- ).
– Zobaczyć muzykę : notacja polskiej partytury współczesnej / Ewa Kowalska-Zając. Kowalska-Zając, Ewa.
– Dźwięk-słowo-niewyrażalność : relacje muzyki i poezji w cyklach pieśniowych Juliusza Łuciuka do słów Juliana Przybosia i Tadeusza Różewicza / Renata Dobkowsk.