Muzykologia

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem.

klasyfikacja_ksiazki_dziedziny

Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym.

klasyfikacja_ksiazki_naklejka_muzykologia

muzykologia_m1

muzykologia_m2

muzykologia_m3