Limity wypożyczeń

  • Home
  • /
  • Limity wypożyczeń

Pracownicy naukowi oraz emeryci Wydziału Historycznego

•    50 pozycji na 365 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
•    30 pozycji na 24h (książki i nuty oznaczone kolorem czerwonym)
•    30 pozycji na 30 dni (książki w wolnym dostępie oznaczone kolorem pomarańczowym oraz wydane przed 1945 r.) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
•    30 pozycji na 30 dni (czasopisma w wolnym dostępie) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
•    30 pozycji na 30 dni (czasopisma z magazynu) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Pracownicy naukowi oraz emeryci spoza Wydziału Historycznego

•    5 pozycji na 30 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne)

Doktoranci Wydziału Historycznego

•    30 pozycji na 90 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
•    10 pozycji na 24h (książki i nuty oznaczone kolorem czerwonym)
•    10 pozycji na 30 dni (książki w wolnym dostępie oznaczone kolorem pomarańczowym oraz wydane przed 1945 r.) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
•    5 pozycji na 7 dni (czasopisma w wolnym dostępie) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    5 pozycji na 7 dni (czasopisma z magazynu) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Doktoranci UAM spoza Wydziału Historycznego

•    5 pozycji na 30 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Studenci Wydziału Historycznego UAM i studenci wielu wydziałów

•   15 pozycji na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    3 pozycje (wydane po roku 1945) na 1 dzień (książki w wolnym dostępie oznaczone kolorem pomarańczowym oraz wydane przed 1945 r.)
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Doktoranci Wydziału Historycznego (którzy nie są słuchaczami studiów doktoranckich oraz osoby piszące prace magisterskie

  • 15 pozycji na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 7 dni rekomendowani przez pracowników naukowych Wydziału Historycznego

Studenci UAM spoza Wydziału Historycznego

•    3 pozycje na 14 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Pozostali pracownicy UAM

•    3 pozycje na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 7 dni
•    10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Osoby spoza UAM lub BUnin

  • 3 pozycje na 30 dni

Pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych Poznania rekomendowani przez pracowników naukowych Wydziału Historycznego na podstawie indywidualnego porozumienia dyrektora instytucji z kierownikiem Biblioteki oraz osoby rekomendowane.

Studenci i doktoranci innych uczelni Poznania BUSIN i BUDIN

  • 2 pozycje na 14 dni

Czytelnicy uprawnieni do korzystania z wypożyczeń w trybie kaucyjnym

  • 1 pozycja na 30 dni

Odbioru zamówionej pozycji dokonuje się osobiście  po wpłaceniu zwrotnej kaucji, której wysokość określa kierownik biblioteki lub kierownik sekcji biorąc pod uwagę wartość książki oraz liczbę egzemplarzy dostępnych w zbiorach Biblioteki.