Kolekcje

Kurt von Fischer

fisher

Katalog zbiorów prof. Kurta von Fischera (1913-2003)

Dar Prof dr. Kurta von Fischera, pochodzący z jego prywatnej biblioteki, od 1988 roku stanowi wydzieloną kolekcję w Bibliotece Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawiera ona książki, czasopisma muzykologiczne, edycje nutowe, niedrukowane dysertacje, nadbitki artykułów, płyty analogowe, mikrofilmy, dokumenty życia społecznego (programy koncertowe), notatki i materiały do zajęć dydaktycznych.
Największą część kolekcji stanowią książki (1216 woluminów) oraz nadbitki artykułów, których tematyka wiąże się z różnymi aspektami historii muzyki i obejmuje swym zakresem czasy od antyku do współczesności. Wśród prac syntetycznych można wyróżnić m.in. bibliografie, katalogi, encyklopedie, słowniki oraz księgi pamiątkowe i konferencyjne. Do szczególnie wartościowych należą reprinty prac źródłowych, jak również książki pochodzące z limitowanych edycji, dostępnych tylko w kilku bibliotekach europejskich. Dominują prace w językach niemieckim i angielskim, ale pojawiają się również publikacje w innych językach: włoskim, francuskim i hiszpańskim oraz w językach słowiańskich.
Bardzo cenny jest zbiór czasopism (85 tytułów), wśród których znajdują się niemalże komplety roczników takich czasopism, jak Acta Musicologica, Archivfur Musi-kwissenschaft, Early Musie History, Journal of Musicology, Journal of the American Musicological Society, The Musical Quarterly, Die Musikforschung, Nineteenth Century Musie, Quadrivium, Revue de Musicologie, Rivsta Italiana di Musicologia, Schweizer Beitrage zur Musikwissenschaft.
Wśród edycji nutowych (798 woluminów) do najważniejszych należą edycje manuskryptów (29 woluminów) oraz edycje faksimilowe kompozycji J. S. Bacha, C. F Haendla, L. van Beethovena, W. A. Mozarta, J. Haydna, F Schuberta, F Chopina, J. Brahmsa i C. Mahlera. Dar Prof dr Kurta von Fischera zawiera również kompletne edycje dzieł J. Dunstable’a, C. de Machauta, F Landiniego, Ph. de Vitry, W. A. Mozarta oraz niemal kompletne edycje dzieł A. Corellego i P Hindemitha. Zbiór obejmuje również liczne antologie, w tym serie Polyphonic Musie of the Fourteenth Century, The Music of the Fourteenth Century Italy oraz wiele pojedynczych utworów, reprezentatywnych dla historii muzyki.
Cenną kolekcję stanowią mikrofilmy, kompletnych bądź zachowanych fragmentarycznie źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, pochodzących z wielu ośrodków europejskich i kilku pozaeuropejskich. Katalog zawiera tylko część opisanych mikrofilmów, nie uwzględnia również spisu dokumentów życia społecznego oraz notatek i materiałów do zajęć dydaktycznych Prof. dr. Kurta von Fischera.

Katalog mikrofilmów z kolekcji prof. Kurta von Fischera

Pełen wykaz źródeł z kolekcji mikrofilmów prof. Kurta von Fischera opracowany został w oparciu o Repertoire International des Sources Musicales (RISM); Census-Catalogue of Ma¬nuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550 (CCM), ed. C. Hamm, H. Kellman, 1979-1988; Digital Image Archive of Medieval Music

I. Źródła z XI-XIII wieku
— fonds latin 1139; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds latin 3549; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds latin 3719; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Pluteus 29.1; Włochy, Florencja, Biblioteca Medicea-Laurenziana
— Cod. Guelf. 1099 Helmstad (olim 1206), W2; Niemcy, Wolfenbüttel II, Herzog August Bi¬bliothek
— Cgm 4997 (Kolmarer Liederhandschrift); Niemcy, Monachium; Bayerische Staatsbibliothek
— Guido z Arezzo, Micrologus, M 17 sup.; Włochy, Mediolan, Biblioteca Ambrosiana
— Liturgische 115 (olim Ed. IV 6); Niemcy, Bamberg, Staatsbibliothek
— Vat. Lat. 3741; Włochy, Rzym, Biblioteca Apostólica Vaticana
— Borghes 1 ; Włochy, Rzym, Biblioteca Apostólica Vaticana
— Ms. L.V. 30; Włochy, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati
— Ms. 2339; Austria, Wiedeń, Österreichische Nationalbibliothek

II. Źródła z XIV i XV wieku
1. Źródła włoskie
— Codex Rossi 215 ; Włochy, Rzym, Biblioteca Apostólica Vaticana
— Codex Panciatichiano 26; Wiochy, Florencja, Biblioteca Nazionale Centrale
— Codex Squarcialupi, Ms. Palatino 87; Włochy, Florencja, Biblioteca Medicea-Laurenziana
— Codex Lucca Ms. 184 (olim Codex Mancini), Włochy, Lucca Archivio di Stato
— MS 596 busta HH2; Włochy, Bolonia, Biblioteca Universitaria
— Ms. L.V. 30; Włochy, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati
— Ms J. II. 9; Włochy, Turyn, Biblioteca Nazionale
— Ms á. M. 5.24 (olim lat. 568); Włochy, Modena, Biblioteca Estense
— Ms. 1115; Włochy, Padwa, Biblioteca Universitaria (fragment)
— Ms. C. 55; Włochy, Padwa, Biblioteca Capitolare (fragment)
— Codex Ivrea, MS. 115; Włochy, Ivrea, Biblioteca Capitolare
— Grottaferrata, Collocazione provisoria 197; Włochy, Grottaferrata, Biblioteca Dell’Abbazia
— MS i tal. C1.IX.145 (Olim Ms.1120/128; 280; MS 7554); Włochy, Wenecja, Biblioteca Nazio¬nale Marciana
— Cod. 2216; Włochy, Bolonia, Biblioteca Universitaria
— Codex Faenza = Códice 117 Bonadies; Włochy, Florencja, Biblioteca Comunale
— Ms Q 15; Włochy, Bolonia, Civico Museo Bibliografico Musicle
— Aosta 15 (olim A1/D19); Włochy, Perugia, Biblioteca Augusta del Comune
— Ms. Asbhurnham 999; Wiochy, Florencja, Biblioteca Medicea-Laurenziana
— Ms. X. X. 1.11 (olim lat. 471); Włochy, Modena, Biblioteca Estense Universitaria
— Ms. á. M. 1.11 (olim lat. 454); Włochy, Modena, Biblioteca Estense Universitaria
— Ms. á. M. 1.13 (olim lat. 456); Włochy, Modena, Biblioteca Estense Universitaria
— MS 431 (G 20); Włochy, Perugia, Biblioteca Augusta del Comune
— Cod. 2216; Włochy, Bolonia, Biblioteca Universitaria
— Urbinates Latini 1411; Włochy, Rzym, Biblioteca Apostólica Vaticana. Chansonniers
— Mus. Stamp 4; Włochy, Florencja, Biblioteca Nazionale
— MS Basevi 2439 (olim Codex Basevi); Włochy; Florence, Conservatorio di Música Luigi Cherubini (fragment)
— Ottaviano Petrucci, Missae, Venedig 1503 (fragment)
— Ms. C. 56; Włochy, Padwa, Biblioteca Capitolare (fragment)
— Ms. Q 1 ; Włochy, Bolonia, Civico Museo Bibliográfico Musicale (fragment)
— Ms. F-09 (olim Libro del te Deum e Chirie del tempore Pasquale); Włochy, Parma, Archivo Capitolare (fragment)
— Palat. Lat. 501; Włochy, Rzym, Biblioteca Apostólica Vaticana (fragment)
— Ms. IA 9; Włochy, Palermo, Biblioteca Nazionale (fragment)
— Ms. IB 16; Włochy, Palermo, Biblioteca Nazionale (fragment)

2. Źródła francuskie
— Codex Chantilly, MS 564, (olim 1047); Francja, Chantilly Musée Condé
— Ms. fonds italien 568; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds nouv. acq. Frç. 6771 (olim Codex Reina); Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Ms. 222 C. 22 (olim Bibliothèque de la Ville); Francja; Strasburg, Bibliothèque Municipale
— fonds nouv. acq. Français 4917; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Collection de Picardie 67; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Ms. Cambrai 1328; Francja, Cambrai, Médiathèque Municipale
— fonds français 146 (olim Roman de Fauvel); Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds français 1584 (olim Machaut A); Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Trésor 16 bis (olim Codex Apt); Francja, Apt, Cathédrale Ste Arme, Bibliothèque du Chapitare
— Biblio de Cambrai 6; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Biblio de Cambrai 11 ; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds nouv. acq. français 4379; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds nouv. acq. français 4917; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— fonds français 15123 (Pixérécourt Chansonnier); Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale

3. Źródła angielskie
— Additional 29987; Anglia, London, British Library
— Additional 27630; Anglia, Londyn, British Library
— Additional 57950 (olim Old Hall Manuscript); Anglia, Londyn British Library
— Ms. Douce 381; Anglia, Oxford, Bodleian Library
— Ms. Canonici Miscellaneous 213; Anglia, Oxford, Bodleian Library
— Ms. Can. Pat. Lat. 229 ; Anglia, Oxford, Bodleian Library
— Ms. Cotton Titus A XXVI ; Anglia, London, British Museum (fragment)

3. Źródła szwajcarskie, niemieckie, austriackie, czeskie, belgijskie, hiszpańskie, portugalskie, polskie
— Codex Engelberg 314; Szwajcaria, Engelberg Stiftsbibliothek (fragment)
— Clm 22305; Niemcy, Monachium, Staatsbibliothek (fragment)
— Clm 2699; Niemcy, Monachium, Staatsbibliothek (fragment)
— Ms. 3224; Niemcy, Monachium, Bayerische Staatsbibliothek (fragment)
— Ms. 3725, Buxheimer Orgelbuch; Niemcy, Monachium, Bayerische Staatsbibliothek (fragment)
— Clm 14274, (olim Mus. 3232a; Cim. 352c („St Emmeram Codex”); Niemcy, Monachium, Bayerische Staatsbibliothek;
— Cgm 1115; Niemcy, Monachum, Bayerische Staatsbibliothek.
— Ms. 476, Messe de Tournai; Belgia, Tournai, Bibliothèque Capitulaire (fragment)
— s. s. (olim Wolkenstein Rodeneck Codex; Wolkenstein B); Austria, Innsbruck, Universitätsbibliothek.
— Cod. 2777, Wolkenstein A (1425), (olim Ree. 2068a); Austria, Wiedeñ, Österreichische Nationalbibliothek
— Cod. 4696; Austria, Wiedeñ, Österreichische Nationalbibliothek.
— Cod. 12875 (olim Fidekommissbibliothec, Cod. 7970); Austria, Wiedeñ, Österreichische Nationalbibliothek
— Ms. VI G 10b; Republika Czeska, Praga, Universitni Rnihovna (fragment)
— Ms. 5557; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er (fragment)
— Ms. 9126; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er (fragment)
— Ms. 15075; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er (fragment)
— Ms. 9126; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er (fragment)
— Ms. 11239 (Chansonnier of Marguerite of Austria); Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er (fragment)
— Ms. 228; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er (fragment)
— Escorial IV. a. 24, Hiszpania, Madryt, Palacio Real, Monasterio de S Lorenzo.
— Gerona s. s.; Hiszpania, Gerona, Archivo de la Catedral (fragment)
— Ms. Porto 714; Portugalia, Oporto Biblioteca Pública Municipale
— III. 8054 (olim Krasiñski 52); Polska, Warszawa, Biblioteka Narodowa

4. Traktaty teoretyczne
— Nicolai Capuanipresbyteri Compendium musicale, ed. Adrien de la Fage, Paris 1857
— Ms. VIII. D. 12; Włochy. Neapol, Bibliotaca Nazionale
— Iochannes Ciconia, De proportionibus (1411)
— Ms D. 5 inf.; Włochy, Mediolan, Biblioteca Ambrosiana
— Ms. 684; Włochy, Padwa, Biblioteca Universitaria (fragment)
— Aldini 361 (olim 130.A.26); Włochy, Pavia, Biblioteca Universitaria.
— Asbb. 1119; Włochy, Florencja, Biblioteca Medicea-Laurenziana
— Ms. lat. 7369; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
— Ms. XI E 9.; Republika Czeska, Praga, Universitni Rnihovna
— Ms. Magl. III 70; Włochy, Florencja, Biblioteca Nazionale
— Ms. 54.1 ; USA, Chicago Newberry Library
— Ms. 1257; Francja, Paryż, Bibliothèque Ste Genevieve (fragment)

5. Graduały, kancjonały, antyfonarze z XV i XVI wieku
– Ms. II C 7 (olim Kancionâl Jistebnick); Republika Czeska, Praga, Narodni Muzeum
– Graduał-Kancjonał bez sygnatury, Republika Czeska, Jindrichuv, Jindrichuv Hradec
– Clm 5023, Gradual-Antyfonarz, Niemcy, Monachium, Bayerische Staatsbibliothek
– Ms. UH. 1 (X.l), (Wonnentalergraduale); Niemcy, Karlsruhe, Badische Landesbibliothek
– Cod. DCXC; W³ochy, Verona, Biblioteca Capitolare
– MS Germ. 8° 190 (olim Preuss. Staatsbibliothek); Niemcy, Berlin-Tübingen Staatsbibliothek
– Cod. II A 6 (Franus Cantionale, olim 43); Republika Czeska, Hradec Krâlové, Krajske Muzeum, Knihovna (1505)
– Graduale Chrudim, Ms. 12580; Republika Czeska, Chrudim, Mestaske Museum
– Graduał-Kancjonał, Ms. VI C 20a; Republika Czeska, Praga, Universitni Knihovna
– Graduał-Kancjonał, Ms. VI B 24; Republika Czeska, Praga, Universitni Knihovna
– Graduał-Kancjonał C3/403; Republika Czeska, Klatovy, Okresni Muzeum

III. Źródła z XVI i XVII wieku
1. Tabulatury
a) organowe/klawiszowe
– P. Attagnant, Quatore Gaillardes neuf Dauen (druk z 1529); Niemcy, Monachium, Staatsbi¬bliothek
– Andrea Gabrieli, Il terzo libro de ricercari. ..tabulatiper ogni sorte di stromenti da tasti, Veneria (druk z 1596); Ms k. k. IV 28; Szwajcaria, Bazylea (fragment)
– Buchner, Ms. Basel F I 8a, Tabula A-E (1520)
– Hofer, Ms. Basel, FIX 52, Psalm 2, 6, 9, 12, 13 (ca 1620)
– Kotter, Ms. Basel F IX 22, Nr 31 „O dulcis Maria”, Nr 32 „Praelud in la”
– Ms. Basel F IX 56
– Samuel Scheidt, Tabulatura nova continens variationes aliquot psalmorum, fantasiarum, cantilenarum, passamezzo et canones, Hamburg, [druk z 1624]
– Johann Hermann Schein, Banchetto musicale (1617) (fragment: XVI — Padouana, â 5; XVII — Padouana, â 5;  – Courente, â 5; Allemande, â 4; Tripla, â 4, z Neue Ausgabe Sämtlicher Werke, ed. A. Adrio, Kassel, 1963-)
– ÖNB, Cod. 18491; Regina Clar Im Hoff (1629); Austria, Wideñ, Österreichische Nationalbibliothek; fol. lr-46 v.
– Girolamo Frescobaldi, Toccatê d’Intavolatura do Cembalo et organo libro primo, 1637; Ms Z 169; Włochy, Bolonia, Biblioteca Musicale G. B. Martini

b) lutniowe — włoskie, francuskie, niemieckie
– Joan Ambrosio Dalza, Intabulatura de lauto, libro quarto, Venice: Ottaviano Petrucci, 1508; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er
– Hans Neusidler, Ein newgeordent künstlich Lautenbuch (Nuremberg: Johann Petreius, 1536) (fragment)
– Ms F IX 53 de la Bibliothèque Publique de l’Université de Bâle; Szwajcaria, Bazylea, Öffentliche  Bibliothek Universität (fragment rękopisu)
– Esaias Reusner, Hundert Geistliche Melodien Evangelischer Lieder, welche auf die Fest- und andere Tage, so wol in der christlichen Gemeine, als auch daheim gesungen werden, Berlin, 1676/8 (fragment rękopisu)
– Ms. Magl. XIX. 105; Questro libro è da sonare di lento: di me Giulio Medici et suoi amici (sig- ned ‘Giuseppe Rasponi a di 12 di marzo 1635’; ex-Medici Palatina) (fragment rêkopisu)

c) gitarowe — włoskie, hiszpańskie
– Gaspar Sanz, Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza, Zaragoza ok. 1674
– Giovanni Ambrosio Colonna, II terzo libro de intavolatura di chitarra alia spagnuola, dove si contiene in particolare, diversi passacalli straordinarii chiacone, zarabande, e correnti alia francese, Milan 1623. Ms Y144; – – Włochy, Bolonia, Biblioteca Musicale G. B. Martini (fragment)
– Giovanni Ambrosio Colonna. Ms Y143; W³ochy, Bolonia, Biblioteca Musicale G. B. Martini (fragment)
– L’Académico Caliginoso detto il Furioso (Giovani Paolo Foscarini?), Il primo, secondo e terzo libro delia chitarra spagnola; Ms V 34; Włochy, Bolonia, Biblioteca Musicale G. B. Martini (fragment)

2. Traktaty teoretyczne
– Hebrew 1037; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
– Johann Andreas Herbst, Arte prattica e poética. Frankfurt 1653
– Piętro Cerone (1566-1625), El Melopeo y maestro. Neapol 1613

3. Inne
– Ms Q 24; Włochy, Bolonia, Civico Museo Bibliográfico Musicale
– Laudan Finaly 175; Włochy, Florencja, Biblioteca Nazionale
– Arcangelo Corelli, XII Sonatas or solos for a violin a Bass violin or harpsichord, London.
– Alfonso dalla Viola [delia Viola]; II sacrificio (Beccari), 1554; W³ochy, Florencja Biblioteca Nazionale
– Giulio Caccini; Magl. XIX. 66; Włochy, Florencja, Biblioteca Nazionale
– Francesco Severi Perugino, Salmi passaggiati per tutte le voci nella maniera che si cantano sopra ifalsi bordoni di tutti i tuoni eccesliastici, Libro primo, Roma 1615.

IV. Źródła z XVIII i XIX wieku
1. Utwory na instrumenty klawiszowe
Johann Philipp Kirnberger, Variation, w: Musikalisches Allerley, Berlin 1760; U6313
Carl Philipp Emanuel Bach, Stüde, w: Musikalisches Allerley, Berlin 1761
Carl Philipp Emanuel Bach, Arietta con variazionv, Mus. ms. P 735
Carl Philipp Emanuel Bach, Air Varie, „Le Figaro Musical” 1892 nr 4
Gian Battista Martini, Sonate d ‘intavolatura per l ‘órgano ed il cémbalo, Amsterdam 1742; Ms HH 9; Włochy, Bolonia, Biblioteca Musicale G. B. Martini (fragment)
Louis de Rohan; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale
Christian Gottlob Neefe, Klaviersonaten, (=Sechs Neue Klaviersonaten), Leipzig 1774 (fragment)
Christian Gottlob Neefe, Variation, (=Zwölf Klaviersonaten), Leipzig 1773 (fragment)
Christian Gottlob Neefe, Veraenderungen für das Klavier über das Thema aus Mozarts Zauberfloete, Bonn.
Christian Gottlob Neefe, Veraenderungen Jur das Klavier über das früchstückschmeckt viel…
Christian Gottlob Neefe, Variationen über das Jagdlied „Als ich auf meiner Bleiche “, w: Musikalische Nachrichten und Anmerkungen auf das Jahr 1770, Leipzig 1770; Belgia, Bruksela, Bibliothèque Royal Albert 1er
Lodovico Giustini, Sonate da cimbalo di piano e forte detto volgarmente di martelletti op. 1, Florence 1732. Facs. Cambridge, 1933
Benedetto Marcello, Sonata La Ciacona (110 variations on the chaconne bass and kbd Laberin- to). (1710-1720); Ms Vm 7, 5.289; Francja, Pary¿, Bibliothèque Nationale
Karl Christian Fasch, Ariette mit 14 var, (=Nagels Musik-Archiv nr 38), Hannower: Adolph Nagel Verlag 1929
Josef Gelinek [Jelinek], XVII variations pour le piano-forté, Paris (fragment)
François Couperin (le grand), Les folies françoises (1866-67); Ms Vm 7; Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale (fragment)

2. Utwory kameralne
Carl Philipp Emanuel Bach, Arioso per il Cembalo e violino.
Carl Philipp Emanuel Bach, Sokrates und Hamlet, fantasia.
Ludwig van Beethoven, kwartet smyczkowy op. 95 (autograf); Cod. 16531; Austria, Wiedeñ, Österreichische Nationalbibliothek
Michel Belavet, Recueil de pièces, petits airs, brünettes, menuets, etc. avec des doubles et vari¬ations, pout les flûtes traversieres, violons, pardessus de viole & c., Paris, ok. 1744 (fragment)
Josef Gelinek [Jelinek], Rose et Alexis, chanson allemande-favorites pour piano et flûte ou violon op. 73, Paris ok. 1810 (fragment)
Ignace Pleyel, Six sonatas for the piano forte or harpsichord with an accopaniment for a flute or violin & Violoncello, London, ok. 1800

3. Traktaty teoretyczne
Johann Adolph Scheibens, Critischer Musikus, Leipzig 1745, s. 594-699 + spis treœci
Johann Mattheson, Der Volkommene Capellmeister, Hamburg 1739 (fragment)
Johann Friedrich Daube, Der Musikalische Dilettant, 1773 (fragment dot. wariacji)
Friedrich Erhard Niedt, Handleitung zur Variation, Bd. II, Hamburg 1706

4. Szkoły na instrumenty klawiszowe
Johann Peter Milchmeyer, Die wahre Art das Pianoforte zu spielen

 

Anette Godefroid

Kolekcja płyt analogowych (486) oraz płyt kompaktowych (76) z muzyką operową, ofiarowana przez p. Dr. Anette Godefroid

 

Erwin i Gizela Schanzerowie

Kolekcja płyt analogowych – dar Erwina i Gizeli Schanzerów, Jülich (Niemcy) (oprac. Michał Podolak).

katalog_schanzer