Historia

Historia Biblioteki Instytutu Historii UAM sięga początków Uniwersytetu Poznańskiego.

W poszczególnych katedrach gromadzono wówczas zbiory, które z czasem utworzyły bibliotekę Seminarium Historycznego – zaczątek Biblioteki Instytutu Historii.

Gromadzenie zbiorów zgodne jest z profilem studiów oraz potrzebami pracowników naukowych Instytutu. Nabytki dotyczą historii poszczególnych krajów, regionów i miast, historii politycznej, społecznej, gospodarczej, historii prawa i stosunków międzynarodowych, historii wojska i wojskowości, języka i literatury, historii książki i mediów, historii kultury, sztuki oraz religii.

Obecnie księgozbiór liczy około 143 tys. vol. pozycji zwartych oraz 46,5 tys. vol. czasopism polskich i zagranicznych, lista prenumeraty obejmuje 83 tytuły czasopism.

Bogata kolekcja map i atlasów oraz zbiór 73 starodruków znacznie podnosi wartość księgozbioru.

Zbiory zawsze umiejscowione były przy kolejnych siedzibach Instytutu Historii UAM (Collegium Maius, Philosophicum, Iuridicum, Novum).

Od roku 1991 siedzibą Biblioteki było Collegium Historicum przy ulicy Św. Marcin 78.

Całość księgozbioru dostępna jest w katalogu on-line. Zamówień dokonuje się elektronicznie.

Od roku 2015 Biblioteka Instytutu Historii jako sekcja Historii weszła w skład Biblioteki Wydziału Historycznego z siedzibą na Morasku.

 

Małgorzata Piechowiak