Historia sztuki

  • Home
  • /
  • Historia sztuki

Historia

Biblioteka powstała w 1919 r. wraz z powołaniem do życia Seminarium Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego. W jej skład włączono część specjalistycznego księgozbioru pruskiej Akademii Królewskiej, działającej od roku 1903. Po II wojnie światowej zasób został powiększony zbiorem literatury zagranicznej, głównie niemieckiej pozostałej po seminarium istniejącym w latach okupacji, natomiast w latach późniejszych włączono część księgozbioru zlikwidowanej Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej UAM. W latach siedemdziesiątych XX w. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UAM przeszła zasadniczą reorganizację pod kierownictwem mgr. Janusza Pałubickiego i księgozbiór zaczął się szybko powiększać, także w drodze wymiany międzybibliotecznej i pozyskiwania darów zagranicznych. Biblioteka uważana jest odtąd za jedną z największych i najlepszych pod względem ilości i jakości zbiorów z zakresu historii sztuki w Polsce. Wprowadzony wówczas pionierski system klasyfikacji rzeczowej księgozbioru podręcznego obowiązuje do dziś. Kierunek ten do początku lat dziewięćdziesiątych pomyślnie kontynuowano pod kierownictwem mgr Doroty Matyaszczyk. W tym czasie w skład struktury bibliotecznej wchodziła ponadto Biblioteka Katedry Muzykologii. Od 1992 r. kierownikiem Biblioteki Instytutu Historii Sztuki pozostawał dr Jerzy Domasłowski. Z dniem 1 października 2015 r. na mocy zarządzenia Rektora UAM biblioteka została przekształcona w Sekcję Historii Sztuki Biblioteki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachowując dotychczasową lokalizację w Collegium Novum.

Zbiory

Księgozbiór Sekcji Historii Sztuki Biblioteki Wydziału Historycznego UAM liczy ponad 81000 woluminów, w tym 50000 książek, 2700 prac niepublikowanych (głównie magisterskich), niemal 14000 mikrofilmów i mikrofisz, spory jest zasób czasopism krajowych i zagranicznych. W jego skład wchodzą zarówno zbiory przedwojenne, jak przejęte po II wojnie światowej oraz liczne nabytki, dary i egzemplarze pozyskane z wymiany krajowej i zagranicznej. Do darczyńców należą m. in. J. Paul Getty Trust z Los Angeles, Deutsche Forschungsgemeinschaft z Bonn – Bad Godesberg, Inter Nationes z Bonn, Chiang Ching-kuo Foundation z Tajpej, Fundaçao Calouste Gulbenkian z Lizbony, a także szereg osób prywatnych. Wiele książek pozyskano z funduszy naukowych grantów badawczych.

Katalog większej części księgozbioru jest dostępny online, z pozostałej części inwentarza – przede wszystkim spisu czasopism – można korzystać tylko na miejscu, w formie wewnętrznego katalogu elektronicznego systemu SOWA. W pomocniczym katalogu kartkowym zawarte są książki i prace magisterskie pozyskane do zbiorów do 1992 r. i od tego czasu nie jest kontynuowany. Zgodnie z wytycznymi Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UAM, biblioteka ma charakter stacjonarny, tj. zdecydowana większość publikacji, z uwagi na wartość zabytkową, naukową i materialną, jest dostępna wyłącznie w czytelni oraz „na specjalnych zasadach”.

Lokalizacja

Sekcja Historii Sztuki Biblioteki Collegium Historicum znajduje się w Collegium Novum UAM przy al. Niepodległości 4 (blok A, IV piętro p. 409).

 

Jerzy Domasłowski