Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

Styczeń 2020

 1. 90 lat muzealnictwa w Słupsku : 1924-2014, Dorota Ciecholewska, Marzenna Mazur,  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2014
 2. Aby to piękno służyło innym… : kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich = May this beauty serve others… : the art collection of Olga and Tadeusz Litawiński, oprac. katalogu / catalogue ed. Krzysztof Przylicki, Towarzystwo Przyjaciół KUL; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,  Lublin 2016
 3. Avantgarde! : die Welt von Gestern; Deutschland und die Moderne 1890-1914; Worte in Freiheit; Rebellion der Avantgarde 1909-1918, für die Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin und die Staatsbibliothek  zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz hrsg. von Anita Kühnel, Michael Lailach und Jutta Weber,  Dortmund, Verlag Kettler; Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz 2014
 4. Barłóg, Piotr, Peregrynacje kapitolińskie,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,  Poznań 2017
 5. Borngässer, Barbara; Jaeger, Susanne, Dresden,  Philipp Relam jun., Stuttgart 2010 (ReclamsUniversal-Bibliothek, Nr. 18784. Reclams Städteführer Architektur und Kunst)
 6. Cmentarz na Rossie w Wilnie : historia, sztuka, przyroda, pod red. Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego,  Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA; Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”,  Warszawa; Kraków 2019
 7. Czerska, Karolina, Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck : dramaturgie istnienia,  Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2019 (Teatr/Konstelacje)
 8. Daniel Balabán, Jaroslaw Modzelewski : Intuicja malarza = Intuice malíře; 6.09-28.10.2018, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, red. Krzysztof Morcinek, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2018
 9. Edward Krasiński, by Kasia Redzisz and Stephanie Straine, Tate Liverpool, Liverpool 2016
 10. Evans, Gavin, Historia kolorów : tajemniczy świat barw,  przekład Władysław Jeżewski,  Bellona,  Warszawa 2019
 11. Evidentia : Reichweiten visueller Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit, Gabriele Wimböck, Karin Leonhard, Markus Friedrich, unter Mitarb. von Frank Büttner,  LIT,  Berlin 2007 (Pluralisierung & Autorität, Bd. 9)
 12. Für Euch! : 30 Jahre Stiftung Hirsch – Kulturförderung in Karlsruhe, [Katalog], Konzeption und Red. Sebastian Borkhardt, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,  Karlsruhe 2019
 13. Gugała, Maciej, Eksperymenty Davida Hockneya = David Hockney’s experiments,  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Wydawnictwo Tako,  Warszawa; Toruń 2019 (Studia i Monografie = Studies and monographs, t. 27)
 14. Hanna Żuławska (1908-1988) : twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej, katalogu Andrzej Zagrobelny,  [Muzeum Sopotu, Sopot 2016]
 15. Hans Baldung Grien : heilig / unheilig, Holger Jacob-Friesen,  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Deutscher Kunstverlag, Berlin; München 2019
 16. Hans Baldung Grien : neue Perspektiven auf sein Werk, Holger Jacob-Friesen, Oliver Jehle,  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Kalsruher Institut für Technologie; Deutscher Kunstverlag, Berlin; München 2019
 17. Jäggi, Carola, Ravenna : Kunst und Kultur einer spätantiken Residenzstadt : die Bauten und Mosaiken des 5. und 6. Jahrhunderts,  Aufl., Schnell & Steiner, Regensburg 2016
 18. Jan Marcin Szancer : ambasador wyobraźni, zespół red. pod kierownictwem Henryka Gościańskiego i Karola Prętnickiego,  Oficyna Wydawnicza G&P,  Poznań 2019
 19. Jan III. Sobieski : ein polnischer König in Wien, Hg. Paweł Jaskanis und Stella Rollig, [Katalog der Ausstellung im Winterpalais des Belvedere, Wien],  Hirmer Verlag, München 2017
 20. Jankau, Jerzy, Lekcja anatomii u Hansa Memlinga,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2019
 21. Kárpáti, Zoltán, Triumph of the body : Michelangelo and sixteenth-century Italian draughtmanship,  with contrib. by Eszter Nagy,  with essays by Marco Simone Bolzoni [et al.],  Museum of Fine Arts, Budapest 2019
 22. Klein, Holger A., Byzanz, der Westen und das „wahre” Kreuz : die Geschichte einer Reliquie und ihrer künstlerischen Fassung in Byzanz und im Abendland,  Reichert Verlag,  Wiesbaden 2004 (Spätantike – frühes Christentum – Byzanz : Kunst im ersten Jahrtausend, Reihe B: Studien und Perspektiven, Bd. 17)
 23. Kostel sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti sv. Hypolita, text Tomáš Valeš,  Ústav dějin umění AV ČR,  Praha 2017 (Monumenta Bohemiae et Moraviae, 4)
 24. Kowalski, Jacek, Średniowiecze : obalanie mitów; podręcznik bojowy,  Zona Zero, Warszawa 2019
 25. Kraków : dzieje i sztuka, nauk. Jacek Purchla,  aut. rozdziałów Andrzej Chwalba [et al.],  Międzynarodowe Centrum Kultury,  Kraków 2019
 26. Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w.; katalog wystawy czynnej w Muzeum Gdańska od 6 lipca do 30 października 2018 r., t. 1, Eseje, pod red. Edmunda Kizika; t. 2, Katalog, pod red. Jacka Kriegseisena, Muzeum Gdańska, Gdańsk 2018
 27. Landesmann, Peter, Die Darstellung „Der zwölfjährige Jesus unter den Schriftgelehrten” im Wandel der Zeiten,  Brill, Leiden; Boston 2010 (Biblical Interpretation Series, vol. 101)
 28. Marshall, Peter, Reformacja, tł. Jarosław Płuciennik i Maciej Potz,  naukowa Jerzy Sojka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019 (Krótkie Wprowadzenie)
 29. Un musée revolutionnaire : le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir, sous direction de Geneviè Bresc-Bautier et Béatrice de Chancel-Bardelot, avec la collaboration de Angèle Dequier et Marie-Pierre Salé,  Musée de Louvre; Hazan, Paris 2016
 30. MO muziejus Vilnius Lietuva = MO Museum Vilnius Lithuania, red. / ed. Daina Narbutienė, Ugnė Paberžytė, Ieva Stasevičiūtė, MO muziejus, Vilnius 2018
 31. Möbius, Friedrich, Wirklichkeit, Kunst, Leben  : Erinnerungen eines Kunsthistorikers,  Verlag Dr. Bussert & Stadeler,  Jena 2001
 32. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : arcydzieła malarstwa, nauk. Dorota Folga-Januszewska,  Arkady,  Warszawa 2019 (Arcydzieła malarstwa)
 33. Na jednej strunie : Malczewski i Słowacki; obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = On one string : Malczewski and Słowacki; paintings and drawings from the collection of the National Museum in Warsaw, naukowa / academic editors Anna Grochala, Piotr Kopszak, Muzeum Narodowe w Warszawie / The National Museum in Warsaw, Warszawa 2019
 34. Nowaszczuk, Jarosław, Jasnogórskie homagium koronacyjne : tekst, tłumaczenie, komentarz,  Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2019 (Rozprawy i Studia, t. 1078)
 35. Opus temporis – aneks : toruńskiej katedry historia najnowsza; prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2018-2019, nauk. Katarzyna Kluczwajd,  Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne,  Toruń 2019
 36. Ornes, Stephen, Math art : truth, beauty, and equations,  Sterling, New York 2019
 37. Pankiewicz i po… : Uwalnianie koloru; katalog do wystawy w Muzeum Lubelskim, lipiec-wrzesień 2016 r., pod red. Anny Hałaty, Marcina Lachowskiego, Doroty Seweryn-Puchalskiej,  Muzeum Lubelskie,  Lublin 2016
 38. Panorama Siedmiogrodzka = Erdélyi csatakörkép, teksty / tanulmányok Róbert Hermann, Alicja Majcher-Węgrzynek, Andrzej Szpunar,  Biały Kruk, Kraków 2019 (Seria Węgierska = Magyar sorozat)
 39. Platz und Territorium : urbane Struktur gestaltet politische Räume, von Alessandro Nova und Cornelia Jöchner,  Deutscher Kunstverlag,  Berlin; München 2010 (Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Max Planck-Institut. I Mandorli, Bd. 11)
 40. Pod znakiem Staszica : katalog zbiorów Muzeum Stanisława Staszica w Pile, wybór i oprac. Józef Olejniczak,  Muzeum Stanisława Staszica w Pile,  Piła 2011
 41. Pomnik : Europa Środkowa 1918-2018; wystawa w Muzeum Rzeźby, 16.12.2018 – 10.04.2019 merytoryczna Agnieszka Tarasiuk, Ania Miczko,  Muzeum Narodowe w Warszawie,  [Warszawa 2018]
 42. Pop, Andrei, A forest of symbols : art, science, and truth in the long nineetenth century,  Zone Books,  New York 2019
 43. Proctor-Tiffany, Mariah, Medieval art in motion : the inventory and gift giving of Queen Clémence de Hongrie,  The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 2019
 44. The reception of the Virgin in Byzantium : Marian narratives in texts and images, by Thomas Arentzen, Mary B. Cunningham,  Cambridge University Press,  Cambridge; New York 2019
 45. Sapientia aedificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom… = Wisdom has built her house… [eseje = papers], red. nauk. Janusz Trupinda, Muzeum Zamkowe w Malborku,  Malbork 2019
 46. Schreck, Anne-Cathrin; Ebert, Anja; Saalmann, Timo, Gekauft – Getauscht – Geraubt? : Erwebungen zwischen 1933 und 1945; der Band erscheint zur Ausstellung […], 26. Oktober 2017 bis 17. Juni 2018 im Germanischen Nationalmuseum, Verlag des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg 2017 (Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum, Bd. 18)
 47. Sieradzan, Wiesław, Verlorenes Kulturerbe? : Leben und Werk des Konservators von Westpreussen Bernhard Schmid (1872-1947),  Űbersetzung Józef Jarosz,  Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  Toruń 2019
 48. Snell, Daniel C., Religions of the ancient near East,  Cambridge University Press,  New York 2011
 49. Spiegel der Seele : Reflexionen in Mystik und Malerei, von Elena Filippi und Harald Schwaetzer,  Achendorff Verlag,  Münster 2012 (Texte und Studien zur europäischen Geistesgeschichte,  Reihe B, Bd. 3)
 50. Suchtelen, Ariane van, Dutch self-portraits of the Golden Age [katalog wystawy],  The Hague, Mauritshuis; Zwolle, Waanders Publishers 2015
 51. The surrealist movement from Dalí to Magritte : crisis and rebirth in 1929, by Didier Ottinger, with the collaboration of Marie Sarré [catalogue], Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery, Budapest 2019 (Publications of the Hungarian National Gallery 2019, 2)
 52. Sztuka jako dialog = Art as dialogue : Ewa Panufnik-Dworska, Jacek Dworski, Mateusz Dworski, red. Marek Śnieciński, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  Wrocław 2019
 53. Sztuka jest nieustającą polemiką : wokół refleksji teoretycznej i praktyki artystycznej Wandy Gołkowskiej, pod red. Anity Wincencjusz-Patyny,  Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  Wrocław 2018
 54. Tejszerska, Anna, Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939),  Wydawnictwo KUL,  Lublin 2019
 55. Tinguely : Museum Kunstpalast, Düsseldorf; Stedelijk Museum Amsterdam [catalog], editorial team Claire van Els [et al.], Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2016
 56. Tu jesteśmy : wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała = Here we are : selected works of post-1945 Polish art from the collection of Krzysztof Musiał, kurator / curator Wacław Kuczma,  Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń 2017
 57. Vlášková, Barbora, Wenceslaus Hollar Bohemus (1607-1677) : ze sbírek Památníku národního písemnictví; katalog k výstavěWenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla, Praha 2017,  Památník národního písemnictví, Praha 2017
 58. Weiss, Zofia; Łomnicka, Katarzyna, Konstanty Laszczka,  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2017
 59. Wincencjusz-Patyna, Anita, Odpowiedni dać rzeczy obraz : o genezie ilustracji książkowych,  Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  Wrocław 2019
 60. Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP w Poznaniu 2011-2014, red. katalogu Katarzyna Podgórska-Glonti, Józef Jurek, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,  Poznań 2014

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2019, 12 (329); 2020, 1 (330)
 2. Architectus : kwartalnik, 2019, nr 2 (58)
 3. Architektura murator, 2020, 1 (304)
 4. Ars : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akademie vied = Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, 52, 2019, 1
 5. Art de l’enluminure, no. 71
 6. Art in America, vol. 107, 2019, no. 11
 7. Artium Quaestiones , t. 30, 2019
 8. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2019, nr 4 (67)
 9. Denkmal heute : Denkmalpflege in Ősterreich, Jg., 2019, 2
 10. Dyskurs : pismo naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, 2019, nr 27, 28
 11. Format : pismo artystyczne, 2018, nr 79-80; 2019, nr 81
 12. Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2019, nr 35, 36
 13. Kunstchronik, Jg. 72, 2019, H. 12; Jg. 73, 2020, H. 1
 14. Museums Journal : Berlin & Potsdam, 2020, no. 1
 15. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2019, no. 4 (72)
 16. Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook, t. 85, 2019
 17. Starohrvatska prosvjeta, Serija, sv. 44-45, 2017.-2018.
 18. Sztuka i Dokumentacja, 2019, nr 20
 19. Szum, 2019/2020, 27

Grudzień 2019

 1. Ausgerechnet… : Mathematik und Konkrete Kunst [katalog wystawy, 2007], Würzburg 2014
 2. Banach, Wiesław, Zdzisław Beksiński 1929-2005,  Olszanica 2018
 3. Büchsel, Martin, Bildmacht und Deutungsmacht : Bildwissenschaft zwischen Mythologie und Aufklärung,  Paderborn 2019
 4. Bučilová, Lenka, Zorka Ságlová: úplný přehled díla,  [Praha] 2009
 5. Caravaggio [katalog wystawy], a cura di Carlo Strinati, Milano 2010
 6. Człowiek jest tematem nadzwyczajnym : o Alfonsie Karnym i jego muzeum, tekst Martyna Sianko,  wstęp Ryszard Saciuk,  Białystok 2018
 7. Dadamaino – Maria Papa Rostkowska : pureté de la ligne, textes de Flaminio Gualdoni, Nicolas Rostkowski,  Paris; Milano 2015 [katalog wystawy]
 8. Dimensionism: modern art in the age of Einstein [katalog wystawy], by Vanja V. Malloy,  Amherst, MA; Cambridge, MA; London 2018
 9. Élisabeth Vigée Le Brun i Polacy = and Poles : katalog wystawy = exhibition catalogue, merytoryczna Iwona Danielewicz,  Warszawa 2016
 10. Entdeckt! : Rebellische Künstlerinnen der DDR [katalog wystawy], Susanne Altmann, Ulrike Lorenz,  Mannheim 2011
 11. Francis Bacon and the tradition of art [katalog wystawy], by Wilfried Seipel, Barbara Steffen, Christoph Vitali,  Milano 2004
 12. Green, Susan L., Tree of Jesse iconography in northern Europe in the fifteenth and sixteenth centuries,  New York; London 2019 (Routledge Research in Art and Religion)
 13. Gumbrecht, Hans Ulrich, Produkcja obecności : czego znaczenie nie może przekazać,  przekład Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs,  Poznań 2016 (Biblioteka przestrzeni teorii)
 14. Howorus-Czajka, Magdalena, Tropami wielokrotności : strategie powtórzenia w sztuce polskiej lat 60. i 70. XX wieku,  Gdańsk 2019
 15. In neuem Glanz : das Schächer-Fragment des Meisters von Flémalle im Kontext = With new splendour : The Crucified Thief by the Master of Flémalle in context [katalog wystawy], / ed. by Jochen Sander,  Frankfurt am Main; Regensburg 2017
 16. Inspiracje, metamorfozy, refleksje, zespół red. Karolina Stanilewicz, Łukasz M. Sadowski, Aleksandra Sumorok,  Łódź 2017 (Sztuka w Łodzi, 7)
 17. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8, Województwo lubelskie, z. 16, Powiat radzyński, opracowanie autorskie Katarzyna Kolendo-Korczak, Anna Oleńska, Marcin Zgliński, dokumentacja fotograficzna Piotr Jamski, cz. 1-2,  Warszawa 2019
 18. Kolekcja Pomorska : 72 dzieł sztuki Edwarda Dwurnika z lat 1977-2005 : katalog wystawy, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Zamek Książąt Pomorskich, 12 października – 27 listopada 2016, katalogu Ewa Czaplińska-Stec,  Słupsk 2016
 19. Krasny, Piotr, Kościoły barokowe w Polsce,  Kraków 2019
 20. Kroplewska-Gajewska, Anna, Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu : katalog = The gallery of Polish painting and sculpture from late 18th to early 21st centuries in the District Museum in Toruń : catalogue, Toruń 2018
 21. Kultura miejsca : studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi, pod red. Waldemara Baraniewskiego i Piotra Słodkowskiego,  Warszawa 2019
 22. Kulturlandschaft Syrien : Bewahren und Archivieren in Zeiten des Krieges = Preserving and archiving in times of war [katalog wystawy], Autoren Rami El-Afandi [et al.], Berlin 2019
 23. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, 9, Der Bezirk Rheinfelden, von Edith Hunziker, Peter Hoegger,  Bern 2011 (Die Kunstdenkmäler der Schweiz)
 24. Kuźniak, Angelika, Boznańska : non finito,  Kraków 2019
 25. Lipka, Krzysztof, Entropia kultury : sztuka w ponowoczesnej pułapce,  Warszawa 2013
 26. Maniura, Robert, Art and miracle in Renaissance Tuscany,  Cambridge 2018
 27. Maria Papa Rostkowska (1923-2008) : le opere, gli amici, i luoghi, a cura di Stefano Cortina, testi di Marco Meneguzzo [et al.], San Donato Milanese 2017 [katalog wystawy]
 28. Markowska, Anna, Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?,  Kraków 2019
 29. Miller, Arthur I., The artist in the machine : the world of AI-powered creativity,  Cambridge, MA 2019
 30. Muzeum Okręgowe w Toruniu : przewodnik ilustrowany, wybór eksponatów i teksty Beata Bielińska-Majewska [et al.],  Emanuel Okoń,  Warszawa 2015
 31. Der nackte Mann = The naked man, [1-2] [katalog wystawy Linz, Budapest], / ed. Staff Elisabeth Nowak-Thaller, Aut. Edit András [et al.],  Nürnberg 2012
 32. Neilson, Christina, Practice and theory in the Italian Renaissance workshop : Verrocchio and the epistemology of making art,  Cambridge 2019
 33. Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above all : volume commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur, pod red. Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej,  Kraków; Rzeszów 2019
 34. Nicoletti, Luca Pietro, Maria Papa : un destino europeo = Un destin européen = European destiny,  a cura di Stefano Cortina […][,  Milano; Paris 2009
 35. Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975 : materiały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach w dniach 2-3 czerwca 2016 roku, pod red. Teresy Dudek Bujarek,  Katowice 2017
 36. Otto Freundlich 1878-1943 : artysta ze Słupska; malarstwo, rzeźba, rysunek grafika, witraż, mozaika; wystawa ze zbiorów Musée de Pontoise – Donation Freundlich; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 14 czerwca – 14 września 2008, katalogu Beata Zgodzińska,  Słupsk 2008
 37. Pamiątka jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze Gostyńskiej, Dariusz Dąbrowski,  Gostyń 2018
 38. Pawlik, Anna, Das Bildwerk als Reliquiar? : Funktionen früher Grossplastik im 9. bis 11. Jahrhundert,  Petersberg 2013 (Studien zur internationaen Architektur- und Kunstgeschichte, 98)
 39. Platz und Territorium : urbane Struktur gestaltet politische Räume, von Alessandro Nova und Cornelia Jöchner,  Berlin; München 2010 (I Mandorli : italienische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Bd. 11)
 40. Poeschke, Joachim, Mosaiken in Italien : 300-1300,  München 2009
 41. The politics of gender culture under state socialism : an expropriated voice, ed. by Hana Havelková and Libora Oates-Indruchová, 1st issued in pbk., London; New York 2015 (Routledge research in gender and politics)
 42. Prewęcka, Karolina, Mela Muter : gorączka życia,  Warszawa 2019
 43. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego : studia z historii sztuki, pod red. Teresy Dudek Bujarek,  Katowice 2019
 44. Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluce, Jiří Kuthan, Jakub Šenovský, Praha 2019
 45. Ristujczina, Luba, Stanisław Wyspiański : artysta i wizjoner,  Warszawa 2019
 46. Rössler, Anna-Maria, Die „Kirchenstühl” : barocke und klassizistische Laiengestühle im katholischen Sakralbau Süddeutschlands,  Petersberg2019 (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 167)
 47. Rüstem, Űnver, Ottoman baroque : the architectural refashioning of eighteenth-century Istanbul,  Princeton; Oxford 2019
 48. Sack, Warren, The software arts,  Cambridge, MA 2019 (Software Studies)
 49. Sala, Bartłomiej Grzegorz, Krakowskie synagogi,  Łódź 2019
 50. Samusik, Katarzyna; Samusik, Jerzy, Pałace Podlasia,  Białystok 2019
 51. Sapientia aedificavit sibi domum – Mądrość zbudowała sobie dom… = Wisdom has built her house… [katalog wystawy], naukowa Janusz Trupinda,  Malbork 2019
 52. Silvia Bächli : Shift; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 13/7-29/9/2019, Kirsten Claudia Voigt,  Bielefeld 2019
 53. Słupska kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, Katarzyna Maciejewska,  Słupsk 2017
 54. „Sola Scriptura” : biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku; wystawa ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN [et al.]; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku…, 24 października – 28 lutego 2016 = „Sola Scriptura” : Malerei und Grafik mit biblischen Motiven bei pommerschen Protestanten vom 16. zum 20. Jh.; Mittelpommesches Museum in Słupsk…, 24.10.2015 – 28.02.2016, katalogu / Bearb. des Katalogs Anna O. Sujecka,  wyd. 2 / Ausg. 2,  Słupsk 2017
 55. Stefan Wegner : A najistotniejszy jest rytm = The rhytm is essential [katalog wystawy], teksty / texts by Józef Robakowski, Paulina Kurc-Maj,  Poznań 2019
 56. Styl : das Berliner Modejournal der frühen 1920er Jahre, Adelheid Rasche, Anna Zika,  Bielefeld; Berlin 2009
 57. Tamás Kiraly : ‘80s, ed. by Gyula Muskovics, Andrea Soós, Budapest 2017
 58. Thomas, Paul, Quantum art and uncertainity,  Bristol; Chicago 2018
 59. Thompson, Erin L., Possesion : the curious history of private collectors from antiquity to the present,  New Haven; London 2016
 60. Tomasz Struk : Prześwity = Translucencies, / ed. by Roman Lewandowski, Grzegorz Hańderek,  Katowice 2018
 61. Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania : domy, pomniki, cmentarze, naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski,  Toruń 2019 (Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)
 62. Das verschwundene Museum : die Verluste der Berliner Gemälde- und Skulpturensammlungen 70 Jahre nach Kriegsende,  von Julien Chapuis und Stephan Kemperdick,  Petersberg; Berlin 2015
 63. Visual culture and mathematics in the early modern period, by Ingrid Alexander-Skipnes,  1st iss. in pbk, London; New York 2019 (Visual cuture in early modernity)
 64. Wagner, Adam, Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w., t. 1-2,  Warszawa 2019
 65. Wanda Gołkowska : zmienność w międzyczasie = changeability in meantime [wystawa], teksty  / texts by Jolanta Studzińska, Marta Smolińska, Wanda Gołkowska, Poznań 2019
 66. Watkin, David, The Roman Forum,  Cambridge, MA 2009 (Wonders of the World)
 67. Wszystko osiąga się przez nadzieję… : kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, nauk. Łukasz Galusek,  Katowice 2017
 68. Wszystko osiąga się przez nadzieję… : kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku; katalog wystawy, Bernadeta Stalmach,  oprac. katalogu obiektów Henryka Olszewska-Jarema [et al.],  Katowice 2018
 69. Zieliński, Jarosław, Stacje kolejowe : świat, Europa i Królestwo Polskie 1830-1915; architektura i budownictwo,  Łódź 2019
 70. Zieliński, Jarosław, Stacje kolejowe : Warszawa 1845-1915; architektura i budownictwo,  Łódź 2019
 71. Zuffi, Stefano, Caravaggio : zbliżenia,  tłum. Łukasz Szulim,  Warszawa 2019

 

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2019, 11 (328)
 2. Architektura Murator, 2019, 11 (302), 12 (303)
 3. Arteon : magazyn o sztuce, 2019, nr 12 (236)
 4. Barok : historia, literatura, sztuka, półrocznik 25, 2018, 1-2 (49-50)
 5. Biuletyn Historii Sztuki = Bulletin of Art History, R. 81, 2019, nr 1
 6. Kronika Miasta Poznania, 2019, z. 4, Głogowska, t. 2,  prowadzący Jerzy Borowczyk, Piotr Korduba
 7. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, 72. Jg., 2019, H. 11
 8. Kunstforum International, 2019, H. 264
 9. Opuscula Historiae Artium, 68, 2019, 1
 10. Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 17, 2018
 11. Quart : kwartalnik Instytutu Historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, nr 3 (53)
 12. Texte zur Kunst, 29. Jg., 2019, H. 116
 13. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’ Arte, 82, 2019, 3

Listopad 2019

 1. Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2018 = 10th Polish Print Triennal Katowice 2018 [katalog wystawy], red. / ed. by Anna Cichoń, Grzegorz Hańderek, Katowice 2018
 2. 70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, katalogu Zuzanna Tomaś-Krynicka,  współpraca Kacper Ziółkowski,  Warszawa 2018
 3. Aubé, Pierre, Św. Bernard z Clairvaux, przeł. Łukasz Maślanka,  Warszawa 2019 (Biografie Sławnych Ludzi)
 4. Bazin, Jérȏme, Réalisme et égalité : une histoire socjale de l’art. en République Démocratique Allemande (1949-1990),  [Paris] 2015 (Oeuvres en sociétés)
 5. Berzal de Dios, Javier, Visual experiences in Cinquecento theatrical spaces,  Toronto; Buffalo; London 2019
 6. Brzostowska, Maria Luiza, O symbolu i obrazie : neoplatońskie rozumienie symbolu z perspektywy ontologii obrazu Hansa-Georga Gadamera,  Warszawa 2018
 7. The Cambridge companion to ancient Mediterranean religions, ed. by Barbette Stanley Spaeth, Cambridge 2013
 8. Chiaroscuro als ästhetisches Prinzip : Kunst und Theorie des Helldunkels 1300-1550, Claudia Lehmann [et al.],  Berlin; Boston 2018
 9. Claude Lévi-Strauss : struktura i nieoswojone, nauk. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl,  Poznań 2019
 10. Co po Cybisie? [katalog wystawy], pod red. Michała Jachuły i Małgorzaty Jurkiewicz, Warszawa 2018
 11. Crane, Susan A., Collecting and historical consciousness in early-nineteenth-century Germany,  Ithaca; London 2000
 12. Cymer, Anna, Architektura w Polsce 1945-1989,  2  poprawione,  Warszawa 2019
 13. Design 32 : [najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2018, 11 maja – 2 czerwca 2019] – Academy of Fine Arts best design diploma 2018, May 11 – June 2, 2019, Weronika Kocela,  Katowice 2019
 14. Domenico Martinelli : tvář génia barokní architektury = Genie der Barockarchitektur, [aut.] Hellmut Lorenz [et al.], Rousínov 2006
 15. Dominiczak, Jacek; Gawlicki, Marcin; Wołodźko, Jerzy W., Odbudowa Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku : fotografie Kazimierza Lelewicza = Rebuilding the Great Armoury in Gdańsk : photographs by Kazimierz Lelewicz,  Gdańsk 2014 (Przemyśleć miasto : perspektywy gdańskie. Archiwum = Rethinking the city : prspectives from Gdańsk. The archives)
 16. Dziedzictwo Kronenbergów, Aleksander Senk,  Warszawa [2010]
 17. Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998, Joanna Kiliszek,  Warszawa 2017
 18. Flügelaltäre um 1515 – Höhepunkte mittelalterlicher Kunst in Brandenburg und in den Nachbarregionen, und Konzept Peter Knüvener, Werner Ziems,  Berlin 2016, (Arbeitshefte des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Nr. 42, 2016)
 19. Freski Jerzego Nowosielskiego w cerkwi św. Jana Klimaka, tekst Henryk Paprocki, Warszawa 2018
 20. Gabryś, Dorota, Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [katalog wystawy],  Kraków 2019
 21. Gawlicki, Marcin, Polanki : podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich,  Gdańsk 2019
 22. Goethe, [Johann Wolfgang von], Italienische Reise,  textkritisch durchgesehen von Erich Tunz, kommentiert von Herbert von Einem,  Jubiläumsausg., München 2007
 23. Graw, Isabelle, The love of painting : genealogy of a success medium,  Brian Hanrahan, Gerrit Jackson, Berlin 2018
 24. Gutowski, Bartłomiej, Secesja : [historia, sztuka, ludzie],  Warszawa 2018
 25. Hanna Łuczak : Częstotliwości malarstw; prace z cyklu Czas, Historia, Pamięć = Frequencies of paintings ; works from the series Time, history, memory,  tekst / text Paweł Polit,  Poznań 2019
 26. Hindriks, Sandra, Der „vlaemsche Apelles” : Jan van Eycks früher Ruhm und die niederländische „Renaissance”,  Petersberg 2019 (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 164)
 27. Homosexualita v dějinách české kultury, [aut.] Putna, Martin C. [et al.], 2, Praha 2013
 28. Ideological equals : women architects in socialist Europe 1945-1989, by Mary Pepchinski and Mariann Simon,  London; New York 2017
 29. Ikonografia ulic Św. Jana, Floriańskiej i Pijarskiej oraz środkowych odcinków ulic Św. Tomasza i Św. Marka w Krakowie, [aut.] Iwona Kęder [et al.],  Kraków 2019 (Katalog widoków Krakowa, t. 7)
 30. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie = Icons from the 14th-16th centuries in the National Museum in Krakow,  1 / vol. 1,  Katalog = Catalogue, [aut.] Mirosław Piotr Kruk; t. 2 / vol. 2, Badania technologiczne = Technological tests, red. / ed. by Mirosław Piotr Kruk; t. 3 / vol. 3, Ilustracje = Illustrations,  red. / ed. by Mirosław Piotr Kruk,  Kraków 2019
 31. Inszenierungen von Sichtbarkeit in mittelalterlichen Bildkulturen [Prof. Dr. Barbara Schellewald zum 65. Geburtstag],  Henriette Hofmann, Caroline Schärli und Sophie Schweinfurth,  Berlin 2018
 32. Interaktywne media sztuki = Interactive media arts, / ed. Antoni Porczak,  Kraków 2009
 33. Intorno a Marcello Bacciarelli : Italiani nella Varsavia dei Lumi, a cura di Andrzej Pieńkos e Mariusz Smoliński,  Warszawa 2019
 34. Jan Bułhak i Paul Czarnecki : polscy fotograficy i wydawnictwa pocztówkowe w Wolnym Mieście Gdańsku = Jan Bułhak & Paul Czarnecki : Polish photographers and postcard publishers in the Free City of Danzig, / ed. Jerzy W. Wołodźko,  Gdańsk 2013
 35. Józef Budka : Prawda śladu; odmienne stany świadomości = The truth of the mark; altered states of consciousness, Katowice 2018
 36. Karl Friedrich Schinkel : das architektonische Werk heute = The architectural work today, von / ed. by Hillert Ibbeken, Elke Blauert,  Stuttgart; London 2001
 37. Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900, nauk. Wojciech Walanus,  Kraków 2019
 38. Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : sygnatury 2300-2999, pod red. Magdaleny Bugajewskiej i Izabeli Mrugasiewicz,  [cz. 1-2], Poznań 2009
 39. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, 12, Województwo  podlaskie (białostockie),  z. 4, Powiat bielski,  oprac. autorskie, red. Zbigniew Michalczyk [et al.], dokumentacja fotograficzna Piotr Jamski, cz. 1-2,  Warszawa 2019
 40. Kawecki, Witold, Tajemnice Caravaggia,  Kielce 2019
 41. Kawulok, Michał, Sztuka Jana Wałacha na tle działalności i piśmiennictwa Jerzego Warchałowskiego,  Lublin 2019 (Źródła i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 475)
 42. Knowledge and discernment in the early modern arts, by Sven Dupré and Christine Göttler,  London; New York 2019 (Visual Culture in Early Modernity)
 43. Kościół Mariacki w Gdańsku : architektura = St Mary’s Church in Gdańsk : architecture, /ed. Jacek Friedrich,  Gdańsk; Toruń 2017 (Budowle sakralne w Gdańsku = Sacred sites in Gdańsk)
 44. Kościół Mariacki w Gdańsku : malarstwo i rzeźba, Jacek Friedrich,  Gdańsk;Toruń 2019 (Budowle sakralne w Gdańsku)
 45. Kostel Panny Marie na Pražském hradě: dialog nad počátky křest’anství v Čechách, k vydání připravili Ivo Štefan a Martin Wihoda,  Praha 2018
 46. Kowalski, Wojciech K., Majolika niderlandzka i fajans z Delft : kolekcja prof. Wojciecha K. Kowalskiego  [katalog wystawy] = Nederlandse majolica and Delftware : The Prof. Wojciech K. Kowalski collection,  Toruń 2018
 47. Królowie polscy a wolność w Toruniu!, Katarzyna Pietrucka, teksty do katalogu Alicja Sumowska, Toruń 2019
 48. Krzysztof Jung : der männliche Akt = the male nude [katalog wystawy] Texte von / texts by Wolfgang Theis, Raimund Wolfert, Dorota Krawczyk-Janisch; Hrsg. / ed. Wojciech Karpiński, Mikołaj Nowak-Rogoziński,  Berlin 2019
 49. Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : importas ir sklaida = Cult images in the Grand Duchy of Lithuania : import and dissemination, / ed. Tojana Račiūnaitė,  Vilnius 2013 (Acta Academiae Artium Vilnensis, 69)
 50. Kunsttransfer und Formgenese in der Kunst am Mittelrhein 1400-1500, Martin Büchsel, Hilja Droste, Berit Wagner,  Berlin 2019 (Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst, Bd. 20)
 51. Lancaster, Lynne C., Innovative vaulting in the architecture of the Roman Empire : 1st to 4th centuries CE,  New York 2015
 52. Liber viaticus Jana ze Středy, 1, Zmenšená reprodukce rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea; 2, Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea, Pavel Brodský [et. al.],  Praha 2016
 53. Lichtenstein, Jacqueline, The blind spot : an essay on the relations between painting and sculpture in the modern age,  by Chris Miller, Los Angeles 2008
 54. Literatura wobec nauki : epoka staropolska, Poznań 2017 (Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 31 (51)
 55. Maciejewska, Alina; Turek, Agnieszka, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych,  Warszawa 2019
 56. Margolis, Hanna, Animacja autorska w PRL w latach 1957-1968 : ukryty projekt Kazimierza Urbańskiego,  Kraków 2019
 57. Mierzwiński, Mariusz, Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945),  Malbork 2019
 58. Mittelalterliche Retabel in Hessen, von Ulrich Schütte [et al.],  Bd. 1,  Bildsprache, Bildgestalt, Bildgebrauch; Bd. 2,  Werke, Kontexte, Ensembles,  Petersberg 2019 (Denkmäler deutscher Kunst)
 59. Moteriškumo reprezentacijos ir dailė= Representation of femininity and art, / ed. Ramutė Rachlevičiūtė,  Vilnius 2017 (Acta Academiae Artium Vilnensis, 85)
 60. Napięcie w tekstach kultury = Tension in texts of culture, pod red. / ed. by Paweł Maciąg,  Katowice 2018
 61. Nethersole, Scott, Art of Renaissance Florence : a city and its legacy,  London 2019
 62. Noskiewicz-Gałązka, Henryka; Kowalewska, Barbara; Gałązka, Tomasz, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1939 : między narodową formą a nowoczesnością,  Warszawa 2017
 63. Noskiewicz-Gałązka, Henryka; Kowalewska, Barbara; Gałązka, Tomasz, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1950-1978 : marzenia i rzeczywistość,  Warszawa 2017
 64. Noskiewicz-Gałązka, Henryka; Kowalewska, Barbara; Gałązka, Tomasz, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1978-2016 : innowacyjność w tradycji,  Warszawa 2017
 65. Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia [katalog wystawy], Joanna Rzepka-Dziedzic,  Katowice 2018
 66. Pagel, Franziska, Ende & Böckmann : ein Berliner Architekturbüro im 19. Jahrhundert,  Berlin 2019
 67. Parcej, Miron, Starodavnja Žovkva,  L’viv 2005 (Istorični miscja Ukraïny)
 68. Początek przyszłości : fotografia w miesięczniku „Polska” w latach 1954-1968, pod red. Marty Przybyło i Karoliny Puchały-Rojek,  Warszawa 2019
 69. Poklewski, Józef, Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945 : wybór tekstów,  pod red. nauk. Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej, Małgorzaty Wawrzak,  Toruń 2019
 70. Pontyfikał Erazma Ciołka = Pontificale Erasmi Ciołek, i edycja / recensuit et edididt Szymon Fedorowicz,  Kraków / Cracoviae 2019 (Monumenta Sacra Polonorum, t. 5)
 71. Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, [aut.] Bartłomiej Gadecki [et al.], pod red. naukową Macieja Trzcińskiego,  Gdańsk 2019 (Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków)
 72. Prałat, Emilian, Miejsca i sztuka : Wyskoć,  Poznań 2019
 73. Preda, Caterina, Art and politics under modern dictatorships : a comparison of Chile and Romania,  Cham, Switzerland 2017
 74. Residentiae tempore belli et pacis : materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, pod red. Piotra Laska i Piotra Sypczuka,  Warszawa 2019
 75. Richter, Angelika, Das Gesetz der Szene : Genderkritik, Performance Art und zweite Őffentlichkeit in der späten DDR,  Bielefeld 2019 (Studien zur visuellen Kultur, Bd. 26)
 76. Roman Nowotarski : Umiejscowienie = Location [katalog wstawy], pod red. / ed. Jolanty Jastrząb,  Katowice 2018
 77. Russian Avant-Garde : pioneers and direct descendants [katalog wystawy], essays Irina Gorlova [et al.], Doha, Qatar; Milano 2018
 78. Schardin-Liedtke, Hannelore, Damnica = Hebrondamnitz,  Szczecin 2019 (Zamki i ogrody w województwie pomorskim = Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Pommern, nr 2)
 79. Skopje : miasto, architektura i sztuka solidarności = city, architecture and art of solidarity, tekstów Marika Bočvarova-Plavevska [et al.],  red. nauk. Łukasz Galusek, Kraków 2019
 80. Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea, [aut.] Olga Trmalová [et al.], Praha 2018
 81. Słodkowski, Piotr, Modernizm polsko-żydowski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki, Warszawa 2019 (nowa humanistyka, t. 53)
 82. Sowińska-Heim, Julia, Transformacje i redefinicje : adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca,  Łódź 2018
 83. Stanisław Kazimierz Kossakowski : kocham fotografię = for the love of photography = myliu fotografiją, / ed. by Anna Kaniewska, Małgorzata Purzyńska, współpraca / coop. Monika Kapa-Cichocka,  Warszawa 2019
 84. Stankowska, Agata, Ikona i trauma : pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku,  Kraków 2019 (Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną,  63)
 85. Statnik, Björn, Ignaz Günther : ein bayerischer Bildhauer und Retabel-Architekt im Europa der ausgehenden Barock- und Rokokozeit; mit einem Anhang zur Lehr- und Gesellenzeit von Johann Baptist Straub,  Petersberg 2019
 86. Stewart, Susan, On longing : narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection,  Durham; London 1993
 87. Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej = War losses of the District Museum in Toruń in light of iconographic and archival documentation, naukowa Piotr Birecki, Iwona Markowska,  Toruń 2019
 88. Stryjeńska, Zofia, Savoir-vivre czyli Nowoczesne pojęcia o dobrem wychowaniu oraz przegląd pobieżny zwyczajów towarzyskich,  posłowie Martine Sokolowska Jaques-Delcroze, Łukasz Stryjeński,  Olszanica 2019
 89. Szczepański, Jakub, Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018,  Gdańsk 2019
 90. Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak, t. 1, Źródła; t. 2, Eseje,  Krakow 2018
 91. Tomasz Struk : Prześwity = Transluciencies, / ed. by Roman Lewandowski, Grzegorz Hańderek,  Katowice 2018
 92. W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku; katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Malborku 28 maja – 31 sierpnia 2019 roku, pod red. Justyny Lijki,  Malbork 2019
 93. Werszler, Rafał, Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku : do końca XIX wieku = Equipment and arrangement of libraries in Silesia : the late nineteenth century,  Warszawa 2019 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka = Science – Didacticts – Practice, 192)
 94. Widok Gdańska z Góry Biskupiej 1855-1970 : ikonografia jednej panoramy = Danzig vom Bischofsberg = Gdańsk from Biskupia Góra : a panorama through time, / ed. Arkadiusz Staniszewski, Jerzy W. Wołodźko,  Gdańsk 2013 (Panorama Gdańska = Panorama of Gdańsk)
 95. Wilczyński, Leszek, Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku,  Poznań 2019 (Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 4)
 96. Wilhelm Worringers Kunstgeschichte, Hannes Böhringer, Beate Söntgen,  München 2002
 97. Wilno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny, pod red. Mariji Drėmaitė, Rūty Leitanaitė, Juliji Reklaitė, z litewskiego przeł. Kamil Pecela,  [Warszawa] 2019
 98. Witkacy : bliski czy daleki? : materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17-19 września 2009, pod red. Janusza Deglera,  Słupsk 2013
 99. Witkacy 2014 : co jeszcze jest do odkrycia?; materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17-20 września 2014, pod red. Janusza Deglera,  Słupsk 2016
 100. Wyspiański : rysunek = drawing, wstęp i wybór reprodukcji / introd. and selection of reproductions Magdalena Laskowska,  Olszanica 2019

 

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2019, nr 10 (327)
 2. Almanach Warszawy = Warsaw Almanac, 12, 2018
 3. Art de l’enluminure, 2019, no. 70
 4. Art in America, 2019, no. 10, 11
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2019, nr 11 (235)
 6. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2019, nr 3 (66)
 7. Critical Inquiry, vol. 45, 2018/2019, no. 4
 8. Journal für Kunstgeschichte = of Art History, 23, 2019, no. 23
 9. Kronika Miasta Poznania, 2019, z. 3,  Głogowska, t. 1,  prowadzący Jerzy Borowczyk, Piotr Korduba
 10. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2019, H. 9/10
 11. Materiały Zachodniopomorskie : rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nowa Seria, t. 14, 2018
 12. Museums Journal : Berlin & Potsdam, 2019, 4
 13. Ochrona Zabytków, 72, 2019, nr 1 (274)
 14. Oxford Art Journal, vol. 42, 2019, no. 2
 15. ŐZKD = Ősterreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Bd. 73, 2019, H. 1/2
 16. Renowacje i Zabytki, 2019, no 3 (71)
 17. Studia Lednickie, 18, 2019
 18. Umění: časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky = Art : journal of the Institute of Art History Czech Academy of Sciences, 67, 2019, 1-2