Historia sztuki

  • Home
  • /
  • Historia sztuki

GRUDZIEŃ 2020

1. Anna Rodzińska-Iwiańska, red. Małgorzata Schmidt, Poznań 2019
2. Bal Mieke, Balthus. Works and interview, Barcelona 2008
3. Bojarski, Artur, Warszawa utracona. Pierwsze lata odbudowy, Warszawa 2020
4. Barbara Urbańska-Miszczyk, tekst Agnieszka Warchulińska, Piotrków Trybunalski, 2017
5. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M., Ziemianie i ich siedziby na terenie b. woj. kieleckiego w latach 1939-1945 oraz ich losy po II wojnie światowej, T. 5, Ostrowiec Świętokrzyski 2020
6. Franciszkanie na Górze Przemysła = The Franciscans on Przemysł Hill, tekst Anna Plenzler, Poznań 2019
7. Estetyka/inestetyka. Współczesne teorie działań artystycznych, red. Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak, Kraków 2020
8. Józef Panfil. Malarstwo 2010 – 2014, red. Janusz Nowiński, Warszawa 2015
9. Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. Justyna Pyza i Józef M. Ruszar, Kraków 2020
10. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie, teksty Barbara Klicka, Aldona Kopkiewicz, Natalia Malek, Natalia Sielewicz, Maciej Sieńczyk, Chris Sharp, Warszawa 2019
11. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, T. 4, Kościół katedralny w Pińsku, red. Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Kraków 2019
12. Krauze-Kołodziej, Aleksandra, The mosaic complex on the west wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island. Historical and iconographic comparative analysis of the representation at the crossroads of Latin and Byzantine culture, Lublin 2019
13. Krawczak, Michał, Ikona. Eseje o sztuce Mariny Abramowić, Poznań 2020
14. Kto odzyska Plac Defilad? Warszawa w Budowie 9, red. Tomasz Fudala, Warszawa 2017
15. Kucza-Kuczyński, Konrad, Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915-2015, Warszawa 2017
16. Majewski, Piotr, La vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (lata 1955-1969), Lublin 2020
17. Marciniak, Piotr, Konteksty i modernizacje. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL, Poznań 2018
18. Mechtild, Haas, Jennifer, Chrost, Leo Grewenig. Tinten-Tiere, Darmstadt 2018
19. Motyl, Marta, Sztuka podglądania. W sypialni z artystami : Rembrandt, Gauguin, Klimt, Schiele, Łempicka…, Warszawa 2020
20. Nowakowska-Sito, Katarzyna, Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty, Warszawa 2020
21. Prawda śladu. Odmienne stany świadomości = The truth of the mark. Altered states of consciousness, teksty Józef Budka, Paweł Frąckiewicz, Antoni Kowalski, Miłosz Markiewicz, Zbigniew Gorlak, Agata Stronciwilk, Katowice 2018
22. Rosińska, Monika, Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności, Kraków 2020
23. Ryszard Winiarski, red. Anna Muszyńska, Magdalena Marczak-Cerońska, Warszawa 2017
24. Tomczak, Karolina, Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945-1964, Katowice 2020
25. Tu Muranów – dzielnica ponad gruzami, red. Kamila Radecka-Mikulicz, Warszawa 2020
26. Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska, Magdalena Grabias, Lublin 2020
27. Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865-1941). Odnowiciel sztuki graficznej, oprac. Piotr P. Czyż, Warszawa 2019

 

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2020

– Alter, Irina, Macht. Reform. Kunst. Die Kaiserliche Akademie der Künste in St. Petersburg, Köln 2015
– Diefenthaler, Sandra-Kristin, Christoph Schwarz. Hofkünstler der Wittelsbacher im konfessionellen Zeitalter, Berlin 2020
– Dziewitt, Jakub; Pisarek Adam, Ocalać. Zofia Rydeta a fotografia wernakularna, Łódź 2020
– Frąckowiak, Maciej, Kruche medium. Rozmowy o fotografii. Część druga, Poznań 2019
– Frimmel, Sandra, Kunsturteile. Gerichtsprozesse gegen Kunst, Künstler und Kuratoren in Russland nach der Perestroika, Köln 2015
– Leśniak-Rychlak, Dorota, Jesteśmy wreszcie we własnym domu, [Kraków] 2019
– Oskar Hansen: Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and Didactics, red. Aleksandra Kędziorek, Łukasz Ronduda, Warsaw 2013-2014
– Januszajtisz, Andrzej, Kościół Świętego Józefa w Gdańsku, Gdańsk 2020
– Kołodziejczyk, Lech, Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa duchowego, Katowice 2020
– Kurowicki, Jan, Fotografia jako zjawisko estetyczne, Toruń 2020
– Meinecke, Andreas, Preußische Denkmalpflege im Kaiserreich. Die Provinz Brandenburg und Berlin 1860-1918, Berlin 2019
– Mejhammar, Kristina Arnerud, Självsyn och världsbild i tecknade serier. Visuella livsberättelser av Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen = Self-image and world-view in comics. Visual life narratives by Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs and Joakim Pirinen, Strängnäs 2020
– Miśkowiak, Jerzy, Elisabeth Jerichau-Baumann, Olszanica 2020
– Nadolny, Adam, Architektura modernistyczna w polskim filmie = Modern architecture in Polish feature films of the 1960s, Poznań 2019
– Polit, Paweł, Pojęcie jedności osobowości w twórczości filozoficznej i malarskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 2019
– Skarby Orientu w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz, Kraków 2020
– Texte zur Kunst, September 2020: Anti-antisemitismus
– Cieliczko, Paweł, Zabytki warte Poznania : 35 lat Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu, Wydawnictwo „Druga Strona Poznania”, Poznań 2018.
– Claussen, Peter Cornelius, Die Kirchen der Stadt Rom im Mittelalter 1050-1300, Bd. 2, S. Giovanni in Laterano, mit e. Beitrag von Darko Senekovic über S. Giovanni in Fonte , Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008 (Forschungen zur Kunstgeschichte und christliche Archäologie, Bd. 21. Corpus Cosmatorum 2, 1).
– Claussen, Peter Cornelius; Mondini, Daniela; Senekovic, Darko, Die Kirchen der Stadt Rom im Mittelalter 1050-1300, Bd. 3, G-L : S. Giacomo alla Lungara bis S. Lucia della Tinta, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010 (Forschungen zur Kunstgeschichte und christliche Archäologie, Bd. 22. Corpus Cosmatorum 2, 3).
– Gotické Madony na Lvu : splendor et virtus Reginae Coeli = Gotische Löwenmadonnen : splendor et virtus Reginae Coeli, Ivo Hlobil, eds. Ivo Hlobil, Jana Hrbáčová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2014.
– Estetyka i uprzedzenia = Aesthetics and bias, wystawa / exhibition, Galeria Miejska w Poznaniu / The Municipal Gallery in Poznan, , 07.04-6.05.2018, Galeria Miejska w Poznaniu, Poznań 2020.
– Ferenc, Tomasz ; Jóźwiak, Karol ; Róźycki, Andrzej, Zapisy pamięci : historie Zofii Rydet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
– Handbuch der Kulturwissenschaften , Bd. 1, Grundlagen und Schlüsselbegriffe, hrsg. von Friedrich Jaeger und Burkhard Liebsch; Bd. 2, Paradigmen und Disziplinen, hrsg. von Friedrich Jaeger und Jürgen Straub; Bd. 3, Themen und Tendenzen, hrsg. von Friedrich Jaeger und Jörn Rüsen, Sonderausgabe, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart; Weimar 2011
– Marcel van Eeden, The Karlsruhe Sketchbook = Das Karlsruher Skizzenbuch, Wienand, Köln 2019.
– Maria Pinińska-Bereś : działania efemeryczne 1967-1996 = ephemeral works, pod red. / ed. by Jerzy Hanusek, Fundacja Monopol, Warszawa 2017.
– Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa, wstępy, opracowanie i wybór tekstów, Marek Starowieyski, indeksy sporządził, Wojciech Stawiszyński, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 (Ojcowie żywi, 24).
– Mittelalterliche Wandmalerei in der Mark Brandenburg : Beiträge der Fachtagung in Demerthin am 19. Juni 2015, mit Beitr. von Bärbel Arnold [et al.], Lukas Verlag, Berlin 2017 (Arbeitshefte des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums, Nr. 41, 2016).
– Park Kulturowy Stare Miasto, Urząd Miasta Poznania – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Poznań [2018]
– Postwar : art between the Pacific and the Atlantic 1945-1965, ed. by Okwui Enwezor, Katy Siegel, Ulrich Wilmes, Haus der Kunst; Prestel Verlag, Munich; London; New York 2016.
– Preda, Caterina, Art & politics under modern dictatorships : a comparison of Chile and Romania, Palgrave Macmillan, Cham 2017.
PRA : ilustrowany atlas architektury Pragi = an illustrated atlas of Praga architecture, koncepcja i projekt / concept and design Magdalena Piwowar, wybór i tekst / selection and text Maciej Czeredys, Ewa Ziajkowska, ilustracje / illustrations Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Peter Łyczkowski, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2020
– Richter, Angelika, Das Gesetz der Szene : Genderkritik, Performance Art und zweite Őffentlichkeit in der späten DDR, transcript Verlag, Bielefeld 2019 (Studien zur visuellen Kultur, Bd. 26).
– Rodinova „Meditacija” u Splitu = „La Méditation” de Rodin a Split = Rodin’s „Meditation” ins Split, 8. svibnja – 20. rujna 2015, Galerija Mestrović, Split 2015.
– Rob, Alexander, Alchemy & mysticism : the hermetic museum, Taschen, Köln 2019 (Bibliotheca Universalis).
– Rzeźba dzisiaj, 4, Anty-pomnik : nietradycyjne formy upamiętniania = Sculpture today, 4, Anti-monument : non-traditional forms of commemoration, red. naukowa Marta Smolińska, Eulalia Domanowska, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2020.
– Sapientia ædificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom… : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 14 września – 17 listopada 2019, red. nauk. Monika Czapska, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2019.
– Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, redakcja naukowa, Hanna Rajfura [et al.], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
– Srp, Karel, Years of disarray 1908-1928 : avant-gardes in Central Europe, Arbor Vitae Societas ; Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2018.
– Suffrage and the arts : visual culture, politics and enterprise, ed. by Miranda Garrett and Zoȅ Thomas, Bloomsbury Visual Arts, London, repr. 2020.
– Szydłowski, Stefan, Wspomnienie teraźniejszości : Wojciech Fangor, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2015.
– Terapia narodowa : Peter Johansson = National therapy, red. Eulalia Domanowska, Peter Johansson, Halina Gajewska, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2020.
– Textus et pictura : średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019 (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza, 2).