Historia sztuki

  • Home
  • /
  • Historia sztuki

KWIECIEŃ – 2021

1. Architektura XX wieku. Zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie / Architecture of the 20th century. Preservation of its authenticity and integrity in Gdynia and Europe, Gdynia 2020
2. Banaś, Barbara, W pogoni za kolorem. Jerzy Słuczan-Orkusz, Wrocław 2019
3. Bazak, Agata, Kościół pw. Św. Bartłomieja i Kaplica Tęczyńskich w Staszowie, Sandomierz 2020
4. Brach, Stanisław, Miodem plynące. Projekt artystyczny „Dwie przestrzenie”, Łódź 2019
5. Dworzak, Agata, Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku, Kraków 2020
6. Fabiański, Marcin, Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu, Kraków 2020
7. For the eyes to admire. Decorative techniques in medieval painting and sculpture, 14th-16th centuries, red. Helena Dáňová, Štěpánka Chlumská, Radka Šefců, Prague 2017
8. Galeria ON – 35 lat twórczego eksperymentu, red. Justyna Ryczek, Sławomir Sobczak, Poznań 2020
9. Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 / genius of the Baroque Szymon Czechowicz 1689-1775, red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha, Kraków 2020
10. Gzowska, Alicja, Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach, Katowice 2012
11. Haake, Michał, Utracone arcydzieło. Losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza, Poznań 2020
12. Hodegetrie Krakowskie i ich odmiany. T. 4 1550-1750; T. 5 1750-2018, red. Małgorzata Schuster-Gawłowskiej, Marta Lempart-Geratowska, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska, Kraków 2019
13. In principio. Mit początku w kulturze średniowiecznej Europy. Tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Poznań 2020
14. Ingenium et labor. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin, red. Piotr Borusowski, Agnieszka Rosales Rodríguez, Zuzanna Sarnecka, Joanna Sikorska, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Warszawa 2020
15. Jagodzinski, Sabine, W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej, Warszawa [2020]
16. Jankiewicz, Patryk Remigiusz, XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie, Kraków 2014
17. Krásné Madony ze Salcburku. Litý kámen kolem 1400 (Schöne Madonnen aus Salzburg : Gussstein um 1400), red. Ivo Hlobil, Hermann Mayrhofer, Marius Winzeler, Štěpánka Chlumská, Praha 2019
18. Kronika wschowskich Bernardynów czyli Archivium klasztoru wschowskiego Braci Mniejszych Obserwantów, w którym [opisane jest] wprowadzenie, fundacja, a następnie wygnanie przez dysydenckich mieszkańców (…), red. Alojzy Pańczak, Wschowa 2019
19. Obraz jako obiekt teoretyczny. Studia z teorii i historii badań nad sztuką. T. 2, red. Łukasz Kiepuszewski, Michał Haake, Piotr Juszkiewicz, Poznań 2020
20. Ristujczina, Luba, Stanisław Wyspiański. Artysta i wizjoner, Warszawa 2019
21. Rzeźba barokowa na Dolnym Śląsku w 2. połowie XVII wieku, red. Artur Kolbiarz, Katowice 2020
22. Sickle, Ula, Free gestures/Wolne gesty, Warszawa 2018
23. Spielplätze der Verweigerun. Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1956, red. Christin Gölz, Alfrun Kliems , Köln, 2014
24. Sundin, Greger, A matter of amusement. The material culture of Philipp Hainhofer’s games in early modern princely collections, Uppsala 2020
25. Sztabiński, Grzegorz, Inne pojęcia estetyki, Kraków 2020
26. Sztuka polska. VI. Sztuka XIX wieku (z uzupełnieniem o sztukę Śląska i Pomorza Zachodniego), red. Jerzy Malinowski, Warszawa 2021
27. Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red. Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2020
28. Szykuła-Żygawska, Agnieszka, Wokoł dworu i pałacu w Łabuńkach 1771-1944, Łabunie 2020
29. The announcement. Annunciations and beyond, red. Hana Gründler, Alessandro Nova, Berlin 2020
30. Tomaszewicz, Agnieszka, Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, Wrocław 2019
31. Tomczak, Karolina, Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego. 1945-1964, Katowice 2020
32. Ucieleśniona pamięć. Wystawa prac Priscilli Romero, laureatki MTG Kraków 2018, red. Michał F. Woźniak, Kraków 2019
33. Verhoeven, Mariëtte, The early Christian monuments. Transformations and memory, Turnhout 2011
34. Wiśnicka, Anna, Simo Heikkilä. Designer’s life and work, Warsaw 2020

GRUDZIEŃ 2020

1. Anna Rodzińska-Iwiańska, red. Małgorzata Schmidt, Poznań 2019
2. Bal Mieke, Balthus. Works and interview, Barcelona 2008
3. Bojarski, Artur, Warszawa utracona. Pierwsze lata odbudowy, Warszawa 2020
4. Barbara Urbańska-Miszczyk, tekst Agnieszka Warchulińska, Piotrków Trybunalski, 2017
5. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M., Ziemianie i ich siedziby na terenie b. woj. kieleckiego w latach 1939-1945 oraz ich losy po II wojnie światowej, T. 5, Ostrowiec Świętokrzyski 2020
6. Franciszkanie na Górze Przemysła = The Franciscans on Przemysł Hill, tekst Anna Plenzler, Poznań 2019
7. Estetyka/inestetyka. Współczesne teorie działań artystycznych, red. Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak, Kraków 2020
8. Józef Panfil. Malarstwo 2010 – 2014, red. Janusz Nowiński, Warszawa 2015
9. Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. Justyna Pyza i Józef M. Ruszar, Kraków 2020
10. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie, teksty Barbara Klicka, Aldona Kopkiewicz, Natalia Malek, Natalia Sielewicz, Maciej Sieńczyk, Chris Sharp, Warszawa 2019
11. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, T. 4, Kościół katedralny w Pińsku, red. Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Kraków 2019
12. Krauze-Kołodziej, Aleksandra, The mosaic complex on the west wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island. Historical and iconographic comparative analysis of the representation at the crossroads of Latin and Byzantine culture, Lublin 2019
13. Krawczak, Michał, Ikona. Eseje o sztuce Mariny Abramowić, Poznań 2020
14. Kto odzyska Plac Defilad? Warszawa w Budowie 9, red. Tomasz Fudala, Warszawa 2017
15. Kucza-Kuczyński, Konrad, Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915-2015, Warszawa 2017
16. Majewski, Piotr, La vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (lata 1955-1969), Lublin 2020
17. Marciniak, Piotr, Konteksty i modernizacje. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL, Poznań 2018
18. Mechtild, Haas, Jennifer, Chrost, Leo Grewenig. Tinten-Tiere, Darmstadt 2018
19. Motyl, Marta, Sztuka podglądania. W sypialni z artystami : Rembrandt, Gauguin, Klimt, Schiele, Łempicka…, Warszawa 2020
20. Nowakowska-Sito, Katarzyna, Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty, Warszawa 2020
21. Prawda śladu. Odmienne stany świadomości = The truth of the mark. Altered states of consciousness, teksty Józef Budka, Paweł Frąckiewicz, Antoni Kowalski, Miłosz Markiewicz, Zbigniew Gorlak, Agata Stronciwilk, Katowice 2018
22. Rosińska, Monika, Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności, Kraków 2020
23. Ryszard Winiarski, red. Anna Muszyńska, Magdalena Marczak-Cerońska, Warszawa 2017
24. Tomczak, Karolina, Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945-1964, Katowice 2020
25. Tu Muranów – dzielnica ponad gruzami, red. Kamila Radecka-Mikulicz, Warszawa 2020
26. Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska, Magdalena Grabias, Lublin 2020
27. Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865-1941). Odnowiciel sztuki graficznej, oprac. Piotr P. Czyż, Warszawa 2019