Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

CZERWIEC 2021

 1. Albertina Viegas. La’o Lemorai. How to be at home in the absence of home / La’o Lemorai : jak być w domu, nie mając domu, Bydgoszcz 2020
 2. Bracha L. Ettinger. Eurydyka – Pieta / Eurydice – Pieta, red. Anna Chromik, Katowice 2018
 3. Braun Ewa, Dekorator wnętrz – współtwórca rzeczywistości filmowej, Katowice 2019
 4. Bubień, Walery, Zwierzyniec zaprasza Garbary, Kraków 2019
 5. Dębicki, Jacek, Filozofia sztuki Wita Stwosza w świetle średniowiecznej teorii artium, Kraków 2018
 6. Dobesz, Janusz, Kozina, Irma, Mischok, Maciej, Kozice. Historia utraconego piękna, Katowice 2020
 7. Dominika Skutnik. Sculpture of the terrain / rzeźba terenu, red. Ludmiła Kucharska i in., Ronneby-Gdańsk, 2020
 8. Fashioning identities in Renaissance art, edit. Mary Rogers, London 2019
 9. Gilroy-Ware, Cora, The classical body in romantic Britain, New Haven-London, 2020
 10. Hemsoll, David, Emulating antiquity. Renaissance buildings from Brunelleschi to Michelangelo, New Haven-London 2019
 11. Hirst, Damien, On the way to work. Damien Gordon, Hirst Burn, London 2009
 12. Ireneusz Walczak. Narkoza i euforia / Narcosis and euphoria. 2019-1988, red. Anna Cichoń, Katowice 2019
 13. Iwaszkiewicz, Maja, Świnia na sądzie ostatecznym. Jak postrzegano zwierzęta w średniowieczu, Poznań, 2021
 14. Jacek Sempoliński. Malarstwo : (nie)obecni / Painting : the (not) present . Red. Ewa Rams, Nowy Sącz, 2020
 15. Kobieta, wino i śpiew. Ze zbiorów porcelany Piotra Pudłowskiego, red. Emilia Ćwilińska, Zielona Góra 2020
 16. KRA 2020. Krakowskie Rezydencje Artystyczne / Krakow Artistic Residences, Kraków 2020
 17. Krzysztof Mańczyński. Malarstwo i rysunek 1968-2018 : 50 lat pracy twórczej / Painting and drawing : 50 years of artistic work, red. Romuald Bochyński, Radom 2018
 18. Lasek, Piotr, Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okręgu konserwatorskim 1920-1939, Warszawa 2020
 19. Matusik, Przemysław, Historia Poznania, t. 1-4, Poznań 2021
 20. Markot-Borkowska, Emilia, Chapels of the cinquecento and seicento in the church of Rome. Form, function, meaning, Milano 2020
 21. Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich, działających w Paryżu w latach 1900-1939, z kolekcji prywatnych, Katowice 2017
 22. Nowakowski, Piotr, Fantastyczna ceramika użytkowa. Włocławskie fajanse z lat 1956-1965 w kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2008
 23. Piątek, Grzegorz, Niezniszczalny. Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy, Warszawa 2021
 24. Polaczek, Janusz, Somosierra. Szkice do panoramy Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego a ikonografia wojen napoleońskich, Przemyśl 2020
 25. Pszczółkowski, Michał, Dwanaście kryształowych orłów. Kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej, Toruń 2020
 26. Przypadki komunikacyjne / Subjective coincidences. Sonia Wilk, Katarzyna Kościelny, red. Elżbierta Spadzińska-Żak, Katowice 2020
 27. Sobotta, Piotr, Piotr Sobotta. Obrazy / Pierre Sobotta. Peintures, Warszawa 2020
 28. The art of sculpture in fifteenth-century Italy, edit. Emy Bloch, Cambridge 2020
 29. Urban, Florian, Postmodern architecture in socialist Poland. Transformation, symbolic form and national identity, London-New York 2021
 30. W stronę nieantropocentrycznej ekologiii. Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu / Towards a non-anthropocentric ecology : Victoria Vesna and art in the anthropocene, red. Ryszard Kluszczyński, Gdańsk 2020
 31. Wilk, Sonia, Teofil Ociepka (1891-1978), Katowice 2016
 32. Wilno w Gdańsku / Vilnius in Gdańsk : 2008-2018 , red. Agnieszka Kulazińska, Aleksandra Księżopolska, Gdańsk 2019
 33. Zientara, Maria, Sztuka krakowska 1945-2000, t.1, Socrealizm i czas “odwilży” (1945-1959/1960), Kraków 2020
 34. Życie obrazów / The lives of paintings, autor katalogu Justyna Balisz Schmelz, Warszawa 2020

 

MAJ 2021

Andrzejczak, Dariusz; Miedziak, Witold, Dzieje kościoła pw. św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą, Nowe Miasto nad Wartą, 2020
Bugalski, Łukasz, Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa, Gdańsk 2020
Cmentarz na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, red. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2019
Falkenhausen, Susanne von, Jenseits des Spiegels. Das Sehen in Kunstgeschichte und Visual Culture Studies, Paderborn 2015
Frelik, Edyta, Kiedy malarz pisze (jak się patrzy). Wstęp do badań nad pisarstwem artystów, Lublin 2021
Frommel, Sabine, Giuliano da Sangallo. Architekt der Renaissance. Leben und Werk , Basel 2020
Hensbergen, Gijs van, Gaudi. Geniusz z Barcelony, Warszawa 2015
Hommage à Józef Chrobak – wokół pamięci Grupy Krakowskiej, red. Magdalena Piłakowska, Poznań 2020
Hortus electronicus, red. Mieczysław Juda, Katowice 2019
Kolekcja osobista. Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów, red. Marta Derejczyk, Wrocław 2020
Kołpak, Piotr, Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Kraków 2020
Lev-er, Ornat, Still-life as portrait in early modern Italy. Baschenis, Bettera and the painting of cultural identity, Amsterdam 2019
Linttner, Maciej, Nervica, Katowice 2020
Maria Jarema. Wymyślić sztukę na nowo, red. Agnieszka Dauksza, Gdańsk 2021
Moc muzeum. Antyprzewodnik po wystawie, red. Anna Kowalczyk, Kraków 2021
Moore, Kevin D., Jacques Henri Lartigue. Wynalezienie artysty Gdańsk 2015
Mulczyński, Jarosław, Życie artystyczne w Poznaniu w latach 1919-1939. Instytucje, salony, wystawy, Poznań 2019
Narracje, estetyki, geografie. Fluxus w trzech aktach, red. Antoni Michnik, Klaudia Rachubińska, Warszawa 2014
Niedenthal, Chris, Zawód: fotograf. Ciąg dalszy nastąpił, Warszawa 2020
Rottenberg, Anda, Zbliżenia. Szkice o polskich artystach = Close-ups. Sketches on Polish Artists , Warszawa 2020
Ruins of Ancient Rome. The drawings of French architects who won the prix de Rome, 1786-1924, ed. David, Massimiliano (…), Los Angeles 2002
Rykwert, Joseph, O rajskim domu Adama. Idea pierwotnej chaty w historii architektury, Warszawa 2018
Samusik, Katarzyna; Samusik, Jerzy, Dwory Polski północno-wschodniej, Białystok 2021
Siatka, Krzysztof, Neoawangarda w Krakowie. Lata siedemdziesiąte, Kraków 2021
Sołtan, Jerzy, On i ja. O architekturze i Le Corbusierze, Warszawa 2020
Sołtysik, Marek, Klan Matejków, Warszawa 2019
Statnik, Björn, Ignatz Günther. Ein bayerischer Bildhauer und Retabel-Architekt im Europa der ausgehenden Barock- und Rokokozeit, Petersburg 2019
Szkło. Męskie rysy, red. Magdalena Weber-Faulhaber, Poznań 2020
Wszystkie arrasy króla: powroty: 2021-1961-1921, red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz. Kraków 2021
Żygulski, Zdzisław, Świątynia pamięci Krakowa, Kraków 2019