Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

WRZESIEŃ

 1. Art and theory of post-1989 Central and Eastern Europe : a critical anthology,  by Ana Janevski and Roxana Marcoci with Ksenia Nouril,  New York 2018 (Primary Documents)
 2. Bieniaszkiewicz, Hanna, Architektura secesyjna w Lublinie,  Lublin 2019 (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 481)
 3. Burzer, Katja, San Carlo Borromeo : Konstruktion und Inszenierung eines Heiligenbildes im Spannungsfeld zwischen Mailand und Rom,  Berlin; München 2011 (I Mandorli, Bd. 15)
 4. Claridge, Laura, Tamara Łempicka : sztuka i skandal,  przekł. Ewa Hornowska,  Warszawa 2019
 5. Colours of art : z kolekcji Svetlik Art Foundation = from the collection of Svetlik Art Foundation [katalog wystawy], Sopot 2017
 6. Czekała, Filip; Mikszo, Tomasz, Pewuka : cud nad Wartą,  Poznań 2019
 7. Epigraphica & sepulcralia, 7 : Fórum epigrafických a sepulkralnych studií, Jiří Roháček,  Praha 2016
 8. Granit i tęcza : dzieła i osobowość Józefa Czapskiego, pod red. Anny Pilch, Anny Włodarczyk,  Kraków 2019 (Narracje w Edukacji)
 9. Gwardzińska, Żaneta, Egzekucja nadzoru konserwatorskiego,  Gdańsk 2019
 10. Hodegetrie krakowskie 1490-1550, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej [et al.],  Kraków 2018
 11. Hübner-Wojciechowska, Joanna, Sztuka Skalnego Podhala : przewodnik dla kolekcjonerów,  Warszawa 2019
 12. Krystyna Piotrowska : Jest, czego nie ma = What’s not there exists, tekst / text Marta Smolińska,  Sopot 2017
 13. Krzysztof M. Bednarski : Karol Marks vs Moby Dick; analiza formy i rozbiórka idei = Karl Marx vs Moby Dick; an analysis of form and demolition of ideas,  / Martyna Sobczyk,  Kraków 2019
 14. Mirończuk, Robert, Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867),  Kraków 2018
 15. Molenda, Maria, Splendide vestitus : o znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572,  Kraków 2012
 16. Nowakowski, Bernard, Dawne kotlarstwo : warsztat i wyroby,  Brzezia Łąka 2019
 17. Paolucci, Antonio; Miziołek, Jerzy, Leonardo da Vinci : dzieła malarskie – Opere pittoriche,  Warszawa 2019
 18. Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja, pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej,  Toruń 2019 (Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza, 1)
 19. Poprzęcka, Maria, Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka,  Gdańsk 2019
 20. II Pracownia Malarstwa, katalogu Dominik Lejman, Ewa Kubiak,  Poznań 2017
 21. Raman Tratsiuk : Permanentne odbicia, Venus, Anonimowe autoportrety = Permanent reflections, Venus, Anonymous self-portraits,  Poznań [ok. 2018]
 22. Ryszard Ługowski : Muśnięcie grawitacji; prace z lat 1984-2016 = Ryszard Ługowski : A gentle touch of gravity; the works from 1984 to 2016, pod red. Stefana Szydłowskiego / ed. by Stefan Szydłowski,  Orońsko 2016
 23. Sołtysik, Marek, Klan Matejków,  Warszawa 2019
 24. Śliwa, Joachim, Starożytny Egipt oczami Polaków : słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością  i teraźniejszością Egiptu,  Kraków 2019
 25. Twardoch, Agata, System do mieszkania : perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego,  Warszawa 2019
 26. Wojciechowski, Łukasz, Architektura racjonalnej Europy,  Kraków 2019 (Architektura jest najważniejsza)
 27. Zychowicz, Karolina, Nadia konstruktorka : sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger,  Kraków 2019

CZASOPISMA

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2019, nr 7/8 (324/325)
 2. Architectus, 2019, nr 1 (57)
 3. Art de l’enluminure, 2019, no 69
 4. Arteon : magazyn o sztuce, 2019, nr 8 (232)
 5. Artifex : pismo studentów i doktorantów historii sztuki UKSW, 2018, nr 17
 6. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2019, nr 2 (65)
 7. Bulletin du Musée Hongrois de Beaux-Arts, 2018, 2123
 8. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, 64. Jg., 2019, H. ¾
 9. Journal für Kunstgeschichte = Journal of Art. History, vol. 23, 2019, H. 2
 10. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2019, H. 7, 8
 11. Libri Gedanensis : rocznik Biblioteki Gdańskiej, 34, 2019; t. 35, 2018
 12. Museums Journal : Berlin & Potsdam, 2019, No. 3
 13. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Our Past : studies in the history of the Church and Catholic culture in Poland, 2019, t. 131
 14. Orońsko : kwartalnik rzeźby, 2019, 2-3
 15. Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 16, 2017
 16. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2019, nr 2 (70)
 17. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie : nowa seria = Journal of the National Museum in Warsaw : new series, nr 7 (43), 2018
 18. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, Jg. 82, 2019, H. 2

SIERPIEŃ

 1. Borowik, Aneta, Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980),  Warszawa 2019
 2. Czarno na białym : 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych [katalog wystawy] = In black and white : 200 years of drawing at the Academy of Fine Arts in Krakow [catalogue], koncepcja / concept Agnieszka Jankowska-Marzec,  Kraków 2019
 3. Danielewicz, Iwona, French paintings from the 16th to 20th century in the collection of the National Museum in Warsaw : complete illustrated catalogue raisonné,  by Antoni Ziemba, transl. by Karolina Koriat,  Warsaw 2019 (The National Museum in Warsaw : collection of European paintings)
 4. Deleuze, Gilles, Francis Bacon : logika wrażenia,  tł. Anna Zofia Jaksender,  posłowie Jakub Tercz,  Kraków 2018
 5. Dziecko i jego świat : ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku [katalog wystawy], nauk. Monika Janisz,  Warszawa 2019
 6. Grażyna Roman-Dobrowolska : retrospekcja 1960-2016, [katalog wystawy], Warszawa 2016
 7. Grzywacz, Zbylut, O rysowaniu : widzieć, wiedzieć, wyrażać; eseje i wykłady o sztuce oraz teksty o dydaktyce artystycznej,  i oprac. Joanna Bonecka,  Kraków 2018
 8. Instant presence : representing art in photography, by Hana Buddeus, Katarína Mašterová and Vojtěch Lahoda,  Prague 2017
 9. Jonson, Lena, Art and protest in Putin’s Russia,  London; New York 2015 (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series, 61)
 10. Kronika Biblioteki Gdańskiej 1596-2016, pod red. Aleksandra Balińskiego, Anny Frąckowskiej, Marii Otto,  Gdańsk 2017
 11. Licht und Leinwand : Malerei und Fotografie im 19. Jahrhundert [katalog wystawy], von Leonie Beiersdorf,  Nürnberg 2018 (Ausstellungskataloge des Germanischen Nationalmuseums)
 12. Mikołajczak, Tomasz, Władysław Wincze,  Wrocław 2019 (Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław)
 13. Muzeum Narodowe w Poznaniu, wstęp Wojciech Suchocki, red. nauk. Maria Gołąb, Ewa Hornowska, Adam Soćko,  autorzy Patryk Frankowski [et al.], Warszawa 2014 (Skarby Sztuki)
 14. Nowakowska, Maria, Łódzki detal : przewodnik po Łodzi szlakami detali architektonicznych, Łódź 2016
 15. El siglo de oro : die Ära Velázquez [katalog wystawy], und Organisation Maria López-Fanjul y Diez del Corral,  Berlin; München 2016
 16. Sławska, Aniela, „No i co teraz zrobimy?” : pamiętnik z pewnej wycieczki,  Poznań 2019
 17. Stragierowicz, Beata, Pamięć Ojczyzny : dzieła i druki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu,  Wrocław 2019
 18. Weiss, Zofia, we współpr. z Katarzyną Łomnicką, Władysław Jarocki [katalog wystawy], Kraków; Zakopane 2015
 19. „Wem gehört Polen?” : Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg [Ausstellungskatalog] = „Do kogo należy Polska?” : propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej [katalog wystawy], Konzeption und Szenario / koncepcja i scenariusz Rudolf Jaworski, Koord. / koordynacja Bogusław Dybaś, Anna Ziemlewska,  Wien / Wiedeń 2018
 20. Zawistowski, Andrzej, Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła : budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w.,  Warszawa 2019
 21. Zbiory wawelskie : nabytki 2017-2018 : katalog wystawy, naukowy Jerzy T. Petrus,  Kraków 2019

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2019, 6 (323)
 2. Architektura murator, 2019, nr 2 (293), 7 (298)
 3. Arteon : magazyn o sztuce, nr 7 (231)
 4. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, 72. Jg., 2019, H. 6
 5. Szum, 2019, nr 25
 6. Texte zur Kunst, Jg., 2019, H. 114
 7. Umění = Art, 66, 2018, 5, 6