Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

Kwiecień – czerwiec 2020

 1. 44 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 = The 44th Painting Biennale Bielska Jesień 2019, katalogu, oprac. biografii Grażyna Cybulska,  Galeria Bielska BWA,  Bielsko-Biała 2019
 2. Antoni Szulczyński : malarz od urodzenia, teksty Piotr Kaźmierczak, Krzysztof Paluszyński,  Wilczyn [ok. 2018]
 3. Architektura Albrechta z Valdštejna : italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635, Petr Uličný a kol.,  1-2, Nakladat. Lidové Noviny,  Praha 2017
 4. Banaś, Barbara; Skorek, Barbara, W pogoni za kolorem : Jerzy Słuczan-Orkusz,  Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2019
 5. Bethan Huws : Forest, Autoren / Authors Lars Blunck [et al.], Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Dieter Association Paris; Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2015
 6. Caravaggios Erben : Barock in Neapel, von Peter Forster, Elisabeth Oy-Marra, Heiko Damm, Beitr. von Marieke von Bernstorff [et al.], Museum Wiesbaden; Hirmer, München 2016
 7. Długajczyk, Beata; Machnik, Leszek, Muzeum Lubomirskich 1823-1930 : zbiór malarstwa,  Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2019 (Osso Wczoraj i Dziś)
 8. Fajt, Jiří, Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reichs : höfische und städtische Malerei in der Zeit Kaiser Karls IV. 1346-1378,  Deutscher Kunstverlag, Berlin; München; Nationalgalerie Prag, 2019
 9. Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój; studia z historii sztuki, naukowa Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski,  Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019
 10. Grupa Krakowska 1932-1937, pod red. Barbary Ilkosz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2018
 11. Horzela, Dobrosława, Cud światła : witraże średniowieczne w Polsce,  noty katalogowe Edyta Bernardy [et al.],  Muzeum Narodowe w Krakowie,  Kraków 2020
 12. Jaworowicz, Hanna, Kulisiewicz 120 na 120,  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,  Kalisz 2019
 13. Korzenie = Kořeny = Roots : Galeria Bielska BWA, 28.06-25.08.2019, kuratorka wystawy Lucyna Wylon,  Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2019
 14. Ku Wolności : Bydgoszcz 1914-1920, red. nauk. Michał F. Woźniak, oprac. Anna Nadolska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,  Bydgoszcz 2010
 15. Kubala, Agata, Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian,  Księgarnia Akademicka, Kraków; Wrocław 2019
 16. Kuthan, Jiří, Royt, Jan, The cathedral of St. Vitus at Prague castle,  Karolinum Press,  Prague 2016
 17. Leszczyńska, Ewa, Rocznica otwarcia Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu,  Muzeum Narodowe w Poznaniu,  Poznań 2019
 18. Libri Veritatis : suplement, = Libri Veritatis von Athanasius Raczyński : Supplement, / Bearb. Kamila Kłudkiewicz,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 19. Marshall Christopher R., Baroque Naples and the industry of painting : the work in the workbench,  Yale University Press, New Haven and London, 2016
 20. Minksztym, Joanna, „Swój” strój poznański, Muzeum Narodowe w Poznaniu,  Poznań 2018
 21. Muzeum Książąt Czartoryskich, pod red. Katarzyny Płonki-Bałus, Natalii Koziary, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019
 22. Nowy początek : (od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, pod red. Janusza Trupindy i Aleksandry Siuciak,  Muzeum Zamkowe w Malborku,  Malbork 2019
 23. Pánková, Markéta, Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016),  odborná výtvarná spolupráce Alena Matyášová,  Academia; Národní pedagogické muzeum a knihovna,  Praha 2017
 24. Po/wy/miary = measure-/assess-/ments : Dorota Nieznalska, Jörg Herold, Katarina Pirak Sikku, katalogu Iwona Dorota Bigos,  Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław2019
 25. Preda, Caterina, Art and politics under modern dictatorships : a comparison of Chile and Romania,  Pallgrave Macmillan, Cham 2017
 26. Raczyński, Atanazy, Dziennik, t. 2, Dziennik 1831-1866, z jęz. franc. i niem. przełożyli i opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 27. Slifkin, Robert, Out of time : Philip Guston and the refiguration of postwar American art,  University of California Press,  Berkeley; Los Angeles; London;  The Phillips Collection,  Washington 2013 (The Phillips Book Prize Series)
 28. Toça, Vlad, Art historical discourse in Romania : 1919-1947,  L’Harmattan, Budapest 2011
 29. Ucieleśniona pamięć : wystawa prac Priscilli Romero, laureatki MTG Kraków 2018 = Embodied memory : exhibition of works by Priscilla Romero, laureate of MTG Krakow 2018, naukowa Michał F. Woźniak, oprac. merytoryczne i red. Barbara Chojnacka, Kajetan Giziński,  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019
 30. Utrecht, Caravaggio and Europe, by Bernd Ebert and Liesbeth M. Helmus, with contrib. by Marten Jan Bok [et al.],  Bayerische Staatsgemäldesammlungen; Hirmer, Munich 2018
 31. Vácha, Štěpán, Heisslerová, Radka, Ve štínu Karla Škrety : pražští malíři v letech 1635-1680 : Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht,  Academia,  Praha 2017
 32. Wasiak, Patryk, Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989,  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,  Warszawa 2019 (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
 33. Weintraub, Linda, To life! : eco art in pursuit of a sustainable planet, University of California Press, Berkeley; Los Angeles; London 2012
 34. Wielość w jedności : offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej; materiały z sesji naukowej 18-19 października 2018 roku, naukowa Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,  Bydgoszcz 2019
 35. Wiśnicka, Anna, Simo Heikkilä : designer’s life and work,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019 (Rzeczy Piękne, vol. 4)
 36. Witecki, Jacek, Dwa ołtarze : Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry,  Muzeum Narodowe we Wrocławiu,  Wrocław 2019
 37. Wojciech Jakubowski : Księga wyobraźni – miedzioryt, naukowa Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak,  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2020, 05 (334), 6 (335)
 2. Annales d’Histoire de l’Art & d’Archéologie : publication annuelle de la Filière d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université libre de Bruxelles, vol. 41, 2019
 3. Architectus : kwartalnik, 2019, nr 4 (60)
 4. Architektura murator, 2020, nr 3 (306), 6 (309)
 5. Art in America, 2020, 2, 3
 6. Biblioteka, nr 23 (32), 2019
 7. Biuletyn Historii Sztuki = Bulletin of Art History, / vol. 81, 2019, nr 2
 8. Critical Inquiry, vol. 46, 2020, no. 3
 9. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, 65. Jg., 2020, No. ½
 10. Journal für Kunstgeschichte = Journal of Art History, vol. 24, Jg. 2020, H. 1
 11. Kunstforum International, 2020, Bd. 267
 12. Museums Journal, Berlin & Potsdam, 2020, 2, S.-Ausg. : Corona Issue
 13. Orońsko : kwartalnik rzeźby, 2010, 1-2
 14. Rocznik Historii Sztuki, t. 44, 2019
 15. Roczniki Sztuki Śląskiej, 27, 2018
 16. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie = Papers of the National Museum in Krakow, T. / vol. 12, 2019
 17. Studia Zamkowe, t. 6, 2019 (Muzeum Zamkowe w Malborku)
 18. Texte xur Kunst, Jg. 30, 2020, H. 117
 19. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, Jg. 83, 2020, H. 1

Marzec 2020

 1. I Kongres Muzealnikow Polskich, pod przewodnictwem Michałą Niezabitowskiego,  Narodowe Centrum Kultury,  Warszawa 2015
 2. XVIII-wieczne szafki kątowe dekorowane laką ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : historia, badania, konserwacja = The 18th century lacquer-decorated encoignures in the collection of the Wawel Royal Castle : history, studies, conservation, / ed. by Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska,  Zamek Królewski na Wawelu,  Krakow / Krakow 2019
 3. Bal, Mieke, Balthus : works and interview,  Ediciones Polígrafia,  Barcelona 2008
 4. Bal, Mieke, Emma & Edvard looking sideways : loneliness and the cinematic; Munch Museum Oslo, Mercatorfonds Brussels,  Yale University Press,  New Haven; London 2017
 5. Borowicz, Jan, Nagość i mundur : ciało w filmie Trzeciej Rzeszy,  Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,  Warszawa 2015 (Biblioteka Le Monde diplomatique / artystyka)
 6. Brzozowska, Zofia A.; Leszka, Mirosław J., Nowogród Wielki : historyczno-kulturowy przewodnik po średniowiecznej republice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2019
 7. Carthago : the immortal myth; [Collosseo, Foro Romano, 27 September 2019 – 29 March 2020], by Alfonsina Russo [et al.],  Mondadori Electa,  Milano 2019
 8. Il classico si fa pop : di scavi, copie e altri pasticci, [Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi 13 dicembre 2018 – 7 aprile 2019], a cura di Mirella Serlorenzi con Marcello Barbanera, Antonio Pinelli,  Mondadori Electa,  Milano 2018
 9. Czakon, Dominika, Zagubienie w interpretacji : Hans-Georg Gadamer wobec kultury i sztuki współczesnej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2019
 10. (Dy)fuzje : związki literatury i sztuki w Polsce po 1945 roku, Muzeum Sztuki; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2019
 11. Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 2018, / ed. by Agnieszka Czichy [et al.],  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,  Katowice [2018]
 12. Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 2019, / ed. by Agnieszka Karpa,  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,  Katowice [2019]
 13. Grau, Engelbert; Manselli, Raoul; Romano, Serena, Franciszek i jego świat w malarstwie Giotta,  tłum. Krzysztof Stopa,  Jedność,  Kielce 2020
 14. Heinich, Nathalie, Sztuka jako wyzwanie dla socjologii : rozmowy z Julienem Ténédosem,  przeł. Jan Maria Kłoczowski,  Fundacja Terytoria Książki,  Gdańsk 2019  (Idee i społeczeństwo)
 15. Klocek di Biasio, Beata, Mitoraj : dialog sztuki z historią,  słowo wstępne Bohdana Michalskiego, okładka Rafał Olbiński,  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,  Warszawa 2020
 16. Kostel sv. Alberta v Třinci, text Klára Mezihoráková,  Artefactum,  Praha 2015 (Monumenta Bohemiae et Moraviae, 3)
 17. Kowalski, Jacek, Missa est : Msza święta panów Pasków,  Wydawnictwo Dębogora,  Poznań 2019
 18. Kwiatkowski, Piotr Tadeusz; Nessel-Łukasik, Beata, ABC Badania publiczności w muzeum,  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,  Warszawa 2018 (Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 12/2018)
 19. Kredit! : 24.5.-21.6.2019, Runde Ecke, Dresden, Marta Borgosz, Jarosław Grulkowski, Wojciech Pukocz, Text Patrycja Sikora,  The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław,  Wrocław 2019
 20. Leonardiana w kolekcja polskich : co jest czym: oryginał, replika, kopia [publikacja towarzyszy wystawie zorganizowanej dla uczczenia 500-lecia śmierci Leonarda da Vinci, Sala Uczt, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, od 3 grudnia 2019 do 15 października 2020 r.], pod red. naukową Agnieszki Woźniak-Wieczorek, przy współpracy Doroty Folgi-Januszewskiej i Joanny Paprockiej-Gajek,  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  Warszawa 2019
 21. Lewicka, Barbara; Szczepański, Marek S., Obraz i społeczeństwo : społeczne ramy kultury artystycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2020
 22. Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej = International Platform of Academic Cooperation : Orońsko 2018-2019 [katalog = catalogue], koordynator projektu = project coordinator Anna Podsiadły,  Orońsko 2020
 23. Muzea kościelne wobec nowych wyzwań : materiały konferencji zorganizowanej w dniach 18-20 października 2017 r. …, pod red. naukową Natanaeli Wiesławy Błażejczyk, Piotra Majewskiego,  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,  Warszawa 2019 (Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 12)
 24. Obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym Giovanniego da Gaeta ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : badania i konserwacja = La Madonna della Misericordia di Govanni da Gaeta nella collezione del Castello Reale del Wawel : studi e interventi conservativi, red. / a cura di Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków / Cracovia 2019
 25. Paczkowski, Adam, Risoluto,  wydawnictwo własne,  Stockholm 2019
 26. Piątek, Grzegorz, Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949,  Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2020
 27. Pliniusz, Gajus Sekundus, Historia naturalna,  2, Antropologia i Zoologia,  księgi VII-XI,  tekst, wstęp, przekład i komentarz Ireneusz Mikołajczyk,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  Toruń 2019
 28. Prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu : konserwacja prewencyjna kolekcji Lanckorońskich = Prevention as an indispensable element of care for the collection of the Wawel Royal Castle : preventive conservation of the Lanckoroński collection, / ed. by Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska,  Zamek Królewski na Wawelu,  Kraków / Krakow 2019
 29. Rilke, Rainer Maria, Listy o sztuce,  przekł. i oprac. Tomasz Ososiński,  Fundacja Terytoria Książki,  Gdańsk 2019 (Biblioteka Mnemosyne)
 30. Ryzosfera : grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury, pod red. Marty Smolińskiej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,  Poznań 2019
 31. Sebastian Krok : Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor [wystawa Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, 6.09. – 6.10.2019],  / ed. Stach Szabłowski,  Galeria Bielska BWA,  Bielsko-Biała 2019
 32. Splendor i finezja : duch i materia w sztuce Korei; [11 października 2019 – 12 stycznia 2020, Muzeum Narodowe w Warszawie], red. naukowa Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska, Muzeum Narodowe w Warszawie,  Warszawa 2019
 33. Stacewicz-Podlipska, Joanna, Przed i po „wielkim Jutrze”? Zachęta i wystawy scenografii; Wystawa nowoczesnego malarstwa scenicznego (1913), Wystawa scenografii z cyklu Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL (1962),  Zachęta; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,  Warszawa 2019 (Archiwum Zachęty)
 34. Stratigakos, Despina, Gdzie są architektki?,  przeł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska,  Warszawa 2019
 35. Strękowski, Jan, Sześć tapczanów Lwowa,  Wydawnictwo Most,  Warszawa 2020
 36. Suffrage and the arts : visual culture, politics and enterprise, by Miranda Garrett & Zoȅ Thomas,  Bloomsbury Visual Arts,  London; New York [et al.] 2020
 37. Tożsamość polska = Polish national identity, Muzeum Plakatu w Wilanowie = Poster Museum in Wilanów, koncepcja, redakcja, teksty / author of the concept and texts, editor Mariusz Knorowski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019
 38. Uniunea Artiştilor Plastici din România din documente de arhivã, editie de documente elaboratã de Dan Drãghia [et al.],  editura univeritâtii din bucureşti,  Bucureşti 2016 (Memorie, identitate şi mentalitãti)
 39. The Way (the origin) = Caminho (a origem), Cidade da Cultura da Galicia; Museo Centro Gaías, 13.03, – 13.09, 2015, Xunta de Galicia,  [Santiago de Compostela] 2015

CZASOPISMA:

 1. Ars & Humanitas : revija za umetnost in humanistiko = Journal of arts and humanities, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani,  11, 2017,2; 12, 2018, 1; 13, 2019, 1, 2
 2. Barok : historia, literatura, sztuka, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 26, 2019, 1 (51)
 3. Folia Historiae Artium : seria nowa, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Sztuki, Kraków17, 2019
 4. Kunstforum International, 2020, H. 266
 5. Muzealnictwo : rocznik, R. 60, 2019
 6. Nubia Christiana, 2, 2020

Luty 2020

 1. Agnieszka Brzeżańska : Cała ziemia parkiem narodowym; przewodnik po wystawie, tekst Agnieszka Tarasiuk,  Muzeum Narodowe w Warszawie,  Warszawa 2019
 2. Alfred Wiśniewski (1916-2011) : Siły orfickie = Orphic forces; Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 28.10.2016 – 11.12.2016, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie,  Sopot 2016
 3. „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, pod red. Karoliny Sikorskiej,  Galeria Miejska Arsenał,  Poznań 2018
 4. Arnoux, Mathilde, La réalité en partage : pour une histoire des relations artistiques entre l’Est et l’Ouest en Europe pendant la guerre froide,  préf. de Jacques Leenhardt,  Éditions de la Maison des sciences de l’homme; Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris), Paris 2018 (Passerelles)
 5. The art of feminism : images that shaped the fight for equality, 1857-2017, consultant ed. Helena Reckitt,  written by Lucinda Gosling [et al.],  Chronicle Books,  San Francisco 2018
 6. Bacon and the mind : art, neuroscience and psychology, Christopher Buclow [et. al.],  The Estate of Francis Bacon Publishing; Thames and Hudson,  London 2019 (Francis Bacon Studies, 1)
 7. Banaś, Barbara, Polski new look : ceramika użytkowa lat 50. i 60.,  1. w tej edycji, Marginesy, Warszawa 2019
 8. Beata Stankiewicz : Dziesięcioro Żydów, którzy rozsławili Polskę = Ten Jews who made Poland famous, / managing ed. Martyna Sobczyk,  Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków 2019
 9. Bielawska-Palczyńska, Joanna; Hałas-Rakowska, Hanna, Powszechna Wystawa Krajowa 1929 : architektura i urbanistyka,  Księży Młyn,  Łódź 2019
 10. Bruegel w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy; dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Bruegel in company : Pieter Bruegel the Elder; prints from the collection of the National Museum in Warsaw, naucowa /academic ed. Joanna A. Tomicka,  Muzeum Narodowe w Warszawie / The National Museum in Warsaw,  Warszawa / Warsaw 2019
 11. Bücheler, Anna, Ornament as argument : textile pages and textile metaphors in early medieval manuscripts,  Water de Gruyter,  Berlin; Boston 2019 (Zurich Studies in the History of Art. Georges-Bloch-Annual, 2015/2016, vol. 22/23)
 12. Corpus inscriptionum Poloniae, t. 10, Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. Joachima Zdrenki,  13,  Powiat żagański (do 1815 roku),  zebrał i oprac. Joachim Zdrenka,  przy współpracy z Adamem Górskim, Ryszardem Patorskim i Marcelim Tureczkiem,  Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2019
 13. Dzieci światła : 10. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2018 = Children of light : the 10th Curated Exhibition of Bielska Jesień 2018, red. / ed. by Stanisław Ruksza, współpraca / co-ed. by Grażyna Cybulska,   Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2018
 14. Dzieła utracone – dzieła odzyskane = Looted art – recovered artworks, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland,  Warszawa 2019
 15. Eco, Umberto, Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015,  przeł. Krzysztof Żaboklicki,  Noir sur Blanc, Warszawa 2019
 16. Extending the dialogue : essays by Igor Zabel Award laureates, grant recipients and jury members, 2008-2014, Urška Jurman, Christiane Erharter, and Rawley Grau,  Igor Zabel Association for Culture and Theory; Archive Books; Erste Foundation,  Ljubljana; Berlin; Vienna 2016
 17. Eysymont, Janusz, Dzienniki malarza II : 1984-1990,  Warszawa 2019
 18. Feist, Peter H., Hauptstrassen und eigene Wege : Rückschau eines Kunsthistorikers,  mit einem Nachruf von Horst Bredekamp,  Lukas Verlag, Berlin 2016
 19. Forsaken world : the art of István Farkas (1887-1944), of the catalogue Marianna Kolozsváry,  Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery,  Budapest 2019 (Publications of the Hungarian National Gallery 2019/5)
 20. Franciszek Orłowski : Work for small change = Praca za/na drobne, / red. Madalena Radomska,  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Galeria Miejska Arsenał,  Warszawa; Poznań 2018
 21. Gawryluk, Barbara, Ilustratorki, ilustratorzy : motylki z okładki i smoki bez wąsów,  Wydawnictwo Marginesy,  Warszawa 2019
 22. Geron, Małgorzata; Malinowski, Jerzy, Manifesty polskiej awangardy artystycznej : Formiści, Bunt, Jung Idysz, 1917-1922,  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Wydawnictwo Tako,  Warszawa; Toruń 2019 (Źródła do Dziejów Sztuki = Sources for art history, t./vol. 6A)
 23. Gołąbek, Marta, Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  Warszawa 2019 (Silva Rerum)
 24. Gwizdałówna, Jadwiga, Architektura Wawelu w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945,  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2019 (Biblioteka Wawelska, 13)
 25. Historia chińskiej porcelany, red. prowadzący Bartosz Płotka, tłum z jęz. ang. Anna Wajcowicz-Narloch, Time Marszałek Group, Toruń 2019 (Historia chińskiej cywilizacji)
 26. Jackowska, Krystyna; Szarszewski, Adam; Paluchowski, Piotr, Portrety gdańskich lekarzy (XVI-XVIII w.) = Portraits of Gdańsk physicians (16th – 18th c.),  2, uzup. i popraw. / 2nd ed., suppl. and corr.,  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2017
 27. Jedlińska, Eleonora, Kształty pamięci : wybrane zagadnienia sztuki współczesnej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2019 (Oblicza sztuki)
 28. Kaniasta, Hanna, Artyści dawnego Konstancina,  Konstancin-Jeziorna 2015
 29. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. 4, Województwo wrocławskie (dolnośląskie), z. 7, Powiat trzebnicki, pod red. Jana Harasimowicza,  aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.],  cz. 1-2,  Warszawa 2018
 30. Kemp, Matin, Mój Leonardo : pięćdziesiąt lat rozsądku i szaleństwa w świecie sztuki i poza jego granicami,  tł. Sonia Jaszyńska,  Arkady,  Warszawa 2020
 31. Kronika Wschowskich Bernardynów : czyli Archiwum klasztoru wschowskiego Braci Mniejszych Obserwantów […], pod red. Alojzego Pańczaka, tłum. Pius Turbański, Alojzy Pańczak,  Stowarzyszenie Czas A.R.T.; Muzeum Ziemi Wschowskiej,  Wschowa 2019
 32. Kubiak, Szymon Piotr, Loin de Moscou : Gérard Singer et l’art engagé,  du pol. par Erik Veaux,  Éditions de la Maison des sciences de l’homme; Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris), Paris 2019 (Passerelles)
 33. Kunzle, David, Chesucristo : die Fusion von Che Guevara und Jesus Christus in Bild und Text,  ins Deutsche übertragen von Martin Steinbrück,  mit einem Nachwort von Roberto Massari,  De Gruyter, Berlin; Boston 2016 (Zurich Studies in the History of Art. Georges-Bloch-Annual, 2013/14, Vol. 20/21)
 34. Kupčyns’ka, Larysa, Tvorčist Teofila Kopystyns’kogo y konteksti rozvytku obrazotvorčogo mystectva zahidnoukraïns’kyh zemel drugoï polovyny XIX – počatku XX stolit = Kupchynska, Larysa,  The work of Theofil Kopystynsky within the context of the development of the fine arts in Western Ukraine during the second half of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries,  L’viv; Philadelphia 2009
 35. Lenartowicz, Światosław, Jan Hrynkowski (1891-1971),  Muzeum Narodowe w Krakowie,  Kraków 2019
 36. Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, Janusz Nowiński,  Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego,  Ląd; Poznań; Warszawa 2019 (Studia i Rozprawy, t. 13)
 37. Łaskarzewska, Hanna, Tam, gdzie przeszła burza… : losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920,  Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP,  Warszawa 2019 (Seria historyczna, 4)
 38. Maquina Tadeusz Kantor = Tadeusz Kantor machine, Ricardo Muniz Fernandes , Muzeum Sztuki in Łódź; Sesc,  São Paulo 2015
 39. Marsh, Jane, Pre-Rephaelite sisters,  with contrib. by Peter Funnell [et al.],  National Portrait Gallery, London [17 October 2019 to 26 January 2020],  National Portrait Gallery Publications,  London 2019
 40. max bill : fundación juan march, madrid, 16 october 2015-17 january 2016, manuel fontann del junco, maria toledo, eds., texts by max bill [et al.], Fundación Juan March, Madrid 2015
 41. Mayer, Hans, Świadek epoki : Walter Benjamin,  przekł. i oprac. Tadeusz Zatorski,  słowo/obraz terytoria,  Gdańsk 2019
 42. Mazur, Adam, Okaleczony świat : historie fotografii Europy środkowej 1838-2018,  Universitas,  Kraków 2019
 43. McKee, Yates, Strike art : contemporary art and the post-Occupy condition,  ed., Verso,  London; New York 2017
 44. Moran, Claire, Staging the artist : performance and the self-portrait from realism to expressionism,  Routledge,  London; New York 2018
 45. Mustafajewa, Rugia Elczyn Gyzy, Rola polskich architektów w kształtowaniu architektury miasta Baku na przełomie XIX i XX wieku, przeł. Stanisław Filipczak,  Oficyna Olszynka,   Warszawa 2014
 46. Odkłamywanie mitów? : plakaty kubańskie lat 60. I 70. XX wieku na tle twórczości plakatowej w Polsce i Czechosłowacji = Breaking with false myths? : Cuban posters from the 60th and 70s of the 20th century as seen through perspective of the posterproduction in Poland and Czechoslovakia of the same period, / ed. Jacek Szelegejd, Michał Warda,  Muzeum Narodowe w Warszawie,  Warszawa 2019
 47. Ostrowski, Jan K., Portret w dawnej Polsce,  Muzeum Pałacu Króla Jana III  w Wilanowie,  Warszawa 2019
 48. Otrębski, Piotr, Nieistniejące, nieznane, niezwykłe kościoły Warszawy,  Skarpa Warszawska,  Warszawa 2019
 49. Pszczółkowski, Michał, Architektura Włocławka w latach 1918-1939,  Włocławskie Towarzystwo Naukowe; Księży Młyn, Włocławek; Łódź 2019
 50. Rembrandt osobiście : Rembrandt van Rijn; dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Rembrandt in person : Rembrandt van Rijn; prints from the collection of the National Museum in Warsaw, Naukowa / academic ed. Joanna A. Tomicka,  Muzeum Narodowe w Warszawie / The National Museum in Warsaw,  Warszawa / Warsaw 2019
 51. Rosadziński, Leonard, Ginące rzemiosło : śladami poznańskich introligatorów,  Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Poznań 2011
 52. Schauerte, Thomas, Albrecht Dürer : Standing Girl Carrying a Torch and a Shield; a study,  Jörg Rolf Kistner,  Limmat 2019
 53. Schlemmer – Kantor, pod red. Małgorzaty Leyko / ed. by Małgorzata Leyko,  Cricoteka,  Kraków 2016
 54. Słoma, Jarosław, Mazurska piramida i pruskie Ateny,  Warszawa 2019
 55. The state artist in Romania and Eastern Europe : the role of the creative unions, Caterina Preda,  Editura Universitătii din Bucureşti, Bucureşti 2017 (Memorie, identitate & mentalităţi)
 56. Strosberg, Eliane, Art & science,  2nd ed., Abbeville Press Publishers,  New York; London 2015
 57. Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności : studia i szkice, nauk. Lechosław Lameński [et al.],  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 58. Turowski, Andrzej, Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem, Fundacja Terytoria Książki,  Gdańsk 2019
 59. Ula Sickle : Free gestures = Wolne gesty, conception of the publication and edition / koncepcja publikacji i reakcja Ula Sickle, Agnieszka Sosnowska,  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,  Warszawa 2018
 60. Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, Karolina Jara, Aleksandra Paradowska,  Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019
 61. Vom Beruf zur Berufung : die Künstlerfamilie Verflassen zwischen Barock und Biedermeier, Matthias von der Bank, Adolf T. Schneider,  Mittelrhein-Museum Koblenz; Michael Imhof Verlag,  Petersberg 2019
 62. Widrich, Mechtild, Performative monuments : the rematerialisation of public art,  Manchester University Press,  Manchester; New York cop. 2014 (Rethinking art’s histories)
 63. Wystawa, której nie było… : Ignacy Łopieński (1865-1941); odnowiciel sztuki graficznej, koncepcja i oprac. katalogu Piotr P. Czyż,  Muzeum Narodowe w Warszawie,  Warszawa 2019

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2020, nr 2 (331)
 2. Architectus : kwartalnik, 2019, nr 3 (59)
 3. Architektura murator, 2020, nr 2 (305)
 4. Artibus et Historiae : an art anthology, 40, 2019, no. 80, Papers in honour of Mauro Lucco, guest ed. Peter Humfrey,  IRSA, Cracow; Vienna
 5. Journal für Kunstgeschichte = Journal of Art History, 23, 2019, 4
 6. Kunstchronik, Jg., 2020, H. 2
 7. Kunstforum International , 2020, Bd. 265
 8. Libri Gedanenses : rocznik Biblioteki Gdańskiej, 36, 2019, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska, Gdańsk
 9. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Our Past : studies in the history of the Church and Catholic culture in Poland, 2019, 132
 10. Ochrona Zabytków, 72, 2019, nr 2 (275)
 11. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, nr 4 (54)
 12. Rocznik Toruński, 46, 2019, Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 13. Sacrum et decorum : materiały i studia z historii sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art, R. 11, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 14. Studia Politica : Romanian political science reviev, vol. 17, 2017, no. 3, Creating for the state : the relationship between artists and the state during communism, special issue coord. by Caterina Preda,  Bucuresti 2017
 15. Sztuka i Filozofia = Art and Philosophy, 2019, 54
 16. Umění : časopis Ústavu dějín umění Akademie věd České republiky = Art : journal of the Institute of Art History Czech Academy of Sciences, 67, 2019, 3
 17. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia di Arte, 82. 2019, 4