Historia / Wschodoznawstwo

 • Home
 • /
 • Historia / Wschodoznawstwo

GRUDZIEŃ 2020

 1. Opcja niemiecka czyli Jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą / Piotr Zychowicz ; Poznań, 2020.
 2. Walki o Lwów w listopadzie 1918 r. i wojna polsko-ukraińska : bezpieczeństwo ludności polskiej, żydowskiej i ukraińskiej w stolicy Galicji / Michał Klimecki, Zbigniew Karpus ; Toruń, 2020.
 3. Narodziny potęgi : dziedzictwo Kazimierza Wielkiego / Krzysztof Ożóg tekst, Adam Bujak fotografie ; Kraków, 2020.
 4. Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii / Maciej Pletnia ; Kraków, 2019.
 5. Kto odejdzie, już nie wróci : jak opuściłem świat chasydów / Shulem Deen ; Wołowiec, 2020.
 6. Rzeczy osobiste : opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady / Karolina Sulej ; Warszawa, 2020.
 7. Drzazga : kłamstwa silniejsze niż śmierć / Mirosław Tryczyk ; Kraków, 2020.
 8. Języki milczenia : literatura o traumie i postpamięci Zagłady / redakcja naukowa Paweł Piszczatowski ; Warszawa, 2020.
 9. Sanctum et peccatorium : percepcja ciała w społeczeństwie i kulturze średniowiecza / pod redakcją Michała Gniadek-Zielińskiego i Grzegorza Garbuza ; Warszawa, 2020.
 10. Warszawa utracona : pierwsze lata odbudowy / Artur Bojarski ; Warszawa, 2020.
 11. Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej : aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940 roku / Marcin Przegiętka Warszawa, 2020.
 12. “O mężczyźnie (nie)zwyczajnie” / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak ; Łódź, 2019.
 13. Najkrótsza historia Europy / John Hirst ; Warszawa, 2021.
 14. Hirszfeldowie : zrozumieć krew / Urszula Glensk ; Kraków, 2019.
 15. I więcej nic nie pamiętam / Adina Blady-Szwajgier.
 16. Archiwum – archiwistyka – kultura : antologia / redakcja naukowa Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa ;Toruń, 2020.
 17. Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej / Waldemar Witold Żurek ; Lublin, 2019.
 18. Praktyczne chrześcijaństwo : studium gdańskich sporów pietystycznych 1692-1703 / Liliana Lewandowska ; Toruń, 2020.
 19. “Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą” : listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771-1788 / z oryginalnych rękopisów odczytał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Krzysztof Syta ;Toruń, 2020.
 20. Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku / Michał Szczerba ; Kraków, 2020.
 21. Biblia chrześcijan : wprowadzenie religioznawcze, historyczne i literackie / Krzysztof Pilarczyk ; Kraków, 2020.
 22. Saga rodu Czartoryskich / Zofia Wojtkowska ; Warszawa, 2020.
 23. The Victorian Royal Nursery 1840-1865 : creation, organisation, staff, financing / Mariusz Misztal ; Kraków, 2020.
 24. 2 Korpus Polski = 2nd Polish Corps / Zbigniew Wawer, Tadeusz Kondracki, Mariusz Skotnicki ; tłumaczenie Anastazja Pindor ; Warszawa, 2019.
 25. Bratanków dzieje wspólne : unikaty ze zbiorów budapesztańskich = Magyar-lengyel két jó barát – közös történelmünk : ritka kincsek budapesti közgyűjteményekből / autor scenariusza wystawy i tekstów Michał Mackiewicz ; Warszawa, 2019.
 26. Karol Rolle (1871-1954) Prezydent Krakowa : szkic do portretu / Piotr Hapanowicz ;Kraków, 2019.
 27. Dziedzictwo kulturowe gminy Milicz / Radosław Gliński, Agnieszka Patała ; Wrocław, 2019.
 28. Kraina stawów? : dzieje Milicza i okolic (do 1945 roku) / Paweł Jaworski, Małgorzata Ruchniewicz, Przemysław Wiszewski ; Krakóa., 2019.
 29. Stary księgozbiór : Biblioteka Gimnazjum w Dębicy w latach 1900-1932 / Arkadiusz S. Więch ; redakcja i korekta: Mateusz Czarnecki ;Kraków, 2020.
 30. Księga wpisów podkanclerzego Aleksandra Trzebińskiego MK 188 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1644 / opracował Janusz S. Dąbrowski ; Warszawa, 2020.
 31. Księga wpisów kanclerza Piotra Gembickiego MK 186 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1639-1641 / opracowała Anna Wajs ; redaktor tomu Janusz S. Dąbrowski ; Warszawa, 2020.
 32. Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej / Adam Pleskaczyński, Michał Krzyżaniak ; Poznań, 2020.
 33. Kawaleria jako formacja kulturotwórcza : zarys historii jazdy polskiej na przestrzeni wieków przez pryzmat etosu kawalerii i wpływu na społeczeństwo Rzeczypospolitej w latach 1914 – 1939 / Wojciech Giermaziak ; Warszawa, 2019.
 34. Rem tene, verba sequentur : Die lateinische Musikterminologie des Mittelalters bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts : Symposion anlässlich des Abschlusses der Arbeit am Akademienprojekt Lexicon musicum Latinum medii aevi, München, 15. und 16. Dezember 2016 / Symposiumsbericht herausgegeben von Ulrich Konrad ; München, 2019.
 35. Nova Kepleriana : astronomische Hypothesen des Nicolaus Reimers Ursus – eine Streitschrift gegen Tycho Brahe / Dieter Launert ; Vorgelegt von Herrn Menso Folkerts in der Sitzung vom 16. November 2018 ; die Űbersetzungen aus dem Lateinischen erstellten Dominique Brabant, Dieter Rett und Andreas Ritter ; München, 2019.
 36. Śladami absolwentów studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu : biogramy zasłużonych, zmarłych praktyków, absolwentów studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu / pod redakcją Piotra Grygiera ; Poznań, 2019.
 37. Niepodległa : historie z rodzinnych archiwów / redakcja i opracowanie materiałów archiwalnych: Anna Jodko ; opracowanie graficzne i skład: Barbara Rynkiewicz ; Gorzów Wielkopolski, 2020.
 38. Pisząc o wieloetniczności / Joanna Wojdon ; Wrocław, 2020.
 39. Dzieje gnieźnieńskiego rzemiosła cechowego / Marek Szczepaniak ; Gniezno, 2020.
 40. Kronika halicko-wołyńska (z XIII wieku) / z języka cerkiewno-słowiańskiego przełożył, przedmową i komentarzami opatrzył Edward Goranin ; Oborniki Śląskie, 2020.
 41. Frères d’armes : le solutien militaire de la France à la Pologne = Braterstwo broni : wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917 – 1924 / Jan-Roman Potocki, Frédéric Guelton, Małgorzata Grąbczewska ; traduction et correction: Jolanta Śmigiel, Małgorzata Maria Grąbczewska, Aldona Cholewianka-Kruszyńska ; Warszawa, 2020.
 42. Wybieram solidarność : 40 lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” = I choose solidarity : 40 years of the Independent and Self-governing Trade Union “Solidarność” / koncepcja i opieka redakcyjna Joanna Lewandowska ; redakcja i korekta Mirosław Wójcik ; tłumaczenie Ewa Zaborowska, Robert Oliwa, Aleksandra Piekoszewska ; Gdańsk, 2020.
 43. The Holodomor – Poland : Polish victims 1932-1933 / editors Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz ; Warszawa, 2020.
 44. Mazurek Dąbrowskiego : od powstania do współczesności / Małgorzata Gańska, Przemysław Rey ; Warszawa, 2020.

 

LISTOPAD 2020

1. W poszukiwaniu minionego czasu: dzieje Gminy Żydowskiej w Brodnicy / Anna Bieniaszewska; Toruń, 2019.
2. Żydzi w Wąbrzeźnie : świat utracony / Anna Bieniaszewska ; Toruń, 2020.
3. Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza SDB / pod redakcją Jarosława Wąsowicza ; Poznań, 2020.
4. “Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli” : pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu / Wanda Barbara Kociuba ; Warszawa, 2020.
5. Za klasztorną furtą : migawki z życia i działalności jezuitów w Warszawie (1945-1956) / Bartłomiej Noszczak ; Warszawa, 2020.
6. Ostatnia bije godzina… 1920 r. : Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera / Janusz Odziemkowski ; Warszawa, 2020.
7. Szczerbcowa brygada w fotografii i relacjach / Tomasz Balbus ; Warszawa, 2020.
8. Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw : kawaleria oraz szkolnictwo kawaleryjskie i artyleria konna na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII “Toruń” na tle broni konnych Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw europejskich z lat 1918-1939 / Aleksander Smoliński ; Gdańsk, 2020.
9. NSZZ Solidarność Podregion Miastko w latach 1980-1981 / Łukasz Szkwarek ; Warszawa, 2020.
10. Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość” 1945-1948 : praca zbiorowa / pod redakcją Wojciecha Frazika i Filipa Musiała ; Kraków, 2020.
11. “Ułani! Ułani! Malowane dzieci…” : (przyczynek do dziejów armii ochotniczej) / Janina Łada Walicka ; Warszawa, 2020.
12. O uczniu żołnierzu / opracował Kazimierz Konarski ; Warszawa, 2020.
13. Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu / redakcja naukowa Adam Bosiacki ; Warszawa, 2020.
14. Zbrodnia katyńska w świetle prac Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (1951-1952) / Mateusz Zemla ; Warszawa, 2020.
15. Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka (1893-1920) / Wiesław Jan Wysocki ; Warszawa, 2020.
16. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 3, Dystrykt lubelski Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski ; Lublin, 2020.
17. Peregrinantes Peregrinantibus : 825 Jahre Deutscher Orden, 150 Jahre Ehrenritter, 50 Jahre Familiarenstatut / herausgegeben von Udo Arnold und Bernhard Huber ; Ilmtal-Weinstraße, 2020.
18. Der Deutsche Orden auf dem Konstanzer Konzil : Pläne – Strategien – Erwartungen / herausgegeben von Helmut Flachenecker unter Mitarbeit von Tobias Baus und Katharina Kemmer ; Ilmtal-Weinstraße, 2020.
19. Der Deutsche Orden in Prozelten : Kommende, Herrschaftsstruktur und Territorialherrschaft / Katharina Kemmer ; Ilmtal-Weinstraße, 2020.
20. Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien : Regesten. Tlbd. 6, Januar 1680 – April 1756 / nach dem Manuskript von Marian Tumler ; herausgegeben von Udo Arnold.
21. Rok 1783 : stulecie kampanii wiedeńskiej / Igor Barkowski. Mowa z okoliczności uroczystego obchodu stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem / Jacek Przybylski ; Warszawa, 2020.
22. Działalność Elżbiety Sieniawskiej : polityka, gospodarka, kultura / pod redakcją Bożeny Popiołek ; Warszawa, 2020.
23. Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej. T. 2 / pod redakcją Doroty Skotarczak i Jacka Szymali ; Kraków, 2020.
24. Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701-1933 / Dariusz Łukasiewicz ; warszawa, 2020.
25. Fall Weiss : najazd na Polskę 1939 / Robert Florczyk ; Poznań, 2020.
26. II wojna światowa na morzu : historia globalna / Craig Symonds ; Kraków, 2020.
27. Warszawa 1920 : nieudany podbój Europy, klęska Lenina / Adam Zamoyski ; Kraków, 2020.
28. Druga wojna światowa : inna historia / Marco Pizutti ; Warszawa, 2020.
29. Życie codzienne warszawskiego getta 1939-1943 / Tadeusz Bednarczyk ; Warszawa, 2020.
30. Słowo – pismo – sacrum : cztery studia z dziejów kultury religijnej w Polsce późnego średniowiecza / Krzysztof Bracha, Mariusz Leńczuk ; Warszawa, 2020.
31. Krótka historia Europy : od Peryklesa do Putina / Simon Jenkins ; Poznań, 2020.
32. Płytkie groby na Syberii / Michał Krupa ; Poznań, 2020.
33. Tajemnica Montefeltra : intrygi dworskie od spisku Pazzich do powstania Kaplicy Sykstyńskiej / Marcello Simonetta ; Poznań, 2020.
34. Ofiary dwóch totalitaryzmów : losy rodzin katyńskich pod okupacją sowiecką i niemiecką / Joanna Kurczab ; Warszawa, 2020.
35. Demokracja ludowa w praktyce : wybory do Sejmu i rad narodowych w województwie koszalińskim w latach 1950-1975 / Zenon Romanow ; Słupsk, 2020.
36. Przestrzenie totalitarnego zniewolenia : doświadczenie wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza / Katarzyna Bałżewska ; Warszawa, 2020.
37. Polskie formacje etapowe w Galicji Wschodniej na Wołyniu i Ukrainie w latach 1918-1920 / Janusz Odziemkowski ; Warszawa, 2019.
38. O racji stanu / Giovanni Botero ; Kraków, 2019.
39. Prawa kobiet dawniej i dziś : w 100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio, Wandy Kamińskiej ; Słupsk, 2020.
40. 500-lecie reformacji : historia i perspektywy / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej i Poli Pauby ; Słupsk, 2020.
41. Nie widzieć zła : gułag i inżynierowie dusz / Dariusz Tołczyk ; Warszawa, 2020.
42. My, naród : nowa historia Stanów Zjednoczonych / Jill Lepore ; Poznań, 2020.
43. Maoizm : historia globalna / Julia Lovell ; Warszawa, 2020.
44. Poznań majn hejm : historia Barucha Bergmana = the story of Baruch Bergman / Zbigniew Pakuła ; Poznań, 2019.
45. Pamięć Polski, pamięć sąsiadów – pamięć Europy / Paweł Ukielski ; Warszawa, 2020.
46. Wodziccy z Kościelnik : dzieje rodziny / Dorota Felcenloben ;Warszawa, 2020.
47. Księgi gruntowe wsi Wysoka k. Łańcuta 1632-1791, 1789-1873 / opracował i wydał Andrzej Techmański ; Kraków, 2020.
48. Historia stosunków polsko-japońskich. T. 1, 1904-1945 / Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej T. Romer ; Warszawa, 2019.
49. “Wkrótce już stanę przed innym sądem…” : prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944-1956 / Elżbieta Romanowska ; Warszawa, 2020.
50. Korekty ciąg dalszy : odpowiedź redaktorom i współautorom książki “Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa, 2018 na ich polemikę z moją recenzją “Korekta obrazu?” Refleksje źródłoznawcze wokół książki “Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t.1-2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018, Warszawa 2019 / Tomasz Domański ; Warszawa, 2020.
51. “Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego” : Aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce / redakcja Sebastian Rosenbaum ; Katowice, 2020.
52. Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945 / Maximilian Becker ; Warszawa, 2020.
53. Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy w latach 1944-1956 / Rafał Szczygieł ; Rzeszów, 2020.
54. Sny wstaną… : grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci / Elżbieta Jakimek-Zapart ; Warszawa, 2020.
55. W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata : polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku / redakcja Dariusz Iwaneczko, Bogusław Wójcik ; Rzeszów, 2020.
56. Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990 / pod redakcją Kamila Dworaczka i Krzysztofa Łagojdy ; Warszawa, 2020.
57. “Cukier krzepi” : propaganda konsumpcji cukru w Polsce w latach 1925-1932 / Zofia Zakrzewska ; Warszawa, 2020.
58. Studia z historii najnowszej Polski. T. 2 / pod redakcją Rafała Łatki i Michała Przeperskiego ; Warszawa, 2020.
59. Władysław Raczkiewicz 1885-1947 : prezydent RP na uchodźstwie : biografia fotograficzna / Katarzyna Moskała, Mirosław A. Supruniuk ; Warszawa, 2020.
60. Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989 : ludzie – miejsca – wydarzenia / redakcja Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski ; Białystok, 2020.
61. Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949 / Michał Sywula ; Gdańsk, 2020.
62. Novae – na krańcu świata rzymskiego : 50 lat Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej UAM / Andrzej B. Biernacki przy współpracy Eleny Kleniny ; Poznań, 2020.
63. Wojna Iwana : życie i śmierć w Armii Czerwonej 1939-1945 / Catherine Merridale ; przekład: Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki ; Kraków, 2020.
64. Gure : historie z Kraju Basków / Katarzyna Mirgos ; Wołowiec, 2020.