Historia

Styczeń 2020

 1. Kasata i powrót 1876-1919 : pamiątka na100-lecie powrotu Filipinów na Świętą Górę / ks. Henryk Brzozowski Cor; Gostyń, 2019.
 2. Rycheza królowa Polski (ok. 995-21 marca 1063) : studium historiograficzne / Małgorzata Delimata-Proch.
 3. The Merovingian kingdoms and the Mediterranean world : Revisiting the sources / edited by Stefan Esders, Yitzhak Hen, Pia Lucas and Tamar Rotman ; London, 2019.
 4. Making archives in early modern Europe : proof, information and political record-keeping, 1400-1700 / Randolph C. Head ; Cambridge, 2019.
 5. Epitaph for an era : politics and rhetoric in the Carolingian World/ Mayke de Jong ; Cambridge, 2019.
 6. Historiography and space in late antiquity / edited by Peter van Nuffelen ; Cambridge, 2019.
 7. Diplomacy in the early Islamic world : a tenth-century treatise on Arab-Byzantine relations : the Book of messengers of kings (Kitāb rusul al-mulūk) of Ibn al-Farrāʾ / translated from the Arabic and annotated by Maria Vaiou ; London, 2019.
 8. The Avar siege of Constantinople in 626 : history and legend / Martin Hurbanič ; Cham, 2019.
 9. The Eastern frontier : limits of empire in late antique and early medieval Central Asia / Robert Haug ; London, 2019.
 10. The liturgical past in Byzantium and early Rus / Sean Griffin ; Cambridge, 2019.
 11. Christianizing Asia Minor : conversion, communities, and social change in the pre-Constantinian era / Paul McKechnie ; Cambridge, 2019.
 12. Great Christian jurists in French history / edited by Olivier Descamps, Rafael Domingo ; Cambridge, 2019.
 13. Models from the past in Roman culture : a world of exempla / Matthew B. Roller ; Cambridge, 2019.
 14. Writing history in the medieval Islamic world : the value of chronicles as archives / Fozia Bora ; London, 2019.
 15. Reactionary nationalists, fascists and dictatorships in the twentieth century : against democracy / Ismael Saz, Zira Box, Toni Morant, Julián Sanz editors ; Cham, 2019.
 16. The Byzantine Hellene : the life of Emperor Theodore Laskaris and Byzantium in the thirteenth century / Dimiter Angelov ; Cambridge, 2019.
 17. Family life in Britain, 1650-1910 / Carol Beardmore, Cara Dobbing, Steven King editors ; Cham, 2019.
 18. Holocaust memories : a survey of Holocaust memoirs, histories, novels, and films / Claudia Moscovici ; Lanham, 2019.
 19. Africa since 1940 : the past of the present / Frederick Cooper ; Cambridge, 2019.
 20. Antisemitism and the Russian revolution / Brendan McGeever Cambridge, 2019.
 21. The medieval gift and the classical tradition : ideals and the practice of generosity in medieval England, 1100-1300 / Lars Kjær ; Cambridge, 2019.
 22. Monsters and monstrosity in Jewish history : from the Middle Ages to modernity / edited by Iris Idelson-Shein and Christian Wiese ; London, 2019.
 23. T&T Clark handbook to early Christian meals in the Greco-Roman world / edited by Soham Al-Suadi and Peter-Ben Smit ; London, 2019.
 24. The end of the Ottomans : the genocide of 1915 and the politics of Turkish nationalism / edited by Hans-Lukas Kieser, Margaret Lavinia Anderson, Seyhan Bayraktar and Thomas Schmutz ; London, 2019.
 25. Kosovo, a documentary history : from the Balkan wars to World War II / edited by Robert Elsie and Bejtullah Destani ; London, 2019.
 26. The Mexican mission : indigenous reconstruction and mendicant enterprise in New Spain, 1521-1600 / Ryan Dominic Crewe ; Cambridge, 2019.
 27. The laws and economics of confucianism : kinship and property in preindustrial China and England / Taisu Zhang ; Cambridge, 2019.
 28. Dissident histories in the Soviet Union : from de-Stalinization to Perestroika / Barbara Martin ; London, 2019.
 29. Propaganda and conflict : war, media and shaping the twentieth century / edited by Mark Connelly, Jo Fox, Stefan Goebel and Ulf Schmidt ; London, 2019.
 30. Wojna – wojsko – historia wojskowości : problemy i kierunki badań historyczno-wojskowych : księga jubileuszowa na 50-lecie Zakładu Historii Wojskowości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / pod redakcją Macieja Franza i Zbigniewa Pilarczyka ; Poznań, 2019.
 31. Datames / Tadeusz Siuta ; do druku przygotował Krzysztof Królczyk ; Poznań, 2019.
 32. Dzieje Polski. T. 4, 1468-1572 : Trudny złoty wiek / Andrzej Nowak ; Kraków, 2019.
 33. Polska Ludowa : postscriptum / Andrzej Werblan ; warszawa, 2019.
 34. Długie i krótkie stulecie : szkice z historii XIX i XX wieku / pod redakcją Małgorzaty Praczyk ; Poznań, 2019.
 35. Chrześcijaństwo / Leszek Kołakowski ; Kraków, 2019.
 36. Uczniowie jezuickich instytucji edukacyjnych w Galicji w XIX wieku : portret zbiorowy / Beata Topij-Stempińska ; Kraków, 2019.
 37. Norweska kronika Mnicha Teodoryka : północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych (koniec XII wieku) / Rafał Rutkowski ; Toruń, 2019.
 38. Skrzydlata wojna / William Avery „Billy” Bishop ; Toruń, 2019.
 39. Morze i ziemia : antologia reportaży z Pomorza / pod redakcją Cezarego Łazarewicza i Andrzeja Klima ; Poznań, 2019.
 40. Niezarekwirowane : historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej / Anna Artemjewa, Jelena Raczewa ; Warszawa, 2019.
 41. Królestwa wiary : nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii / Brian A. Catlos ; Poznań, 2019.
 42. Generał Karol Otto Kniaziewicz / Izabella Rusinowa ; Pułtusk, 2019.
 43. Spojrzenia nie tylko na wschód od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin / Redakcja naukowa Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Aleksander Srebrakowski ; Toruń, 2019.
 44. Libri ordinarii :przewodnik po rękopisach /opracowanie bp Andrzej Suski ; Toruń, 2019.
 45. Zbigniew Wielgosz (1929-2017) : historyk mediewista, badacz i popularyzator historii regionalnej /redakcja Violetta Julkowska ; Poznań, 2019.

Grudzień 2019

 1. Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien : Regesten. Teilband 4 i 5 / nach dem Manuskript von Marian Tumler ; herausgegeben von Udo Arnold ; Weimar, 2019.
 2. Das Leben im Ordenshaus : Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallin 2014 / herausgegeben Juhan Kreem ; Weimar, 2019.
 3. Globale und regionale Aspekte in der Entwicklung des Deutschen Ordens : Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Würzburg 2016 / herausgegeben von Udo Arnold ; Weimar, 2019.
 4. Dzielenie łupów : wojna o imperium Aleksandra Wielkiego / Robin Waterfield ; Poznań, 2019.
 5. Sto lat na Wiejskiej : Biblioteka Sejmowa 1919-2019 / pod redakcją Wiesława Staśkiewicza ; Warszawa, 2019.
 6. Nowa prawda o Wunderwaffe : awangardowa technika Trzeciej Rzeszy / Igor Witkowski ; Warszawa, 2019.
 7. To proste – będziemy się bić : polskie przygotowania obronne (marzec-sierpień 1939) / Kamil Stepan, Andrzej Wesołowski ; Warszawa, 2019.
 8. Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) / pod redakcją Grzegorza Kucharczyka ; Warszawa, 2019.
 9. Łuny na wschodzie : krwawa wojna z OUN-UPA o Lubelszczyznę / Marek A. Koprowski ; Poznań, 2019.
 10. Katedra Historii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim : odniesienia, interpretacje, pamięć / pod redakcją Krzysztofa K. Daszyka i Tomasza Kargola ; Kraków, 2019.
 11. Pułkownik Julian Janowski (1886-1970) – oddany służbie i rodzinie / Bartosz Janczak ; Opole, 2019.
 12. Wspólny wiek dwudziesty : Litwa i stosunki polsko-litewskie na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” / wybór, opracowanie i posłowie Andrzej S. Kowalczyk ; Paryż, 2019.
 13. Pontificali pretridentini (secc. IX-XVI) : guida ai manoscritti e concordanza verbale / Andrzej Suski, Alessandro Toniolo, Manlio Sodi ; Toruń, 2019.
 14. Na jednej strunie Malczewski i Słowacki : obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = On one string Malczewski and Słowacki : paintings and drawings from the Collection of The National Museum in Warsaw / redakcja naukowa/academic editors Anna Grochala, Piotr Kopszak, przekład/translation Karolina Koriat ; Warszawa, 2019.
 15. Bitewnym szlakiem września 1939 roku : polskie bitwy i boje w obronie Rzeczypospolitej / Tomasz Głowiński, Rafał Igielski, Mieczysław Lebel ; Warszawa, 2019.
 16. Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Michała Siedziako ; Szczecin, 2019.
 17. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej : PRL w latach 1970-1975 / redakcja Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko ; Rzeszów, 2019.
 18. Moja służba w Armii Krajowej : wspomnienia z pracy na kolei, działalności konpiracyjnej w obwodzie Garwolin ZWZ-AK oraz okresu internowania w ZSRR / Bolesław Wójcik ; Warszawa, 2019.
 19. Faà di Bruno : najbrzydszy okręt wojenny świata / Maciej Franz ; Poznań, 2019.
 20. Olimpizm polski : na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego redakcja naukowa Józef Lipiec ; Kraków, 2019.
 21. Gierkowska „prosperita” : Łódź w latach 1971-1980 / Witold Jarno ; Łódź, 2019.

Listopad 2019

 1. Spis wielkopolskich historyków harcerstwa ; Bibliografia historyczna harcerstwa wielkopolskiego w piśmiennictwie nieperiodycznym / Tomasz Kozik ; Wyszków, 2019.
 2. Maria Tudor : pierwsza królowa Anglii / Anna Whitelock ; Warszawa, 2019.
 3. Wakacje w Trzeciej Rzeszy : narodziny faszyzmu oczami zwykłych ludzi / Julia Boyd ; Warszawa, 2019.
 4. Lato`39 jeszcze żyjemy / Marcin Zaborski ; Jabłonna, 2019.
 5. Tyrania skruchy : rozważania na temat samobiczowania zachodu / Pascal Bruckner ; Warszawa, 2019.
 6. Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha / Andrzej Pieczewski ; Łódź, 2019.
 7. Św. Bernard z Clairvaux / Pierre Aubé ; Warszawa, 2019.
 8. Napoleon : człowiek i mit / Adam Zamoyski ; Kraków, 2019.
 9. Czarnobyl : spowiedź reportera / Igor Kostin ; Warszawa, 2019.
 10. Gramatyka opisowa języka łacińskiego / Jan Wikarjak, Teodozja Wikarjak ; Warszawa, 2019.
 11. Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej prasie Prus Zachodnich w 2. połowie XIX i początkach XX wieku : wybór tekstów źródłowych / opracowały Aneta Niewęgłowska, Ilona Zaleska ; Toruń, 2019.
 12. Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939) : portrety zbiorowe i indywidualne / redakcja naukowa Robert Litwiński i Marek Sioma ; Lublin, 2019.
 13. W obronie wypraw krzyżowych / Bartosz Ćwir ; Warszawa, 2019.
 14. Śląsk zbuntowany / Dariusz Zalega ; Wołowiec, 2019.
 15. Najpierw Polska : rzecz o Józefie Becku / Jerzy Chociłowski ; Warszawa, 2019.
 16. Świadkowie historii? : średniowiecze w dziejopisarstwie Europy Środkowej dawniej i dziś / Wojciech Iwańczak ; Kraków, 2019.
 17. W poszukiwaniu granic Ameryki : wyprawa Lewisa i Clarka / Stephen E. Amborese ; Poznań, 2019.
 18. Archiwa bez granic : Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwów Polskich : Kielce, 20-21 września 2017 r. / redakcja Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski ; Warszawa, 2019.
 19. Polska i Polacy w latach II wojny światowej = Poland and Poles during World War II / Przemysław Wainertner ; Warszawa, 2019.
 20. Primordia Romana : mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta / Agata Aleksandra Kluczek ; Katowice, 2019.
 21. Ite in suffragium : o wyborach w republikańskim Rzymie / Hanna Appel ; Toruń, 2019.
 22. Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka / tłumaczenie Wiktor Grotowicz ; wstęp i opracowanie Paweł Kosiński ; Warszawa, 2019.
 23. Policja państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939 : struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy / Marcin Kania ; Katowice, 2019.
 24. Powstanie i upadek III Rzeszy. T. 1, Hitler i narodziny III Rzeszy / William L. Shirer ; tłumaczenie: Mateusz Grzywa ; Oświęcim, 2019.
 25. Sam o sobie / Norman Davies ; fragmenty napisane przez Normana Daviesa po angielsku przetłumaczył Bartłomiej Pietrzyk ; redakcja Maciej Gablankowski, Joanna Gromek-Illg, Anna Szulczyńska ; Kraków, 2019.
 26. Od Mazowieckiego do Suchockiej : pierwsze rządy wolnej Polski / Antoni Dudek ; Kraków, 2019.
 27. Dzieci rewolucji przemysłowej : kto naprawdę zbudował współczesny świat / Katarzyna Nowak ; Kraków, 2019.
 28. Dzieciństwo w cieniu rózgi : historia i oblicza przemocy wobec dzieci / Anna Golus ; Gliwice, 2019.
 29. Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709). T. 2, W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708-1709 : listy królewskiego sekretarza Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy / wydał Jerzy Dygdała ; Warszawa, 2019.
 30. Niewolnicy III Rzeszy z literą P : Polacy na robotach przymusowych w latach 1939-1945 / Arno Giese ; Konin, 2019.
 31. Pogranicza cywilizacji : wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej / Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Jagiełło-Szostak, Jarosław Jarząbek, Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak ; Warszawa, 2019.
 32. Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji / Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk ; Kraków, 2019.
 33. Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich / Elżbieta Kuzborska-Pacha ; Warszawa, 2019.
 34. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939) / Henryka Ilgiewicz ; Warszawa, 2019.
 35. Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej / Artur Podleśny ; Warszawa, 2019.
 36. Król pianistów w świecie polityki : Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych / Anna Krochmal ; Warszawa, 2019.