Historia

Marzec – czerwiec 2020

 1. Bogowie dawnych Słowian: studium onomastyczne / Michał Łuczyński; Kielce, 2020.
 2. Pierwsze/najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej / redakcja naukowa Miłosz Sosnowski; Warszawa, 2019.
 3. Das kursächsische Militär im Großen Nordischen Krieg 1700-1717 /Alexander Querengässer; Leiden, 2019.
 4. Rokosz sandomierski 1606-1609: Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu /Agnieszka Pawłowska-Kubik; Toruń, 2019.
 5. Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu (1930-1935): uwarunkowania, skala, konsekwencje /Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa; Kraków, 2019.
 6. Czuła pedagogia: edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej / Jolanta Skutnik; Katowice, 2019.
 7. Syndrom Jałty: polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981 / Andrzej Kastory; Kraków, 2019.
 8. Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej / Anna Szwed-Walczak; Lublin, 2019.
 9. Miasto w piśmiennictwie polskiego oświecenia / Aleksandra Norkowska; Bydgoszcz, 2019.
 10. Społeczeństwo a dobroczynność i opieka społeczna / redaktor naczelny Andrzej Karpiński; Warszawa, 2020.
 11. Antykomunizm socjalistów: Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski: wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938) / wstęp, wybór i opracowanie Karol Sacewicz; Olsztyn, 2019.
 12. Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej: materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / pod redakcją Zdzisława Nogi; Kraków, 2019.
 13. Od wrogości do przyjaźni: Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592 / Aleksandra Barwicka-Makula; Katowice, 2019.
 14. Karol Szajnocha: codzienność – kobiety – historiografia / Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec; Katowice, 2019.
 15. Kobieta w oczach kobiet: kobiece (auto)narracje w perspektywie transkulturowej / redakcja naukowa Joanna Frużyńska; Warszawa, 2019.
 16. Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej / pod redakcją Bożeny Mazurkowej; Katowice, 2019.
 17. Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego / Mariola Jarczykowa; Katowice, 2019.
 18. Według Tukidydesa: rozważania socjologa literatury nad „Wojną peloponeską” / Krzysztof Łęcki; Katowice, 2019.
 19. W cieniu Auschwitz: niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945 /Daniel Brewing; tłumaczenie Roman Dziergwa; Poznań, 2019.
 20. Struktura i zadania propagandy komunistycznej w Polsce w latach 80. XX w.: wstęp do zagadnienia / Waldemar Sęczyk; Toruń, 2019.
 21. Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych / Irena Paczyńska; Kraków, 2019.
 22. Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego: Wołyń i Kijowszczyzna w Unii Lubelskiej / Henryk Litwin; Warszawa, 2019.
 23. Skrzydła we krwi: Dywizjon 303 w bazie RAF Northolt / Nina Britton Boyle; Poznań, 2020.
 24. Historia wizualna: obrazy w dyskusjach niemieckich historyków / redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska; Warszawa, 2020.
 25. Ksiądz i lekarz: od świętych uzdrowicieli do bioetyki / Georges Minois; Warszawa 2020.
 26. Lew Daniłowicz książę halicko-wołyński (ok. 1225 – ok. 1301) / Leontij Wojtowycz; Kraków 2020.
 27. Zofia Olelkowiczówna – ostatnia z księżniczek słuckich (1586-1612): mity i rzeczywistość / Anita Klecha; Kraków, 2019.
 28. Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre’a / Łukasz Maślanka; Warszawa, 2020.
 29. Pionierki internetu / Claire L. Evans; Kraków, 2020.
 30. Wyspa niebieskich lisów: legendarna wyprawa Beringa / Stephen R. Bown; Poznań, 2020.
 31. Templariusze: fenomen, który przetrwał / Roman Bolczyk; Katowice, 2019.
 32. Przestrzeń i obywatele starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku / Krzysztof Mrozowski; Warszawa, 2020.
 33. Z problematyki kodykologicznej i paleograficznej Kroniki Stefana Ranatowicza / Kazimierz Łatak, Małgorzata Pęgier, Jakub Pach; Warszawa, 2019.
 34. Unifying the Kingdom of Poland in mediaeval historiographic thought / Wojciech Drelicharz; Kraków, 2019.
 35. Garnizon wojska polskiego w Krakowie w latach 1918-1939 / Przemysław Wywiał; Kraków, 2019.
 36. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018. T. 1, 2, 3 / redakcja Grzegorz Bujak; Lublin, 2019.
 37. Between Rome and Byzantium: the golden age of the Grand Duchy of Lithuania’s political culture : second half of the fifteenth century to first half of the seventeenth century / Jūratė Kiaupienė ; Boston, 2019.
 38. Jan Sajdak (1882-1967) / Kazimierz Ilski, Anna Kotłowska; Poznań, 2019.
 39. Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii / Jolanta Wąsacz-Krztoń; Rzeszów, 2019.
 40. Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989 / Rafał Łatka, Warszawa, 2019.
 41. Kronika książąt polskich /przełożył i opracował Jerzy Wojtczak-Szyszkowski; Opole, 2019.
 42. Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego: biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego / Patryk Pleskot; Warszawa, 2019.
 43. Galia belgijska 57-51 p.n.e. / Tomasz Romanowski; Warszawa, 2020.
 44. Listy do władzy 1945-1989: studia przypadków / Anna Adamus, Krzysztof Gajewski, Ágota Lídia Ispán, Dariusz Jarosz, Csaba Kovács, Grzegorz Miernik, Ewelina Szpak; Warszawa, 2019.
 45. Na posterunku: udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów / Jan Grabowski; Wołowiec 2020.
 46. Obrona Kandii 1648-1669: najdłuższe oblężenie w historii / Igor Babulin; Zabrze 2020.
 47. Życie średniowiecznej rodziny / Frances Gies, Joseph Gies; Kraków 2020.
 48. Michael Collins /Tim Pat Coogan; Warszawa 2020.
 49. Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 /pod redakcją Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy; Kielce, 2019.
 50. 24 Pułk Ułanów /Jerzy S. Wojciechowski; Pruszków 2020.
 51. 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza /Przemysław Dymek; Pruszków 2020.
 52. Płuczki: poszukiwacze żydowskiego złota / Piotr Paweł Reszka; Warszawa, 2019.
 53. Krótki życiorys pewnego żołnierza z wojny europejskiej: zapiski domowe / Karol Omyła; Kraków, 2019.
 54. Szkice psychologa o historii /Maciej Dymkowski; Kraków 2020.
 55. Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcanie / redakcja naukowa: Arkadiusz Radwan, Marcin Berent; Warszawa, 2019.
 56. Damy przeklęte: kobiety, które pogrzebały Polskę / Kamil Janicki; Kraków, 2019.
 57. Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek): źródła / wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin; Kraków, 2019.
 58. Dokumenty synodów od 553 do 600 roku / układ i opracowanie Henryk Pietras SJ; Kraków 2020.
 59. Słowo historia: historie w słowach / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec; Lublin, 2019.
 60. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655. Część 1, Diariusz kancelaryjny 1649-1653 / opracowanie Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Krzysztof Kossarzecki, Piotr Kroll, Andrzej Adam Majewski, Dariusz Milewski; Warszawa, 2019.
 61. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego: poszukiwanie modelu realizmu politycznego / Ariel Orzełek; Lublin, 2019.
 62. Polska w Europie nowożytnej: studia i szkice / Janusz Małłek; Toruń, 2019.
 63. Państwo niepodległe: twórcy, strategie, komunikacja społeczna / redakcja naukowa Aneta Dawidowicz, Ewa Maj; Lublin, 2019.
 64. Imperia Jedwabnego Szlaku: historia centralnej Eurazji od epoki brązu do czasów obecnych / Christopher I. Beckwith; Warszawa, 2020.
 65. Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym / redakcja naukowa Tomasz Ciesielski; Warszawa, 2020.
 66. Zarys dziejów Polski z węgierskimi powiązaniami / Konrad Sutarski; Komorów, 2019.
 67. „Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”: Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań / redakcja naukowa Piotr Ugniewski; Warszawa, 2020.
 68. Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721) / Rafał Radziwonka; Warszawa, 2019.

Luty 2020

 1. Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. T. 1, / red. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło ; Warszawa, 2019.
 2. W służbie dla prawdy : prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959-2017) / redakcja naukowa Tomasz Balbus i Jerzy Bednarek ; Warszawa, 2019.
 3. O Polskę całą, wielką i wolną /Ignacy Matuszewski ; Warszawa, 2019.
 4. Nie ma wolności bez wielkości / Ignacy Matuszewski ; Warszawa, 2019.
 5. Pamięć i godność : o poezji Jana Polkowskiego / Wojciech Kudyba ; Warszawa, 2019.
 6. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała ; Warszawa, 2019.
 7. Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950-1990 : struktury, ludzie, mechanizmy władzy / Marcin Sroka ; Warszawa, 2019.
 8. Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939-1940 / Mateusz Kubicki ; Gdańsk, 2019.
 9. Prymas Wyszyński a Niepodległa : naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia / pod redakcją Ewy K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki ; Warszawa, 2019.
 10. Twórczość na zamówienie / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki ; Warszawa, 2019.
 11. Obszar zachodni Zrzeszenia WiN 1945 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Warszawa, 2019.
 12. Wszystko, co pamiętam : wspomnienia (1928-1960) / Helena Świda-Szaciłowska ; Lublin, 2019.
 13. Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier ; Warszawa, 2019.
 14. Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. T. 2 / Artur Pawlicki ; Poznań, 2019.
 15. Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. T. 1 / Artur Pawlicki ; Poznań, 2019.
 16. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946-1955) : organizacja i funkcjonowanie / Marta Paszek ; Katowice, 2019.
 17. Nie tylko „Po Prostu” : prasa w dobie odwilży 1955-1958 / pod redakcją Michała Przeperskiego i Pawła Sasanki ; Warszawa, 2019.
 18. Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus : Metropolie mohylowska i wileńska w latach 1798-1992 / Redakcja Jarosław Wasilewski ; Białystok, 2019.
 19. Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania / pod redakcją Sebastiana Pilarskiego; Łódź, 2019.
 20. Totalitarianism in the borderland : ethnicity, politics and culture in the industrial area of Upper Silesia (1933-1989) / edited by Adam Dziurok, Adam Dziuba, Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz ; Katowice, 2019.
 21. Archiwum Fary Chełmińskiej / Marek G. Zieliński ; Bydgoszcz, 2019.
 22. Nowogród Wielki : historyczno-kulturowy przewodnik po średniowiecznej republice / Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka ; zdjęcia: Mirosław J. Leszka ; Łódź, 2019.
 23. Androgyn czy hermafrodyta? : studium nad hermafrodytyzmem w źródłach antycznych / Dominika Lewandowska ; Warszawa, 2019.
 24. Imperium Brytyjskie : rozważania interdyscyplinarne / pod redakcją Krystyny Kujawińskiej Courtney i Zbigniewa Bednarka ; Łódź, 2019.
 25. PESEL w PRL : informacja czy inwigilacja? / Bartłomiej Kluska ; Łódź, 2019.
 26. O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów / Jan Łasicki, Jan Sandecki-Malecki ; Wrocław, 2019.
 27. Kapitan ostatni opuszcza swój statek… : Józef Władysław Bednarz (1879-1939) / Mateusz Kubicki ; Gdańsk, 2019.
 28. The unsettling of Europe : the great migration, 1945 to the present / Peter Gatrell ; London, 2019.
 29. Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych (1945-2020) / Andrzej Sakson ; Poznań, 2020.
 30. Liber Romani : studia ofiarowane Romanowi Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / redakcja naukowa Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński ; Warszawa, 2020.
 31. Średniowiecze w nas / Martin Nodl ; Gdańsk, 2019.
 32. Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe : studia i szkice / Marek Kuryłowicz ; Lublin, 2020.
 33. Tragizm polityki mocarstw / John J. Mearsheimer ; Kraków, 2019.
 34. Pierwsza niemiecka okupacja : Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918 / redakcja naukowa Grzegorz Kucharczyk.
 35. Smoleńsk 1609-1611 / Katarzyna Słodowy ; Warszawa, 2019.
 36. Rzeczpospolita niedoskonała : dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935 / wstęp i opracowanie Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński ; Kraków, 2019.
 37. „Wolne miasto” Zakopane 1956-1970 / Jerzy Kochanowski ; Kraków, 2019.
 38. Wołyń : świadkowie mówią / Miłosz Socha ; Łódź, 2019.
 39. Ryty katechumenatu w okresie późnego antyku : w poszukiwaniu analogii i modeli w świecie żydowskim i grecko-rzymskim / Anna Grzywa ; Ryty, 2019.
 40. Sztuka przetrwania : deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941 : relacje zesłańców / koncepcja, redakcja i wstęp Wojciech Konończuk ; Warszawa, 2019.
 41. Józef Piłsudski pisarz / Agnieszka Kowalczyk ; Warszawa, 2019.

Styczeń 2020

 1. Kasata i powrót 1876-1919 : pamiątka na100-lecie powrotu Filipinów na Świętą Górę / ks. Henryk Brzozowski Cor; Gostyń, 2019.
 2. Rycheza królowa Polski (ok. 995-21 marca 1063) : studium historiograficzne / Małgorzata Delimata-Proch.
 3. The Merovingian kingdoms and the Mediterranean world : Revisiting the sources / edited by Stefan Esders, Yitzhak Hen, Pia Lucas and Tamar Rotman ; London, 2019.
 4. Making archives in early modern Europe : proof, information and political record-keeping, 1400-1700 / Randolph C. Head ; Cambridge, 2019.
 5. Epitaph for an era : politics and rhetoric in the Carolingian World/ Mayke de Jong ; Cambridge, 2019.
 6. Historiography and space in late antiquity / edited by Peter van Nuffelen ; Cambridge, 2019.
 7. Diplomacy in the early Islamic world : a tenth-century treatise on Arab-Byzantine relations : the Book of messengers of kings (Kitāb rusul al-mulūk) of Ibn al-Farrāʾ / translated from the Arabic and annotated by Maria Vaiou ; London, 2019.
 8. The Avar siege of Constantinople in 626 : history and legend / Martin Hurbanič ; Cham, 2019.
 9. The Eastern frontier : limits of empire in late antique and early medieval Central Asia / Robert Haug ; London, 2019.
 10. The liturgical past in Byzantium and early Rus / Sean Griffin ; Cambridge, 2019.
 11. Christianizing Asia Minor : conversion, communities, and social change in the pre-Constantinian era / Paul McKechnie ; Cambridge, 2019.
 12. Great Christian jurists in French history / edited by Olivier Descamps, Rafael Domingo ; Cambridge, 2019.
 13. Models from the past in Roman culture : a world of exempla / Matthew B. Roller ; Cambridge, 2019.
 14. Writing history in the medieval Islamic world : the value of chronicles as archives / Fozia Bora ; London, 2019.
 15. Reactionary nationalists, fascists and dictatorships in the twentieth century : against democracy / Ismael Saz, Zira Box, Toni Morant, Julián Sanz editors ; Cham, 2019.
 16. The Byzantine Hellene : the life of Emperor Theodore Laskaris and Byzantium in the thirteenth century / Dimiter Angelov ; Cambridge, 2019.
 17. Family life in Britain, 1650-1910 / Carol Beardmore, Cara Dobbing, Steven King editors ; Cham, 2019.
 18. Holocaust memories : a survey of Holocaust memoirs, histories, novels, and films / Claudia Moscovici ; Lanham, 2019.
 19. Africa since 1940 : the past of the present / Frederick Cooper ; Cambridge, 2019.
 20. Antisemitism and the Russian revolution / Brendan McGeever Cambridge, 2019.
 21. The medieval gift and the classical tradition : ideals and the practice of generosity in medieval England, 1100-1300 / Lars Kjær ; Cambridge, 2019.
 22. Monsters and monstrosity in Jewish history : from the Middle Ages to modernity / edited by Iris Idelson-Shein and Christian Wiese ; London, 2019.
 23. T&T Clark handbook to early Christian meals in the Greco-Roman world / edited by Soham Al-Suadi and Peter-Ben Smit ; London, 2019.
 24. The end of the Ottomans : the genocide of 1915 and the politics of Turkish nationalism / edited by Hans-Lukas Kieser, Margaret Lavinia Anderson, Seyhan Bayraktar and Thomas Schmutz ; London, 2019.
 25. Kosovo, a documentary history : from the Balkan wars to World War II / edited by Robert Elsie and Bejtullah Destani ; London, 2019.
 26. The Mexican mission : indigenous reconstruction and mendicant enterprise in New Spain, 1521-1600 / Ryan Dominic Crewe ; Cambridge, 2019.
 27. The laws and economics of confucianism : kinship and property in preindustrial China and England / Taisu Zhang ; Cambridge, 2019.
 28. Dissident histories in the Soviet Union : from de-Stalinization to Perestroika / Barbara Martin ; London, 2019.
 29. Propaganda and conflict : war, media and shaping the twentieth century / edited by Mark Connelly, Jo Fox, Stefan Goebel and Ulf Schmidt ; London, 2019.
 30. Wojna – wojsko – historia wojskowości : problemy i kierunki badań historyczno-wojskowych : księga jubileuszowa na 50-lecie Zakładu Historii Wojskowości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / pod redakcją Macieja Franza i Zbigniewa Pilarczyka ; Poznań, 2019.
 31. Datames / Tadeusz Siuta ; do druku przygotował Krzysztof Królczyk ; Poznań, 2019.
 32. Dzieje Polski. T. 4, 1468-1572 : Trudny złoty wiek / Andrzej Nowak ; Kraków, 2019.
 33. Polska Ludowa : postscriptum / Andrzej Werblan ; warszawa, 2019.
 34. Długie i krótkie stulecie : szkice z historii XIX i XX wieku / pod redakcją Małgorzaty Praczyk ; Poznań, 2019.
 35. Chrześcijaństwo / Leszek Kołakowski ; Kraków, 2019.
 36. Uczniowie jezuickich instytucji edukacyjnych w Galicji w XIX wieku : portret zbiorowy / Beata Topij-Stempińska ; Kraków, 2019.
 37. Norweska kronika Mnicha Teodoryka : północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych (koniec XII wieku) / Rafał Rutkowski ; Toruń, 2019.
 38. Skrzydlata wojna / William Avery „Billy” Bishop ; Toruń, 2019.
 39. Morze i ziemia : antologia reportaży z Pomorza / pod redakcją Cezarego Łazarewicza i Andrzeja Klima ; Poznań, 2019.
 40. Niezarekwirowane : historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej / Anna Artemjewa, Jelena Raczewa ; Warszawa, 2019.
 41. Królestwa wiary : nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii / Brian A. Catlos ; Poznań, 2019.
 42. Generał Karol Otto Kniaziewicz / Izabella Rusinowa ; Pułtusk, 2019.
 43. Spojrzenia nie tylko na wschód od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin / Redakcja naukowa Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Aleksander Srebrakowski ; Toruń, 2019.
 44. Libri ordinarii :przewodnik po rękopisach /opracowanie bp Andrzej Suski ; Toruń, 2019.
 45. Zbigniew Wielgosz (1929-2017) : historyk mediewista, badacz i popularyzator historii regionalnej /redakcja Violetta Julkowska ; Poznań, 2019.