Historia / Wschodoznawstwo

 • Home
 • /
 • Historia / Wschodoznawstwo

lipiec 2021

 1. Polskie zwycięstwo 1920 / pod redakcją Michała Kopczyńskiego i Mikołaja Mirowskiego ; Warszawa, 2020.
 2. Węgry i my : antologia tekstów o tematyce węgierskiej w publikacjach Instytutu Literackiego / wybór, opracowanie i wstęp Gábor Lagzi ; Paryż, 2020.
 3. Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim / w opracowaniu Krzysztofa Stopki ; Kraków, 2020.
 4. Indie : tutaj narodziła się trzecia cywilizacja / Zdzisław Kowalczyk ; Łódź, 2020.
 5. Grzegorz VII / Glauco Maria Cantarella ; Warszawa, 2021.
 6. Afera “MOCR-Trust” 1921-1927 / Andrzej Krzak ; Toruń, 2020.
 7. Straszliwe zwycięstwo : prawda i mity o sowieckiej wygranej w drugiej wojnie światowej / Borys Sokołow ; Kraków, 2021.
 8. Mediewiści. 8 / redaktor Jerzy Strzelczyk ; Poznań, 2021.
 9. 450 lat Unii Lubelskiej : kongres dwóch unii od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej / praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Czerlunczakiewicz, Huberta Mącika, Michała Trzewika ; Lublin, 20.
 10. 28 june 1956 in Poznań : one of the first months of Polish freedom / Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Rafał Reczek ; Poznań, 2021.
 11. Juni 1956 in Posen : der erste der polonischen Monate der Freiheit / Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Rafał Reczek ; Poznań, 2021.
 12. Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej : industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950 – 1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku / Jakub Kujawa ; Poznań, 2020.
 13. Historia Serbii. Tom 1, Od pojawienia się serbów na Bałkanach do 1830 roku / Ilona Czamańska ; Poznań, 2021.
 14. Polish brands : historical, cultural, and economic contexts / ed. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska ; Poznań, 2021.
 15. Podróżować, mieszkać, odejść… : pamięci Ewy Guderian-Czaplińskiej / pod redakcją Barbary Koncewicz, Katarzyny Krzak-Weiss, Krzysztofa Kurka, Aliny Mądry ; Poznań, 2021.
 16. Procesy, sedymentacje, topografie : o polskim dokumencie fotograficznym / pod redakcją Marianny Michałowskiej i Macieja Szymanowicza ; Warszawa 2021.
 17. Streng verboten : Wielkopolska wieś w latach 1939 – 1945 : katalog wystawy – wrzesień – listopad 2020 roku / koncepcja katalogu, tekst i wybór fotografii Małgorzata Pietrzak, Mariusz Niestrawski ; Szreniawa, 2020.
 18. Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych / Antoni Dębiński ; Lublin, 2020.
 19. Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. : ciągłość czy zmiana? / redakcja naukowa: Jolanta Kluba, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Marek Szajda, Piotr Zubowski ; Wrocław, 2020.
 20. Agressiâ Rossi protiv Gruzii i Ukrainy v 2008-2018 gg. : v kontekste geopolitiki černomorskogo regiona / Valentin Balûk ; Lublin, 2020.
 21. Alla guardia dello spirito e della fede : il patriottismo polacco sul suolo italiano nei testi riproposti nel centenario della Battaglia di Varsavia (1920) e nel 25° anniversario della morte di padre Józef Maria (Innocenzo) Bocheński OP a cura di Mirosław Lenart ; Opole, 2020.
 22. Piśmienność pragmatyczna, pisarze i kancelarie w wielkich miastach pruskich i inflanckich w średniowieczu / Janusz Tandecki ; Toruń, 2021.
 23. Album rodzinny Rogera Sławskiego : historie Ziołeckich, Sławskich i Czaplów / Krystyna Sławska-Pawłowska ; Poznań, 2021.
 24. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława Augusta. T. 1 i 2 / przez Klemensa Kanteckiego ; Szczęsne, 2021.
 25. Niezamierzona reformacja : od rewolucji religijnej do świeckiego społeczeństwa / Brad S. Gregory ; Warszawa, 2021.
 26. Urugwaj : polityka, gospodarka, społeczeństwo i kultura / redakcja naukowa Joanna Gocłowska-Bolek ; Warszawa, 2021.
 27. Kazimierz Odnowiciel : roztropny polityk, zwycięski wódz / Mariusz Samp ; Warszawa, 2021.
 28. Nie chcemy Żydów u siebie : przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947 / Julian Kwiek ; Warszawa, 2021.
 29. Nazistowska eugenika : prekursorzy, zastosowanie, następstwa / Melvin Conroy ; Katowice, 2021.
 30. Wojna lekarzy Hitlera / Bartosz T. Wieliński ; Warszawa, 2021.
 31. Chamstwo / Kacper Pobłocki ; Wołowiec, 2021.
 32. Izbica, Izbica / Rafał Hetman ; Wołowiec, 2021.
 33. Warto : Maciej Frankiewicz 1958 – 2009 / teksty: Krzysztof Brzechczyn, Michał Kopiński, Przemysław Zwiernik, Fundacja im. Macieja Frankiewicza ; redakcja: Michał Kopiński ; Poznań, 2021.

 

Czerwiec 2021

1. Uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – stosunek emigracji do kraju / Rafał Moczkodan ; Poznań, 2020.
2. Księga wójtowska miasta Jarocina : zapiski z lat 1571-1611 / wydał i opracował Norbert Delestowicz ; Poznań, 2021.
3. Wojenka : o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia / Magdalena Grzebałkowska ; Warszawa, 2021.
4. Kredyt i dom : rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku / Piotr Łozowski ; Białystok, 2020.
5. Było, minęło… : wspomnienia / Bohdan Korzeniewski ; przedmowa Anna Kuligowska-Korzeniewska ; posłowie Andrzej Kruczyński ; Warszawa, 2020.
6. Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów : studia przypadków / redakcja naukowa Patrycja Czarnecka, Wojciech Milej, Agata Niedzielska ; Warszawa, 2021.
7. Berlingowcy w Powstaniu Warszawskim : walki na Pradze i przyczółku czerniakowskim we wrześniu 1944 roku / Mikołaj Łuczniewski ; Poznań, 2020.
8. Antonówki : kobiety i Czechow / Sylwia Frołow ; Wołowiec, 2020.
9. Kresy. Ars moriendi / Anna Smółka, Agnieszka Rybak ; Kraków, 2020.
10. Przyczółek Łęknica / Muskau 1945 / Robert Primke, Maciej Szczerepa, Jacek Zweifler ; Jelenia Góra, 2021.
11. Pańska, szlachecka, faszystowska Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-1945 / Tadeusz Paweł Rutkowski ; Warszawa, 2020.
12. Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku / Anna Horeczy ; Warszawa, 2021.
13. Nowoczesne : o syberyjskich miastach okresu radzieckiego – przypadek Nowokuźniecka i Magnitogorska / Kinga Nędza-Sikoniowska ; Kraków, 2021.
14. Katyń Pro Memoria : międzynarodowa konferencja z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej : Warszawa, 5 marca 2020 / redakcja tekstu: Izabella Sariusz-Skąpska ;Warszawa, 2021.
15. Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu : niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach : 1919-1945 / Marek Kornat ; Warszawa, 2021.
16. Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie poznańskim : wybór dokumentów / wstęp i redkacja Łukasz Komorowski ; wybór i opracowanie dokumentów Hanna Budzyńska, Anna Chmielewska-Metka, Radosław Czajkowski, Paweł Drzymała, Łukasz Komorowski ; Poznań, 2021.
17. A brief history of ancient Greece : politics, society, and culture / Sarah B. Pomeroy, Stanley M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert Roberts, David W. Tandy, Georgia Tsouvala ; New York, 2020.
18. Cultures of the west : a history. Volume 2, Since 1350 / Clifford R. Backman ; New York, 2020.
19. Western civilizations : their history and their culture / Joshua Cole, Carol Symes ; New York, 2020.
20. Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593 / Teodor Zagalak ; Warszawa, 2021.
21. Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642) / opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz ; Warszawa, 2021.
22. Życie dla innych Niemiec : Hrabina Marion Dönhoff : biografia polityczna / Gunter Hofmann ; Poznań, 2021.
23. Leopold Nowotny : życie i twórczość = La vita e l’opera artistica / Emilian Prałat ; Poznań, 2021.
24. Praga : czeskie ścieżki / Mariusz Surosz ; Wołowiec, 2021.
25. Armia Chanatu Krymskiego : organizacja i taktyka (XV-XVIII w.) / Amet-chan A. Szejchumierow ; Zabrze, 2021.
26. Kamienny sufit : opowieść o pierwszych taterniczkach : historia osobista / Anna Król ; Kraków, 2021.
27. Jan Sehn : tropiciel nazistów / Filip Gańczak ; Wołowiec, 2020.
28. Oni : homoseksualiści w czasie II wojny światowej / Joanna Ostrowska ; Warszawa, 2021.
29. Warszawski trójkąt zagłady / Jacek Leociak, Zofia Waślicka-Żmijewska ; autor zdjęć Artur Żmijewski ; Warszawa, 2020.
30. Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku / Piotr Miodunka ; Kraków, 2021.
31. Trutina 8 X 1110 : zwycięstwo polskich konnych łuczników / Jakub Juszyński ; Zabrze, 2021.
32. Pokolenie : wzlot i upadek polskich Żydów komunistów / Jaff Schatz ; przełożył Sergiusz Kowalski ; Warszawa, 2020.
33. Codzienność : sierpień-wrzesień 1944 / Teresa Sułowska-Bojarska ; Warszawa, 2020.
34. “Faszyzm lewicy” czy “ludowy patriotyzm”? : tendencje antyliberalne i nacjonalistyczne w polskiej lewicowej myśli politycznej lat trzydziestych / Jarosław Tomasiewicz ; Warszawa, 2020.
35. Helmut Kohl, przywódca polityczny / Monika Maria Brzezińska ; Warszawa, 2020.
36. Litwa Kowieńska – tam była Polska, czyli Przyczynek do historii i zagłady Polaków na Litwie Kowieńskiej oraz Polski słownik geograficzno-historyczno-biograficzny Litwy Kowieńskiej : zbiór artykułów / Marian Kałuski ; Melbourne, 2021.
37. O starożytności norweskich królów = De antiquitate regum Norwagiensium / Mnich Teodoryk ; przełożył i opracował Rafał Rutkowski ; Toruń, 2021.
38. Jak Związek Radziecki wygrał wojnę / Mark Sołonin ; przełożyła Anna Pawłowska ; Poznań, 2021.
39. Konstytucja 3 maja 1791 roku = The Constitution of Maj 3rd, 1791 / Andrzej Stroynowski ; Warszawa, 2021.
40. 1920 rok : wojna światów.$n1,$pStudia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej / pod redakcją Elżbiety Kowalczyk i Konrada Rokickiego ; Warszawa, 2021.
41. Wielka improwizacja : delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973 / Jarema Słowiak ; Warszawa, 2021.
42. Nowogródzki Okręg AK “Nów” w fotografii / Kazimierz Krajewski ; Kraków, 2021.
43. Migawki z okupowanej Warszawy : 1939 / redakcja Robert Spałek ; Warszawa, 2021.
44. Gdański grudzień ’70 : rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią / Sławomir Cenckiewicz ; Gdańsk, 2021.
45. Bitwa Warszawska 1920 / Łukasz Przybyło ; Szczecin, 2020.
46. Reportaż z mojego życia / Mieczysław Depczyński ; Kępno, 2021.