Historia

Wrzesień

 1. Ta historia wciąż trwa : wspomnienia Jana Olszewskiego / Justyna Błażejowska ; Poznań, 2019.
 2. Potop ’39 : szlak bojowy wrześniowych obrońców / Kacper Śledziński ; Kraków, 2019.
 3. Plaże inwazji w Normandii : pejzaż i historia / Andrzej Łapiński ; Poznań, 2019.
 4. Polacy w dziejach Peru / pod redakcją Stanisława Rakowicza ; Toruń, 2019.
 5. Słownik biograficzny słodowników, piwowarów i karczmarzy krakowskich 1501-1655 / Sławomir Dryja ; Kraków, 2018.
 6. Przebudzenie bogini : religijne źródła feminizmu w tradycji judeochrześcijańskiej / Natalia Klejdysz ; Poznań, 2019.
 7. Komunizm : tam i… z powrotem / pod redakcją Ewy Pogonowskiej i Rafała Szczerbakiewicza ; Lublin, 2019.
 8. Kobiety wojny dwóch róż / Sarah Gristwood ; Kraków, 2019.
 9. Jak w XXI wieku opowiadać historię? : narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze /wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny ; Poznań, 2019.
 10. Nie tytuł czyni imperium… : Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów / Zenonas Norkus ; Kraków, 2019.
 11. Nierozłączni / Yunte Huang ; Poznań, 2019.
 12. Armia Komendanta : Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej / Paweł Wrona ; warszawa, 2019.
 13. Historiografia i historycy w PRL : szkice / Tadeusz Paweł Rutkowski ; Warszawa, 2019.
 14. Rok 1922 na Górnym Śląsku : granice – administracja – społeczeństwo / pod redakcją Sebastiana Rosenbauma i Mirosława Węckiego ; Katowice, 2019.
 15. Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1989 / Marcin Szydzisz ; Wrocław, 2019.
 16. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945 / Dagmara Grajczak ; Lublin, 2019.
 17. Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego ; Lublin, 2019.
 18. Ze wspomnień gdańskiej lekarki / Irena Jabłońska-Kaszewska ; Gdańsk, 2019.
 19. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945 / Dagmara Grajczak ; Lublin, 2019.
 20. Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego ; Lublin, 2019.
 21. Ze wspomnień gdańskiej lekarki / Irena Jabłońska-Kaszewska ; Gdańsk, 2019.
 22. Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Lublin, 2019.
 23. Pro memoria, T. 7 : 1960 / Stefan Wyszyński ; Warszawa, 2019.
 24. Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971-1989 / opracował i wstępem poprzedził Mirosław Sikora ; Katowice, 2019.
 25. Bez złudzeń i bez maski : publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze” w latach 1970-2000 / Agata Fijuth-Dudek ; Lublin, 2019.
 26. Konspiracyjne Wojsko Polskie : album fotograficzny / Paweł Wąs ;
 27. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku : ludzie, struktury, idee / pod redakcją Patryka Pleskota ; Warszawa, 2019.
 28. Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Poznań, 2019.
 29. Kronika czasu przełomu : Górny Śląsk w latach 1919-1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego / Halina Dudała, Mirosław Węcki ; Warszawa, 2019.
 30. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : organizacja, działalność, zasób / Monika Sak ; Poznań, 2019.
 31. Miejsca i sztuka : Wyskoć / Emilian Prałat ; Poznań, 2019.
 32. Transmission of knowledge in the late Middle Ages and the Renaissance / edited by Outi Merisalo, Miika Kuha and Susanna Niiranen. ;Turnhout, 2019.

Sierpień

 1. Generał Roman Szymański : żołnierz pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino / Jerzy Kirszak ; Warszawa, 2019.
 2. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka ; Warszawa, 2019.
 3. Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Warszawa, 2019.
 4. Tak było : wspomnienia partyzanta 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK / Józef Bandzo ; Warszawa, 2019.
 5. Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989 / Rafał Łatka ; Warszawa, 2019.
 6. Radykałowie „Solidarności” : kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 / Katarzyna Wilczok ; Warszawa, 2019.
 7. Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957-1990) / wybór, wstęp i opracowanie Bartosz Kapuściak ; Katowice, 2019.
 8. Unia 1940-1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek ; Warszawa, 2019.
 9. Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981 / Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała ; Warszawa, 2019.
 10. Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Warszawa, 2019.
 11. Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971 / Paweł Wawryszuk ; Warszawa, 2019.
 12. Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989 / Patryk Wasiak ; Warszawa, 2019.
 1. Jana Dymitra Solikowskiego arcybiskupa lwowskiego krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta Augusta, zmarłego w Knyszynie w 1572 r. w miesiącu lipcu, do roku 1590 / przełożył z łacińskiego i życiorysem autora poprzedził Władysław Syrokomla ; Warszawa, 2019.
 2. Dzieje Tajlandii / Chris Baker, Pasuk Phongpaichit ; Warszawa, 2019.
 3. U boku bazyleusa : Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w. / Szymon Wierzbiński ; Łódź, 2019.
 4. Armagedon i paranoja : zimna wojna – nuklearna konfrontacja / Rodric Braithwaite ; Kraków, 2019.
 5. Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder ; Lublin, 2019.
 6. Człowiek, który rozpętał II wojnę światową : Alfred Naujocks – fałszerz, morderca, terrorysta / Florian Altenhöner ; Poznań, 2019.
 7. Poczet książąt i księżnych mazowieckich / Janusz Grabowski ; Kraków, 2019.
 8. Przez ruiny i zgliszcza : podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce / Mordechaj Canin ; Warszawa, 2019.
 9. Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia. Cz. 1 / pod redakcją Romana Dąbrowskiego ; Kraków, 2019.
 10. Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie / Hugo Zieliński ; Oświęcim, 2019.
 11. Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska ; Warszawa, 2019.
 12. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : historia i luminarze nauki / pod redakcją Moniki Kozłowskiej ; Poznań, 2019.
 13. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019 : historia i luminarze nauki / pod redakcją Michała Musielaka ; Poznań, 2019.
 14. Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019 / pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka ; Poznań, 2019.
 15. Wytrwali do końca : Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto / Andrzej Michalak, Roman Zwiercan ; Gdynia, 2019.
 16. 100 lat Najwyższej Izby Kontroli : historia kieleckiej delegatury NIK / Iwona Pogorzelska, Grzegorz Walendzik ; Warszawa, 2019.
 17. Wstyd : krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. : tylko dla dorosłych / Anna Grażyna Kister ; Łomianki, 2019.
 18. Diariusz Sejmu Koronacyjnego Jana III Sobieskiego w 1676 roku / opracował Jarosław Stolicki ; Kraków, 2019.
 19. W niewoli : doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów / pod redakcją Marcina Jarząbka, Michała Stachury, Piotra Szlanty ; Kraków, 2019.
 20. Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku : konteksty ezoteryczne i interpretacje /Agata Świerzowska.