Historia

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem.

klasyfikacja_ksiazki_dziedziny
Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym.

klasyfikacja_ksiazki_naklejka_historia

 

klasyfikacja_ksiazki_naklejka_historia_poznan

historia_h1

historia_h1a

historia_h2

historia_h3

historia_h4

historia_h5

historia_h6

historia_h7

historia_h8

historia_h9

historia_P

historia_HZ