Etnologia

 Wrzesień

– Anthropology and ethnology during World War II : the activity od Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit in the light of new source materials / editors Małgorzata Maj, Marcin Brocki, Stanisława Trebunia-Staszel ; translated by Katarzyna Dorota Diehl, Kraków 2019,
– Jurata : cały ten szpas / Anna Tomiak, Wołowiec 2019,
– Zrozumieć Rosję : święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej / Ewa Thompson ; tłumaczenie Eliza Litak, Warszawa 2019,
– Wakacje w Trzeciej Rzeszy : narodziny faszyzmu oczami zwykłych ludzi / Julia Boyd ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska, Warszawa 2019,
– Swój – obcy – wróg : wędrówki w labiryntach kultur / redakcja Tomasz Michał Korczyński, Gdańsk 2018,
– Styl urzędowy mieszkańców wsi na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej w południowej Małopolsce / Anna Piechnik, Kraków 2018,
– Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim: rozpoznania, ustalenia, konteksty / redakcja Przemysław Kordos, Hanna Raszewska-Kursa ; Wydział „Artes Liberales”. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2019,
– Materie kultury : heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast / Piotr Jakub Fereński, Gdańsk 2018,
– Lotna nowoczesność : kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm / Aleksander Zbrzezny, Kraków 2019,
– Historie fandomowe / Tomasz Pindel, Wołowiec 2019,
– Góralski etnodizajn czyli sztuka ludowa Podhala jako źródło inspiracji we współczesnym wzornictwie / Agnieszka Domańska, Gdańsk 2019,
– Gender bending : praktyki przekraczania kulturowych norm płci / Mo Klosow, Warszawa 2019,
– Zmiany, metamorfozy, rewolucje / pod redakcją Małgorzaty Czapigi, Katarzyny Konarskiej, Wrocław 2018,
– Wojna, etyka, kultura / redakcja naukowa Cezary Kalita, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Siedlce, Warszawa 2019,
– W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca, Kraków 2019,
– Urbanistyka oddolna : koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni / Łukasz Drozda, Warszawa 2019,
– Tatarskie dziedzictwo kulturowe. 2, Historia, literatura, sztuka / redakcja naukowa Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė, Toruń 2018,
– Tajemnica Dworca Tokio : społeczne konstruowanie przestrzeni we współczesnej Japonii / Beata M. Kowalczyk, Warszawa 2019,
– Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w perspektywie socjologii religii / Ewa Stachowska, Kraków 2019,
– Świat po omacku : etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności / Kamil Pietrowiak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2019,
– Społeczeństwo marnotrawców? : funkcje i status normy niemarnowania żywności /Ariel Modrzyk, Kraków 2019,
– Solidarność queerowa : mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce / Justyna Struzik, Kraków 2019,
– Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych / Krzysztof Gajewski, Warszawa 2018,
– Przybyszew : stulecie przemian polskiej wsi / Marek Kłodziński, Warszawa 2019,
– Nie tylko klaun i tygrys : szkice o sztuce cyrkowej / pod redakcją Małgorzaty Leyko i Zofii Snelewskiej-Stempień, Łódź 2019,
– Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Anna Ziębińska-Witek, Lublin 2019,
– Moda a społeczeństwo konsumpcyjne : społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań konsumenckich / Aleksandra Perchla-Włosik, Wrocław 2019,
– Literatura & etnologia / Eugenia Prokop-Janiec, Kraków 2019,
– Graffiti i street art : słowo, obraz, działanie / Agnieszka Gralińska-Toborek, Łódź 2019,
– Epoka człowieka : retoryka i marazm antropocenu / Ewa Bińczyk, Warszawa 2019,
– Języki gropowieści : studia o różnojęzyczności gier cyfrowych / Tomasz Z. Majkowski, Kraków 2019,
– Edukacyjna rola muzeum / Kinga Anna Gajda, Kraków 2019,
– Diabli z czubami : Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku / Elwira Wilczyńska ; przedmowa: Włodzimierz Borodziej, Warszawa 2019,
– Claude Lévi-Strauss : struktura i nieoswojone / redakcja naukowa Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019,
– Arytmetyka codzienności : antropologiczna analiza rachunków domowych / Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Łódź 2019,
– Archeologia zatroskania : staropolskie kalendarze w działaniu / Ada Arendt, Warszawa 2019.

lipiec i sierpień 

– Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce / Jadwiga Biegańska, Toruń 2019,

– Zarządzanie w sektorze kultury : między teorią a praktyką / redakcja: Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Alicja Kędziora, Kraków 2019,

– Władza algorytmów : u źródeł potęgi Google i Facebooka / Jan Kreft, Kraków 2019,

– Polak z Ukrainy / Dima Garbowski, Warszawa 2019,

– Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne /$cIzabela Grabowska ; Uniwersytet SWPS, Warszawa 2019,

– Kierunek Zachód, przystanek emigracja : adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności / Magdalena Wnuk. ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2019,

– Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji : determinanty, interakcje, skutki / Anna Bartnik, Kraków 2019,

– Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia / Arnold Pabian, Barbara Pabian, Warszawa 2019,

– Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji /Agnieszka Bielewska ; Uniwersytet SWPS, Warszawa 2019,

– Powroty do (nie)znanego kraju : strategie migrantów powrotnych /$cMariusz Dzięglewski, Kraków 2019,

– Chasydyzm : wszystko co najważniejsze / Marcin Wodziński, Kraków 2019,

– Tatarskie dziedzictwo kulturowe.1, Rękopiśmienne księgi religijne : 50 lat kitabistyki / redakcja naukowa Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė, Toruń 2018,

– Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Maria Halamska, Warszawa 2018,

– Przemiany tożsamości : w stronę identyfikacji / Elżbieta Smolarkiewicz, Poznań 2019,

– Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej wiosny / Konrad Pędziwiatr, Kraków 2019,

– Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej / Lucjan Miś, Kraków 2019,

– Oswoić śmierć : edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów pogrzebowych / Aleksandra Kurowska-Susdorf, Warszawa 2019,

– Instrukcja nadużycia : służące w XIX-wiecznych polskich domach / Alicja Urbanik-Kopeć, Katowice 2019,

– Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery : dawne i współczesne modele (auto)refleksji / Dorota Gil, Kraków 2019,

– Diaspora – pamięć – miejsca : Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie : studium etnograficzne / Patrycja Trzeszczyńska, Kraków 2019,

– Czy można żyć bez Facebooka? : rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym / Malwina Popiołek, Kraków 2018,

– Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej, Kraków 2018,

– Migration and education : to understand relations between migration and education – challenges for research and practice / edited by Małgorzata Pamuła-Behrens, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Kraków 2019,

– Getting to zero : a doctor and a diplomat on the ebola frontline / Sinead Walsh and Oliver Johnson, London 2018,

– Uganda : the dynamics of neoliberal transformation / edited by Jörg Wiegratz, Giuliano Martiniello and Elisa Grecco, London 2018,

– Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce / Aleksandra Herman, Warszawa 2019,

– Facebook : oblicza i dylematy / pod redakcją Jana Krefta, Kraków 2017,

– Nowy rodzaj wojny : media społecznościowe jako broń / P. W. Singer i Emerson T. Brooking ; przekład Stefan Baranowski, Kraków 2019,

– Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej / pod red. Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda, Wrocław 2012,

– Na swoim? U siebie? Wśród swoich? : pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych / pod redakcją Katarzyny Bock-Matuszyk, Wojciecha Kucharskiego i Piotra Zubowskiego ; Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2018,

– Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej / pod red. Jarosława Maliniaka, Piotra Sroki i Grzegorza Straucholda ; Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2014,

– Współczesna idea narodowa Łemków / Przemysław Mazur, Kraków 2019,

– Czemu ten nasz chłop ciemny… : inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku / Anna Karczewska ; [redakcja naukowa Janusz Kostecki], Warszawa 2019,

– Pożytki z katorgi / Wojciech Lada, Wołowiec 2019,

– Kulturowe kody – etnologiczne klucze : szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu / pod redakcją Wojciecha Dohnala, Waldemara Kuligowskiego i Jacka Schmidta, Poznań 2017,

– Józef Siemiradzki : przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej / Zbigniew Wójcik, Wrocław 2000,

– Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej : w 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus / pod red. Wojciecha Kucharskiego ; Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2013,

– Ganges : święci i grzesznicy znad boskiej rzeki / George Black ; tłumaczenie Aleksandra Czwojdrak, Kraków 2019,

– Nielegalny : moje dzieciństwo w RPA / Trevor Noah ; przełożył Łukasz Witczak, Warszawa 2018,

– Krzysztof Arciszewski : admirał wojsk holenderskich w Brazylii / Maria Paradowska, Wrocław 2001,

–  Israeli identity : between Orient and Occident /edited by David Tal, London 2017,

– Dziecięce doświadczenia ADHD :$betnografia spornej jednostki diagnostycznej : książka dla dzieci. 2 / Anna Witeska-Młynarczyk, Warszawa 2019,

– Dziecięce doświadczenia ADHD : etnografia spornej jednostki diagnostycznej. 1 /Anna Witeska-Młynarczyk, Warszawa 2019,

– A Polish doctor in the Nazi camps : my mother’s memories of imprisonment, immigration, and a life remade / Barbara Rylko-Bauer, Norman 2015,

– The experiment must continue : medical research and ethics in East Africa, 1940-2014 / Melissa Graboyes, Athens 2015,

– V zjazd absolwentek i absolwentów studiów etnologicznych z okazji 100-lecia uniwersyteckiej etnologii w Poznaniu / red. Irena Kabat i Danuta Penkala-Gawęcka ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019,

– The riddle of malnutition :$bthe long arc of biomedical and public health interventions in Uganda / Jennifer Tappan,  Athens 2017,

– Reimagining global health : an introduction / Paul Farmer, Jim Yong Kim, Arthur Kleinman, Matthew Basilico, Berkeley 2014,

-Advances in culture theory from psychological anthropology / edited by Naomi Quinn, Cham 2019,

– Eurocommunism : from the communist to the radical European left = Eurokommounismos : apo ten kommounistike ste rizospastike europaike Aristera / Ioannis Balampanidis ; translated from Greek by Dimitris Hall, London 2019,

– Borderland memories : searching for historical identity in post-Mao China / Martin T. Fromm, Cambridge 2019,

– Akademickie smaki czyli kulinarna podróż od Uniwersytetu do Uniwersytetów / redakcja Andrzej Niczyperowicz ; zdjęcia Aldona Dzielicka, Sandra Kusiak, Poznań [2019],

– Sieć Dziedzictwa Kulinarnego : Wielkopolska = The Network of Culinary Heritage : Wielkopolska / przedmowa Krzysztof Grabowski ; zdjęcia: archiwa prywatne ; Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2019,

– Cross-cultural encounters in modern world history : 1453-present / Jon Thares Davidann and Marc Jason Gilbert, New York 2019,

– W kuchni : kulturowe szkice o przestrzeni / pod redakcją Aleksandry Krupy-Ławrynowicz i Katarzyny Orszulak-Dudkowskiej, Łódź 2019,

-Mała encyklopedia piwowarska Krakowa i Kazimierza w wieku XVI i pierwszej połowie wieku XVII : studia z dziejów piwowarstwa Krakowa i Kazimierza z uwzględnieniem problematyki Kleparza i przedmieść / Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński, Kraków 2018,

– Mimesis and Pacific transcultural encounters : making likenesses in time, trade, and ritual reconfigurations / edited by Jeannette Mageo and Elfriede Hermann, New York 2017,

– Refugees, civil society and the state : European experiences and global challenges / Ludger Preis, Cheltenham 2018,

-Pamiątka po prababci, pamiątka po pradziadku : prace laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” / [komitet red. Krzysztof Bartowski et al.] ; Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, Bydgoszcz 2012,

– Cutting and connecting : ‚Afrinesian’ perspectives on networks, relationality, and exchange / edited by Knut Christian Myhre, New York 2016,

– Empires of the weak : the real story of European expansion and the creation of the new world order / J. C. Sharman, Princeton 2019,