Etnologia

LISTOPAD -GRUDZIEŃ 2020

– The charisma machine : the life, death, and legacy of one laptop per child / Morgan G. Ames, Cambridge, London 2019,
– The body populace : military statistics and demography in Europe before the First World War / Heinrich Hartmann ; translated by Ellen Yutzy Glebe, Cambridge, London [2018],
– Kolekcjoner porzuconych dusz : reportaże z Brazylii / Eliane Brum ; tłumaczenie Gabriel Borowski, Kraków 2020,
–  Energopolitics : wind and power in the anthropocene / Dominic Boyer, Durham, London, 2019,
–  Ecologics : wind and power in the anthropocene / Cymene Howe, Durham, London 2019,
– The birth of energy : fossil fuels, thermodynamics, and the politics of work / Cara New Daggett, Durham, London 2019,
– Pluriversal politics : the real and the possible / Arturo Escobar ; translated by David Frye, Durham, London 2020,
– Landscapes of power : politics of energy in the Navajo nation / Dana E. Powell, Durham, London 2018,
– Infrastructure, environment, and life in the Anthropocene / edited by Kregg Hetherington, Durham, London 2019,
– Energy without conscience : oil, climate change, and complicity / David McDermott Hughes, Durhan, London 2017,
– A city on a lake : urban political ecology and the growth of Mexico City /Matthew Vitz, Durham, London 2018,
– Heat wave : a social autopsy of disaster in Chicago / Eric Klinenberg, Chicago, London 2003,
– Gure : historie z Kraju Basków / Katarzyna Mirgos, Wołowiec 2020,
– Zwierzęta w kulturze japońskiej / redakcja naukowa Beata Kubiak Ho-Chi, Yoko Fujii-Karpoluk, Warszwa 2018,
– Zbyt głośna historyczność : użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej / Zbigniew Szmyt, Poznań 2020,
– Zawsze błądzić pośród wiatrów : antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego / Piotr Fabiś, Poznań 2020,
– Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość : praca zbiorowa / pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich, Bydgoszcz 2017,
– Trzecia płeć świata / Waldemar Kuligowski ; ilustracje Marianna Sztyma, Poznań 2020,
–  Tryumf amatora : o społecznościowych praktykach tekstualnych w świecie mediów elektronicznych / Krzysztof Gajewski, Warszawa 2020,
– Tożsamości zbiorowe Ukraińców w okresie niepodległości / Andrzej Jekaterynczuk, Lublin 2020,
– Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 4, Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich / Sylwia Michalska., Warszawa 2020,
– Od dyskryminacji do eksterminacji : polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów w Krakowie (1939-1943) / Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Kraków 2020,
– Obrazy czarności : wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku : siedem szkiców z antropologii wrogości / Agnieszka Więckiewicz, Warszwa 2020,
– Meddah – turecki teatr jednego aktora : spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową / Agnieszka Ayşen Kaim, Warszawa 2020,
– Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu / Danuta Glondys, Małgorzata Bednarczyk, Kraków 2020,
– Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów : krystalizacje i rozproszenia /Agnieszka Gromkowska-Melosik ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019,
– Epoka milczenia : przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić / Kamil Janicki, Kraków 2018,
– Dwie matki jednego dziecka : macierzyństwo nieheteronormatywne w doświadczeniu kobiet wychowujących dzieci poczęte w związku jednopłciowym / Magdalena Wojciechowska, Łódź 2020,
– Centrum – peryferia – naród : uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku / Aleksandra Kmak-Pamirska, Warszawa 2020.

PAŹDZIERNIK 2020

– Cud ucieleśnionych metamorfoz : tajwański teatr tańca i ruchu / Izabella Łabędzka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020,
– Komarowszczyzna : język pogranicza białorusko-polsko-litewskiego / Anna Żebrowska, Poznań 2019,
– Nowa historia Meksyku / Erik Velásquez García [i 23 pozostałych] ; z hiszpańskiego przełożyła Sarah Kuźmicz, Warszawa 2020, dodruk,
– Obcy, inny, wykluczony / Magdalena Środa, Gdańsk, 2020,
– Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje : teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy / redakcja naukowa Marek Sokołowski, Toruń 2020,
– Szaleństwo tłumów : gender, rasa, tożsamość / Douglas Murray ; przełożył Jacek Spólny, Poznań 2020,
– Człowiek w świecie obrazów / pod redakcją Grażyny Penkowskiej, Gdańsk 2020,
– Post-truth / Lee McIntyre, Cambridge 2018,
– Growth : from microorganisms to megacities / Vaclav Smil, Cambridge 2019,
– Autodestrukcja : sytuacje graniczne we współczesnej kulturze / redakcja naukowa Ewa Rudnicka i Halszka Witkowska, Warszawa 2020,
– Jutro przypłynie królowa / Maciej Wasielewski, Wołowiec 2020, wyd. 2,
– Bauman : a biography / Izabela Wagner, Cambridge 2020,
– The light that failed : why the West is losing the fight for democracy / Ivan Krastev and Stepen Holmes, New York 2019,
– Energy at the end of the world : an Orkney islands saga / Laura Watts, Cambridge 2019,
– Bikes and bloomers : victorian women inventors and their extraordinary cycle wear / Kat Jungnickel, London 2018,
– Digital entrepreneurship in Africa : how a continent is escaping Silicon Valley’s long shadow / Nicolas Friederici, Michel Wahome, and Mark Graham, Cambridge 2020,
– The grid : biography of an American technology / Julie A. Cohn, Cambridge 2017,
– Productivity machines : German appropriations of American technologies from mass production to computer automation / Corinna Schlombs, Cambridge 2019,
– Pseudoscience : the conspiracy against science /$cedited by Allison Kaufman and James C. Kaufman, Cambridge 2019,
– Letters, power lines, and other dangerous things : the politics of infrastructure security / Ryan Ellis, Cambridge 2020,
– Assetization : turning things into assets in technoscientific capitalism / edited by Kean Birch and Fabian Muniesa, Cambridge 2020,
– Empowering the great energy transition : policy for a low-carbon future / Scott Victor Valentine, Marilyn A. Brown, and Benjamin K. Sovacool, New York 2019,
– Can markets solve problems? : an empirical inquiry into neoliberalism in action / Daniel Neyland, Véra Ehrenstein, Sveta Milyaeva, London 2019,
– Global energy politics /  Thijs Van de Graaf, Benjamin K. Sovacool, Cambridge 2020,
– Młodzi radykalni? : o tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników / Justyna Kajta, Kraków 2020,
– Trzeba znać zasoby symboli : wykłady z socjologii historycznej /Marcin Kula, Warszawa 2020,
– Kosmopolska i Kosmopolacy : w poszukiwaniu europejskiego domu : eseje / Artur Becker ; przekład Jacek Dąbrowski oraz Dariusz Muszer, Elżbieta Stasik, Marek Zybura, Kraków 2019,
– What the f. : co przeklinanie mówi o naszym języku, umyśle i nas samych / Benjamin K. Bergen ; tłumaczenie Zuzanna Lamża, Kraków 2019,
– Mit, religia, nowoczesność : cena emancypacji / pod redakcją Tomasza Majewskiego i Macieja Kustera, Kraków 2019, Wyd. 2 zmienione,
– Nienawiść w mediach : diagnoza i badanie / Agnieszka Całek, Karolina Lachowska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Marcin Pielużek, Rafał Wietoszko, Kraków 2019,
– Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza / Andrzej Sadowski, Kraków 2019,
– Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA / Radosław Palonka, Kraków 2019,
– Wyjść z milczenia : dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną / Agnieszka Matusiak, Wojnowice 2020,
– Praca na wsi : szkice etnologiczne / redakcja naukowa Amanda Krzyworzeka, Warszawa 2020,
– Rap : między Malcolmem X a subkulturą gangową ; Naród Islamu w czarnej Ameryce / Zbigniew Marcin Kowalewski, Warszawa 2020,
– Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje / pod redakcją Małgorzaty Czapigi-Klag, Michała Rydlewskiego, Wrocław 2020,
– Anthropology and climate change : from actions to transformations / editors Susan A. Crate and Mark Nuttall, Walnut Creek 2009,
– The social life of climate change models : anticipating nature / edited by Kirsten Hastrup and Martin Skrydstrup, New York 2014,
– Things as they are : new directions in phenomenological anthropology / edited by Michael Jackson, Bloomington [2006],
– Living with environmental change : waterworlds / edited by Kirsten Hastrup & Cecilie Rubow, London 2014,
– The anthropology of climate change : an integrated critical perspective / Hans A. Baer and Merrill Singer, London 2018, Wyd. 2,
– Do glaciers listen? local knowledge, colonial encounters, and social imagination / Julie Cruikshank, Vancouver 2005,
– Weather, climate, culture / edited by Sarah Strauss and Ben Orlove, Oxford [2006],
– Antropologiczne szkice bieszczadzkie / redakcja naukowa: Jarosław Syrnyk ; autorzy tekstów i fotografii: Magdalena Adamusik [i 18 pozostałych], Wrocław 2018,
– Ewangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek) / Grzegorz Pełczyński, Wrocław 2020, Wyd. 2,
– Teoria rekonekcji : ścieżki tahitańskiego aktywizmu / Małgorzata Owczarska, Gdańsk 2020,
– ‘City of the future’ : build space, modernity and urban change in Astana / Mateusz Laszczkowski, New York 2018,
– The body populace : military statistics and demography in Europe before the First World War / Heinrich Hartmann ; translated by Ellen Yutzy Glebe, Cambridge [2018],
– Philosophy, technology, and the environment / edited by David M. Kaplan, Cambridge 2017.

LIPIEC  –  WRZESIEŃ 2020

–  Bojkowszczyzna : pogranicze czasów i przestrzeni / pod redakcją Tadeusza Baraniuka ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020,
– Dziedzictwo kulturowe Śląska : materiały, analizy, interpretacje / redakcja naukowa Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała, Opole 2019,
– Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku / Stefan Gąsiorowski, Kraków 2020, wyd. 2,
– Katalończycy : od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie / Wioletta Husar-Poliszuk, Poznań 2020,
– Korzenie antyautorytaryzmu / Nina Witoszek ; przełożył Tomasz Rawski, Warszawa 2020,
– Miasto, barrios i kultura popularna w Peru – tożsamość kulturowa nowych mieszkańców Limy / Katarzyna Górska, Kraków 2020,
– Między mową a śpiewem : słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian / Tomasz Rokosz, Lublin 2019,
– O 11 listopada pewnego roku : świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym / Rafał Wiśniewski, Tomasz Kukołowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska, Marcin Zarzecki, Warszawa 2019,
– PlayDead.info : śmierć/nieśmiertelność jako pojęcia z pozoru przeciwstawne w kulturze współczesnej / Urszula Kluz-Knopek, Gdańsk [2020],
– Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach / redakcja naukowa Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska, Kraków 2019,
– Przestrzeń turystyczna miast dualnych Maghrebu / Maciej Kałaska, Warszawa 2020,
– Prague historical ethnology in the beginning of the third millennium /Jiří Woitsch, Markéta Holubová, Luboš Kafka, Jaroslav Otčenášek, Lydia Petráňová, František Bahenský ; translation: Pavla Horáková, Lucie Mikolajková, Nathaniel Wesley, Prague 2019,
– Folklore revival movements in Europe post 1950 : shifting contexts and perspectives / edited by Daniela Stavělová and Theresa Jill Buckland ; translations: David Mraček, Prague 2018,
– Jitka Staňková / sestavil Miroslav Válka ; odpovědný redaktor Martin Šimša ; německý překlad Helena Vykoupilová, Strážnice 2019,
– Góralszczyzna mniej znana : w poszukiwaniu lokalnych tradycji / wybór, redakcja i wstęp Łukasz Sochacki, Kraków 2020,
– Skarby Górali : poznaj Górala spoza Podhala / redakcja merytoryczna Anna Jarzębska, Kraków 2020,
– W wiśniewskiej garnkowni pani Wandy / Elżbieta Miecznikowska, Warszawa 2019,
– O miłości do życia / Erich Fromm ; przekład: Jarosław Dudek, Edyta Kiresztura-Wojciechowska ; rozmowa z Hansem Jürgenem Schultzem, Kraków 2018,
– The politics of public memories of forced migration and bordering in Europe / Karina Horsti editor, 2019,
– Mniejszość chińska na Bali : studium tożsamości / Dobrochna Olszewska, Toruń 2020,
– Starke Frauen gestalten : Beiträge der verständigungspolitischen Tagungen 8.-10. März 2019, Heiligenhof, 5.-8. Mai 2019, Nord- und Südbukowina, 6.-8. September 2019, Helmstedt / Maria Werthan (Hrsg.) ; Frauenverband im Bund der Vertriebenen e.V., Berlin 2020,
– Obrazy z życia powstańców / tekst i wybór materiałów ilustracyjnych: Adriana Garbatowska ; konsultacja merytoryczna: Michał Krzyżaniak, Lednica 2019,
– Science and the production of ignorance : when the quest for knowledge is thwarted / edited by Janet Kourany and Martin Carrier, Cambridge, Massachusetts 2020,
– The science of bureaucracy : risk decision-making and the US Environmental Protection Agency / David Demortain,  Cambridge, Massachusetts 2019,
– The value of everything : making and taking in the global economy / Marianna Mazzucato, [London] 2019,
– Climate and energy politics in Poland : debating carbon dioxide and shale gas / Aleksandra Lis, London 2020.