DARCZYŃCY

Kurt von Fischer
(Szwajcaria – Zürich)
1988 – 1996  – prywatna biblioteka  szwajcarskiego muzykologa prof. Kurta von Fischera, wybitnego znawcy muzyki  włoskiego Trecenta i Quattrocenta  Zawiera książki, edycje nutowe, czasopisma muzykologiczne, nadbitki artykułów i mikrofilmy, których tematyka wiąże się z różnymi aspektami historii muzyki i obejmuje swym zasięgiem czasy od antyku do współczesności. Do szczególnie cennych należą  księgi pamiątkowe i konferencyjne, reprinty prac źródłowych oraz antologie nutowe, jak m.in. Polyphonic Music of the Fourteenth Century, związane z działalnością badawczą Profesora.  Kolekcja obejmuje ok. 2500 vol.

Ernst von Siemens Musikstiftung (Niemcy – Szwajcaria)
2001-2003 –  dotacja finansowa z niemiecko-szwajcarskiej Fundacji Ernst von Siemens Musikstiftung  w wysokości 12 500 EURO rocznie, przyznana w kolejnych 2 latach na zakup zagranicznych publikacji, wydawnictw encyklopedycznych, edycji nutowych i literatury pomocniczej z zakresu muzyki XX wieku. Dzięki wsparciu Fundacji biblioteka zakupiła m.in.The New Grove Dictionary of Music and Musician, Handbuch der Musik im. 20. Jahrhundert, Handbuch der musikalischen Gattungen, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters,  kompletne edycje dzieł A. Schönberga, K. Stockhausena i O. Messiaena oraz większość kompozycji A. Weberna, A. Berga, B. Bartoka, A Panufnika, B. Brittena I innych kompozytorów XX wieku. Zbiory muzykologiczne wzbogaciły sie o nowości wydawnictw Bärenreiter-Verlag, Universal Edition, Cambridge University Press i Oxford University Press.

Erwin i Gizela Schanzer (Niemcy – Jülich)
2004  – kolekcja 1200 płyt analogowych z muzyką klasyczną, ofiarowana Bibliotece Katedry Muzykologii przez Państwa Erwina i Gizelę Schanzer. Dar cenny ze względu na szeroki repertuar, od muzyki dawnej po muzykę współczesną, jak i różnorodność wykonawczą utworów.

Anette Godefroid (Niemcy – Berlin)
2006  – kolekcja 486 płyt analogowych i 76 płyt kompaktowych, ofiarowana Bibliotece Katedry Muzykologii przez dr Anette Godefroid.  Zawiera kompletne, oryginalne  edycje oper kompozytorów włoskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, angielskich, amerykańskich, hiszpańskich i czeskich, wydane w latach 1950-2000 przez  zagraniczne firmy fonograficzne. Nagrania pochodzą ze sławnych teatrów operowych, jak m. in. Las Scala i Metropolitan Opera. Kolekcja o wartości kolekcjonerskiej ze względu na oryginalność edycji i dostęp do archiwalnych wykonań operowych.

Teatro Regio (Włochy – Turyn)
2007 –  62 programy operowe wydane w serii Opera Librettos, przekazane Bibliotece Katedry Muzykologii przez Fundację Teatro Regio Torino. Programy  zawierają libretta operowe wraz z komentarzami historyczno-krytycznymi spektakli operowych wystawionych  na scenie Teatru Operowego w Turynie w latach 1998-2007.

Jan Stęszewski (Polska – Warszawa)
2013 – 2015 – prywatna biblioteka prof. UAM Jana Stęszewskiego, etnomuzykologa, kierownika Zakładu Muzykologii w Poznaniu w latach 1975-1999.  Zawiera publikacje z zakresu etnomuzykologii, w tym księgi konferencyjne i monografie oraz muzykologii historycznej od średniowiecza do czasów współczesnych. Ponadto zawiera  unikatowe w Polsce antologie pieśni ludowej z terenu Europy i Azji : polskie, orawskie, czeskie, słowackie, słoweńskie, morawskie, ukraińskie, białoruskie, rumuńskie, bułgarskie, litewskie, niemieckie, węgierskie, ruskie, kazachskie oraz folklor muzyczny pozaeuropejski – antologie muzyki ludowej z terenu Meksyku, Chin i Japonii. Kolekcja obejmuje ok. 100 vol.postaci ok. 1000 vol. książek i nut, obejmujący unikatowe w Polsce antologie pieśni ludowej z terenu Europy: polskie, orawskie, czeskie, słowackie, słoweńskie, morawskie, ukraińskie, białoruskie, rumuńskie, bułgarskie, litewskie, niemieckie,  węgierskie, ruskie, kazachskie oraz folklor muzyczny pozaeuropejski: antologie muzyki ludowej z terenu Meksyku, Chin, Japonii; publikacje z zakresu szeroko rozumianej etnomuzykologii: księgi konferencyjne, monografie, opracowania oraz muzykologii historycznej od średniowiecza do czasów współczesnych z zachodniego obszaru językowego.

Maciej Jabłoński (Polska – Poznań)
2017 – prywatna biblioteka dr hab. Macieja Jabłońskiego przekazana przez rodzinę. Zawierająca cenne pozycje z takich dziedzin jak: filozofia i estetyka muzyki, semiotyka muzyki, opera polska i europejska, filozofia i religia, teatr i dramat literatura ogólnohumanistyczna, a także nuty, nagrania dźwiękowe oraz kolekcję instrumentów etnicznych. Kolekcja obejmuje ok. 3800 egz.

Jan Gałązka (Polska – Poznań)
2018  – dar w postaci kolekcji ok. 950 płyt kompaktowych, głównie oper czołowych twórców XVIII i XIX w. oraz twórczość kameralna i symfoniczna kompozytorów od czasów średniowiecza do XX w. Programy teatrów operowych ok. 250 vol. – m.in. Teatru Wielkiego/Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu, Warszawskiej Opery Kameralnej, Deutsche Oper – w Berlinie.