Bazy bibliometryczne

  • Home
  • /
  • Bazy bibliometryczne

Liczbę cytowań pojedynczej publikacji, całego dorobku autora, czasopisma oraz dorobku jednostki naukowej można sprawdzić m.in. w bazach:

Web of ScienceInstrukcja
Scopus
ERIH (The European Reference Index for the Humanities)
Google ScholarInstrukcja

Na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce zasoby – bazy danych można uzyskać dostęp do baz Web of Science, Scopus oraz ERIH. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. (Początkowe hasło to 4 cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada).

Informacji w zakresie danych bibliometrycznych udziela p. Monika Theus z Biblioteki Uniwersyteckiej – Oddział Informacji i Transferu Wiedzy

mgr Monika Theus
+48618293878
mtheus@amu.edu.pl