Archeologia

Sekcja Archeologii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM gromadzi zbiory zgodnie z jej profilem badawczo-dydaktycznym, a więc z zakresu archeologii Polski i Europy Środkowej oraz archeologii śródziemnomorskiej.

Historia Sekcji Archeologii (uprzednio, do roku 2015, Biblioteki Instytutu Prahistorii, natomiast do końca roku 2017 Sekcji Prahistorii BWH) sięga początków UAM, kiedy w ramach utworzonego w 1919 roku Uniwersytetu w Poznaniu Józef Kostrzewski doprowadził do powołania Instytutu Prehistorii i równocześnie jego biblioteki. Zalążkiem księgozbioru stały się książki z zasobów byłej niemieckiej Akademii Królewskiej w Poznaniu.

Obecnie księgozbiór liczy około 40.000 woluminów, obejmując druki zwarte, czasopisma oraz dysertacje (gromadzone do 2015 roku).

Zbiory pozyskiwane są przede wszystkim w drodze wymiany z kontrahentami polskimi oraz partnerami z wielu państw europejskich oraz z USA (kiedyś również z Australii). Są to instytuty archeologiczne na uniwersytetach, placówki narodowych akademii nauk oraz muzea. Przedmiotem wymiany są czasopisma i monografie wydawane przez Instytut Archeologii oraz autorstwa pracowników Instytutu. Drogą wymiany Sekcja pozyskuje głównie czasopisma specjalistyczne.

Zbiory opracowywane są obecnie poprzez katalog komputerowy w systemie HORIZON.

Zdecydowana większość księgozbioru zlokalizowana jest w wolnym dostępie, gdzie książki ustawione są według klasyfikacji opracowanej przez pracownika Sekcji.