Archeologia

MARZEC 2021

– Archeologia obwodnicy Inowrocławia : badania archeologiczne w pasie budowy obwodnicy Inowrocławia : katalog zabytków = Archaeology of the Inowrocław beltway : archaeological research in the construction zone of the Inowrocław beltway : catalogue of finds / zespół redakcyjny Michał Wiśniewski, Leszek Kotlewski ; tłumaczenie na język angielski Agnieszka Oniszczuk, Bydgoszcz, Warszawa 2019,
– Archeologia w Biskupinie 1934-1974 : fotografie archiwalne / redaktor: Henryk P. Dąbrowski, Biskupin 2020,
– Banaszek Łukasz, The past amidst the woods : the post-medieval landscape of Polanów, Poznań 2019,
– Borowicz Sebastian, Reliefy rozmazane : rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji, Kraków © copyright 2020,
– Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ; opracowanie: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś, Bydgoszcz 2020,
– Drzewiecki Mariusz, Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych, Warszawa 2020,
– Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach / zespół redakcyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski, Warszawa 2020,
– Dzieje Brześcia Kujawskiego i ziemi brzeskiej. T. 1, Do roku 1918 / pod redakcją Dariusza Karczewskiego i Sławomira Łanieckiego, Brześć Kujawski, Włocławek 2020,
– Höke Benjamin, Lauchheim II.3 : Katalog der Gräber 601-1000. Bd. 1, Text, Wiesbaden 2020,
– Höke Benjamin, Lauchheim II.3 : Katalog der Gräber 601-1000.$nBd. 2, Tafeln, Wiesbaden 2020,
– Jędrzejewska Sylwia, Osada wielokulturowa ze stanowiska 16 w Chłopicach, woj. podkarpackie, Rzeszów 2015,
– Knyżewski Marcel, Siedziby średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich na terenie dzisiejszej Polski : studium archeologiczne, Łódź 2020,
– Koliński Rafał, Catalogue of archaeological sites : Navkūr Plain : Kārbk Stream Basin, Wiesbaden 2020,
– Koliński, Rafał., Catalogue of archaeological sites : Grdapān & Ākrê regions : plateaux: Grdapān, Ākrê & Prt, mountains: Ākrê, Sart & Prt, Wiesbaden 2020,
– Konstanz Obere Augustinergasse : ein Hinterhofquartier und sein historisch-bauhistorisches Umfeld / herausgegeben von Ralph Röber ; mit Beiträgen von Dorothee Ade [i 11 pozostałych], Wiesbaden 2020,
– Kubala Agata, Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian, Kraków, Wrocław 2019,
– Making spaces into places : the north Aegean, the Balkans and western Anatolia in the Neolithic / edited by Nenad N. Tasić, Dushka Urem-Kotsou and Marcel Burić. Oxford 2020,
– Megaliths – societies – landscapes :$bearly monumentality and social differentiation in Neolithic Europe.$nVolume 1, Proceedings of the international conference “Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe” (16th–20th June 2015) in Kiel, Bonn 2019 / Eds.: Johannes Müller, Martin Hinz, Maria Wunderlich ; Institut für Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel, (3 vol),
– Melzer Walter, 25 Jahre Stadtarchäologie Soest, Soest 2015,
– Molenda Jarosław, Historia używek, Warszawa cop. 2016,
– Ostrów Lednicki : palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego : chronologia i kontekst / redakcja Danuta Banaszak, Andrzej Kowalczyk, Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy = Musaeum Primorum Principum ex Stirpe Piastea in Lednica, Ostrów Lednicki, Dziekanowiece 2020,
– Pawlikowski Maciej, Ceramologia archeologiczna, Krosno 2020,
– Popescu Mariana-Cristina, Hellenistic and Roman pottery in pre-Roman Dacia : (2nd century B.C.-1st century A.D.), Bucureşti© 2013,
– Poradyło Wojciech, Wielokulturowe stanowisko nr 5 w Palikówce, Rzeszów 2014
– Procopius, Wojna wandalska, Zgorzelec 2019,
– Rinne Christoph, Die Megalithgräber im Haldensleber Forst, Bonn 2019,
– Rozbórz, stanowisko 27 : materiały źródłowe / Maciej Karwowski, Dominika Kulikowska (red.) ; Fundacja Rzeszowskieo Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów 2014,
– Sächsische Leute und Länder :$bBenennung und Lokalisierung von Gruppenidentitäten im ersten Jahrtausend, Wendenburg © 2019,
– Sukniewicz Daniel, W krainie polskich piramid : Park Kulturowy Wietrzychowice = In the land of Polish pyramids : Wietrzychowice Culture Park, Izbica Kujawska 2020,
– Then-Obłuska, Joanna, Glass bead trade in Northeast Africa : the evidence from Meroitic and post-Meroitic Nubia, Warsaw © 2019,
– Die Wikinger : Seeräuber und Krieger im Licht der Archäologie, Darmstadt © 2021,
– Wypustek, Andrzej, Imperium ścieku, szamba i wychodka : przyczynek do historii życia codziennego w starożytności, Warszawa 2018,
– Zagorskis, Francis, Zvejnieki (Northern Latvia) : Stone Age cemetery, Oxford 2004,

LUTY 2021

– Cichy, Eva, Die Raffenburg in Hohenlimburg, kreisfreie Stadt Hagen, Münster 2020,
– Dane satelitarne dla administracji publicznej / redakcja naukowa Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk, [Gdańsk], © 2020,
– Grünewald, Christoph, Die Burg bei Marl-Sinsen, Kreis Recklinghausen, Münster 2020,
– Handbook for the analysis of micro-particles in archaeological samples / Amanda G. Henry editor, Cham, © 2020,
– Jarzewicz, Jarosław, Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019,
– Johns, Andreas, Baba Jaga : tajemnicza postać słowiańskiego folkloru, Konarzyny © 2020,
– Krzepkowski, Marcin, Sobalak Tomasz M., Dziedzictwo archeologiczne na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 2020,
– Lauermann, Ernst, Der Michelberg : ein archäologischer Hotspot im südlichen Weinviertel , Schleinbach, © 2019,
– McCoy, Mark D., Maps for time travelers : how archaeologists use technology to bring us closer to the past, Oakland, California, © 2020,
– Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków /  redakcja Agnieszka Smołucha-Sładkowska, Paulina Taradaj, Mateusz Woźniak, Kraków 2019, Studia nad Medalem i Sztuką Medalierską ; T. 1,
– Peŝera Gvardžilas Klde v Gruzii : rezulʹtaty izyskanij, opublikovannye k stoletû issledovanij polʹskogo arheologa Stefana Krukovskogo = Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji : opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego = Gvardjilas Klde Cave in Georgia : celebrating the centennial of Polish archaeologist Stefan Krukowski’s research / redaktory: Małgožata Kot, Vojčeh Bžezinʹski, Nino Džakeli, Stefan Karolʹ Kozlovski, Aleksandr Očerednoj, Nikoloz Tušabramišvili, Radoslav Karasevič-Ŝypërski ; perevod na polʹskij âzyk: Malgožata Zuber, perevod na gruzinskij âzyk: Nana Gogiberidze, Rusudan Kikalieišvili-Dumuhovski, David Kolbaâ, perevod na anglijskij âzyk: Zinovij Mackevič, Milka Stempenʹ, perevod na russkij âzyk: Irina Âŝica, Vâčeslav Gerasimov, Varšava 2019,
– Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? : Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter : 9. Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? Standpunkte und Perspektiven (Berlin, 6.-8. Oktober 2014) / herausgegeben von Roland Prien und Jörg Drauschke, Hamburg 2020,
– Różycki, Sebastian, Osińska-Skotak, Katarzyna, Świątek, Artur, Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej, Warszawa 2020,
– Tuszyńska, Małgorzata, Kamienica Szlachecka : cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim, Gdańsk 2020,
– Zeiler, Manuel, Baales Michael, Der Burggraben bei Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Münster 2021.
– Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych kultury łużyckiej w Brudzyniu, pow. żniński : VI sprawozdanie biskupińskie = The collective find of metal artefacts of the Lusatian culture from Brudzyń, Żnin country : VI Biskupin report / redakcja naukowa: Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski. Biskupi, Toruń 2020,

 

Styczeń 2021

– Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce / redakcja Henryk Machajewski ; Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Wielkopolski, Poznań [2020],
– Baron, Justyna, Karmin – fenomen powtarzalności = Karmin – phenomenon of repetition : deposits from Karmin / Justyna Baron, Marcin Maciejewski, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Dagmara Łaciak, Jeannette J. Łucejko, Maksym Mackiewicz, Beata Miazga, Kamil Nowak, Dawid Sych ; tłumaczenie na język angielski = Polish to English translation: Joanna Markiewicz ; tłumaczenie na język polski = English to Polish translation: Beata Miazga, Wrocław 2019,
– The discourse between tomb and temple : 11. Ägyptologische Tempeltagung, Prague, May 24-27, 2017 / edited by Filip Coppens and Hana Vymazalová, Wiesbaden, 2020,
– Faron-Bartels, Renata, Złote cywilizacje Ameryki, Warszawa 2021,
– Gralak, Tomasz., Osadnictwo z późnego okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów na stanowiskach Polwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8, Wrocław 2019,
– Kajkowski, Kamil, Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu : studium archeologiczne, Wrocław 2019,
– Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / redakcja Krzysztof Tunia, Igołomia ; Pękowice, 2020,
– Kultura przeworska : procesy przemian i kontakty zewnętrzne = Przeworsk culture : transformation processes and external contacts / pod redakcją Karoliny Kot-Legieć, Andrzeja Michałowskiego, Marka Olędzkiego, Magdaleny Piotrowskiej, Łódź, 2019,
– Łukaszewicz Adam, W słońcu Egiptu : z dziejów podróży nad Nil, Warszawa 2021,
– Miazga, Beata, Zabytek archeologiczny jako źródło informacji o przeszłości : badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów, Wrocław Cop.2017,
– Michalak, Arkadiusz, Arma confinii : przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Branderburgii i Łużyc = Transformation of Late Medieval arms and armour in the frontiers of Silesia, Greater Poland, Brandenburg and Lusatia, Zielona Góra, Świdnica, 2019,
– Mühle, Eduard, Słowianie : rzeczywistość i fikcja wspólnoty : VI-XV wiek, tłumaczyła Joanna Janicka, Warszawa 2020,
– Nielsen, Poul-Otto, First farmers on the island of Bornholm / Poul Otto Nielsen, Finn Ole Sonne Nielsen ; translation: James Manley and Patrick Marsden, Copenhagen 2020,
– Sękowski, Józef Julian, Podróż do Egiptu i Nubii 1821, opracował, tekstami przełożonymi z języka rosyjskiego uzupełnił, wstępem i objaśnieniami opatrzył Joachim Śliwa, Kraków 2020,
– Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty / redakcja Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch, Zielona Góra, Świdnica, 2019,
– Stobiecka, Monika, Natura artefaktu, kultura eksponatu : projekt krytycznego muzeum archeologicznego, Warszawa 2020,
– Wojciechowska Iwona, Szeremeta Mateusz, Do szewskiej pasji doprowadzeni : stargardzki kwartał XXVIII w świetle badań archeologicznych, Stargard, 2020,