Archeologia

Październik
The archaeology of water supply / edited by Marta Żuchowska, Oxford © 2012,
Auch Michał, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : ceramika naczyniowa,  Kraków ; Leipzig ; Rzeszów ; Warszawa 2017,
Blomberg Magdalena, Kajzer Leszek, Andrzejewski Aleksander, Sylwetki łódzkich archeologów, Łódź 2018,
Davies Helen Chapman, The archaeology of water, Stroud © 2008,
The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955) : material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955) : podstawy źródłowe / edited by Marcin Wołoszyn, Kraków ; Leipzig ; Rzeszów ; Warszawa 2018,
Górecki Janusz, U źródeł chrześcijaństwa w Polsce : baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego : katalog wystawy, Lednica ; Dziekanowice 2019,
The interpretation of archaeological spatial patterning / cedited by Ellen M. Kroll and T. Douglas Price, New York © 1991,
Klanica Zdeněk, Mutěnice-Zbrod : zaniklé slovanské sídliště ze 7.-10. století, Brno 2008,
Legut-Pintal Maria, Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu, Wrocław 2017,
Mierzwiński Andrzej, Eschatologiczne skutki przędzenia i tkania : z dziejów semiotyzacji działań wytwórczych w kontekstach sepulkralnych, Wrocław 2019,
Olędzki Marek, Paweł Zawilski, Beata Borowska-Strugińska,Latkowo 50 gm. Inowrocław : cmentarzysko szkieletowe z późnego okresu rzymskiego, Łódź 2018,
Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach = From the Stone Age to contemporary times : archaeological research at Redecz Krukowy in Kuyavia. T. 1 / Piotr Papiernik, DominiK Kacper Płaza ; przy współudziale Radosława Bonikowskiego [i 19 pozostałych], Łódź 2018,
Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach = From the Stone Age to contemporary times : archaeological research at Redecz Krukowy in Kuyavia. T. 2 / Piotr Papiernik, DominiK Kacper Płaza ; przy współudziale Radosława Bonikowskiego [i 19 pozostałych],
Pipes Marie-Lorraine, Textile production and the social importance of women in the Neolithic, Kraków 2019,
Schutz Herbert, Tools, weapons and ornaments :$bGermanic material culture in pre-Carolingian Central Europe, 400-750, Leiden ; Boston ; Köln, 2001,
Sharkey John, Celtic mysteries : the ancient religion, London 2013,
… tenkrát na východě : sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka / Miroslav Popelka, Renata Šmidtová, Pavel Burgert, Jan Jílek, editoři, Praha 2016,
Reimagining regional analyses :$bthe archaeology of spatial and social dynamics /$cedited by Tina L. Thurston and Roderick B. Salisbury, Newcastle upon Tyne © 2009,
Speer, James H., Fundamentals of tree-ring research, Tucson 2011,
Wikingowie w Polsce? : zabytki skandynawskie z ziem polskich / redakcja naukowa Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek, Gniezno ; Szczecin 2019,
Žegklitz Jaromír, Šmolíková Miroslava, Pro kamna ke Špačkovi : kachle a kamnářství v renesanční Praze, Praha 2019,

Wrzesień
Antonović Dragana, Povratak u prošlost : bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj = Back to the past : copper age in Northern Croatia, Zagreb 2018,
Arqueología en Vejer : de la prehistoria al período Andalusí / Eduardo Ferrer Albelda, Juan Jesús Cantillo Duarte (coordinadores), Sevilla, (Cádiz) 2017,
Blesl Christoph, Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten : die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich /  Eva Lenneis (Hrsg.), Wien copyright © 2017,
Bruckmüller Ernst, Niederösterreich : eine Spurensuche, Wien copyright  2017,
Foltyn Edelgarda M., Ziemie Górnego Śląska : od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, Katowice cop. 2012,
Gardeła Leszek, Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów, Szczecin 2019,
Gediga, Bogusław, Józefowska Anna, Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 1, Katalog, Warszawa 2018,
Gediga, Bogusław, Józefowska Anna, Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 2, Tablice, część 1, Warszawa 2018,
Gediga, Bogusław, Józefowska Anna, Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 3, Tablice, część 2, Warszawa 2018,
Łęczycki Stefan, Äneolithikum und Frühbronzezeit im Raum der Oberen Oder = Eneolit i wczesny okres epoki brązu w dorzeczu górnej Odry, Katowice cop. 2014,
Olexa Ladislav, Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli : katalóg II (hroby 311-499), Nitra 2015,
Olexa Ladislav, Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli : katalóg III (hroby 500-792), Nitra 2017,
Terra e água escolher sementes, invocar a Deusa : estudos em homenagem a Victor S. Gonçalves / Ana Catarina Sousa, António Carvalho, Catarina Viegas (eds.), Lisboa copyright © 2016,