Archeologia

STYCZEŃ 2020

 • Albinetz Constantin, Catalogul expoziţiei „Drumul Sării – Drumul Ţării” : (exploatarea şi circulaţia sării în Bazinul Someşan din mileniul al II-lea î.Hr. până în secolul al XVIII-lea) / Autori:  Constantin Albinetz, Ioan Bejinariu, Diana Legar, Valerii Kavruk, Liviu Marta (comisar de expoziţie), Radu Zăgreanu, Satu Mare 2018,
 • Angelescu Mircea Victor, Histria : cent campagnes archéologiques, Beau Bassin, Mauritiuscopyright © 2019,
 • Angelescu Mircea Victor, Incintele de la Histria în lumina fortificaţiilor din lumea greacă, Bucureşti 2018,
 • Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości  : studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi  / redakcja Aleksander Posern-Zieliński, Joanna Sawicka, Jacek Kabaciński, Michał Kara, Kinga Zamelska-Monczak, Poznań 2018,
 • Badania interdyscyplinarne / pod redakcją Andrzeja Buki, Karola Kollingera, Sylwii Jędrzejewskiej, Rzeszów 2018 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Barrett John C., Boyd, Michael John, From Stonehenge to Mycenae :$bthe challenges of archaeological interpretation, with a foreword by Colin Renfrew, London ; New York ; Oxford ; New Delhi ; Sydney 2019,
 • Baysal Emma Louise, Personal ornaments in prehistory : an exploration of body augmentation from the Palaeolithic to the early Bronze Age, Oxford ; Phiadelphia, © 2019
 • The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube : proceedings of the international conference in Osijek, October 20-22, 2011 / editors in chief : Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar ; language editor engleski jezik: Sanjin Mihelić, Zagreb 2014,
 • Bell Beaker settlement of Europe : the Bell Beaker phenomenon from a domestic perspective / edited by Alex M. Gibson, Oxford ; Philadelphia © 2019,
 • The Bell beaker transition in Europe : mobility and local evolution during the 3rd millennium BC / edited by Maria Pilar Prieto Martínez and Laure Salanova, Oxford ; Philadelphia 2015,
 • Between the East and the West : dynamics of social changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millenium BC : (preliminary study) / Aleksandr Diachenko, Małgorzata Rybicka, Dariusz Król, Ghenadie Sîrbu (eds.), Rzeszów 2019,
 • Borrowed power : essays on cultural appropriation / edited by Bruce Ziff and Pratima V. Rao, New Brunswick, New Jersey © 1997,
 • Bradley Richard, A geography of offerings : deposits of valuables in the landscapes of ancient Europe, Oxford ; Philadelphia 2017,
 • Brown Joseph Epes, Teaching spirits : understanding Native American religious traditions, Oxford 2010,
 • Bunbury Judith, The Nile and ancient Egypt : changing land- and waterscapes, from the Neolithic to the Roman Era, Cambridge 2019,
 • Carlson David J., Quantitative methods in archaeology using R, Cambridge © 2017,
 • Chyleński Maciej [i 26 pozostałych], Podolia „Barrow culture” communities : 4th / 3rd-2nd mill. BC the Yampil barrow complex : interdisciplinary studies, Poznań 2017, Baltic-Pontic Studies vol. 22,
 • Czopek Sylwester [i 11ozostałych], Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny, Rzeszów 2018,
 • David Robert J., Spirit fire and lightning songs : looking at myth and Shamanism on a Klamath Basin Petroglyph Site, Berkeley © 2016,
 • Donum Cordis : studia poświęcone pamięci profesora Jerzego Kolendo / redakcja naukowa Krzysztof Jakubiak, Warszawa 2019,
 • Dutz Werner Felix, From Pasargadae to Darab, Tehran © 2019,
 • Exploring prehistoric identity in Europe : our construct or theirs? / edited by Victoria Ginn, Rebecca Enlander and Rebecca Crozier, Oxford ; Philadelphia © 2014,
 • Finis coronat opus : zbornik radova posvećen Mariji Buzov povodom 65. obljetnice života / glavni urednik Marko Dizdar ; prijevod: Una Krizmanić Ožegović, Monika Lovrić i Jadranka Boljunčić, Asja Tonc, Zagreb 2016,
 • Foulds Elizabeth M., Dress and identity in Iron Age Britain : a study of glass beads and other objects of personal adornment, Oxford  © 2017,
 • Godard André, The art of Iran, Tehran 2015,
 • Die Grafschaft Henneberg und ihre Klöster / herausgegeben von Ines Spazier, Langenweißbach 2019,
 • Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske : zbornik radova prvog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju, Zagreb, 4. lipnja 2014 / glavni i izvršni urednici Siniša Krznar, Tajana Sekelj Ivančan, Tatjana Tkalčec, Juraj Belaj ; lektori: Mario Novak, Zagreb 2016,
 • Henderson Julian, Ancient glass : an interdisciplinary exploration, New York 2016,
 • Herva Vesa-Pekka, Lahelma Antti, Northern archaeology and cosmology : a relational view, London, New York 2020,
 • Hierofanie, wierzenia, obrzędy… : kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem / pod redakcją Stanisława Rosika, Sylwii Jędrzejewskiej, Karola Kollingera ; tłumaczenie z języka rosyjskiego tekstu autorstwa A. Musina, M. Żeltowej, O. Tarabardiny, E. Tianiny: Milena Kiper, Rzeszów 2018 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Hildebrandt William R., Prehistory of Nevada’s Northern Tier :$barchaeological investigations along the Ruby Pipeline /$cWilliam Hildebrandt, Kelly McGuire, Jerome King, Allika Ruby, and D. Craig Young, new York 2016,
 • Huebner Sabine, Papyri and the social world of the New Testament, Cambridge 2019,
 • Iacono Francesco, The achaeology of Late Bronze Age interaction and mobility at the gates of Europe : people, things and networks around the southern Adriatic Sea, London ; New York ; New Delhi ; Sydney, copyright © 2019
 • Ingemark Dominic, Glass, alcohol and power in Roman Iron Age Scotland, Edinburgh 2014,
 • Jarosz Paweł, Mazurek Mirosław, Szczepanek Anita, Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie : osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim, Rzeszów 2018
 • Jones Andrew Meirion, Cochrane Andrew, The archaeology of art : materials, practices, affects, London, New York 2018,
 • Kamyszek Lidia, Żygadło Leszek, Osada ludności kultury lateńskiej i ślady osadnictwa pradziejowego ze stanowiska Mokronos Dolny 7, gm. Kąty Wrocławskie , Wrocław 2019,
 • Lewis-Williams David, Image-makers : the social context of a hunter-gatherer ritual, Cambridge 2019,
 • Lityńska-Zając Maria, Makowicz-Poliszot Danuta, Gospodarka rolno-hodowlana ludności kultury trzcinieckiej na podstawie źródeł przyrodniczych ze stanowiska G w Słonowicach, gm. Kazimierza Wielka = Agriculture and animal husbandry economy of the Trzciniec culture population based on natural sources from site in Słonowice , Kraków 2019,
 • Mapping modernisms : art, indigeneity, colonialism / Elizabeth Harney and Ruth B. Phillips editors, Durham, London 2018,
 • Matheson Sylvia A., Persia : an archaeological guide, Tehran © 2015,
 • McCleary Timothy P., Crow Indian rock art : indigenous perspectives and Interpretations, London, New York 2016,
 • McEvedy Colin, Cities of the classical world : an atlas and gazetteer of 120 centres of ancient civilization, edited by Douglas Stuart Oles, [London] 2019,
 • Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyxnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosz, J. Machnika i A. Szczepanek, Rzeszów 2019,
 • Obcy w mieście, obcy w klasztorze : ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu / pod redakcją Anny Pobóg-Lenartowicz, Renaty Trawki, Leszka Poniewozika, Rzeszów 2019 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Oblicza mediewalizmu II : od recepcji antyku do recepcji średniowiecza / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Macieja Michalskiego, Grzegorza Trościńskiego z udziałem Sylwii Jędrzejewskiej, Rzeszów 2018 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Pawlak Ewa, Pawlak Paweł, Gród w Dąbrówce, Dopiewo 2019,
 • Pelisiak Andrzej, Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wchodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat = Core and peripheries of the Neolithic and Early Bronze Age settlements on the Eastern Carpathian Forelands and the Eastern part of Polish Carpathians, Reszów 2018,
 • Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych / pod redakcją Andrzeja Janeczka, Michała Parczewskiego, Michała Dzika, Rzeszów 2019 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Recepcja i odrzucenie : kontakty międzykulturowe w średniowieczu / pod redakcją Leszka P. Słupeckiego, Pawła Sierżęgi, Andrzeja Rozwałki, Michała Dzika, Rzeszów 2017 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Ruszczyński Adam, Sens Europy, Zielona Góra 2016,
 • Rzymianie i barbarzyńcy : religia – polityka – kultura / pod redakcją Teresy Wolińskiej, Moniki Ożóg, Karola Kollingera, Rzeszów 2019 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów),
 • Shahbazi A. Sh., The authoritative guide to Persepolis, 4th edition, Tehran 2018,
 • Shortland Andrew J., Lapis Lazuli from the Kiln : glass and glassmaking in the late Bronze Age, Leuven © 2012,
 • Skarby czasu : badania Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu / redakcja: Janusz Czebreszuk, Danuta Żurkieiwcz ; fotografie: Kateriny Zisopulu, Poznań 2019,
 • Stróżyk Mateusz, View with the barrows : funerary lamdscape of Tumulus Culture community from Silesia and Wielkopolska borderland = Pejzaż z kurhanami : krajobraz funeralny społeczności kręgu kultur mogiłowych na pograniczu śląsko-wielkopolskim, Poznań 2019,
 • Sympozjum Egejskie : papers in Aegean archeology / edited by Katarzyna Żebrowska, Agata Ulanowska, Kazimierz Lewartowski, Warsaw,
 • Średniowieczni władcy i ich otoczenie / pod redakcją Jerzego Sperki, Karola Kollingera, Rzeszów 2018 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów)
 • Średniowieczny mercator christianus : praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne / pod redakcją Marcina W. Bukały, Grzegorza Myśliwskiego, Rzeszów 2018 ; Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów).
 • Wspólne dziedzictwo : pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu = Spoločné dedičstvo : slovensko-pol’ské pohraničie v dobe bronzovej = Common heritage : the Slovakian-Polish borderland in the Bronze Age / redaktorzy: Martin Javor, Sylwia Jędrzejewska, Joanna Ligoda ; tłumaczenie na język słowacki Jozef Jurčišin, tłumaczenie na język angielski Beata Kizowska-Lepiejza, Rzeszów 2018,
 • Żuławka 13, gm. Wyrzysk – pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski / pod redakcją Katarzyny Pyżewicz, Poznań 2019

GRUDZIEŃ 2019

Archaeology: just add water : underwater research at the University of Warsaw / editors of the volume: Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Karolina Trusz, Warszawa 2018,
Bencetić Nikolina, Keramička ostava iz Vele peći : fenomen deponiranja ostava u prapovijesti = Il ripostiglio di ceramiche di Vela peć : il fenomeno dei ripostigli preistorici : izložba, Pula 31.7-30.9.2018, pula 2018,
Bzura 1914-1915 / Mariusz Samborski, Jakub Wojewoda, Jacek Furmańczyk, Michał Górny ; redakcja Mariusz Samborski, Jakub Wojewoda, Sochaczew 2018,
Contactos comerciales de la región de Murcia con el mundo mediterráneo en la Antigüedad : fuentes arqueológicas e históricas / Iwona Modrzewska-Pianetti, José Antonio Molina Gómez (coords.) ; edición a cargo de: Aleksandra Chołuj, Aneta Cedro, Varsovia 2019,
Dziechciarz Paweł, Gnieżdżewo, stanowiska 1 i 4 : osady z przełomu epok brązu i żelaza na Pomorzu Wschodnim, Pekowice ; warszawa ; Gdańsk 2018,
Early medieval waterscapes : Risks and opportunities for (im)material cultural exchange / herausgegeben von Rica Annaert, Wendeburg 2019,
Fabião, Carlos, Guerra, Amílcar , Marcas de ânforas romanas na Lusitânia :$bdo Museu nacional de arqueologia de Lisboa ao Museo nacional de arte romano de Mérida, Lisboa 2016,
Gdy Sahara była zielona : polskie badania archeologiczne nad prahistorią Afryki Półnicnej : wystawa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu = When the Sahara was green : polish archaeological research on the prehistory of North Africa : exhibition in the Poznań Archaeological Museum / pod redakcja Marka Chłodnickiego i Pawła Lecha Polkowskiego, Poznań 2019,
Greek taktika : ancient military writing and its heritage : proceedings of the International Conference on Greek Taktika held at the University of Toruń, 7-11 April 2005 / [redakcja] Philip Rance and Nicholas V. Sekunda, Gdańsk 2017,
Grygiel Michał, Grygiel Ryszard, Stasiak Waldemar, Gola pod Jaraczewem w pradziejach = The prehistoric background of the village of Gola near Jaraczewo,
Höke Benjamin, Gauß Florian, Peek Christina, Stelzner Jörg, Lauchheim II.2 :Katalog der Gräber 301-600. Bd. 1, Text, Wiesbaden 2019,
Höke Benjamin, Gauß Florian, Peek Christina, Stelzner Jörg, Lauchheim II.2 : Katalog der Gräber 301-600. Bd. 2, Tafeln, Wiesbaden 2019,
Interacting barbarians : contacts, exchange and migrations in the first millennium AD / herausgegeben von Adam Ciesliński und Bartosz Kontny, Warszawa © 2019,
Kalka Piotr, Ellwart Jarosław, Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw : województwo kujawsko-pomorskie, Gdynia 2019,
Kłosińska Elżbieta, Radom-Wośniki, stanowisko 2, cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim, Radom ; Pękowice 2018,
Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka : od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego / redakcja Jacek Górski, Andrzej Matoga, Kraków 2018,
Komoróczy Balázs, Lukáš Miroslav, Růžičková Pavla, Vlach Marek, Archeologické toulky v okolí Pasohlávek = Archaeological wanderings in the surroundings of Pasohlávky = Archäologische Wanderungen in der Umgebung von Pasohlávky, Brno © 2016,
Kouřil Pavel, Procházka Rudolf, Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries : in the Context of Central Europe, Brno 2018,
Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej / pod redakcją Wojciecha Borkowskiego i Marzeny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej, Warszawa 2018,
Pliska – Preslav. T. 11 / pod redakciâta na Pavel Georgiev, Ânko Dimitrov, Sofiâ 2015,
Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński : osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych / red. Justyna Rodak, Kraków 2018,
Ujčić Željko, Košara = La cesta : izložba, Pula 21.09-21.11.2017, Pula 2017,
V dobrih rokah : 60 let Oddelka za konserviranje in restaviranje Narodnego muzeja Slovenije = In good hands : 60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia / odgovorna urednica Nataša Nemeček ; uredniški odbor Eva Menart, Irma Langus Hribar, Tomaž Lazar, Ana Motnikar, Irena Kralj Cigić ; avtorji fotografij Nataša Nemeček [i 21 pozostałych], Ljubljana 2018,
Vikić-Belančić Branka, Damevski, Valerija, Vases grecs et italiotes, Zagreb 2008,
Žegklitz Jaromír, Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském, Praha 2019,

LISTOPAD 2019

Andrzejewska Ewa, Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Kalisz copyright 2018,
Bátora Jozef, Slovensko v staršej dobe bronzovej = Slovakia in the Early Bronze Age, Bratislava © 2018,
Bąbel Jerzy Tomasz, „Krzemionki Opatowskie” : monument prahistorii Europy : kopalnie krzemienia pasiastego, Ostrowiec Świętokrzyski 2015,
Beilke-Vogt Ines, Das „Opfer” im archäologischen Befund : Studien zu den sog. Bauopfern, kultischen Niederlegungen und Bestattungen in ur- und frühgeschichtlichen Siedlungen Norddeutschlands und Dänemarks, Rahden/Westf. 2007,
Chowaniec Roksana, The Coming of Rome : cultural Landscape of South-Eastern Sicily, Warsaw 2017,
Gatsov Ivan, Pietrele 2 : Lithic Industry : finds from the upper occupation layers, Bon 2019,
Geniusz Europy : cykl poświęcony cywilizacji europejskiej : prelekcje, wystawa fotograficzna pt. Konstantynopol, Akwizgran, Kordoba – śladami geniusza, turnieje szachowe, wystawa pt. Geniusz Europy / redaktor tomu Agnieszka Stempin, Poznań 2019,
Herby, rody i rodziny : zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 2-3 czerwca 2018 roku / pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego, Poznan 2019
Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T. 13, Darłowo / redakcja Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka, Sławno, Darłowo 2019,
Kabaciński Jacek, Czekaj-Zastawny Agnieszka, Irish Joel D., The Neilithic of Gebel Ramlah. Volume 1, Cemetery for newborns, Poznań 2019,
Kaczanowicz Marta, Egipt : ostatnie wieki imperium (747-332 p.n.e.), Poznań 2019,
Keramik als Handelsgut : Produktion – Distribution – Konsumption : 49. Internationales Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramikforschung, des LVR-LandesMuseums Bonn, der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 19. bis 23. September 2016 in Bonn / herausgegeben von Michael Schmauder und Marion Roehmer, Bonn 2019,
Löwenmensch und mehr : die Ausgrabungen 2008-2013 in den altsteinzeitlichen Schichten der Stadel-Höhle im Hohlenstein (Lonetal), Gemeinde Asselfingen, Alb-Donau-Kreis / Claus-Joachim Kind (Hrsg.) ; mit Beiträgen von Alvise Barbieri [i 17 pozostałych], Wiesbaden 2019,
McGuire Kelly, Hildebrandt, William, Young, D. Craig, Colligan, Kaely, Harold, Laura, At the vanishing point : environment and prehistoric land use in the Black Rock Desert, New York copyright © 2018,
Region Wojnowo : Arkadia łowców i zbieraczy / redakcja naukowa Michał Kobusiewicz, Poznań 2019,
Szabó Máté, Repülés a múltba : a légirégészet története, Pécs 2018,
Schmid Beate, Von Stadtmauern und Salbtöpfen : Archäologie zur Siedlungs- und Apothekergeschichte in Biberach, Wiesbaden 2019,
Wolin : the Old Town. Vol. 1, Settlement structure, stratigraphy & chronology / edited by Marian Rębkowski, Szczecin 2019,
Wolin : the Old Town. Vol. 2, Studies on finds / edited by Marian Rębkowski. Szczecin 2019,
Wyrwa Andrzej Marek, Ad futuram rei memoriam : w 50-lecie powstania Muzuem Pierwszych Piastów na Lednicy (1969-2019), Lednica, Dziekanowice 2019,