Archeologia

Sierpień

Arqueología en Marchena : el poblamiento antiguo y medieval en el valle medio del río Corbones / Eduardo Ferrer Albelda (cooordinador), Sevilla 2007,

Brumlich Markolf, Frühe Eisenverhüttung bei Glienick : siedlungs- und wirtschaftarchäologische Forschungen zur vorrömischen Eisen- und römischen Kaiserzeit in Brandenburg. Teil 1, Rahden/Westf. 2018,

Brumlich Markolf, Frühe Eisenverhüttung bei Glienick : siedlungs- und wirtschaftarchäologische Forschungen zur vorrömischen Eisen- und römischen Kaiserzeit in Brandenburg. Teil 2, Rahden/Westf. 2018,

Cziesla Erwin, Grenzen im Wald : Stabilität und Kontinuität während des Mesolithikums in der Mitte Europas, Rahden/Westf. 2015,

Fenícios e púnicos, por terra e mar :Actas do VI Congresso Internacional de Estudos Fenícios e Ṕunicos, 25 de Setembro a 1 de Outubro de 2005. Vol. 1 /Ana Margarida Arruda (Ed.), Lisboa 2013,

Fenícios e púnicos, por terra e mar : Actas do VI Congresso Internacional de Estudos Fenícios e Ṕunicos, 25 de Setembro a 1 de Outubro de 2005. Vol. 2 /Ana Margarida Arruda (Ed.), Lisboa 2014,

García Rivero Daniel, Arqueología y evolución : a la búsqueda de filogenias culturales, Sevilla 2013,

Graaff Ivo van der, The fortifications of Pompeii and ancient Italy, London, New York 2019,

Historia de Europa : (ss. X a.C. – V d.C) / Genaro Chic García (director), Sevilla 2014,

De Iberia a Hispania / Francisco Gracia Alonso (coord.) [i 9 pozostałych], Barcelona 2008,

Keller Christin, Die Rekonstruktion sozialer Gruppen der Hallstattzeit zwischen Enns und Donau : eine statistische Analyse, Rahden/Westf. 2015,

Kuhn Jessica, Buchbrunn : eine Siedlung der Linearbandkeramik in Nordbayern, Rahden/Westf. 2012,

Mumije : znanost i mit = Mummies : science and myth / za nakladnika Jacqueline Balen ; Arheološki Muzej u Zagrebu, Zagreb 2012

Ruchhöft Fred, Arkona : Glaube, Macht und Krieg im Ostseeraum, Scherin 2018,

Ruchhöft Fred, Zvarin – Schwerin : von der Inselburg zur Residenz / von Fred Ruchhöft ; mit Beiträgen von Marie-Luise Adolph, Jörg Ansorge, Birgit Bartel i [9 pozostałych], Scwerin 2017,

Scharl Silviane, Versorgungsstrategien und Tauschnetzwerke im Alt- und Mittelneolithikum : die Silexversorgung im westlichen Franken, Rahden/Westf. 2010,

Scheibner Alisa, Der Hund in der mitteleuropäischen Eisenzeit : wirtschaftliche, rituelle und soziale Aspekte, Rahden/Westf. 2013,

Scheibner Alisa, Prähistorische Ernährung in Vorderasien und Europa : eine kulturgeschichtliche Synthese auf der Basis ausgewählter Quellen, Rahden/Westf. 2016,

Schuster Jan, Ab Oceano : ein Beitrag zur Besiedlungsgeschichte der Küste Vorpommerns während der römischen Kaiserzeit, Schwerin 2018,

Sousa Elisa de, A ocupação pré-romana da foz do estuário do Tejo, Lisboa 2014,

The Routledge handbook of diet and nutrition in the Roman world / edited by Paul Erdkamp and Claire Holleran, London, New York 2019,

Todos en el Beagle : darwinismo y ciencias históricas / José Luis Escacena Carrasco, Luis Gethsemaní Pérez Aguilar (coordinadores), Sevilla 2018,

The single life in the Roman and later Roman world / edited by Sabine R. Huebner, Christian Laes, Cambridge 2019,

Thelle Rannfrid I., Discovering Babylon, London, New York 2019,

Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko  / pod redakcją Marzeny Szmyt, Piotra Chachlikowskiego, Janusza Czebreszuka, Marcina Ignaczaka, Przemysława Makarowicza, Poznań 2019,

Wielkie Morawy = Great Moravia / redakcja naukowa Pavel Kouřil ; autorzy tekstów Peter Bednár i [i 11 pozostałych], Gniezno, Szczecin 2017,

Young Ruth, Historical archaeology and heritage in the Middle East, London, New York 2019,

Lipiec

Anton Točík : legenda slovenskej archeológie / Jozef Bátora, Rudolf Kujovský, Matej Ruttkay, Jozef Vladár (editori), Nitra 2018,

Błoński Mariusz, Nasielsk we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2018,

Ďuriš Jozef, Radzovce v období popolnicových polí : architectonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy Mazanice, Nitra 2018,

Filipowiak Wojciech, Wczesnośredniowieczny statek z Kamienia Pomorskiego, Szczecin 2018,

Grygiel Michał, Chronologia przemian kulturowych w dobie przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego na Niżu Polskim =$bThe chronology of cultural changes at the turn of the Early and Late Pre-Roman Period in the Polish Lowland, Łódź 2018,

Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem = The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century B. C. / editoři Jiří Militký, Jan Kysela, Marika Tisuckà ; autorský kolektiv Zdeněk Beneš, Viktoria Čist´akova, Alžběta Danielisová, Miluše Dobisíková, Petr Holodňák, Miloslav Chytráček, Jan Kysela, Katrřina Lorencová, Tomáš Mangel, Jiří Militký, Pavel Sankot, Petra Stránská, Petr Velemínský, Natalie Venclová, Praha 2018,

Królczyk Krzysztof, Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69-96 r. po Chr.) : res militares et externae, Poznań 2019,

Krueger Michał, Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski = Diccionario de términos arqueológicos polaco-español y español-polaco,

Michniewicz Jacek, Młynarczyk Jolanta, Archaeometry and archaeology of Levantine jars used in Western Galilee/Southern Phoenicia (Sha’ar-Ha’Amakim, Tell Keisan) between the Persian and the Late Roman period, Poznań 2017,

Niezabitowska-Wiśniewska Barbara, Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny / Barbara Niezabitowska-Wiśniewska ; z autorskim udziałem: Monica Abreu-Głowackiej, Dariusza Gałązki, Mariusza Glapińskiego, Zdzisława Hensla, Anny Hyrchały, Michała Jakubczaka, Wojciecha Kociemby, Andrzeja Kokowskiego, Aldony Kurzawskiej, Pawła Lisa, Marii Lityńskiej-Zając, Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej, Piotra Mączyńskiego, Elizy Michalak, Magdaleny Moskal-del Hoyo, Jerzego Nitychoruka, Jana Redera, Michała Rychlika, Jacka Szczurowskiego, Marcina Szeligi, Krystyny Wasylikowej, Krzysztofa Wertz, Jarosława Wilczyńskiego, Tadeusza Wiśniewskiego ; tłumaczenie na język angielski Elżbieta Zabłocka, Lubli 2018,

Rünger Torsten, Gesellschaft und Gewerbe im ländlichen Raum des 12. Jahrhunderts : die Siedlung am Rand von Pier, Gemeinde Inden, Rheinland, Bonn 2019,

Settlements of life and death : studies from prehistory to Middle Ages : Proceedings of an International Colloquium, Tulcea, 25th-28th May 2016 / editors Florin Gogâltan, Sorin-Cristian Ailincăi ; Consiliul Judeţean Tulcea. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Cluj Napoca 2016,

Seventy years of Polish archaeology in Egypt : Egyptian Museum in Cairo, 21 October – 21 November 2007 / [catalogue research editor Aleksandra Majewska ; catalogue texts Joanna Aksamit [et al.] ; English translation Iwona Zych] ; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, [Warszawa] 2007,

Sídla, artefakty a ČAS… : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika  / Lucia Benediková, Milan Horňák (editori), Nitra ; Vrútky 2018,

Sportʺt v antična trakiâ = Sport in ancient thrace / redaktor Petâ Andreeva ; avtori na tekstove Slava Vasileva, Petâ Andreeva, Mirislava Dotkova, Daniela Agre,

Tori Luca, Costumi femminili nell’arco sud-alpino nel I millennio A. C. : tra archeologia sociale e antropologia, Zürich © 2019,

Tõrv Mari, Persistent practices : a multi-disciplinary study of hunter-gatherer mortuary remains from c. 6500-2600 cal. BC, Estonia, Kiel ; Hamburg 2018,

Uziembło Romualda, Rejestr stanowisk archeologicznych i znalezisk z terenu Torunia, Toruń 2003,

Uziembło Romualda, Rejestr stanowisk archeologicznych i znalezisk z terenu Torunia. Cz. 2, Za lata 1999-2011 – z uzupełnieniami, Toruń 2013,

Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011-2013) = The beginning and end of exploration at the Župna Cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011-2013) / Andrej Pleterski (urednik) ; Benjamin Štular, Mateja Belak, Helena Bešter (področni uredniki)

Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w. :$bstudium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2017,