Archeologia

GRUDZIEŃ 2020

– Hjardar Kim, Wikingowie : najeźdźcy z Północy / tłumaczenie Katarzyna Skawran, Warszawa, copyright © 2020,
– Konik Jacek, Kraina soli, balsamu i zwojów : osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e., Wrocław, 2020,
– Kowalczyk-Mizerakowska Iwona, Finds of Roman imports in the areas of the ancient iron-smelting centers in Poland : catalogue / translation: Iwona Zych,  Warszawa, 2019,
– The migration period between the Oder and the Vistula. Vol. 1 / edited by Aleksander Bursche, John Hines, Anna Zapolska, Leiden ; Boston 2020,
– The migration period between the Oder and the Vistula. Vol. 2 / edited by Aleksander Bursche, John Hines, Anna Zapolska,
– Olędzki Marek, Plemienny świat Germanów = The tribal world of the Germanic peoples, Łódź, 2020,
– Schulz Raimund, Łowcy przygód w dalekich krainach : wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie / przekład Bartosz Nowacki, Warszawa, © 2020,
– Tannhäuser Christian, Wysburg und Saalburg : zwei spätmittelalterliche Kleinburgen am oberen Saalelauf im östlichen Thüringer Schiefergebirge, mit Beiträgen von Marco Grosch, Hans-Volker Karl, Ines Spazier und Cornelia Zühlsdorff, Langenweißbach 2020.

LISTOPAD 2020

– Bitenc Polona, Srednjeveški Blejski Otok v arheoloških virih, avtorji prispevkov: Polona Bitenc, Timotej Knific, Benjamin Štular, Petra Leben-Seljak, Andrej Pleterski, Zvezdana Modrijan ; urednik Benjamin Štular ; prevod Sunčan Patric Stone, Meta Osredkar, Andrej Pleterski, Maja Sužnik, Ljubljana 2020,
– Chasing Bronze Age rainbows : studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer / edited by Marcin S. Przybyła, Karol Dzięgielewski, Kraków 2019,
– Ex Oriente Lux : studies in honour of Jolanta Młynarczyk / edited by Krzysztof Jakubiak and Adam Łajtar, Warszawa 2020,
– Gwiazda Tomasz, Tempus edax rerum : utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku, Rzeszów 2020,
– Horvat Jana, Arheološka najdišča Ptuja : panorama / Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolić ; prevod Andreja Maver, Ljubljana 2020,
– Kawa czy herbata? : archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku = Coffee or tea? : archaeological evidence of beverages consumption in old Gdańsk / redakcja B. Ceynowa ; autorzy tekstów: E. Barylewska-Szymańska, B. Ceynowa, J. Dąbal, A. Jędrzejczak-Skutnik, B. Kościński, O. Krukowska, M. Kuik, D. Kaczor, E. Trawicka ; tłumaczenie T. Borkowski, L. Skulbaszewska, Gdańsk 2020,
– Kosin 10, Kopiec 4 i 8 : stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowkiego / pod redakcją Anny Zakościelnej, Lublin 2019,
– Lauchheim I : Beitrage zur Computertomographie als Dokumentationsmethode, zur Textilarchaologie und zur Bestattungspraxis in der fruhen Merowingerzeit / herausgegeben von Dirk Krausse, Sebastian Brather, Jonathan Scheschkewitz, Nicole Ebinger und Ingo Stork ; mit Beiträgen von Jörg Stelzner, Benjamin Höke, Johanna Banck-Burgess, Arnd Goppelsröder, Christina Peek, Helmut Preu und Penelope Walton Rogers, Wiesbaden 2020,
– Pyne Lydia, Siedem szkieletów : historia najsłynniejszych ludzkich skamieniałości / Lydia Pyne ; tłumaczenie Tomasz Lanczewski, Kraków 2019,
– Reich David, Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy… : kopalny DNA i nowa nauka o przeszłości człowieka / przekład Piotr J. Szwajcer, Stare Groszki 2019,
– Repräsentationen der Macht : Beiträge des Festkolloquiums zu Ehren des 65. Geburtstages von Blagoje Govedarica / Svend Hansen (Hrsg.), Wiesbaden 2020,
– Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 1, Powiat bydgoski województwo kujawsko-pomorskie / pod redakcją Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego, Wrocław 2019,
– Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 2, Powiat drawski województwo zachodniopomorskie / pod redakcją Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka, Wrocław 2019,
– Władza i państwo w średniowieczu : zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 1-2 czerwca 2019 roku / pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ; Starostwo Powiatowe w Słupcy, Poznań ; Słupca 2020,

PAŹDZIERNIK 2020

– Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod redakcją Anny I. Zalewskiej ; autorzy Damian Bednarczyk [i 23 pozostałych], Warszawa 2019,
– Arszyński Marian, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Malbork 2016,
– Barwik Mirosław, Księga wychodzenia za dnia : tajemnice egipskiej Księgi Umarłych, Warszawa 2020,
– Castra Terrae Culmensis : na rubieży chrześcijanskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych = on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of the Teutonic Order in the light of archeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Tom – 1 / pod redakcja Marcina Wiewióry ; tłumaczenia Ewa Józefowicz, Toruń 2020,
– Castra Terrae Culmensis : na rubieży chrześcijanskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych = on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of the Teutonic Order in the light of archeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Tom – 2 / pod redakcja Marcina Wiewióry ; tłumaczenia Ewa Józefowicz, Toruń 2020,
– Dubeczno, stanowisko 1 : (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) : materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987 / pod redakcją Haliny Taras, Lublin 2019,
– Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir,  Wiewióra Marcin , Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych, Toruń 2020,
– Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie / pod redakcją Marzeny Szmyt i Pawła Pawlaka, Poznań 2019,
– The end of the Stone Age on the Stránská skála Hill in Brno : lithic production or “optimalization”? / Jerzy Kopacz editor, Rzeszów 2019,
– Górewicz Igor D., O broni Słowian : na wojnie i w kulturze, [Szczecin] ; Poznań, copyright © 2020,
– Historia archeologii : podstawowy przewodnik po przeszłości człowieka / redaktor Paul Bahn ; przedmowa Brian Fagan ; tłumaczenie: Kamil Kuraszkiewicz, Warszawa 2019,
– Historia w muzeum. / redakcja naukowa: Michał F. Woźniak, Bydgoszcz, Warszawa 2019, [Materiały z 4. konferencji z cyklu “Muzeum. Formy i środki prezentacji”, 25-27 września 2017 r., w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy],
– Ku wolności : Bydgoszcz 1914-1920 / redakcja naukowa: Michał F. Woźniak ; opracowanie: Anna Nadolska, Bydgoszcz 2020,
– LeDoux Joseph E., Historia naszej świadomości : jak po czterech miliardach lat ewolucji powstał świadomy mózg, / ilustracje: Caio da Silva Sorrentino ; tłumaczenie: Anna Binder, Marek Binder, Kraków 2020,
– Losik-Sidorska Aleksandra, Katalog nagrobków piastowskich, Poznań 2020,
– Markiewicz Małgorzata, Przedstawienia obrazowe jako wizualne formy przekazu w studiach archeologicznych : przykład halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, Wrocław 2020,
– Ogiewa-Sejnota, Monika, “Sanitas per aquam” : wodolecznictwo i higiena, Stargard 2018,
– Reichert, Rafal, Historia Inuitów i zarys badań archeologicznych w regionie rzeki Mackenzie i kanadyjskiej Arktyce, Kraków 2020,
– Scott, James C., Jak udomowiono człowieka : u początków historii pierwszych państw / przekład Fabian Tryl, Warszawa 2020,
– Skarb groszy praskich z XIV i XV wieku z Boguszowa (tak zwany skarb wałbrzyski) = A hoard of fourteenth and fifteenth century Prague groschen from Boguszów (the so-called Wałbrzych hoard) / redakcja naukowa Borys – Paszkiewicz ; autorzy Paweł Milejski, Krzysztof Jaworski, Beata Miazga, Borys Paszkiewicz, Piotr Gunia, Sylwia Rodak, Bogdan Miazga ; współpraca Łukasz Sroka ; tłumaczenie na język angielski Łukasz Kansy, Wrocław 2020,
– Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie / pod redakcją Andrzeja Buko, Warszawa 2019,
– Tajchman, Jan, Jurecki Andrzej, Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia, Warszawa copyright © 2020,
– Urbańczyk, Przemysław, Trudna historia zwłok. T. 1, “Wrócisz do ziemi”, Toruń 2020,
– Wojna trzydziestoletnia : pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. / praca zbiorowa pod redakcją Marcina Majewskiego, Poznań, Stargard 2019,
– Wolski Damian, Krzemieniarstwo wczesnobrązowe w Małopolsce w świetle analizy wybranych źródeł : perspektywa traseologiczna,  Rzeszów 2020,
– Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak, Wrocław 2019,

WRZESIEŃ 2020

– Antosik Grzegorz, Łuczyński Michał, Badania nad wierzeniami Słowian : wczoraj, dziś, jutro, Konarzyny 2020,
– Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin,Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 7, Powiat toruński województwo kujawsko-pomorskie, Toruń 2019,
– From Cherven’ Towns to Curzon Line : the lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, the 18th-21st century, Vol. 1 / edited by Marcin Wołoszyn, Kraków, Leipzig, Warszawa, Rzeszów 2017,
– From Cherven’ Towns to Curzon Line : the lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, the 18th-21st century, Vol. 2 / edited by Marcin – Wołoszyn, Kraków, Leipzig, Warszawa, Rzeszów 2017,
– Hempelmann Ralph, Ausgrabungen in Halawa. 3, Die bronzezeitliche Keramik von Tell Halawa A, Saarbrücker 2005,
– Klengel-Brandt Evelyn, Kulemann-Ossen Sabina, Tall Knēdiǧ :$bdie Ergebnisse der Ausgrabungen des Vorderasiatischen Museums Berlin in Nordost-Syrien von 1993 bis 1998, Saarwellingen 2005
– Natuniewicz-Sekuła Magdalena Sylwia, Złotnictwo społeczności kultury wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zabytków z cmentarzyska w Weklicach, Warszawa 2020,
– Pedde Friedhelm, Vorderasiatische Fibeln : von der Levante bis Iran, Saarbrücken 2000,
– Santok : strażnica i klucz Królestwa Polskiego : wyniki badań z lat 1958-1965 / redakcja Kinga Zamelska-Monczak, Warszawa 2019,
– Sulgostowska Zofia, Kultura duchowa społeczności zamieszkujących ziemie polskie w późnym paleolicie i mezolicie, Warszawa 2019,
– Wilczyce, stanowisko 10 : norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej / redakcja Piotr Włodarczak, Warszawa 2019.