SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

  • Home
  • /
  • SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Uwaga Studenci I roku I° studiów stacjonarnych na Wydziale Historycznym !

Obowiązkowe Przysposobienie biblioteczne odbywa się na Wydziale Historycznym UAM (ul. Umultowska 89d).

W roku akademickim 2017/2018 przewidziane są trzy etapy zajęć z Przysposobienia bibliotecznego:

 

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE INDYWIDUALNEGO SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO (SYTUACJE WYJĄTKOWE)

Przed zgłoszeniem się do podanych osób, prosimy o zapoznanie się  z prezentacją szkolenie bib.2017

Sekcja archeologii: mgr Lucyna Leśniak

lucyna@amu.edu.pl

Sekcja etnologii:  mgr Małgorzata Piechorowska

m.piech@amu.edu.pl

Sekcja historii:     mgr Gabriela Pawlak

gabriela.pawlak@amu.edu.pl

mgr Anna Rydz

aniarydz@amu.edu.pl

Sekcja historii sztuki: mgr Marek Sulik

marks21@poczta.onet.pl

Sekcja muzykologii: mgr Hanna Nizińska

nizina@amu.edu.pl

Sekcja wschodoznawstwa: mgr Gabriela Pawlak

gabriela.pawlak@amu.edu.pl

 

III etap – zajęcia ze źródeł informacji odbędą się w marcu 2018 roku (terminy zajęć będą podane do wiadomości w II semestrze)

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest udział we wszystkich zajęciach.

W wyjątkowych sytuacjach można uczestniczyć w zajęciach na innym kierunku Wydziału Historycznego.

Przepisujemy zaliczenia otrzymane na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017.