Wschodoznawstwo

  • Home
  • /
  • Wschodoznawstwo

LIPIEC

Stopka, Krzysztof : Armenia Christiana : Armenian religious identity and the Churches of Constantinople and Rome (4th-15th Century), Kraków 2017

Bruski, Jan Jacek : Between prometheism and realpolitik : Poland and Soviet Ukraine : 1921-1926, Kraków 2017

Żurawski Przemysław Piotr, Polska polityka wschodnia 1989-2015 : wymiar narodowy i unijny, Kraków 2016

McMeekin, Sean : Rewolucja rosyjska : nowa historia, Warszawa 2017

Gerwarth, Robert, Pokonani : dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917-1923), Poznań 2017

Platt, Jonathan Brooks : Greetings, Pushkin! : stalinist cultural politics and the Russian national bard, Pittsburgh 2016

Kassymbekova, Botakoz : Despite cultures : early Soviet rule in Tajikistan, Pittsburgh, 2016

Islam, society and politics in Central Asia, Pittsburgh, 2017

Tsipursky, Gleb : Socialist fun : youth, consumption, and state-sponsored popular culture in the Soviet Union, 1945-1970, Pittsburgh 2016

The Soviet Gulag : bevidence, interpretation, and comparison, Pittsburgh 2016

Latvia – a work in progess? : 100 years of state- and nation-building, Stuttgart, 2017

Kuzio, Taras : Putin’s war against Ukraine : revolution, nationalism, and crime,  North Charleston 2017

Sergunin, Aleksandr Anatol’evič : Russia in the Arctic : hard or soft power?, Stuttgart 2017

Østbø, Jardar. : The new third Rome : breadings of a Russian nationalist myth, Stuttgart 2016

McBrien, Julie : From belonging to belief : modern secularisms and the construction of religion in Kyrgyzstan, Pittsburgh 2017

Orttung, Robert W., Putin’s olympics : the Sochi games and the evolution of twenty-first century Russia, London 2017

Bennett, Brian P. : Religion and language in post-soviet Russia, London 2016

Gurova, Olʹga Ûrʹevna : Fashion and the consumer revolution in contemporary Russia, London 2017

Identity and nation building in everyday post-socialist life, London 2018

Russian aviation, space flight, and visual culture, London 2018

Prina, Federica : National minorities in Putin’s Russia :diversity and assimilation, London 2017

Ruptures and continuities in Soviet/Russian cinema : styles, characters and genres before and after the collapse of the USSR, London 2018

Russia’s regional identities : the power of the provinces, London 2018

Zajączkowski, Mariusz : Pod znakiem króla Daniela : OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950, Lublin 2016

Materski, Wojciech : Od cara do „cara” : studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017

Oldfield, Jonathan Duncan : The development of Russian environmental thought : scientific and geographical perspectives on the natural environment, London 2016

Ryabinska, Natalya : Ukraine’s post-communist mass media : between capture and commercialization, Stuttgart 2017

Revolution and war in contemporary Ukraine : the challenge of change, Stuttgart 2017

Transnational Ukraine? : networks and ties that influence(d) contemporary Ukraine, Stuttgart 2017

Material culture in Russia and the USSR : things, values and identities, London 2017

Postcommunist film – Russia, Eastern Europe and world culture : moving images of postcommunism, London 2013

Nowak Andrzej, Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów… : szkice z historii wyobraźni politycznej Polaków, Kraków 2016

Ukraina : czas przemian po rewolucji godności, Poznań 2017

Lityńska, Kinga : Rosja poza Rosją : Kirgistan, Kazachstan, Daleki Wschód, Pelplin 2018

Smith, Douglas : Rasputin : wiara, władza i zmierzch dynastii Romanowów, Kraków 2018

Cieślewska,  Anna : Islam with a female face : how women are changing the religious landscape in Tajikistan and Kyrgyzstan, Kraków 2017

Montowski, Michał : Krew, która woła : pamięć i niepamięć o rzezi galicyjskiej 1846, Kraków 2016

Patlewicz, Barbara : Cmentarz Janowski we Lwowie : polskie dziedzictwo narodowe; T. 1,  T. 2, Szczecin 2017

Ilʹčenko, Mihajlo : Pracâ, visnažennâ ta uspìh : promislovì monomìsta Donbasu, Lviv 2018

Wasiuta, Olga : Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Kraków 2017

Banasik, Mirosław : Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Warszawa 2018

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów, Lublin 2018

Ukraina po (Euro)majdanie : od autorytaryzmu do protodemokracji, Toruń 2016

Kovalëv, Sergej Adamovič : Żyliśmy jak ludzie wolni : rozmowa z Siergiejem Kowalowem, Wołowiec 2017

Grzywaczewski, Tomasz : Granice marzeń : o państwach nieuznawanych, Wołowiec 2018

Rokita, Zbigniew : Królowie strzelców : piłka w cieniu imperium, Wołowiec 2018

Sarnov, Benedikt Mihajlovič : Imperium zła : niewymyślone historie, Wrocław 2018

Korzeniowsi, Mariusz : Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowe, Lublin 2018

Kępiński, Piotr : Litewski spleen, Wrocław 2017

Vinničuk, Ûrìj Pavlovič : Tango śmierci, Wrocław 2018

Gessen, Masha : Putin : człowiek bez twarzy, Warszawa 2018.

CZERWIEC

1. Garrels Anne, W kraju Putina : życie w prawdziwej Rosji. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

2. Polska – Rosja w sferze kultury i religii : wybrane problemy. Redakcja Agata Krzywdzińska.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

3. Kozłowski Krzysztof, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak : poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

4. Grudziński Paweł, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2002.

5. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 1, Federacja Rosyjska.; pod red. Anny Jach.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

6. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw.; pod red. Mieczysława Smolenia i Michała Lubiny.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

7. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 3, Kontekst międzynarodowy.; pod red. Joachima Dieca.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

8. Od Chanatu do Republiki : historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu.; redakcja naukowa Władysław Sokołowski.
Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2016.

9. Kazachstan : tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo.; red. nauk. Władysław Sokołowski , Mukhit-Ardager Sydyknazarov.
Warszawa : Towarzystwo Naukowe Polska-Wschód, 2017.