Wschodoznawstwo

  • Home
  • /
  • Wschodoznawstwo

KWIECIEŃ

1. Smith Stephen Anthony, Russia in revolution. An empire in crisis, 1890 to 1928.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2017.

2. Kenez Peter, A history of the Soviet Union from the beginning to its legacy.
New York, NY : Cambridge University Press, cop. 2017.

3. Stockdale Melissa Kirschke, Mobilizing the Russian nation. Patriotism and citizenship in the First World War.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016.

4. Sanchez-Sibony Oscar, Red globalization. The political economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

5. Religion, science and communism in Cold War Europe.; Paul Betts, Stephen A. Smith editors.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2016.

6. Russian history through the senses. From 1700 to the present.; edited by Matthew P. Romaniello and Tricia Starks.
London : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, cop. 2016.

7. W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej.; pod redakcją Bartłomieja Garczyka, Tomasza Nakonecznego, Marka Figury, Magdaleny Lachowicz.
Poznań : Instytut Wschodni UAM : Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 2016.

8. Staniszkis Jadwiga, Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki.; Jadwiga Staniszkis, Włodzimierz Marciniak, Konrad Świder.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016.

9. Kondratiuk Hanna, Białoruś. Miłość i marazm. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2013.

10. Kaplan Robert D., W cieniu Europy. Dwie zimne wojny i trzydziestoletnia podróż przez Rumunię, a nawet dalej. Robert D. Kaplan ; przełożył Robert Pucek.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

11. Vulliamy Ed,
Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki.; Ed Vulliamy ; przełożył Janusz Ochab.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.

12. Górecki Wojciech, Abchazja.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

13. Di Giovanni Janine, Tamtego ranka, kiedy po nas przyszli. Depesze z Syrii.; Janine di Giovanni ; przełożył Justyn Hunia.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

14. Górecki Wojciech, Planeta Kaukaz.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

15. Parafianowicz Zbigniew, Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę. Zbigniew Parafianowicz, Michał Potocki. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.

16. Hakobyan Tatul, Armenians and Turks. From war to Cold War to diplomacy.; Tatul Hakobyan ; [ed. Nareg Seferian ; transl. Heghinar Melkom Melkomian, Hrant Gadarigian].
Yerevan : [s.n.], 2013.

MARZEC

1. 550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów, pod redakcją Bartłomieja Garczyka i Mariusza Marszewskiego.
Poznań : Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 2016.

2. Łyszkowska Edyta, Edukacja i życie codzienne studentów w Polsce i w Rosji. Edyta Łyszkowska, Jelena Galimowa, Agnieszka Serafin, Jerzy Chorążuk, Krzysztof Kandefer, Maciej Dębski, Zdzisław Sirojć ; Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krasnodarski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki.
Warszawa : Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód : ASPRA-JR, 2015.

3. Pleskaczyński Adam, Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych.
Warszawa ; Poznań : Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 2016.