Wschodoznawstwo

  • Home
  • /
  • Wschodoznawstwo

LISTOPAD

1. Maszkiewicz, Mariusz : Repatriacja czy repatriotyzacja : wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986-1990), Wojnowice 2017

2. Marczewski, Mateusz : Koliste jeziora Białorusi, Wołowiec 2017

3. Łątka, Jerzy Siemisław : Turcja, Poznań 2017

4. Pawłowski, Konrad : Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014, Lublin 2016

5. Kłaczyński, Robert : Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2017

6. Fedorowicz, Krzysztof : Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2017

7. The archaeology of light : the role of natural light in the life of late prehistoric man, Baja 2017

8. Sztuka naskalna : polskie doświadczenia badawcze, Warszawa 2017

9. Raba, Kazimierz : Ślady : spacer z powidokiem, Poznań 2016

10. Bińkowski, Jakub : Ukraińska imigracja do Polski : analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Wojnowice 2017

11. Pogorzelski, Piotr : Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce i formy przeciwdziałania, Wojnowice 2017

12. Kalb, Marvin L. : Imperialna gra : Putin, Ukraina i nowa zimna wojna, Kraków 2017

13. Geller, Mihail Âkovlevič : Utopia u władzy : historia Związku Sowieckiego. Od potęgi do upadku 1939-1991, Poznań 2016

14. Rozwadowski, Andrzej : Rocks, cracks and drums : bin search of ancient shamanism in Siberia and Central Asia, Budapest 2017

15. Wieczorkiewicz, Paweł Piotr : Sowiety : historia ZSRS, Łomianki 2017

16. Rogińska, Maria : Po rozpadzie : obraz świata rosyjskich prawosławnych w okresie poradzieckim, Kraków 2017

17. Kaukaz Północny : religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Warszawa 2017

18. Urbanek, Mariusz : Genialni : lwowska szkoła matematyczna, Warszawa 2014

19. Smoleński, Paweł : Syrop z piołunu : wygnani w akcji „Wisła”, Wołowiec 2017

20. Horolets, Anna : Konformizm, bunt, nostalgia : turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR, Kraków 2013

21. Orth, Stephan : Couchsurfing w Iranie : (nie)codzienne życie Persów, Karków 2017

22. Von Bremzen, Anya : Szarlotka Lenina i inne sekrety kuchni radzieckiej, Kraków 2016

23. Załazińska, Aneta : Obraz, słowo, gest, Kraków 2016

24. Komunikowanie o nauce, Kraków 2016

25. Pieniążek, Paweł : Wojna, która nas zmieniła, Warszawa 2017

26. Szlak transsyberyjski : Moskwa – Bajkał – Mongolia – Pekin : przewodnik : praca zbiorowa, Gliwice 2014

27. Suchowierski, Krzysztof : Rowerem przez mrozy Jakucji : wyprawa „drogami pamięci”, Zielonka 2015

28. Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Kraków 2014

29. Mason, Paul : Skąd ten bunt? : nowe światowe rewolucje, Warszawa 2013

30. Fitzpatrick, Sheila : Rewolucja rosyjska, Warszawa 2017

31. Dąbała, Jacek : Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość, Kraków 2014

32. Tongbuga Yŏksa Chaedan : Northeast Asian peace and historical issues, Seoul 2017

33. Tongbuga Yŏksa Chaedan : The historical scars of Japanese imperialism still haunt the Korean island Dokdo, Seoul 2017

34. Humphrey, Caroline : Koniec radzieckiego życia : ekonomie życia codziennego po socjalizmie, Kęty 2010

35. Gor’kij, Maksim, Rosja, Kraków 2016

36. Rudkoŭskì, Pëtra : Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi, Wojnowice 2017

37. Bukowski, Michał : Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej : perspektywa międzynarodowa, Kraków 2015

38. Kreft, Jan : Za fasadą społeczności : elementy zarządzania nowymi mediami, Kraków 2015

39. Po Czarnobylu : miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, Kraków 2017

40. Majka, Jędrzej : Lwów i okolice : przewodnik, Kraków 2015

41. Apanasewicz, Agnieszka : Litwa : w krainie bursztynu, Gliwice 2015

CZERWIEC

1. Garrels Anne, W kraju Putina : życie w prawdziwej Rosji. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

2. Polska – Rosja w sferze kultury i religii : wybrane problemy. Redakcja Agata Krzywdzińska.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

3. Kozłowski Krzysztof, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak : poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

4. Grudziński Paweł, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2002.

5. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 1, Federacja Rosyjska.; pod red. Anny Jach.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

6. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw.; pod red. Mieczysława Smolenia i Michała Lubiny.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

7. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 3, Kontekst międzynarodowy.; pod red. Joachima Dieca.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

8. Od Chanatu do Republiki : historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu.; redakcja naukowa Władysław Sokołowski.
Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2016.

9. Kazachstan : tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo.; red. nauk. Władysław Sokołowski , Mukhit-Ardager Sydyknazarov.
Warszawa : Towarzystwo Naukowe Polska-Wschód, 2017.