Muzykologia

MARZEC

Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek / Sebastian Fabian Klonowic ; wyd. i oprac. Mieczysław Mejor i Elżbieta Wojnowska ; red. nauk. tomu Roman Mazurkiewicz, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010.

Jacek Niedziela-Meira, kontrabas jazzowy, Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2013.

Pienińskie nuty : zbiór pieśni szczawnickich, zebrał Michał Słowik-Dzwon, Kraków : Astraia, 2014.

Vladimir Neumann , Polnische Kirchenlieder in Moskau am Ende des 17. Jahrhunderts : kommentierte Textedition der Liederhandschrift Pogodin Nr. 1974 aus der Russischen Nationalbibliothek, Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2016.

Bronisław Dobrzyński, Ignacy Dobrzyński : w zakresie działalności dążącej do postępu w muzyce we współczesnej jemu epoce : 1893, Warszawa : Camerata Vistula, 2007.

Stefan Hagel, Ancient Greek music : a new technical history, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Victor Coelho and Keith Polk, Instrumentalists and Renaissance culture, 1420-1600 : players of function and fantasy, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Kevin C. Karnes , Music, criticism, and the challenge of history : shaping modern musical thought in late nineteenth-century Vienna, Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2016.

Gretchen Peters, The musical sounds of Medieval French cities : players, patrons, and politics, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Marilyn Nonken, The spectral piano : from Liszt, Scriabin, and Debussy to the digital age, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Deborah Mawer , French music and jazz in conversation : from Debussy to Brubeck, Cambridge : Cambridge University Press, 2014.

by Anne Smith, The performance of 16th-century music : learning from the theorists, New York : Oxford University Press, 2011.

Contemporary music : theoretical and philosophical perspectives, edited by Max Paddison and Irène Deliège, London ; New York : Routledge, 2016.

Grand theory in folkloristics, edited by Lee Haring, Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2016.

Musical prodigies : Interpretations from psychology, education, musicology, and ethnomusicology,  edited by Gary E. McPherson, New York : Oxford University Press, 2016.

Liew Kai Khiun, Transnational memory and popular culture in East and Southeast Asia : amnesia, nostalgia and heritage, London ; New York : Rowman & Littlefield, cop. 2016.

Early music editing : principles, historiography, future directions, ed. Theodor Dumitrescu, Karl Kügle, and Marnix van Berchum, Turnhout : Brepols, cop. 2013.

The Cambridge companion to the lied, ed. by James Parsons, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2004.

Markus Rathey, Johann Sebastian Bach’s Christmas oratorio : music, theology, culture, New York : Oxford University Press, 2016.

The early keyobard sonata in Italy and beyond, ed. by Rohan H. Stewart – MacDonald, Turnhout : Brepols, 2016.

David Huron, Voice leading : the science behind a musical art, Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2016.

The Ashgate research companion to popular musicology, ed. by Derek B. Scott, Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009.

Expression in pop-rock music : critical and analitical essays, ed. by Walter Everett, New York ; London : Routlege, cop. 2009.

The Cambridge companion to film music, edited by Mervyn Cooke and Fiona Ford, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Karol Berger , Beyond reason : Wagner contra Nietsche, Oakland : University of California Press, 2017.

Edward Venn, Thomas Adès : Asyla, London ; New York : Routledge, 2017.

Daniel Harrison , Pieces of tradition : an analysis of contemporary tonal music, Oxford : Oxford University Press, cop. 2016.

Adeline Cordier, Post-War French popular music : cultural identity and the Brel – Brassens-Ferré myth, Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2014.

Protest music in the twentieth century, ed. by Roberto Illiano, Turnhout : Brepols, 2015.

Allan F. Moore, Rock : the primary text : developing a musicology of rock, Farnham ; Burlington : Ashgate, 2015.

Mark Hutchinson, Coherence in new music : experience, aesthetics, analysis, London ; New York Routledge, cop. 2016.

Composing for the state : Music in twentieth-century dictatorships, ed. by Esteban Buch, Igor Contreras Zubillaga, Manuel Deniz Silva, Abingdon ; New York : Asgate, cop. 2016.

Thom Holmes, Electronic and experimental music : technology, music, and culture, New York ; London : Routledge, cop. 2016.

William C. Banfield , Ethnomusicologizing : essays on music in the new paradigms, Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, cop. 2015.

Expanding the horizon of elektroacoustic music analysis, edited by Simon Emmerson, Leigh Landy, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Music in time : phenomenology, perception, performance : essays in honor of Christopher F. Hasty,  ed. by Suzannah Clark, Alexander Rehding, Cambridge, Mass. : Harvard University Department of Music, 2016.

Maciej Lewenstein , Polish jazz recordings and beyond, Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2014.

„Czarodziejski flet” – tekst i konteksty : studia nad librettem opery / pod redakcją Lucjana Puchalskiego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac naukowych UNIVERSITAS, 2016.

Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię i dlaczego powinno cię to obchodzić / Ross W. Duffin ; tłumaczenie Tomasz Wierzbowski, Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2016.

Paweł Tański, Nowe sytuacje polskiego rocka : teksty, głosy, interpretacje, Poznań : Instytut Kultury Popularnej, 2016.

Psychologia muzyki. [T. 2], Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą,  redakcja naukowa Julia Kaleńska-Rodzaj, Rafał Lawendowski, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Jean-Louis Martinoty, Podróże do wnętrza opery barokowej : od Monteverdiego do Mozarta,  ; [przełożył Andrzej Socha], Kraków : Astraia, 2016.

Kroniki. T. 1 / Bob Dylan ; z posł. Andrzeja Stasiuka ; przeł. Marcin Szuster, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.

David Trippett, Wagner’s melodies : aesthetics and materialism in German music identity, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Chester L. Alwes, A history of western choral music : romanticism through the avant-garde. Vol. 2, New York : Oxford University Press, cop. 2016.

Nicholas Mathew, Political Beethoven, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Ewa Grygar, Iwona Polak ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, Wrocław : The Karol Lipiński Academy of Music, 2016.

Music, fine arts and theatre in the art education of children and young adults / editing committee Ewa Grygar, Iwona Polak ; [translation from Polish to English Irena Wypych, from Italian to English Elisabetta Zoni, from Czech to English Alena Tichá] ; The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. Faculty of Music Education, Choral Art and Church Music, Wrocław : The Karol Lipiński Academy of Music, 2016.

Wrocławskie modele muzykoterapii / red. nauk. Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakład Muzykoterapii, Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2016.

Wrocław music therapy models / ed. comm. Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko ; transl. Irena Wypych ; The Karol Lipiński Academy of Music in Wroclaw. Departament of Music Therapy, Wrocław : The Karol Lipiński Academy of Music, 2016.

Media jako przestrzenie muzyki, red. Magdalena Parus i Artur Trudzik, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.

Katarzyna Janczewska-Sołomko, Dyskografia Karola Szymanowskiego, Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2016.

Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji : w dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz.

Grażyna Bacewicz : konteksty życia i twórczości, pod red. Marty Szoki, Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 2016, Warszawa : Wydawnictwo Pani Twardowska, 2014.

Skriabin : mistyczna droga do muzyki, pod redakcją Jacka Szerszenowicza ; [tłumaczenie Elżbieta Fesnak-Przybylska], Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2016.

Świat oper Zygmunta Krauzego, pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka, Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2016.

Psychologia muzyki i psychologia wychowawcza, Stefan Baley ; redakcja naukowa Stepan Ivanyk i Maria Lewicka ; [autorzy przekładów z języka niemieckiego Anna Grysińska ; z języka ukraińskiego Filip Pachla], Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.