Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

KWIECIEŃ

 1. Bach, Friedrich Teja, Struktur und Erscheinung : Untersuchungen zu Dürers graphischer Kunst,  Berlin 1996
 2. Die Bildergalerie Friedrichs des Grossen : Geschichte, Kontext, Bedeutung, Franziska Windt unter Mitarb. von Eric Hartmann und Sabine Jagodziski,  Regensburg 2015
 3. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg : die Gemälde des 16. Jahrhunderts, von Kurt Löcher, unter Mitarb. von Carola Gries,  Ostfildern-Ruit, 1997
 4. Gyalókay, Zoltán, Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku,  Kraków 2015 (Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej  Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 6)
 5. Kownacka-Rogulska, Dorota, Rainera Marii Rilkego teksty o sztuce,  Warszawa 2016 (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 9)
 6. Mencfel, Michał, Atanazy Raczyński (1788-1874) : biografia,  Poznań 2017 (Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 42)
 7. Ostrowski, Jan K.; Janczyk, Agnieszka, Mundury Stanów Galicyjskich : wystawa w dwusetlecie ustanowienia,  Kraków 2017
 8. Paprocka-Gajek, Joanna, Platery warszawskie w latach 1822-1914 : asortyment, odbiorca i obyczaj,  Warszawa 2015
 9. Prałat, Emilian, Ród historii – historia rodu : archiwum kopaszewskie Chłapowskich,  Leszno 2016
 10. Reitharová, Eva, Josef Mánes : odkaz malířů Mánesovy rodiny,  Praha 2005
 11. Rykwert, Joseph, Idea miasta : antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym,  z ang. przeł. Tomasz Wujewski,  Kraków 2016 (Heritologia)
 12. Skimborowicz, Hipolit; Gerson, Wojciech, Willanów dawny i teraźniejszy,  Szczecin 2015 (reprint wyd. Warszawa 1877)
 13. Świsłocka-Karwott, Sylwia, Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970 : artyści, dzieła, krytycy,  Wrocław 2016
 14. Tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie : stan badań, nacz. wyd. Elżbieta Jelińska,  Olsztyn 2013
 15. Unter freiem Himmel : Landschaft sehen, lesen, hören, von Kirsten Voigt und Pia Müller-Tamm,  [kat. wystawy,  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe],  Bielefeld 2017
 16. Wodziński, Cezary, Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania; Traktat Gorgiasza (O naturze albo o niebycie); Utopia Eudaimonii : fragmenty,  Warszawa 2016

Czasopisma:

 1. Architektura Murator, 2017, 4 (271)
 2. Ars : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akademie vied, R. 49, 2016, č. 1, 2
 3. L’art de l’enluminure, 2017, no. 60
 4. Art in America, 2017, no. 3
 5. Art Newspaper, vol. 26, 2017, no. 288
 6. Autoportret, 2017, nr 1 (56)
 7. Denkmal heute : Denkmalpflege in Österreich, Jg., 2016, 2
 8. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulktalkultur, Jg., 2017, H. 1
 9. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 37, Archeologia,  2016
 10. Kunstchronik, Jg., 2017, H. 2, 3
 11. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki = Architecture and Town Planning Quarterly, 61, 2016, s. 2, 3
 12. Orońsko : kwartalnik rzeźby, 2016, 4
 13. Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 14, 2015
 14. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 2014, 2015
 15. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2017, no. 1 (61)
 16. Studia Waweliana, 17,  2016
 17. Sztuka i dokumentacja, 2016, nr 14, 15
 18. Texte zur Kunst, Jg., 2017, H. 105
 19. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, 80, 2017, 1

MARZEC

 1. Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak,  Gniezno 2016 (Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, vol. 8)
 2. Bradley, Simon, St Pancras Station,  London 2007 (Wonders of the World)
 3. Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech, nauk. Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak,  Bydgoszcz 2015
 4. Celina Kannunikava : Masa i władza, kuratorka Marta Smolińska [kat. wystawy], Toruń 2016
 5. Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… : kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej,  Wschowa; Leszno 2016
 6. Deme, Edina; Kovács, Anna Zsófia; Tettamanti, Zsófia, Let me see : a guide on guided tours ; Museum of Fine Arts, Budapest,  Budapest 2015
 7. Deskur, Marta; Szymański, Wojciech, Amen Roma,  Kraków [2014]
 8. De Waal, Edmund,  20th century ceramics,  London 2003 (World of Art)
 9. Fotografia czeska i słowacka ze zbiorów prywatnych, merytoryczne Monika Kosteczko-Grajek,  Bydgoszcz 2016
 10. Josef Grassi : portret Anetki Tyszkiewiczówny [kat. wystawy], nauk. Hanna Małachowicz,  Warszawa 2016
 11. Kłudkiewicz, Kamila, Wybór i konieczność : kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku,  Poznań 2016 (Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) nr 41)
 12. Kowalnia 1985 – 2015, nauk. Grzegorz Kowalski,  Katowice 2015
 13. Kowalski, Jacek, Zapomniana trylogia 1863 : Traugutt, Grottger, Olszak,  Dębogóra  2016
 14. Kownacka-Rogulska, Dorota, Rainera Marii Rilkego teksty o sztuce,  Warszawa 2016 (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 9)
 15. Leon Wyczółkowski o sobie : autoportrety ; w 80. rocznicę śmierci artysty, kat. Ewa Sekuła-Tauer,  Bydgoszcz 2016
 16. Morze Antoniego Suchanka : VIII wystawa z cyklu „Polscy artyści o morzu”, wstęp Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska,  Gdańsk 2010
 17. Na tułaczym szlaku… : powstańcy listopadowi na Pomorzu, nauk. Tomasz Katafiasz,  Koszalin 2014
 18. Pany chłopy chłopy pany = Masters peasants peasants masters [kat. wystawy],  / ed. by Wojciech Szymański, Magdalena Ujma,  Nowy Sącz 2016
 19. Perspectives – art and ethnography, texts Anna Biró [et al.] [kat. wystawy],  Budapest 2016
 20. Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży = Waterfront development along the Vistula river, Renata Giedych [et al.].,  Toruń; Warszawa; Lublin 2001
 21. Skibiński, Franciszek, Willem van den Blocke : niderlandzki rzeźbiarz nad Bałtykiem w XVI i na początku XVII w.,  Toruń 2015
 22. Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, nauk. Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito,  Warszawa 2016
 23. Szancer, Jan Marcin, Curriculum vitae,  Poznań 2015
 24. Tavinor, Grant, The art of videogames, Chichester 2009 (New Directions in Aesthetics, 10)

 

CZASOPISMA:

 1. Annales d’Histoire de l’Art & d’Archéologie : publication annuelle de la Filière d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université libre de Bruxelles, 38, 2016
 2. Architectus, 2016, nr 4(48)
 3. Architektura & Biznes, 2017, 2(295)
 4. Architektura Murator, 2017, 3(270)
 5. Art in America, 2017, 1
 6. Arteon : magazyn o sztuce, 2017, nr 3 (203)
 7. Artibus et historiae : an art anthology, 37, 2016, no. 74
 8. Artium Quaestiones, 27, Poznań 2016
 9. Herito, [2017], nr 25
 10. Ochrona Zabytków, R. 69, 2016, nr 1 (268), 2 (269)
 11. ÖZKD – Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 70, 2016, H. 3/4
 12. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, nr 4 (42)
 13. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii sztuki sakralnej = Sacrum et Decorum : materials and studies on the history of sacred art, R. 9, 2016
 14. Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, 9 (2014), 2015; 10 (2015), 2016