Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

MAJ

 1. Animacja w poznańskiej Uczelni (1980-2016) : Wydział Animacji, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu = Animation at the Poznań University of Arts (1980-2016), Faculty of Animation, University of Arts in Poznan, Jacek Adamczak i Maciej Ćwiek,  Poznań 2016
 2. Boespflug, François, Dieu dans l’art àla fin du moyen âge,  Genève 2012 (Titre courant, 49)
 3. Böhm, Aleksander; Zachariasz, Agata, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa : ilustrowany słownik angielsko-polski = Landscape architecture and art of gardening : the illustrated English-Polish dictionary,  4, r-z,  Warszawa 2017
 4. Chojnacka, Barbara, Stanisław Brzęczkowski 1897 – 1955 : monografia, katalog zbiorów,  Bydgoszcz 2017
 5. Cybulska-Jędraszak, Katarzyna A., Zdzisław Ruszkowski (1907-1991) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  Toruń 2017
 6. Dyckhoff, Tom, Epoka spektaklu : perypetie architektury i miasta XXI wieku,  przeł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska,  Kraków 2018
 7. Figura św. Jana Nepomucena ze Szczytów-Dzięciołowa : lwowska rzeźba rokokowa na Podlasiu, pod red. Wojciecha Konończuka, Warszawa 2018
 8. Friedrich, Jacek, Walka obrazów : przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku,  Gdańsk 2018
 9. Galeria Sztuki Średniowiecznej : przewodnik ; Muzeum Narodowe w Warszawie, nauk. Antoni Ziemba,  Warszawa 2017
 10. Getka-Kenig, Mikołaj, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830,  Kraków 2017 (Ars Vetus et Nova, t. 45)
 11. Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej = Infanta Margarita in contemporary Polish art, pod red. Maliny Barcikowskiej,  Warszawa; Toruń 2017 (Studia i monografie / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Studies and monographs / Polish Institute of World Art Studies, t. 26)
 12. Jakubek-Raczkowska, Monika; Raczkowski Juliusz, przy współpr. Tomasza Kowalskiego, Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia = Medieval wall paintings in burghers’ houses of the Old and New Town of Toruń,  Toruń 2017
 13. Jerzy Tchórzewski : monotypia, grafika, rysunek, nauk. Kajetan Giziński, Michał F. Woźniak,  Bydgoszcz 2018
 14. Lewandowska, Katarzyna, Janusz Eichler (1923-2002) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  Toruń 2017
 15. Lewandowska, Katarzyna, Marian Kratochwil (1906-1997) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  Toruń 2017
 16. Nowoczesność : bunt i tradycja ; materiały I Warszawskiego Forum Studentów Historii Sztuki, Marcin Lewicki,  Warszawa 2017
 17. Paderewski [kat. wystawy], merytoryczna Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska, Warszawa 2018
 18. Pszczółkowski, Michał, Architektura szkolna II Rzeczypospolitej,  Łódź 2017
 19. Rąkowski, Grzegorz, Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP,  1,  Województwo wileńskie,  Warszawa 2017 (Dopalanie Kresów, t. 5)
 20. Romanow-Kujawa, Marta; Pasiciel, Stanisław, Rzeźbiarze ziemi gnieźnieńskiej,  Dziekanowice 2017 (Biblioteka Studiów Lednickich, t. 37. Seria A, t. 9)
 21. Schiffe und ihr Kontext : Darstellungen, Modelle, Bestandteile – von der Bronzezeit bis zum Ende des Byzantinischen Reiches : Internationales Kolloquium 24.-25. Mai 2013 in Mainz, Heide Frielinghaus, Thomas Schmidts, Vasiliki Tsamakda,  Mainz 2017
 22. Sienkiewicz, Jan Wiktor, Stanisław Frenkiel (1918-2001) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  Toruń 2017
 23. Stopa, Magdalena, Jerzy Staniszkis : architekt,  Warszawa 2018
 24. „Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…” : 1050 rocznica Chrztu Polski na ziemiach archidiecezji łódzkiej [katalog wystawy], tekstów Karol Chylak [i in.[,  Łódź 2016
 25. Zagrodzki, Janusz, Artyści niepokorni : sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi, t. 1,  Pierwsza połowa XX wieku, Łódź 2017
 26. Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa; Leszno 2017

 

CZASOPISMA:

 1. Architectus, 2017, nr 4 (52)
 2. A&B = Architektura & Biznes, 2018, nr 4
 3. L’art de l’enluminure, 2018, no 64
 4. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 5 (217)
 5. Critical Inquiry, 44, 2017/2018, no. 3
 6. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, Jg., 2018, H. 1
 7. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2018, H. 4
 8. Kunstforum International, 2018, Bd. 253
 9. Oxford Art Journal, vol. 41, 2018, no. 1
 10. Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich = Stargardia = the year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands, 11, 2016
 11. Studia Lednickie, 13, 2014; 14, 2015; 15, 2016; 16, 2017
 12. Sztuka i Dokumentacja, 2017, nr 16, 17
 13. Sztuka i Filozofia = Art and Philosophy, 2017, 51
 14. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. 7, 2017

KWIECIEŃ

 1. 3D – der, die, das : Schloss Königshain, 14.05.2017 – 16.07.2017 ; architektura wnętrz, meble, scenografia, wzornictwo, ceramika, szkło, sztuka mediów = Innenarchitektur, Möbeln, Szenografie, Formgestaltung, Keramik, Glas, Medienkunst, koncepcja / Konzept Urszula Smaza-Gralak,  Wrocław; Königshain 2017
 2. Ancient Cyprus : cultures in dialogue ; Royal Museums of Art. and History, Brussels, October 31, 2012 – February 17, 2013, exhibition catalogue, Despina Pilides, Nikolas Papadimitriou,  Nicosia 2012
 3. Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie, nauk. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch,  Gdynia 2017 (Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni, 4)
 4. Babilas, Dorota, Opera Paliska – Palais Garnier : historia, sztuka, mit,  Warszawa 2018
 5. Beard, Mary, Partenon,  przeł. Tomasz Chwałek,  Poznań 2018
 6. Bednarska, Jadwiga, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej drugiej połowy XVII wieku : studium z zakresu ikonografii i problematyki stylistyczno-formalnej, cz. 3, Katowice 2016
 7. Biskupski, Łukasz, Prosto z ulicy : sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa – street art,  Warszawa 2017
 8. Cézanne and the past : tradition and creativity, by Judit Geskó and Anna Zsófia Kovács,  Budapest 2017
 9. Delorme, Jean-Claude; Dubois, Anne-Marie, Paryskie pracownie artystów,  David Boureau, przeł. z fr. Wojciech Gilewski,  Wrocław 2015
 10. Detsky sen = Childhood dream : Julian Antonisz…, kat, pod red.: Agata Chinowska, Białystok 2017
 11. Drążkowska, Anna, Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku,  Toruń 2017
 12. Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, pod red. Marka Walczaka, t. 1-2, Kraków 2016
 13. Folga-Januszewska, Dorota; Majewski, Lech, Oto sztuka polskiego plakatu, Olszanica 2018
 14. Ikony w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Urszula Bańcerek,  Katowice 2017
 15. Jacek Samotus : kadr, teksty Piotr Kielan [et al.],  Wrocław 2017
 16. Jacobs, Jane, Wielkie małe plany : zbiór krótkich tekstów,  pod red. Samuela Zippa i Nathana Storringa,  przeł. Martyna Trykozko,  Warszawa 2017
 17. Joachim Ringelnatz : poezja i sztuka na progu nazizmu = Dichtung und Kunst vor Beginn des Nationalsozialismus, /hrsg. von Delfina Jałowik, Jürgen Kaumkötter,  Kraków 2017
 18. Kino-oko. Wokół Wiertowa i konstruktywizmu = Kino-eye. Around Vertov and Constructivism, teksty/texts Przemysław Strożek, Białystok 2017
 19. Kościelniak, Cyprian, Kultura-makulatura : ilustracje, plakaty, rysunki = Glitter to liter : illlustrations, posters, drawings,  Warszawa; Kalisz 2017
 20. Kowalska, Helena, Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku,  Seria Nowa, t. 1, Malarstwo,  Gdańsk 2017
 21. Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Janusz Degler [et al.],  Warszawa 2017 (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Dzieła zebrane, wydanie krytyczne ze wstępem Jana Błońskiego), [24])
 22. Die Kunstkammer der Herzöge von Württemberg : Bestand, Geschichte, Kontext, 1, 2, 3,  Stuttgart; Ulm 2017
 23. Kunszt : 100 lat polskiej rzeźby = Artistry : 100 years of Polish sculpture = Polijas telniecibas 100 gadi, Eulalia Domanowska [et al.],  Orońsko 2018
 24. Kuthan, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců,  2, Města, církev, korunni země,  Praha 2013
 25. Kvapilová, Ludmila, Vesperbilder in Bayern : von 1380 bis 1430 ; zwischen Import und einheimischer Produktion,  Petersberg 2017
 26. Leszek Żurek : Lutry ; dokument wyobrażony = imagined documentary, Gdańsk 2017
 27. Lubomir Tomaszewski : Nowy Jork, Paryż, Warszawa = New York, Paris, Warsaw, teksty/texts Małgorzata Czyńska [et al.],  Kraków/Cracow 2017
 28. Matelski, Dariusz, Karol Estreicher jr 1906-1984 – biografia wielkiego Polaka, t. 1, Do 1939 roku; t. 2, 1939-1945,  Kraków 2016-2017
 29. Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban revolt : Avant-Garde art from the collection of the National Museum in Warsaw, merytoryczna Ewa Skolimowska, Anna Turowicz, Warszawa / Warsaw 2017
 30. Minich, Marian, O nowy typ muzeów sztuki,  Paweł Brożyński, współpraca Magdalena Kunińska , Kraków 2018 (Klasycy teorii i historii sztuki)
 31. Montowski, Michał, Krew, która wola : pamięć i niepamięć o rzezi galicyjskiej 1846,  Kraków 2016
 32. Obowiązek piękna : wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, wybór i oprac. Grzegorz Boros, przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego,  Gdańsk 2017
 33. Obraz poruszony : Katedra Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu = A picture set in motion : Media Art Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art. and Design in Wrocław, Wrocław 2016
 34. Pierwsza dekada (po burzy nad starym światem) : malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945 – 1955, Wojciech Zmorzyński,  Gdańsk 2017
 35. Pijarski, Krzysztof, Archeologia modernizmu : Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki ; z przekładem eseju Art and objecthood Michaela Frieda,  Łódź 2017
 36. Piotr Kielan : Malerei / malarstwo ; Katarzyna Koczyńska-Kielan : Keramik / ceramika : durchdrungen / penetracje, Görlitz 2016
 37. Raba, Kazimierz; Rozwadowski, Andrzej; Gruszczyński, Łukasz, Ślady : spacer z powidokiem,  Poznań 2016
 38. Ryś, Sylwia, Świadomość lalki : teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal,  Katowice 2017
 39. Seweryn Mielżyński 1804-1872, autorzy Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka [et al.],  Poznań 2018
 40. Stanisław K. Dawski : Galeria Miejska we Wrocławiu, czerwiec 2017, koordynator katalogu Krzysztof Truss, Wrocław 2017
 41. Sztuka z wrocławskim aTESTem = Wrocław’s art aTESTed, Agata Danielak-Kujda, Wrocław; Warszawa 2016
 42. W kręgu Zbigniewa Karpińskiego : 10 czerwca – 9 lipca 2017, Muzeum Miejskie Wrocłąwia, kurator wystawy Stanisław R. Kortyka,  Wrocław 2017
 43. Wilhelminism and its legacies : German modernities, imperialism, and the meanings of reform, 1890-1930 ; essays for Hartmut Pogge von Strandmann, by Geoff Eley and James Retallack,  New York; Oxford 2008
 44. Witek, Zbigniew Kazimierz, Dokumenty rewindykacji polskich dóbr kultury zrabowanych przez Niemców w latach 1939-1944 : z archiwum Karola Estreichera jr., największego rewindykatora w historii Europy (1939-1975),  Kraków 2015
 45. Wojciech Kaniowski : Obecność ; 40 lat pracy twórczej, organizacyjnej i dydaktycznej 1977-2017, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu =Presence : 40 years of artistic, organisational and didactic activity, 1977-2017, The State College of Fine Arts in Wrocław, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, red./ed. Wojciech Kaniowski, Wrocław 2017
 46. Der Würzxburger Dom im Mittelalter : Geschichte und Gestalt, Johannes Sander, Wolfgang Weiss, Würzburg 2017 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg, Sonderveröffentlichung)
 47. Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = Wyspianski : catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Krakow, / ed. by Danuta Godyń, Magdalena Laskowska,  Kraków 2017
 48. Zarecor, Kimberly Elman, Manufacuring a socialist modernity : housing in Czechoslovakia, 1945-1960,  Pittsburgh2011 (Pitt series in Russian and East European studies)
 49. Zeidler, Kamil, Zabytki : prawo i praktyka,  Gdańsk; Warszawa 2017
 50. Zwrotnica : początki neoawangardy na Górnym Śląsku, teksty Irma Kozina [et al.], Katowice 2017

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura i Biznes, 2018, 1 (306), 3 (308)
 2. Acta Archaeologica Waweliana, 5, Kukliński, Andrzej, Wczesnośredniowieczna stratygrafia kulturowa w południowo-zachodniej części Wzgórza Wawelskiego, Kraków 2017, cz. 1-2
 3. Architektura murator, 2018, 4 (283)
 4. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 4 (216)
 5. Denkmal heute : Denkmalpflege in Ősterreich, 9. Jg., 2017, 2
 6. Folia Historiae Artium : Seria Nowa, 15, 2017
 7. Herito : kwartalnik, 2017, nr 29
 8. Kronika Miasta Poznania, 2017, 4, Mieszczanie,  prow. Piotr Korduba
 9. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2018, H. 3
 10. Orońsko : kwartalnik rzeźby, 2018, 1
 11. Polski Słownik Biograficzny, t. 52/1, z. 212, Świrski Łukasz – Tanner Bernard, Warszawa; Kraków 2017
 12. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2018, nr 1 (65)
 13. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria = Journal of the National Museum in Warsaw. New Series, nr/no. 6 (42), 2017