Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

STYCZEŃ

 1. Adamek-Pujszo, Katarzyna, Talleyrandowie jako książęta żagańscy i ich rezydencja w Żaganiu (1862 – 1929), Zielona Góra 2017
 2. Ahrens, Anna, Der Pionier : wie Louis Sachse in Berlin den Kunstmarkt erfand,  Köln; Weimar; Wien 2017
 3. L’Amérique des images : histoire et culture visuelles des États-Unis, sous la dir. de François Brunet,  Paris 2013
 4. Architektura w mieście, architektura dla miasta : społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815-1914, nauk. Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko,  Warszawa 2017
 5. Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych = Artisti italiani nelle terre sud-est della Repubblica Polacca nell’epoca moderna, praca zbior. pod red. Piotra Łopatkiewicza, Rzeszów; Łańcut 2016
 6. Batchen, Geoffrey, William Henry Fox Talbot, London; New York 2008
 7. Blickle, Peter, Heimat : a critical theory of the German idea of homeland,  Rochester NY; Woodbridge UK  2002 (Studies in German literature, linguistics, and culture)
 8. Bochińska, Beata, Zacznij kochać dizajn : jak kolekcjonować polską sztukę użytkową, Warszawa 2016
 9. Brązy warszawskie : dzieła, twórcy, kolekcjonerzy i badacze, Monika Bryl i Artur Badach,  Warszawa 2016
 10. Burger, Daniel; Biller, Thomas; Radt, Timm, Montfort und der frühe Burgenbau des Deutschen Ordens,  von Thomas Biller,  Petersberg 2015 (Forschungen zu Burgen und Schlössern, S.-Bd. 5)
 11. Burns, Jasper, Great women of imperial Rome : mothers and wives of the Caesars, New York; London 2007
 12. Cézanne : Metamorphosen, von Alexander Eiling [kat. wystawy],  München; Karlsruhe 2017
 13. Chmielewski, Wojciech Jan, Regionalizm współczesnej architektury reakcją na procesy globalizacji,  Kraków 2017
 14. Czyńska, Małgorzata, Dom polski : meblościanka z pikasami,  z il. Joanny Grochockiej,  Wołowiec 2017
 15. Dama w lustrze : strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX w. = Lady in the mirror : female art strategies in the 1970s, teksty/texts Agata Jakubowska… [kat wystawy],  Poznań 2017
 16. Fane-Saunders, Peter, Pliny the Elder and the emergence of Renaissance architecture,  New York 2016
 17. Flint, Anthony, Le Corbusier : architekt jutra,  przeł. Dominika Cieśla-Szymańska,  Warszawa 2017
 18. Fluck, Winfried, Romance with America? : essays on culture, literature and American studies,  by Laura Bieger, Johannes Voelz,  Heildelberg 2009
 19. Gadomski, Jerzy, Croquis : niezupełnie ciągły zbiór szkiców o ludziach, rzeczach, wydarzeniach,  współpr. Joanna Ziętkiewicz-Kos,  Kraków 2014
 20. Gwiazdy orderowe : katalog = Ordinų žvaigždės : katalogas, kat. / kat. sudarytojas Virgilijus Poviliūnas, Oleg Ševeliov,  Malbork 2017
 21. Hardy, Denis, From garden cities to new towns : campaining for town and country planing, 1899-1946,  1st pbk. ed., Oxford 2011 (Studies in history, planning and the environment)
 22. Hardy, Dennis, Utopian England : community experiments 1900 – 1945,  London; New York 2000 (Studies in history, planning and the environment)
 23. Hariman, Robert; Lucaites, John Louis, The public image : photography and civic spectatorship,  Chicago; London 2016
 24. Heinemann, Rebecca, Das Kind als Person : William Stern als Wegbereiter der Kinder- und Jugendforschung 1900 bis 1933, Bad Heilbrunn 2016 (Historische Bildungsforschung)
 25. Hodegetrie krakowskie 1400-1450, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej,  Kraków 2015
 26. Hofkünstler und Hofhandwerker in deutschsprachigen Residenzstädten der Vormoderne, von Andreas Tacke, Jens Fachbach, Matthias Müller,  Petersberg 2017 (artifex : Quellen und Studien zur  Künstlersozialgeschichte)
 27. Horace Vernet and the tresholds of nineteenth-century visual culture, by Daniel Harkett and Katir Hornstein,  Hanover, New Hampshire 2017 (Interfaces : studies in visual culture)
 28. Jacobs, Paul W. II; Conlin, Diane Atnally,  Campus Martoius : The Field of Mars in the life of ancient Rome,  New York 2014
 29. Kawalla, Iwona, Kupując oczami : reklama w przedwojennym Krakowie [kat. wystawy],  Kraków 2017
 30. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 5, Diecezja kielecka, [aut.] Tomasz Szybisty, Kraków 2017
 31. Krüger, Klaus, Zur Eigensinnlichkeit der Bilder : acht Beiträge,  Von Matthias Weiss…,  Paderborn 2017
 32. Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a Don Miguel Mañara i jego dzieło, Andrzej Witko,  Kraków [ok. 2016]
 33. Legendy warszawskie : antologia, wybór legend Anna Marta Zdanowska,  i red. Julia Odnous, il. Wojciech Pawliński,  Warszawa 2016
 34. Levick, Barbara, Julia Domna : Syrian Empress,  London; New York ,  2007 (Women of the ancient world)
 35. Luba, Iwona; Wawer Ewa Paulina, Władysław Strzemiński – zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917,  Łódź 2017
 36. Mackenzie, John M., Propaganda and empire : the manipulation of British public opinion, 1880-1960,  Manchester; New York 2003
 37. Migracje : materiały LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., pod red. Anny Sylwii Czyż i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery,  Warszawa 2017
 38. Mika, Grzegorz, Od wielkich idei do wielkiej płyty : burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017
 39. Mukařovský, Jan, Zamierzone i niezamierzone w sztuce, przekład i komentarz Aneta Daszuta,  Warszawa 2014
 40. Nacher, Anna, Media lokacyjne : ukryte życie obrazów,  Kraków 2016
 41. Natali, Maurizia, L’Image-payssage : iconologie et cinéma,  Paris 1996 (Esthétiques hors cadre)
 42. Nierhaus, Irene; Heinz, Kathrin, Matratze / Matrize : Möblierung von Subjekt und Gesellschaft ; Konzepte in Kunst und Architektur,  Bielefeld 2016 (wohnen + / – ausstellen,  3)
 43. Paragone : rzeźba na granicy, tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa,  Lublin 2016 (Paragone)
 44. Pawlicki, Bonawentura Maciej, Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych : słownik terminologiczny,  Kraków; Zamość 2011
 45. Pilarczyk, Zbigniew; Danielewski, Marcin; Kościelniak, Karol, Wojenny Poznań : fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku,  Poznań 2017 (Publikacje Instytutu Historii UAM, 145)
 46. Prałat, Emilian, Miejsca i sztuka : Turew,  Łódź 217
 47. Primitivism and twentieth-century art : a documentary history, Berkeley; Los Angeles, London 2003 (The documents of twentieth-century art)
 48. Proksa, Michał; Zub, Monika, Kaplica Zygmuntów na Wawelu i kościół Magdalenek w Nowogrodźcu : od początku renesansu do schyłku baroku w architekturze ziem polskich,  1-2,  Rzeszów 2016
 49. Prolegomena do badań nad obrazami Hodegetrii typu krakowskiego, praca zbiorowa pod kier. Jerzego Gadomskiego, z udziałem Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej [et al.],  Kraków 2014
 50. Raengo, Alessandra, On the sleeve of the visual : race as face value,  Lebanon NH, 2013 (Interfaces : studies in visual culture)
 51. Reformacja : Europa – Polska – Wielkopolska – Szamotuły ; zbiór studiów pod red. Małgorzaty Grzywacz, Szamotuły 2017
 52. Res pharmaceuticae : Muzeum Farmacji im mgr. Farm. Antoniny Leśniewskiej, Oddział Muzeum Warszawy; katalog wystawy stałej = Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy, Branch of the Museum of Warsaw ; catalogue of the permament exhibition, teksty/written by Iwona Arabsa, fot./phot. Adrian Czechowski, Igor Oleś,  Warszawa 2017
 53. Rogalanka, Anna, Theatrum pośrodku rynku : zabudowania targowe na rynku średniowiecznego Poznania,  Poznań 2017
 54. Rogier van der Weyden y España : actas del congreso internacional / proceedings of the international symposium ; Madrid, Museo Nacional del Prado, mayo de 2015, a cargo de Lorne Campbell y José Juan Pérez Preciado,  Madrid 2016
 55. Rousteau-Chambon, Hélène, Le gothique des Temps modernes : architecture religieuse en milieu urbain,  préf. de Jean-Marie Pérouse-de-Montclos,  Paris 2003 (Librairie de l’architecture et de la ville)
 56. Simoncicni, Giorgio, La memoria del medioevo nell’ architettura dei secoli XV-XVIII,  Roma, 2016
 57. Squire, Michael, Image and text in Graeco-Roman antiquity,  1st pbk. ed., Cambridge 2015
 58. Storia dell’arte e politica culturale intorno al 1900 : la fondazione dell’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, a cura di Max Seidel,  Venezia 1999 (Collana del Kunsthistorisches Institut in Florenz, 2)
 59. Szafrańska, Ewa, Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym : geneza, rozwój, przemiany, percepcja,  Łódź 2016
 60. The things of Warsaw : the book accompanies the core exhibition „The things of Warsaw”, Museum of Warsaw, book concept: Jarosław Trybuś, texts: Małgorzata Berezowska [et al.], Warsaw 2017
 61. Timmermann, Achim, Real Presence : Sacrament Houses and the Body of Christ, c. 1270-1600,  Turnhout, Belgium,  2009 (Architectura Medii Aevi, vol. 4)
 62. Toniak, Ewa, Prace rentowne : polscy artyści między ekonomią a sztuką w okresie Odwilży,  Warszawa 2015
 63. Twardowski, Mariusz, Wieże mieszkalne,  Kraków 2017 (Monografie Politechniki Krakowskiej. Seria Architektura)
 64. Urbaniak, Miron, Leszno w latach 1832-1914 : w drodze ku nowoczesności,  2 popr. i zmien.,  Leszno 2016
 65. Wohlrab, Christiane, Non-finito als Topos der Moderne : die Marmorskulpturen von Auguste Rodin. Paderborn 2016 (Berliner Schiften zur Kunst)
 66. Zabytki lewobrzeżnego Torunia : zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane, nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski,  Toruń 2017 (Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)
 67. Zeegen, Lawrence; Roberts, Caroline, 50 lat ilustracji,  Raszyn [ok. 2016]
 68. Żelichowski, Ryszard; Weszpiński, Paweł M., Plan Warszawy 1912 : William Heerlein Lindley, Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W. H. Lindleya, Warszawa 2016 (Ze zbiorów kartograficznych Miasta Warszawy)

Czasopisma:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2017, 12 (305)
 2. Architektura Murator 2018, 1 (280)
 3. The Art Newspaper : international edition, 27, 2017, no. 296
 4. Arteon : magazyn o sztuce 2017, nr 12 (212); 2018, nr 1 (213)
 5. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, 62. Jg., 2017, H. 4/5
 6. Herito, 2017, nr 28
 7. Kunstchronik, 70. Jg., 2017, H. 12
 8. Kunstforum International, 2017, H. 251
 9. Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. 13, 2016
 10. Texte zur Kunst, Jg., H. 108
 11. Westfalen : Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde, Bd., 2015

 

GRUDZIEŃ 2017

 1. Autochrom – triumf koloru ; w 110. Rocznicę wynalazku fotografii barwnej = L’autochrome – le triomphe de la couleur ; pour les 110 ans de l’invention de la photographie couleur, Gdańsk 2017
 2. Bartlová, Milena, Poctivé obrazy : deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 – 1460,  Praha 2001
 3. Ercovitch, Sacvan, The rites of assent : transformations in the symbolic construction of America,  New York ; London 1993
 4. Buczek, Marian; Sedelnyk, Ihor, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego : opowieść ilustrowana, t. 1 Parafie, kościoły oraz kaplice (obw. Lwowski) = L’vivs’ka arhidiecezija latins’kogo obrjadu : iljustrovana rozpovid, t. 1 Parafii, kosteli ta kaplyci (L’vivs’ka obl.),  Lwów 2004
 5. Ciesielski, Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej, t. 1, Od pradziejów do Oświecenia; t. 2, Od Romantyzmu do końca XX wieku,  Gdańsk 2016
 6. Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego = The black-and-white world of 1960s in the photography of Ildefons Bańkowski, Agnieszka Gorzaniak, Barbara Bańkowska,  Bydgoszcz 2017
 7. Ekomateria, Gdańsk 2017
 8. Fajt, Jiří, Dlouhý stín císaře Karla IV. : k recepci lucemburské panovnické reprezentace v severovýchodních teritoriích Svaté říše římské,  Praha 2015
 9. Fercowicz, Tadeusz, Zabytki metrologiczne : katalog zbiorów = Historical measurement instruments,  Wrocław 2017 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
 10. Frąckiewicz, Sebastian, Ten łokieć źle się zgina : rozmowy o ilustracji,  Wołowiec 2017
 11. Gorski, Gilbert J. ; Packer, James E., The Roman Forum : a reconstruction and architectural guide,  New York ; Cambridge 2016
 12. Hariman, Robert ; Lucaites, John Luis, No caption needed : iconic photographs, public culture, and liberal democracy,  Chicago ; London 2007
 13. Hladík, Tomáš, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě : od návrhu k provedení,  Praha 2016
 14. Ilkosz, Barbara, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku [Muzeum Narodowe we Wrocławiu],  Wrocław 2016
 15. Jan Amos Komeński w nas : cytaty z dziel Komeńskiego – inspiracje, pamięć, dziedzictwo, tekst Markéta Pánková, il. Miroslav Huptych Leszno 2017
 16. Jan III Sobieski : polski król w Wiedniu, Paweł Jaskanis i Stella Rollig, red. Maike Hohn i Konrad Pyzel,  München 2017
 17. Kali Berga, concept of the book Wojciech Szymański,  Krakow 2016
 18. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, 4, Diecezja tarnowska,  [aut.] Andrzej Laskowski,  wskazówki i uzup. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty,  cz. 1-2, Kraków 2017
 19. Korżel-Kraśna, Małgorzata, Meble XV-XVII wieku : katalog zbiorów = Furniture of the 15th-17th centuries,  Wrocłąw 2016 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
 20. Kotková, Olga, German and Austrian painting of the 14th-16th centuries,  Praha 2007 (National Gallery in Prague. Illustrated summary catalogue, 2/1)
 21. Kubíková, Blanka, Portrét v renesančním malířství v českých zemích : jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci,  Praha 2016
 22. Kuthan, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, d. 1, Král a šlechta,  Praha 2010
 23. Kwiecień, Anna, Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) ; wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach = Cast iron : art casting in the old Gliwice (1796-1945) ; an exhibition from the Gliwice Museum collection,  Giwice 2017
 24. Laudator temporis acti : studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. Rocznicę urodzin, Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki,  Lublin 2015
 25. Le Corbusier, Karta ateńska,  wybór tekstów i koncepcja tomu Grzegorz Piątek,  Warszawa 2017  (Fundamenty)
 26. Lisik, Adam, Symbolika w architekturze sakralnej,  Katowice 2017 (Śląski Witraż)
 27. Magister Theodoricus : dvorní malíř císaře Karla IV. : umělecká výzdoba posvátných prostor Hradu Karlštejna, Red. Jiři Fajt,  Praha 1997
 28. Mariusz Stawarski, Malarstwo,  Malbork 2017
 29. XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 = 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017, i red. kat. / text of the catalogue and ed. Bogumiła Omieczyńska,  Malbork 2017
 30. Modernizm na Węgrzech 1900 – 1930 = Modernism in Hungary 1900-1930, [katalog wystawy],  nacz. József Sárkány,  Warszawa; Pecz 207
 31. Modigliani, ed. by Anna Zsófia Kovács, Jeanne-Bathilde Lacourt,  Budapest 2016 (Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2016/4)
 32. Morganová, Pavlína, Czech action art : happenings, actions, events, land art, body art, and performance art behind the iron curtain,  Transl. By Daniel Morgan,  Prague 2015
 33. Nespěšná Hamsíková, Magdaléna, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550),  Praha 2016 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium,  22)
 34. Partridge, Agnieszka, Potęga ornamentu : europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa,  Kraków 2017
 35. Patała, Agnieszka, In facie Ecclesiae : kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu,  Wrocław 2017
 36. Pawłowski, Krzysztof Kazimierz, Urbanistyka „a la francaise” : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji ; dopełnienie obrazu,  2,  Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia,  Kraków 2017
 37. Początki murowanych zamków w Polsce o połowy XIV w. : materiały z I ogólnopolskiej konferencji Colloquia Castrensia…, 15-16 października 2015 r., nauk. Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski,  Warszawa 2017 (Colloquia Castrensia, t. 1)
 38. Podstawy akustyki obiektów sakralnych, [aut.] Zbigniew Engel [et al.],  Kraków ; Radom 2007
 39. Radzim : gród i wieś nad Wartą, Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa,  Dziekanowice 2017 (Biblioteka Studiów Lednickich, t. 36. Seria A, t. 8)
 40. Rasche, Anja, Studien zu Hermen Rode,  Petersberg 2013
 41. Rypson, Piotr, Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm, Kraków 2017
 42. Rzeczy warszawskie, koncepcja Jarosław Trybuś, aut. tekstów Małgorzata Berezowska…,  Warszawa 2007
 43. Sienkiewicz, Karol, Patriota wszechświata : o Pawle Althamerze,  Kraków; Warszawa 2017
 44. Skuratowicz, Jan; Zysk, Tomasz, Dwór dla dzieci, il. Karolina Ostrowska,  Poznań 2017
 45. Sobczyńska-Szczepańska, Mirosława, Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,  Katowice 2017
 46. Togner, Milan, Malířství 17. Století na Moravě,  Olomouc 2010
 47. Trans montes : podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Aleš Mudra, Michaela Ottová,  Praha 2014
 48. Tupitsyn, Margarita, Malevich and film [katalog wystawy],  with essays by Kazimir Malevich and Victor Tupitsyn,  New Haven ; London ; Lisbon 2002
 49. Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. Andrzej Betlej [et al.],  Kraków 2016
 50. Vetter, Andreas K., Die Befreiung des Wohnens : ein Architekturphänomen der 20er und 30er Jahre,  Tübingen ; Berlin 2000
 51. Wincencjusz-Patyna, Anita, Para – buch! : pociąg do ilustracji ; Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak = Pump up the volume! : a duo attuned to illustrating ; Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak,  Wrocław 2017
 52. Witecki, Jacek, Skarbiec : złotnictwo archikatedry wrocławskiej; [wystawa Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 12 czerwca – 24 września 2017],  Wrocław 2017
 53. Záruba, František, Hradní kaple,  , Doba poděbradská a jagellonská,  Praha 2016 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium,  vol. 24)

CZASOPISMA:

 1. Almanach Warszawy, t. 8, 2014
 2. A&B = Architektura & Biznes, 2017, 11 (304)
 3. Architektura Murator, 2017, 12 (179)
 4. Art in America, 2017, no. 11
 5. Art Newspaper ; International edition, 27, no. 295
 6. Jahresbericht Bundesdenkmalamt, 2014
 7. Kronika Miasta Poznania, 2017, nr 3, Wielkie Garbary,  prow. Magdalena Mrugalska-Banaszak
 8. Kunstchronik, 70. Jg., 2017, H. 11
 9. Roczniki Sztuki Śląskiej, 25,  2016
 10. Starohrvatska prosvjeta, Serija, sv. 43, 2016
 11. Sztuka i Filozofia = Art. and Philosophy, 50, 2017