Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

 1. A-geometria : Hans Arp i Polska = A-geometry : Hans Arp and Poland ; Muzeum Narodowe w Poznaniu 23.04-9.07.2017 [katalog wystawy],  /ed. Marta Smolińska, Maike Steinkamp,  Poznań 2017
 2. Adriatycka epopeja : Ivan Meštrović = Adriatic epopee : Ivan Meštrović, Barbara Górska, Nicholas Hodge, [katalog wystawy] Kraków 2017
 3. Andrzej Mitan : sztuka (nie)zidentyfikowana = Art (un)identified [katalog wystawy], Romuald K. Bochyński, Radom 2017
 4. Barczyk, Alina, Pałac w Dęblinie : inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha,  Kraków 2017 (Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku, t. 6)
 5. Baselitz : újrajátszott múlt, Szepmüvészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2017. március 31. – július 2. = Baselitz : preview with review ; Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery, Budapest, 31 March – 2 July 2017, ed. by Bódi, Kinga,  Budapest 2017
 6. Bobrow, Ryszard, Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego,  Warszawa 2017
 7. Coutsinas, Nadia, Défenses crétoises : fortifications urbaines et défense du territoire en Crète aux époques classique et hellénistique,  Paris 2013 (Cahiers archéologique de Paris 1, no. 3)
 8. Górska, Magdalena, Zbawca Europy : o graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego,  Warszawa 2017
 9. Jacek Jagielski, pod red./ed. by Anny Podsiadły, Jacka Jagielskiego [katalog wystawy],  Orońsko 2017
 10. Jenny Brockmann : The visible and the perceptible ; an exhibition curated by Maria Franecka at Mazovian Centre of Contemporary Art in Radom, Poland with collab. with Goethe-Institut Warszawa, Radom 2016
 11. Kolbiarz, Artur, Między Pragą a Legnicą : Matthäus (Matthias) Knote ; śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat,  Legnica 2017
 12. Lasek, Piotr; Sypczuk, Piotr, Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, pod red. Wandy Mossakowskiej,  6, miejscowości Ł – N,  Warszawa 2014; t. 7, miejscowości O – P, Warszawa 2016; t. 8, miejscowości R,  Warszawa 2016
 13. Macura, Karol, Patrzeć, dostrzec, zrozumieć : o ewangelickiej wrażliwości na sztukę,  Bielsko-Biała 2016 (Biblioteka 500 lat Reformacji, t. 4)
 14. Michalczyk, Zbigniew, W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku,  Warszawa 2016
 15. Mrugalska-Banaszak, Magdalena, Rok 1966 w Poznaniu : oficjalnie i zwyczajnie [katalog wystawy],  Poznań 2016
 16. Nummus bonum fragile est : groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach = Nummus bonum fragile est : graves with coins from the early medieval cemetery at Dziekanowice, Jacek Wrzesiński,  t. 1-2, Lednica 2016 (Fontes : Biblioteka Studiów Lednickich, t. 7, 1-2)
 17. Orzeł biały na tle nerwowym : rysunki Krzysztofa Mańczyńskiego ; wybór z lat 1967-2016 [katalog wystawy], tekst Mariusz Jończy, Radom 2016
 18. Ostrowski, Jan K., Barok, romantyzm, kresy,  Warszawa; Bellerive-sur-Allier 2017
 19. Piękni XX-wieczni : polscy projektanci graficy, pod red. Jacka Mrowczyka,  Kraków 2017
 20. Piotrowicz i Goście, Marta Smolińska, aut. Sebastian Dudzik [et al.] [katalog wystawy],  Poznań 2017
 21. Podróż do Edo : japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza = Journey to Edo : Japanese ukiyo-e prints from the collection of Jerzy Leskowicz [katalog wystawy], nauk. Anna Katarzyna Maleszko,  Warszawa 2017
 22. Romowie ǂ Cyganie, Witold Przewoźny [katalog wystawy],  Poznań 2017
 23. Rozmarynowska, Katarzyna, Ogrody odchodzące…? : z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945,  [wyd. 2], Gdańsk 2017
 24. Skuratowicz, Jan; Zysk, Tomasz, Dwór dla dzieci,  Karolina Ostrowska,  Poznań 2017
 25. Sztuka naskalna : polskie doświadczenia badawcze == Rock art : Polish research experiences, pod red. Andrzeja Rozwadowskiego,  Warszawa; Toruń 2017 (Studia i monografie / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata = Studies and monographs / Polish Institute of World Art Studies, t. 24)
 26. Sztuka Polski Środkowej : studia, 6, Sztuka nowożytna i nowoczesna, red. tomu Piotr Gryglewski, Alicja Barczyk, Łódź 2016
 27. Świadectwa obecności : polskie życie artystyczne we Francji 1900-1939, 3, Lata 1930-1939,  diariusz wydarzeń z wyborem tekstów,  wybór, oprac. i wprowadzenie Anna Wierzbicka, przekł. tekstów fr. Justyna Budzyk,  Warszawa 2016
 28. Wojciech Wilczyk : (nie)widzialne = (in)visible [katalog wystawy], i koncepcja / ed. and author of the concept Artur Tanikowski,  Warszawa 2015
 29. Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski : artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na sesji „Dwugłos Nauki” w Poznaniu 30 listopada 2016 roku, teksty recenzowane po kierunkiem prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego,  Poznań 2017
 30. Żadnej melancholii! : wystawa obrazów Katarzyny Ślusarskiej, kat. i komisarz wystawy Janusz Cygański,  Malbork; Kwidzyn 2017
 31. „Ziemia skrywa kości” : zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku ; katalog wystawy Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 26-27.02.2016 r. = „Die Erde verbirgt noch viele Knochen” : die vergessenen Erinnerungslandschaften – protestantische Friedhöfe im Grosspolen nach 1945,  , wprowadzenie, wstęp Jerzy Kołacki,  Poznań 2016

CZASOPISMA

 1. Architektura & Biznes, 2017, nr 7/8 (300)
 2. Architektura Murator, 2017, nr 8 (275), 9 (276)
 3. Art in America, 2017, no. 6/7
 4. The Art Newspaper, 26, 2017, no. 292
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2017, nr 8 (208); 9 (209)
 6. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2017, nr 2
 7. Biuletyn Historii Sztuki, R. 79, 2017, nr 1
 8. Critical Inquiry, vol. 43, 2017, no. 4
 9. Herito, 2017, nr 27
 10. Ikonotheka, 26, 2016
 11. Kronika Miasta Poznania, 2017, nr 1, PTPN 1857-2017, prow. Przemysław Matusik; nr 2, Taniec,  red. prow. Maria Teresa Michałowska-Barłóg, przy współpr. Stefana Drajewskiego
 12. Kunstchronik, Jg., 2017, H. 7, 8
 13. Kunstforum International, 2017, Bd. 247, 249/249
 14. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Our Past : studies in the history of the Church and Catholic culture in Poland, 127, 2017
 15. Porta Aurea, 15, 2016
 16. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 46, 2015 (Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 425)

LIPIEC

 1. Biologische Metaphern : zwischen Kunst, Kunstgeschichte und Wissenschaft in Neuzeit und Moderne, Anja Zimmermann,  Berlin 2014
 2. Ciarkowski, Błażej, Odcienie szarości : architekci i polityka w PRL-u,  Łódź 2017
 3. Right : Adam von Bartsch ; Kunst, Kommerz, Kennerschaft, hrsg. von Stephan Brakensiek, Anette Michelsm Anne-Katrin Sors,  Petersberg 2016
 4. Currie, Chris, Garden archaeology : a handbook, York 2005 (Practical Handbooks in Archaeology, No 17)
 5. Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, nauk. Rafał Zapłata,  Warszawa 2016
 6. Czaja, Dariusz; Juszczak, Wiesław, Ruiny czasu : rozmowy o twórczości,  Wołowiec 2017 (Tropiki)
 7. Daniel Mróz : Pomniki Nieuczesane, i proj. Janina Górka-Czarnecka,  Kraków 2017
 8. Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski, nauk. Józef Dobosz,  Gniezno 2016
 9. Fleck, Miriam Verena, Ein tröstlich gemelde : die Glaubensallegorie „Gesetz und Gnade” in Europa zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit,  Korb 2010 (Studien zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Bd. 5)
 10. Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010, a cargo de Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo,  Madrid 2013
 11. Geschichte bauen : architektonische Rekonstruktion und Nationenbildung vom 19. Jahrhundert bis heute, von Arnold Bartetzky, unter Mitarb. von Madlen Benthin,  Köln; Weimar; Köln 2017 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 17)
 12. Grey gold : české a slovenské umělkyně 65+ = Grey gold : Czech and Slovak female artists over 65, Vendula Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká,  Brno ; Ústí nad Labem 2014
 13. Grzywacz, Marta, Obrońca skarbów : Karol Estreicher – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki, Warszawa 2017
 14. Hauptwerke der Kunstgeschichtsschreibung, von Paul von Naredi-Rainer unter Mitw. von Johann Konrad Eberlein und Götz Pochat,  Stuttgart 2010 (Kröners Taschenausgabe, Bd. 364)
 15. Historia sztuki między teorią a praktyką, pod red. Beaty Skrzydlewskiej i Andrzeja Frejlicha,  Warszawa 2016
 16. Hundert Jahre „Abstraktion und Einfühlung” : Konstellationen um Wilhelm Worringer, Norberto Gramaccini, Johannes Rössler,  München 2012
 17. Inwentarze skarbca katedry krakowskiej z lat 1702, 1761 i 1791, Agnieszka Perzanowska, red. nauk. Piotr Rabiej,  Kraków 2016 (Biblioteka Kapitulna na Wawelu, t. 7)
 18. Jakubowska, Bogna, Magiczna przestrzeń Złotej Bramy :  progres badawczy czy regres?, Malbork 2016
 19. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. 12, Województwo podlaskie (białostockie), z. 3, Powiat białostocki, pod red. Marcina Zglińskiego i Katarzyny Kolendo-Korczak,  1-2,  Warszawa 2016
 20. Kozieł, Andrzej, Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie : malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte, Gliwice 2017
 21. Kuczyńska, Jadwiga, Kościół farny św. Michała w Lublinie, wyd. 2 rozsz.,  Lublin 2016 (Źródła i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 428)
 22. Lessing, Gotthold Ephraim, Laokoon oder Űber die Grenzen der Malerei und Poesie ; mit beiläufigen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte, mit einer Nachw. von Ingrid Kreuzer,  Stuttgart 2010 (Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 271)
 23. Maurer, Golo, August Grisebach (1881-1950) : Kunsthistoriker in Deutschland ; mit einer Edition der Briefe Heinrich Wölfflins an Grisebach,  Ruhpolding; Mainz 2007
 24. Muzeum etyczne : księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. Dorota Folga-Januszewska, Kraków 2017 (Muzeologia : teoria, praktyka, podręczniki, t. 15)
 25. Myśliński, Michał, Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866 : cech i sztuka złotnicza wobec przemian politycznych i gospodarczych Krakowa,  Warszawa 2016
 26. Najcenniejsze : Kolekcja Książąt Czartoryskich, teksty Janusz Wałek oraz Andrzej Betlej, Kraków 2017
 27. Nowiński, Janusz, Ars cisterciensis : kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój,  Warszawa 2016
 28. Osip-Pokrywka, Magda; Osip-Pokrywka, Mirek, Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich,  Warszawa 2017
 29. Oszczanowski, Piotr; Dobrzyniecki, Arkadiusz, Pod Złotym Słońcem : Rynek 6 we Wrocławiu ; dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury,  Wrocław 2016 (Osso Wczoraj i Dziś)
 30. Piero della Francesca, De prospectiva pingendi = O perspektywie w malarstwie,  Ryszard Mirek, przekł. Zofia Maria Siwecka,  Kraków 2016
 31. Polityczne konteksty sztuki : pod red. nauk. Małgorzaty Stępnik, Lublin 2016
 32. Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura, pod red. Teresy Pękali,  Lublin 2017
 33. Reinitzer, Heimo, Gesetz und Evangelium : über ein reformatorisches Bildthema, seine Tradition, Funktion und Wirkungsgeschichte, Bd. 1-2, Hamburg 2006
 34. Mittelalterliche Bauskulptur in Frankreich und Spanien : im Spannungsfeld des Chartreser Königsportals und des Pórtico de la Gloria in Santiago de Compostela = La escultura medieval en Francia y España : las zonas de confluencia entre et Pórtico Real de Chartres y el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, /eds. Claudia Rückert, Jochen Staebel,  Frankfurt am Main; Madrid 2010 (Ars Iberica et Americana, Bd./vol. 13)
 35. Rzeczpospolita domów, 3, Domy Boże, pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej, Słupsk 2012
 36. Salvadori, Roberto, Piękno i bogactwo : amerykańscy kolekcjonerzy sztuki w XX wieku,  tł. Halina Kralowa i Katarzyna Skórska,  Warszawa 2017
 37. Sienkiewicz, Wiktor Jan, Artyści Andersa: continuità e novità,  3 uzup.,  Warszawa; Toruń 2016
 38. Stil als Bedeutung in der nordalpinen Renaissance : Wiederentdeckung einer methodischen Nachbarschaft ; 2. Sigurd Grven-Koloquium zur Renaissanceforschung, von Stephan Hoppe, Matthias Müller, Norbert Nussbaum, Regensburg 2008
 39. Sztuka polska a Kościół dzisiaj : analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski, meryt. Witold Kawecki,  Warszawa 2016 (Jubileusze)
 40. Sztuka w stroju, strój w sztuce = The art of dress – dress in art, pod red. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej,  Warszawa; Toruń 2016 (Studia i monografie / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Studies and monographs / Polish Institute of World Art Studies,  23)
 41. Sztuka, wartość, sacrum ; [księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu], Beata Bigaj-Zwonek, Barbara Hryszko, Sylwia Góra,  Kraków 2016
 42. What’s happening? Danish Avant-garde and feminism 1965-1975, concept Birgitte Anderberg,  [Copenhague] 2015

CZASOPISMA

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2017, nr 5 (298), 6 (299)
 2. Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 2015
 3. Architectus, 2017, nr 1 (49)
 4. Architektura Murator, 2017, nr 7 (274)
 5. Art de l’enluminure, 2017, No. 61
 6. The Art Newspaper : internationad ed., 26, 2017, no. 290, 291
 7. Arteon : magazyn o sztuce, 2017, nr 7 (207)
 8. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 2015-2016, 120-121
 9. Friedhof und Denkmal : Zeitchrift für Sepulkralkultur, 62. , 2017, H. 2
 10. Istanbuler Mitteilungen, Bd. 66, 2016
 11. Kunstchronik, Jg., 2017, H. 6
 12. Oxford Art Journal, 40, 2017, no. 1
 13. Renowacje i Zabytki, 2017, no. 2 (62)
 14. Texte zur Kunst, 27. Jg., 2017, H. 106
 15. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, 90, 2017, H. 2