Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

 1. Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer”? : Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, von Robert Born und Beate Störtkuhl,  Köln; Weimar; Wien 2017 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 16)
 2. Art of the Southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian commonwealth, by Jacek Tylicki and Jacek Żukowski, with cooper. of Agnieszka Żukowska,  Gdańsk 2017
 3. Balisz-Schmelz, Justyna, Przeszłość niepokonana : sztuka niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci,  Kraków 2018 (Ars vetus et nova, t. 46)
 4. Banaszak, Marta; Supruniuk, Mirosław, Marian Kościałkowski : malarstwo, rysunek i rzeźba ; katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  nauk. Ewa Bobrowska,  t. 1-2, Toruń 2017 (Katalogi zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, t. 4)
 5. Beautiful objects : personal adornments and decorations for secular and sacred interiors, by Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, Anna Wiśnicka,  Warsaw 2017 (Rzeczy Piękne, t. 1)
 6. Bella figura : europäische Bronzekunst in Süddeutschland um 1600, von Renate Eikelmann, mit Beitr. von Jens L. Burk…, [katalog wystawy], München 2015
 7. Bewegte Zeiten : der Bildhauer Erasmus Grasser (um 1450-1518) [Katalog], von Renate Eikelmann und Christoph Kürzreder),  München 2018
 8. Fotogeny : barański, grzyb, klochowicz, korbiński, mazur, słomski : 29.1.-29.2.2018, red. kat. Zdzisław Słomski, Radom 2018
 9. Heilig : transkulturelle Verehrungskulte vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von Dietlind Hüchtker und Kerstin S. Jobst,  Göttingen 2017
 10. Jank, Tomasz, Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha (1668-1747),  Kraków 2017
 11. Jankowska, Małgorzata, Jedna o wielu twarzach : Natalia Lach-Lachowicz – strategie i formy obecności,  Toruń 2018
 12. Jarosław Kozakiewicz : subiektywne mikrokosmologie = Jarosław Kozakiewicz : subjective microcosmologies [kat. wystawy], pod red. / ed. by David Crowley,  Warszawa / Warsaw 2017
 13. Jastrząb, Jolanta; Rozenau, Małgorzata, Druga przestrzeń : działania plastyczne w terapii,  Katowice 2017
 14. Julia Kurek : Lucha Libre [kat. wystawy], red. Agnieszka Kulazińska, Gdańsk 2018
 15. Kaiser Karl IV. 1316-2016 : Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung ; Ausstellungskatalog, von Jiří Fajt und Markus Hörsch,  Praha 2016
 16. Karpiński, Zbigniew, Wspomnienia,  Wojciech Karpiński,  Warszawa 2018 (Biblioteka Kroniki Warszawy)
 17. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, 4, Województwo wrocławskie (dolnośląskie),  z. 1, cz. 2,  Syców, Międzybórz i okolice, pod red. Jana Harasimowicza,  oprac. autorskie Arkadiusz Dobrzyniecki, Ewelina Mielczarek, Piotr Oszczanowski,  Warszawa 2018
 18. Kaźmierczak, Joanna, Na ratunek Kościołowi : epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539-1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego, Wrocław 2018 (Biblioteka dawnego Wrocławia, 11)
 19. Kiecko, Emilia, Przyszłość do zbudowania : futurologia i architektura w PRL,  Warszawa 2018
 20. Kubala, Agata; Bończuk-Dawidziuk, Urszula, Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu : katalog odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego = The art of ancient Greece and Rome : the catalogue of plaster casts in the University of Wrocław collection, Wroclaw 2018 (Skarby uniwersyteckich kolekcji = The treasures of University collections, t./vol. 3)
 21. Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja – dzieje recepcji, pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy,  Lublin 2017
 22. Kunst ist ein Verbrechen : Tadeusz Kantor, Deutschland und die Schweiz ; Erinnerungen, Dokumente, Essays, Filme auf DVD, von Uta Schorlemmer,  Nürnberg; Krakau 2007
 23. Leon Chwistek : nowe kierunki w sztuce = new trends in art, / ed. Karol Chrobak [katalog wystawy],  Kraków 2018
 24. Lewandowski, Roman, Efekt pasażu : konfrontacje i negocjacje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych,  Katowice 2018
 25. Lünsmann, Anke, Bernhard Heinrich Weyhe (1702-1782) : ein Augsburger Goldschmied des Rokoko,  München; Berlin 2007 ((Forschungshefte / hrsg. von Bayerischen Nationalmuseum, 18)
 26. Łatak, Kazimierz; Pęgier, Małgorzata, Kronika Stefana Ranatowicza : studium historyczno-źródłoznawcze,  Łomianki 2017
 27. Mackiewicz, Wojciech, Ciało i polityczność : koncepcja cielesności  w filozofii Michela Foucaulta,  Kraków 2018 (Horyzonty nowoczesności, t. 123)
 28. Majoch, Sławomir, Marek Żuławski (1908-1985) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  Toruń 2017
 29. Max Ernst : frühe Zeichnungen; Schenkung Werner und Monique Spies, von Achim Sommer [katalog wystawy],  Brühl 2018
 30. Merta-Staszczak, Adriana, Niechciane dziedzictwo : nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989,  Warszawa 2018
 31. Miasto na plus : eseje o polskich przestrzeniach miejskich, pomysł, red. i wstęp Hubert Mazur,  Kraków 2017
 32. Moda na Cranacha, pod red. Ewy Houszki i Marka Pierzchały [katalog wystawy],  Wrocław 2017
 33. Nestorow, Rafał, Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych,  Kraków 2018 (Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku, t. 7)
 34. Niemczyk, Ernest, Kolosy : wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność,  Wrocław 2018
 35. Omilanowska, Małgorzata, Budowanie nad Bałtykiem : studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi,  Gdańsk 2018
 36. Pachoras – Faras : the wall paintings from the cathedrals of Aetios, Paulos and Petros, Stefan Jakobielski with Małgorzata Martens-Czarnecka…,  Warsaw 2017 (PAM monograph series, 4)
 37. 25 Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii : Światło w geometrii – Radziejowice 2017, koncepcja katalogu Bożena Kowalska,  Radom [2017]
 38. Polski słownik biograficzny, t. 52/2, z. 213, Tansman Aleksander – Tarło Stanisław, Warszawa; Kraków 2018
 39. The Post-Socialist city : continuity and change in urban space and imagery, Alfrun Kliems, Marina Dmitrieva…, Berlin 2007 (Jovis diskurs)
 40. Poznańska szkoła architektury wnętrz 1927-2017 = Poznań interior design school 1927-2017, projektu / the head of the project Weronika Węcławska-Lipowicz,  Poznań 2018
 41. Rdzawska-Augustin, Elżbieta, Włoskie place miejskie w renesansie i baroku : kompendium dla studentów Wydziału Architektury,  Gliwice 2017
 42. Re-Orientierung : Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs, Burcu Doğramaci und Marta Smolińska,  Berlin 2017
 43. Rejniak-Majewska, Agnieszka, Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939,  Łódź 2017
 44. Rozanow, Zofia, Sekrety miniatur Kodeksu Baltazara Behema,  Katowice 2017
 45. Ryś, Anna; Siek, Bartłomiej; Witczak, Agnieszka, Droga Królewska,  Gdańsk 2018
 46. Rząd, Ryszard, Zamek w Malborku 1882-1945 : dni powszednie odbudowy = The Malbork Castle 1882-1945 : restoration works in everyday images,  3 – popr. i uzup.,  Malbork 2018
 47. Scruton, Roger, Piękno,  tł. Sylwia Krawczyk i Agnieszka Rejniak-Majewska,  Łódź 2018 (Krótkie wprowadzenie, 14)
 48. Stambuł : dwa światy, jedno miasto = Istanbul : two worlds, one city [katalog wystawy], / ed. by Nicholas Hodge, Aleksandra Szczepan,  Kraków 2018
 49. Statuta pictorum : kommentierte Edition der Maler(zunft)ordnungen im deutschsprachigen Raum des Altn Reiches, von Andreas Tacke […], 1-5,  Petersberg 2018 (artifex : Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte = Sources and studies in the social history of the artist)
 50. Sztuka Indonezji : ciągłość, zmiana, inspiracje, red. nauk. Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata, Toruń 2017 (Toruńskie Studia Antropologiczne)
 51. Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki : dokonania konserwatorów z Zamku Królewskiego na Wawelu w ostatnim ćwierćwieczu; katalog wystawy 24 kwietnia – 16 września 2018, Joanna Ziętkiewicz-Kotz,  Kraków 2018
 52. Tadeusz Kantor : er war sein Theater; Monographie – Uta Schorlemmer; Tadeusz Kantor, Mailänder Lektionen, Nürnberg 2005
 53. Temper, Elena, Belarus verbildlichen : Staatssymbolik und Nationsbildung seit 1990,  Wien; Köln; Weimar 2012 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 7)
 54. Walendzik-Stefańska, Joanna, Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego…,  Warszawa 2017
 55. Watykan : sztuka, architektura i ceremoniał, wprowadzenie Francesco Buranelli,  Kielce 2018
 56. Witraże : dziedzictwo cenne czy niechciane?, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska,  Kraków; Legnica 2017
 57. Wyrwa, Andrzej Marek, Cisterciana : studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego,  Kraków; Poznań 2017 (Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta, 4)
 58. Zwierz, Maria, Sacrum i postindustrializm : wschodnie wyspy odrzańskie we Wroclawiu; historia zabudowy = Sacrum and post-industrialism : Eastern Oder islands in Wrocław; history of urban developments,  Wrocław 2018
 59. Żak, Izabela, Dawna grafika włoska : katalog zbiorów = Old Italian prints,  1-2,  Wrocław 2017 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

CZASOPISMA:

 1. Architectus : kwartalnik, 2918, nr 2 (54)
 2. A&B = Architektura & Biznes. 2018, nr 7/8 (312/313), 9 (314)
 3. Architektura murator, 2018, nr 8 (287); 9 (288)
 4. Art in America, 2018, no. 6-7
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 8 (220), 9 (221)
 6. Artifex novus. Pismo Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 1, 2017
 7. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni ; kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, 2018, nr 2 (61)
 8. Biuletyn Historii Sztuki, r. 80, 2018, nr 1
 9. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, Jg., 2018, H. 2
 10. Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2018, nr 30
 11. Ikonotheka, 27, 2017
 12. Kunstchronik, Jg., 2018, H. 8
 13. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, nr 2 (48)
 14. ZA = Zeszyty Artystyczne / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2 (31)/2017, Nieczytelność, prow. Marta Smolińska

LIPIEC

1. Adamski, Jakub,  Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 : główne kierunki rozwoju,  Kraków 2017
2. Albrecht, Stephan; Wilke, Thomas,  Turin :  die Erfindung der Hauptstadt ; Frühbarocke Stadtplannung der Herzöge von Savoyen,  Petersberg 2017 (Schriften des Instituts für Archäologie, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte,  Bd. 3)
3. Anarchia i nowa sztuka : 100-lecie dadaizmu,  pod red. Małgorzaty Kaźmierczak,  Orońsko; Szczecin 2016
4. Anna Jermolaewa : Dobre czasy, złe czasy = Good times, bad times,  pod red. / ed. by Anna Jermolaewa, Christiane Erharter,  Warszawa 2015
5. Bać, Anna,  Zrównoważenie w architekturze : od idei do  realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich,  Wrocław 2016
6. Beck, Marina,  Macht-Räume Maria Theresias : Funktion und Zeremoniell in ihren Residenzen, Jagd- und Lustschlössern,  Berlin; München 2017 (Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. 189)
7. Brzezowski, Wojciech; Jagiełło, Marzanna,  Ogrody na Śląsku,  t. 2,  Barok,  Wrocław 2017
8. Bystrzak, Tadeusz,  Teodor Marian Talowski,  Kraków 2017
9. Chomątowska, Beata,  Betonia : dom dla każdego,  z fot. Krzysztofa Skłodowskiego,  Wołowiec 2018
10. Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego : kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945), t. 1, pod red. Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego, Warszawa 2017
11. Czapelski, Marek,  Moduły i wieżowce : polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970,  Warszawa 2018
12. Czartoryska, Izabela,  Mancherlei Gedanken über die Art und Weise Gärten anzulegen ; Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów (1808, dt),  hrsgb. Von Michael Niedermeier in Zs.-Arb. mit Renée und Rüdiger Uhlenbrock,  Berlin 2018 (Mitteilungen der Pückler-Gesellschaft E.V., Bd. 32 – N. F.)
13. Czupkiewicz, Aleksandra; Wojciechowski Łukasz,  Stefan Müller,  Wrocław 2016 (Wrocławscy Mistrzowie Architektury)
14. Damurski, Łukasz,  Re-miasto : scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku,  Wrocław 2016
15. Didi-Huberman, Georges,  The surviving image : phantoms of time and time of phantoms ; Aby Warburg’s history of art,  transl. by Harvey L. Mendelsohn,  University Park, Pennsylvania, 2917
16. Droga ku nowoczesności : osiedla Werkbundu 1927-1932,  pod red. Jadwigi Urbanik,  Wrocław 2016
17. Duda, Michał,  Patchwork : architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak,  Wrocław 2016
18. Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce,  pod red. Teresy Pękali,  Lublin 2018
19. Ernst May 1886-1970, [aut.] Claudia Quiring [et al.],  wersja polska pod red. Jerzego Ilkosza,  Wrocław 2012
20. Fijałkowski, Marek,  500 lat Reformacji w północnej Wielkopolsce [katalog wystawy],  Piła 2017
21. Fišera, Zdeněk,  Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : turistický průvodce, č. 1-2, Praha 2015
22. Fusco Laurie; Conti, Gino,  Lorenzo de’ Medici  : collector and antiquarian,  New York,  repr. 2014
23. Gronostajska, Barbara E.,  Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów,  Wrocław 2016
24. Hawrylak, Maciej,  Dorota Szlachcic i Mariusz Szlachcic,  Wrocław 2016 (Wrocławscy Mistrzowie Architektury)
25. Hawrylak, Maciej,  Wojciech Jarząbek,  Wrocław 2016 (Wrocławscy Mistrzowie Architektury)
26. Jankowski, Aleksander,  Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939,  Bydgoszcz 2017
27. Jarosz, Andrzej,  Alfons Mazurkiewicz, Wrocław 2017 (Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław)
28. Kęder, Iwona ; Komorowski, Waldemar ; Łepkowski, Mateusz,  Ikonografia ulic Szewskiej i Szczepańskiej, placu Szczepańskiego, ulic Reformackiej i Sławkowskiej oraz zachodnich odcinków ulic Św. Marka i Pijarskiej w Krakowie,  Kraków 2018 (Katalog widoków Krakowa, t. 6)
29. Kosińska, Karolina,  Androgyn : tożsamość, tęsknota, pragnienie ; postać androgyniczna w brytyjskiej kulturze popularnej i filmie lat 70.,  Warszawa 2014
30. Kossowska, Irena,  Artystyczna rekonkwista : sztuka w międzywojennej Polsce i Europie,  Toruń 2017
31. Kotkin, Joel,  Powszechna historia miasta,  przeł. Anna Kunicka,  Warszawa 2018
32. Kretschmann, Vasco,  Breslau Museal : deutsche und polnische Geschichtsausstellungen 1900-2010,  Köln; Weimar; Wien 2017 (Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 27)
33. Landschaftsmalerei,  eine Reisekunst : Mobilität und Naturerfahrung im 19. Jahrhundert,  hrsg. von Claudia Denk und Andreas Strobl für die Christoph Heilmann Stiftung an der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München,  Berlin 2017
34. Łopatkiewicz, Piotr ; Łopatkiewicz, Tadeusz,  Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889,  z. 1,  Kraków 2018 (Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkicowniki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza (1888-1891), t. 1)
35. Łopatkiewicz, Piotr ; Łopatkiewicz, Tadeusz,  Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Opoczyńskie z roku 1888,  z. 1,  Kraków 2018 (Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkicowniki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza (1888-1891), t. 2)
36. Majewski, Piotr,  Czas końca, czas początku : architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939-1956,  Warszawa 2018
37. Maksymczak, Marek,  Bunt przeciw władzy i formalizmowi : próba interpretacji twórczości grupy Wprost,  Warszawa 2017 (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 10)
38. Malinowski, Jerzy; Brus-Malinowska, Barbara,  Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela : malarstwo, rzeźba, rysunek,  Warszawa 2017 (Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, t. 5 A)
39. Die maritime Stadt – Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart : Beiträge der 21. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Gdańsk 18-21 September 2013 = Miasto nad morzem – miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności : materiały 21 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Gdańsku 18-21 września 2013,   Hrsg. des Bandes / red. tomu Tomasz Torbus, Katarzyna Anna Wojtczak,  Warszawa 2017 (Der gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo, Bd. / t. 10)
40. Kościół katedralny w Bydgoszczy, studia pod red. Aleksandra Jankowskiego i Dariusza Karczewskiego,  Bydgoszcz 2018
41. Der Magdeburger Reiter : Bestandsaufnahme, Restaurierung, Forschung,  Hg. Gabriele Köster,  Regensburg 2017 ((Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Bd. 3)
42. Masztalski, Robert Piotr,  Współczesna urbanistyka Leszna,  Wrocław 2013
43. Michalak, Grażyna,  Kolekcja portretów królów kurkowych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie,  Leszno 2017
44. Podróż ku nowoczesności : architektura XX wieku w województwie śląskim,  pod red. Anny Syski,  Katowice 2019
45. Pospieszna, Barbara ; Dobry, Artur,  Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku,  Malbork 2018 (Katalogi zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku)
46. Przedmieście Piaskowe we Wrocławiu,  red. Tomasz Łowiński, Halina Okólska,  Wrocław 2015
47. Przestrzeń publiczna Wrocławia,  pod red. nauk. Dariusza Dziubińskiego i Anny Rumińskiej,  Wrocław 2016
48. Pustka, pełnia, utopia : kolekcja Waldemara Andzelma,  tekst Jaromir Jedliński,  Olsztyn; Lublin 2017
49. Reif, Heinz,  Adel, Aristokratie, Elite : Sozialgeschichte von Oben,  Berlin; Boston 2016 (Elitenwandel in der Moderne = Elites and Modernity, Bd./vol. 13)
50. Rezler, Marek,  Fredry 8 : historia Wydawnictwa Poznańskiego,  Poznań 2016
51. Rytel, Grzegorz,  Lucjan Korngold : Warszawa – São Paulo 1897-1963,  Warszawa 2014 Architekci polscy 20. wieku)
52. Sean Scully : Vita Duplex,  hrsg. von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und dem LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster,  Red. Kirsten Claudia Voigt, Tanja Pirsig-Marshall,  Berlin 2018
53. Skarby Korony Hiszpańskiej = Treasures of the Spanish Crown : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, lipiec – październik 2011,  red. nauk. José Gabriel Moya Valgañón,  Kraków 2011
54. Staniszewski, Tomasz Zbigniew,  Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 – 1956,  Radom 2017
55. Sternschuss, Adolf,  Dom Jana Matejki,  Kraków 2018 (Biblioteka Krakowska, nr 9; reprint wyd. Kraków 1898)
56. Struck, Neela,  Römische Bauprojekte im Bild : Studien zur medialen Vermittlung der Bautätigkeit Papst Pauls V. Borghese (1605-1621),  München 2017 (Veröffentlichungen der Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Römische Studien der Bibliotheca Hertziana, Bd. 39)
57. Syska, Anna ; Kiełkowski, Tomasz,  Styl gotycki wyklucza się : międzywojenna architektura w województwie śląskim,  Katowice 2015
58. Szklane domy : wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918,  pod red. Joanny Kordjak,  Warszawa 2018
59. Sztuka a religia – debaty niemieckie od XVI do XXI wieku,  wstęp, wybór, oprac. Cezary Lipiński, Maria Wojtczak,  Poznań 2018 (Poznańska Biblioteka Niemiecka)
60. Sztuka jest KUL : zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku,  kuratorzy wystawy Ewa Witkowicz-Pałka, Krzysztof Przylicki,  Lublin; Malbork 2018
61. Śnieciński, Marek,  Alojzy Gryt,  Wrocław 2017 (Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław)
62. Toruńska architektura sakralna po 1945 roku : minimalizm czy kultura nadmiaru?,  red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski,  Toruń 2018 (Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)
63. Tradycja i współczesność : sztuka witrażowa po 1945 roku,  red. Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka,  Kraków; Legnica 2017
64. Uchowicz, Katarzyna,  Awers/rewers : architekt Bohdan Lachert,  Wrocław 2018
65. Wiłkojć, Ewa; Klisińska-Kopacz, Anna,  Obraz „Madonna z Dzieciątkiem i dwoma aniołami” przypisywany Sandro Botticellemu : badania i konserwacja = „Madonna and Child with Two Angels” attributed to Sandro Botticelli : study and conservation,  Kraków 2018
66. Witraże secesyjne : tendencje i motywy,  red. Tomasz Szybisty,  Kraków; Legnica 2011
67. Woźniak-Książek, Tamara,  Pomiędzy przemiany : o twórczości Jana Berdyszaka,  pod red. Tamary Woźniak Książek i Mirosława Pawłowskiego,  Radom 2018
68. Wójtowicz, Aleksandra,  Metamorfozy Pałacu Staszica,  Warszawa 2017
69. Zwierz, Maria,  Tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1818 – 1948 : architektura i rozplanowanie terenu wystaw,  Wrocław 2016

CZASOPISMA:
1. Architektura murator, 2018, nr 7 (286)
2. Arteon : magazyn o sztuce,  2018, nr 7 (219)
3. Biuletyn Historii Sztuki,  R. 79, 2017, nr 4
4. Kunstchronik,  71. Jg., 2018, H. 6
5. ŐZKD = Ősterreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege,  71, 2017, H. 4
6. Renowacje i zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2018, nr 2 (66)
7. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art,  r. 10, 2017
8. Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d’histoire de l’art = Art History Journal,  nova vrsta 53, 2017

CZERWIEC

 1. Atelier w sercu miasta : katalog wydarzeń Stowarzyszenia Łazęga Poznańska 2016/17 = Atelier in the heart of the city : the list of events over the period 2016/17, tł. tekstów na jęz. ang. Jakub Matuszewski, fot. Maciej Krajewski, Poznań 2017
 2. Atlas nowoczesności : kolekcja sztuki XX i XXI wieku, pod red. Anny Saciuk-Gąsowskiej, Jarosława Suchana i Łukasza Zaremby,  Łódź 2017
 3. Artysta wobec siebie i społeczeństwa – twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty ; materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym Krakowie 7-8 maja 2009,  pod red. Joanny Bonieckiej,  Kraków 2010 (Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie)
 4. Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy – historia i współczesność, pod red. Arkadiusza Wojtyły i Małgorzaty Wyrzykowskiej,  Wrocław 2018
 5. X Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań 2017, Mirosław Pawłowski,  Poznań 2017
 6. Bogactwo : wizualne reprezentacje i doświadczenie bogactwa we współczesnej Polsce, pod red. Katarzyny Kołodziej  i Magdaleny Komornickiej,  Warszawa 2016
 7. Brändén, Irina, Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus : nagra vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgii,  Uppsala 2018 (Acta Universitatis Upsaliensis. Figura Nova, 35)
 8. Ciciora-Czwórnóg, Barbara, Jan Matejko,  Olszanica; Kraków 2005 (Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie = The collection of the National Museum on Cracow)
 9. Davies, Penelope J., Architecture and politics in Republican Rome,  Cambridge 2017
 10. Ethics, by Walead Beshty,  London; Cambridge, Massachusetts 2015 (Documents of contemporary art)
 11. Fotografia i szaleństwo, Tomasz Ferenc, Łódź 2017
 12. Kanon Kunstgeschichte : Einführung in Werke, Methoden und Epochen, Kristin Marek, Martin Schulz,  Bd. 1 – 4, Paderborn 2015
 13. Kęder, Iwona; Komorowski, Waldemar; Bromboszcz, Agnieszka, Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej, Olszewskiego, Gołębiej, Św. Anny i Jagiellońskiej wraz z gmachem Collegium Maius w Krakowie,  Kraków 2016 (Katalog widoków Krakowa, t. 5)
 14. Khôra : from Gdansk to Vilnius, from Vilnius to Gdansk, naukowa Piotr Józefowicz, Sławomir Lipnicki,  Gdańsk 2017
 15. Krasnodębska, Joanna, Halina Korn-Żuławska (1902-1978) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu,  nauk. Ewa Bobrowska,  Toruń 2017
 16. Libri Veritatis Atanazego Raczyńskiego = Libri Veritatis von Atanazy Raczyński, / Bearb. Wojciech Suchocki,  t. / vol. 1-2,  Poznań 2017
 17. Luba, Iwona, Awangarda w CBWA : wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej w latach 1956-1969,  Warszawa 2017 (Archiwum Zachęty)
 18. Ludera, Magdalena, Gabriel Sławiński : późnobarokowy malarz w służbie Kościoła i Cerkwi,  Kraków 2016 (Prace Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 6)
 19. Matla, Marzena, Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku,  Poznań 2017 (Publikacje Instytutu Historii, 148)
 20. Między muzeum a prezbiterium : z księdzem Marianem Lewandowskim rozmawia Piotr Drozdowicz, Poznań 2017
 21. Myśliński, Michał, Srebro z Poznania : biżuteria i galanteria Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego „Rytosztuka”,  Warszawa 2018
 22. O’Connor, David, Abydos : Egypt’s first pharaohs and the cult of Osiris,  pbk. ed., London 2011
 23. Patch, Diana Craig, Dawn of Egyptian art,  with essays by Marianne Eaton-Krauss…,  New York; New Haven ; London 2011
 24. Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna,  1, Kosmologia i Geografia, ks. 2-6,  tekst, wstęp, przekł. i komentarz Ireneusz Mikołajczyk…, red. nauk. Ireneusz Mikołajczyk,  Toruń 2017
 25. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 1,  Literatura i sztuka,  red. nauk. Sławomir Buryła,  Warszawa 2018
 26. Polska – kraj folkloru?, pod red. Joanny Kordjak,  Warszawa 2016
 27. Poznań Art Week, publikacji Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak, Piotr Marzol,  Poznań 2018
 28. Prawda jest konkretna : artystyczne strategie w polityce; podręcznik, steirischer herbst i Florian Malzacher, współpraca red. Anne Faucheret…, tł. Ewa Majewska, Kuba Szreder,  Warszawa [2018]
 29. Radford, Antony; Morkoç, Selen; Srivastava, Amit, Elementy nowoczesnej architektury : zrozumieć współczesne budynki,  tł. Lidia Grzybowska-Kwiecińska,  Warszawa 2017
 30. Raphael, by Achim Gnann…, Vienna; Munich  2017
 31. Rottenberg, Anda, Berlińska depresja : dziennik wrzesień 2015 – lipiec 2016,  Warszawa 2018
 32. Sztuka przeciwko historii sztuki, pod red. Marii Poprzęckiej,  Warszawa 2017 (Studia z Metodologii Historii Sztuki)
 33. Szybowska, Urszula; Madeja-Grzyb, Magdalena, Herbaria i florilegia od XV do XVIII wieku ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej,  Pruszcz Gdański 2017
 34. Teraz komiks! = Comics now!, / ed. by Artur Wabik,  Kraków 2018
 35. Tiradritti, Francesco, Egyptian wall painting,  from the It. by Marguerite Shore,  New York; London 2008
 36. Wystawa Przemysłowa na Wzgórzu św. Łazarza 1908 : 24.05. – 22.06.2018, tekst i wybór ilustracji Liliana Krantz-Domasłowska,  Poznań 2018
 37. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – nowe spojrzenie : materiały z konferencji naukowej Ciechanów 10.10.2016, Marek Janusz Piotrowski,  Ciechanów 2017 (Materiały Muzealne, 1)

CZASOPISMA:

 1. Archeologia : rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 66, 2015
 2. A&B = Architektura i Biznes, 2018, 5 (310), 6 (311)
 3. Architectus : kwartalnik, 2018, 1 (53)
 4. Architektura murator, 2018, 5 (284); 6 (285)
 5. Art de l’enluminure, 2018, no. 65
 6. Art in America, 2018, 3, 4, 5
 7. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 6 (218)
 8. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2018, 1 (60)
 9. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 2017, 122
 10. Kronika Miasta Poznania, 2018, 1, Szlachta w mieście, prow. Tomasz Jurek
 11. Kunst in Hessen und am Mittelrhein, NF 10, 2017
 12. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2018, H. 5
 13. Kunstforum International, 2018, 254
 14. Modus : prace z historii sztuki, 17, 2017
 15. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, nr 1 (47)
 16. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie = Papers of the National Museum in Krakow, Seria Nowa = New Series, t. / vol. 10, 2017
 17. Texte zur Kunst, Jg., 2018, H. 110
 18. Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České Republiky = Art : journal of the Institute of Art. History Czech Academy of Sciences, 65, 2017, 5-6
 19. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, 81, 2018, 1