Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

MARZEC

 1. Akseli Gallen-Kallela : une passion finlandaise, Ostfildern; Paris 2011
 2. Albrecht, Stephan; Wilke, Thomas, Turin : die Erfindung der Hauptstadt ; frühbarocke Stadtplannung der Herzöge von Savoyen,  Petersberg 2017 (Schriften des Instituts für Archäologie, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte, Bd. 3)
 3. Betlej, Andrzej; Markiewicz, Anna, Magnificentia rerum : materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku,  Kraków 2017 (Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku, t. 5)
 4. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t. 2/2, Katalog starych druków : druki obce z wieku XVIII, nauk. Iwona Pietrzkiewicz, oprac. zespół Alina Baran [et al.],  Kraków 2017
 5. Borders of socialism : private spheres of Soviet Russia, by Lewis H. Siegelbaum,  New York; Basingstoke 2011
 6. Caravaggio : reflections and refractions, by Lorenzo Pericolo, David M. Stone,  London; New York 2016 (Visual culture in early modernity)
 7. Costantino il Grande alle radici dell’Europa : Atti dell Convegno Internazionale di Studio in occasione del 1700o anniversario della Battaglia di Ponte Milvio e della conversione di Costantino, a cura di Enrico dal Covolo, Giulia Sfameni Gasparro, Città del Vaticano 2014 (Atti e Documenti)
 8. Czyż, Anna Sylwia; Gutowski, Bartłomiej, Cmentarz na Rossie w Wilnie : niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki = Rasų kapinės : neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemlos ir Aleksandro Šniežko kartotekų,  Warszawa 2017
 9. Decorated revisited : English architectural style in context, 1250-1400, by John Munns,  Turnhout, Belgium 2017 (Architectura Medii Aevi, vol. 9)
 10. Drozdowski, Krzysztof, Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945,  Warszawa 2017 (Fortyfikacje i budowle militarne, t. 3)
 11. Dudzik, Sebastian, Jerzy Grabowski : Artysta i Uniwersum = Artist and the Universe,  Lublin; Ząbki 2012
 12. Fabiański, Marcin, Zamek króla Zygmunta I na Wawelu : architektura, dekoracja architektoniczna, funkcje,  Kraków 2017
 13. Hennel-Bernasikowa, Maria; Piwocka, Magdalena, Katalog arrasów króla Zygmunta Augusta,  Kraków 2017 (Kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, t. 2)
 14. Hook, Philip, Galeria szubrawców : narodziny (i sporadyczne upadki) profesji marszandów, ukrytych aktorów na scenie dziejów sztuki,  przekład Marek Filipczuk,  Kraków 2017
 15. Kościoły Nowogródka, red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed, Kraków 2017 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. 2, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, t. 5)
 16. Krzemińska-Szołtysek, Sylwia, Wielmożni panowie i czcigodne panie : renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku,  Wrocław 2017 (Studia z Historii Kultury Europy Środkowej, t. 3)
 17. Krzysztof Jung : peintures, dessins, photographies, sous la dir. de Wojciech Karpiński, du polonais par Erik Veaux,  Paris 2017
 18. Kultura wizualna w Polsce, 1, Fragmenty, Iwona Kurz [et al.] ; 2, Spojrzenia, [aut.] Iwona Kurz [et al.],  Warszawa 2017
 19. Legut-Pintal, Maria, Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu,  Wrocław 2017
 20. Łyczak, Bartłomiej, Georg Vick – toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku,  Toruń 2017
 21. Łyczak, Bartłomiej, Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1793,  Warszawa 2018
 22. Malarstwo barokowe na Śląsku, pod red. Andrzeja Kozieła,  Wrocław 2017
 23. The male nude : dimensions of masculinity from 19th century and beyond, texts Augustin Arteaga [et al.], Mexico 2014
 24. Malinowski, Jerzy, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939),  Warsaw; Toruń 2017 (Jewish Art in Poland and Central-Eastern Europe, vol. 4 B)
 25. Marek Piasecki : with care, teksty/texts Dobromiła Błaszczyk, Dorota Łuczak, Marta Smolińska,  Poznań 2017
 26. Mossakowski, Stanisław, Z Mazowsza na Litwę i Rus Koronną : kartki z kresowych dziejów jednej polskiej rodziny (Mossakowskich herbu Jastrzębiec),  Warszawa 2017
 27. Na przełomie epok : meble w czasach Kopernika, tekst Małgorzata Okulicz [et al.], Olsztyn 2017
 28. Němec, Richard, Architektura – vlada – země : rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české,  z něm. originálu přel. Tomáš Rataj,  Praha 2015
 29. Nowe ilustracje = New illustrations, pod red. Jadwiga Sawicka, Magdalena Godlewska-Siwerska,  Białystok 2016
 30. Obrzędy powszednie i odświętne = Daily and festive rituals, tekst Michał Jachuła, Białystok 2016
 31. Ostrowska-Bies, Marta, Karl Grosser : śląski architekt (1850-1918),  Wrocław 2017
 32. Oświeceniowa republika władców : rezydencje, kolekcje, mecenat, 2, pod red. Andrzeja Pieńkosa, Warszawa 2017
 33. Pawłowska, Aneta, Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku,  Łódź 2017
 34. Plastyka toruńska 1793-1920 : zapomniane oblicze wielokulturowego miasta, nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, Toruń 2017 (Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)
 35. Prignitz-Poda, Helga, Hidden Frida Kahlo : lost, destroyed, or little-known works,  Munich 2017
 36. Przybyszewski, Wojciech, Portrety królów i wybitnych Polaków : serie wydawnicze z lat 1820-1864,  Warszawa 2017
 37. Radość nowych konstrukcji : (po)wojenne utopie Mariana Bogusza, pod red. Joanny Kordjak,  Warszawa 2017
 38. Regiony wyobraźni : peryferyjność w kulturze XIX i XX wieku, pod red. Marcina Lachowskiego,  Warszawa 2017
 39. Šmutkeliai : litewskie świątki z kolekcji Gediminasa Petraitisa, katalogu Aneta Skibińska, Poznań 2017
 40. Strzebońska, Anna, Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the scientific output of International Cultural Centre researchers 1991-2016,  Kraków 2017
 41. 60 lat : Galeria na Rynku Starego Miasta 2 = 60 years : The Gallery in the Old Town Market Square 2, /ed. by Bronisława Słonina, Jacek Werbanowski,  Warszawa 2017
 42. Szewczyk-Wojtasiewicz, Magdalena, Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu = Clay pipes found in excavations in the collections of the Wawel Royal Castle,  Kraków/Cracow 2017
 43. Uchowicz, Katarzyna, Ariergarda modernizmu : katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy,   współpraca Daria Dorota Pikulska, Dorota Piramidowicz, Piotr Lasek,  Warszawa 2017
 44. Within frames : art of the sixties in Hungary (1958-1968), , auth. Kinga Bódi [et al.],  ed. Judit Borus, Eszter Kardos,  Budapest 2017 (Publications of the Hungarian National Gallery, 2017, 6)
 45. Wojciech Fangor : Heweliusz, Sopot 2015

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura & Biznes, 2018, 2 (307)
 2. Architektura murator, 2018, 3 (282)
 3. Ars : časopis Ustavu dejín umenia Slovenskej akademie vied = Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, R. 50, 2017, č. 1-2, Bibliografia 2004 – 2016 = Bibliography 2004 – 2016
 4. Art in America, 2018, no. 2
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 3 (215)
 6. Biuletyn Historii Sztuki, R. 79, 2017, nr 2, 3
 7. Dyskurs : pismo naukowo-artystyczne, 2071, nr 23
 8. Format : pismo artystyczne, 74-75, 2016-2017
 9. Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2018, H. 2
 10. Kunstforum International, 2018, Bd. 252
 11. Ochrona Zabytków, 70, 2017, nr 2
 12. Opuscula Historiae Artium, 66, 2017, č. 1
 13. Oxford Art Journal, 40, 2017, no. 3
 14. Studia Muzealne, z. 22, 2017
 15. Texte zur Kunst, Jg., 2018, H. 109
 16. Zeszyt Rzeźbiarski, nr 9, 2017

LUTY

 1. The „Anything Goes” Museum : an experiment with children in the museum, by Agnieszka Morawińska, Warsaw 2017
 2. Art and the senses, by Francesca Bacci and David Melcher,  Oxford 2013
 3. (art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains region (1250-1550), Aleš Mudra, Michaela Ottová,  Prague 2015
 4. Balkan playground : Michał Korta, Kraków 2017
 5. Barbezat, Suzanne, Frida Kahlo prywatnie,  przeł. Anna Basara,  Warszawa 2017
 6. Berger, Susanna, The art of philosophy : visual thinking in Europe from the late Renaissance to the early Enlightenment,  Princeton; Oxford 2017
 7. Biedermeier, koncepcja wystawy i katalogu Anna Kozak, Agnieszka Rosales Rodríguez, Warszawa 2017
 8. Biller, Thomas, Templerburgen,  Darmstadt 2014
 9. Boespflug, François, Dieu dans l’art : à la fin du Moyen âge,  Genève 2012
 10. Brandenburg, Hugo, Die konstantinische Petersbasilika am Vatikan in Rom : Anmerkungen zu ihrer Chronologie, Architektur und Ausstattung,  Regensburg 2017
 11. Brandenburg, Hugo; Ballardini, Antonella; Thoenes, Christof, Der Petersdom in Rom : die Baugeschichte von der Antike bis heute,  Petersberg 2015 (Monumenta Vaticana Selecta)
 12. Budzałek, Anna, Twarze Awangardy : artyści I Grupy Krakowskiej = Faces of the Avant-Garde : artists of the first Cracow Group,  Poznań 2017
 13. Bursztyn : złoża, właściwości, kolekcje : materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu, nauk. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Anna Sobecka, Elżbieta Sontag,  Gdańsk 2017
 14. Cisek, Ewa, Norweska architektura i rzeźba wobec natury, Wrocław 2017
 15. Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza ; księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznice śmierci, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Juliusza Raczkowskiego,  Toruń; Warszawa 2017
 16. Contemporary painting in context, by Anne Ring Petersen [et al.],  Copenhagen 2013 (The Novo Nordisk Foundation Art History Project)
 17. Convegno „L’Italia e l’arte straniera. La storia dell’arte e le sue frontiere” : a cento anni dal X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte in Roma (2012) ; un bilancio storiografico e una riflessione del presente (Roma, 23-24 novembre 2012), la curatela scientifica di Claudia Cieri Via, Elisabeth Kieven, Alessandro Nova, Roma 2015 (Atti dei Convegni Lincei, 289)
 18. Cottington, David, Sztuka nowoczesna,  tł. Jarosław Pawłowski,  nauk. Aneta Pawłowska,  Łódź 2017 (Krótkie wprowadzenie)
 19. The Crusades and visual culture, by Elizabeth Lapina [et al.],  Farnham; Burlington VT 2015
 20. Didi-Huberman, Georges, Uprisings,  with essays by Nicole Brenez [et al.],  Paris 2017
 21. Durdík, Tomáš; Bolina Pavel, Středověké hrady v Čechách a na Moravě, Praha 2001
 22. Dzika grafika : pół wieku ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967-2017 = Wild graphics : half a century of visual street diversion in Poland 1967-2017, Michał Warsa,  Warszawa2017
 23. European art and the wider world 1350-1550, by Kathleen Christian and Leah R. Clark,  Manchester 2017 (Art and its global histories)
 24. Felch, Jason; Frammolino, Ralph, Chasing Aphrodite : the hunt for looted antiquities at the world’s richest museum,  Boston; New York 2011
 25. Fernie, Eric, Romanesque architecture : the first style of the European age,  New Haven; London 2014 (Pelican history of art)
 26. Ferris, Iain, The Arch of Constantine : inspired by the divine,  Stroud 2013
 27. Fogle, Douglas, The last picture show : artists using photography 1960 – 1982,  Minneapolis 2003
 28. Fried, Michael, Four honest outlaws : Sala, Ray, Marioni, GordonNew Haven; London 2011
 29. Ginhoven, Sandra van, Connecting art markets : Guilliam Forchondt’s dealership in Antwerp (c. 1632-78) and the overseas painting trade,  Leiden; Boston 2017 (Studies in the history of collecting & art markets, vol. 1)
 30. Grant, Michael, The Severans : the changed Roman empire,  London; New York 2011
 31. Grotte, Alfred, Typy německých, českých a polskich synagog od XI. do počátku XIX. století = Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts,  Arno Pařík, transl. Alena Vondrušová,  Domažlice 2013
 32. Hodegetrie krakowskie 1450-1490, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej,  Kraków 2017
 33. Hofkünstler und Hofhandwerker in deutschsprächigen Residenzstädten der Vormoderne, von Andreas Tacke, Jens Fachbach, Matthias Müller,  Petersberg 2017
 34. Imagined interiors : representing the domestic interior since the Renaissance, by Jeremy Aynsley and Charlotte Grant, with assistance from Harriet MCKay,  London 2006
 35. Jagodzińska, Katarzyna, Art museums in Australia,  Kraków 2017
 36. Jergović, Miljenko, Muszkat, cytryna i kurkuma : spojrzenie z Zagrzebia,  wybór i przekład Magdalena Petryńska,  Kraków 2017 (Biblioteka Europy Środka)
 37. Jones, Donna V., The racial discourses of life philosophy : négritude, vitalism, and modernity,  New York 2012 (New directions in critical theory)
 38. Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. Marta Czyżak, przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera, Toruń 2016
 39. Klejnoty w służbie sacrum i dewocji : biżuteria w Polsce, nauk. Katarzyna Kluczwajd,  Toruń 2017 (Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, t. 16)
 40. Kości, chmury, molekuły : rysunki Jarosława Grulkowskiego = Dices, clouds, molecules : drawings by Jarosław Grulkowski, teksty Michał Haake, Andrzej Jarosz, Piotr Kielan,  Wrocław 2017
 41. Le Goff, Jacques; Truong Nicolas, Historia ciała w średniowieczu,  przeł. Ireneusz Kania,  [wyd. 2], Warszawa 2018
 42. Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772) = Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), /tł.  Przemysław Szewczyk, Małgorzata Jesiotr, elab./oprac. Monika Ożóg, Henryk Pietras,  Kraków 2014 (Synodi et collectiones legum = Synody i kolekcje praw, vol./t. 9)
 43. Liber Pontificalis XCVII-CXII (772-891) = Księga Pontyfików 97-112 (772-891), /tł.  Małgorzata Jesiotr, Bogusława Frontczak, Agnieszka Caba, elab./oprac. Monika Ożóg, Henryk Pietras,  Kraków 2015 (Synodi et collectiones legum = Synody i kolekcje praw, vol./t. 10)
 44. Lwów nowoczesny = Lviv and modernity, naukowa / ed. by Łukasz Galusek, Jacek Purchla,  Kraków 2017
 45. Mattick, Paul, Art in its time : theories and practices of modern aesthetics,  London; New York 2003
 46. Moda : model(ka) i czytelnicy ; o ikonicznych reprezentacjach w kulturze, pod red. Mariusza Gołąba i Natalii Schiller,  Łódź 2015
 47. Modern wohnen : Möbeldesign und Wohnkultur der Moderne, von Rudolf Fischer und Wolf Tegethoff, unter Mitarb. von Raphaela Rothenaicher [et al.],  Berlin 2016 (Studien zur Architektur der Moderne und industriellen Gestaltung,  Bd. 3)
 48. Murzyn, Monika; Działek, Jarosław, Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic,  Kraków 2017
 49. National Gallery in Prague : Dutch paintings of the 17th and 18th centuries ; illustrated summary catalogue, Anja K. Ševčík, Stefan Bartilla, Hana Seifertová,  Prague 2012
 50. Nille, Christian, Mittelalterliche Sakralarchitektur interpretieren : eine Einführung,  Darmstadt 2013 (Einführung : Kunst und Architektur)
 51. O obrazie i przestrzeni : problematyka badań młodych historyków sztuki, pod red. Katarzyny A. Wojtczak,  Gdańsk 2017
 52. Olson, Todd P., Caravaggio’s pitiful relics,  New Haven; London 2014
 53. Painting beyond itself : the medium in post-medium conditio, by Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth,  Berlin 2016
 54. The Pantheon : from antiquity to the present, by Tod A. Marder, Mark Wilson Jones,  New York 2015
 55. Präsenz und Evidenz fremder Dinge im Europa des 18. Jahrhunderts, von Birgit Neumann,  Göttingen 2015 (Das achtzehnte Jahrhundert. Supplementa, Bd. 19)
 56. Primitivism and twentieth-century art : a documentary history, by Jack Flam with Miriam Deutch,  Berkeley; Los Angeles; London 2003 (The documents of twentieth-century art)
 57. Regarding the popular : modernism, the avant-garde and high and low culture, by Sascha Bru [et al.], with the editorial assistance of Leslie A. Barnes…,  Berlin; Boston 2012 (European avant-garde and modernism studies = Etudessur l’avant-garde et le modernisme  en Europe = Studien zur europäischen Avantgarde und Moderne, vol. 2)
 58. Religious practices and Christianization of the late antique city (4th – 7th cent.), by Aude Busine,  Leiden; Boston 2015 (Religions in the Graeco-Roman world, vol. 182)
 59. Skoczeń, Jarosław Mikołaj, Detoks : Zdzisław Beksiński – Norman Leto ; korespondencja / rozmowa,  Warszawa 2018
 60. Skuratowicz, Jan, Akademia Lubrańskiego : pomnik wielkopolskiej kultury i nauki,  2 zaktualizowane,  Poznań 2017 (Zabytki Poznania)
 61. Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, pod redakcją Agaty Roćko i Magdaleny Górskiej,  Warszawa 2017
 62. Thinking through painting : reflexivity and agency beyond the canvas, Isabelle Graw, Daniel Birnbaum, Nikolaus Hirsch,  Berlin 2014
 63. The transgender studies reader, by Susan Stryker and Stephen Whittle,  New York; London 2006
 64. Tuck, Steven L., A history of Roman art, Chichester 2015
 65. Uncertain images : museums and the work of photographs, by Elizabeth Edwards and Sigrid Lien,  Farnham; Burlington 2014
 66. Urbańczyk, Przemysław, Bolesław Chrobry – lew ryczący,  Toruń 2017 (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
 67. Utopia : the Avant-garde, modernism and (im)possible life, by David Ayers [et al.],  Berlin; Boston 2015 (European Avant-Garde and Modernism Studies, vol. 4)
 68. Vernakulare Moderne : Grenzüberschreitungen in der Architektur um 1900 : das Bauernhaus und seine Aneigung, Anita Aigner,  Bielefeld 2010 (Architekturen, Bd. 6)
 69. W warsztacie niderlandzkiego mistrza : holenderskie i flamandzkie rysunki z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie = In the workshop of a Netherlandish master : Dutch and Flemish drawings from the collection of the National Museum in Warsaw, nauk. Antoni Ziemba,  Warszawa 2017
 70. Wanda Czełkowska : retrospekcja, koncepcja książki Ewa Opałka, red.  Katarzyna Kusojć,  Warszawa 2017
 71. Weisberg, Gabriel P.; Menon, Elizabeth K., Art nouveau : a research guide for design reform in France, Belgium, England, and the United States,  London; New York 2010
 72. Winter, Gundolf, Bilderräume : Schriften zu Skulptur und Architektur,  von Martina Dobbe und Christian Spies,  Paderborn 2014 (Bild und Text)
 73. Wowczak, Jerzy, Jan Sas-Zubrzycki : architekt, historyk i teoretyk architektury,  Kraków 2017
 74. Wujewski, Tomasz, Życie starożytnych posągów, Poznań 2017

 

CZASOPISMA:

 1. Annales d’Histoire de l’Art & Archéologie vol. 39, 2017, Actes de la Journée d’étude en Hommage à Catheline Périer-D’Ieteren (Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 17 juin 2016),
 2. Architektura murator, 2018, nr 2 (281)
 3. Art de l’enluminure, 2018, no. 63
 4. Art in America, vol. 105, 2017, no. 11; vol. 106, 2018, no. 1
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 2 (214)
 6. Artium Quaestiones, 28, 2017
 7. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2017, nr 4 (59)
 8. Critical Inquiry, vol. 44, 2017/2018, no. 2
 9. Journal für Kunstgeschichte = Journal of art history, vol. 21, 2013, H. 3
 10. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 39, Archeologia, 2017
 11. Kunstchronik, von Zentralinstitut für Kunsgeschichte,  71. Jg., 2018, H. 1
 12. Kunszt : rocznik studentów historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 3, 2014; nr 5-6, 2015-2016
 13. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki = Architecture and Town Planning Quarterly, t. 62, 2017, z. 2, 3, 4
 14. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 43. Bd., 2016
 15. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Our Past : studies in the history of the Church and Catholic culture in Poland, 128, 2017
 16. Orońsko : kwartalnik rzeźby 2017, nr 3-4 (108-109)
 17. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 34, 2017
 18. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, nr 3(45), 4(46)
 19. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2017, nr 4 (64)
 20. Rocznik Historii Sztuki, t. 42, 2017
 21. Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook, t. 83, 2017
 22. Rocznik Toruński, 44, 2017
 23. Studia Waweliana, 18, 2017
 24. Umění = Art, 65, 2017, no. 3, 4
 25. Zeitschrift für Kunsgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, Jg. 80, 2017, 4