Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

MAJ

 1. Adam Nidzgorski : zapatrzenie = Adam Nidzgorski : regard fixe,  teksty Alain Bouillet, Sonia Wilk,  Katowice 2012 (Vivat insita)
 2. Der Altar der Geburt Christi in der St. Jakobs Kirche in Leutschau = Oltár Narodenia Pána v kostole sv. Jakuba v Levoči, Text Eva Spaleková, Michael Kühlenthal,  Levoča 2004 (Berichte zur Denkmalpflege / Messerschmidt Stiftung)
 3. Bernatowicz, Aleksandra, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta : status, aspiracje, twórczość,  Warszawa 2016
 4. Bielska-Krawczyk, Joanna, Między widzialnym a niewidzialnym : widzenie, kolor, światłocień i dzieła  sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,  Kraków 2004 (Modernizm w Polsce, 2)
 5. Der Deichsler-Altar : Nürnberger Kunst um 1420, ; Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 5. Mai bis 23. Oktober 2016,   von Frank Matthias Kammel,  Nürnberg 2016
 6. Fulloni, Sabina, Die Abtei SS. Trinità auf dem Monte Sacro, Gargano (Apulien),  Nürnberg 2003 (Montesacro-Forschungen, Bd. 3)
 7. Heilige und Hasen : Bücherschätze der Dürerzeit : Germanisches Nationalmuseum, 10. Juli bis 12. Oktober 2008, von Thomas Eser und Anja Grebe,  Nürnberg 2008
 8. Holladay, Wilhelmina Cole, A museum of their own : National Museum of Women in the Arts,  text contrib. by Philip Kopper,  New York; London 2008
 9. Józef Szajna : kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w., Katowice 2016
 10. Karo : dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata ; katalog wystawy = Karo : cultural legacy of a Warsaw pharmacist Ferdynand Karo in the context of cataloguing the world ; exhibition catalogue, koncepcja i oprac. Iwona Arabas,  Warszawa 2015
 11. Koch, Michael, Jugendstil im Bayerischen Nationalmuseum München : Auswahlkatalog,  von Renate Eikelmann, München 2010
 12. Krzyk, Józef, Szałfynster : od kopalni Ferdynand do Muzeum Śląskiego,  Warszawa 2016
 13. Kunstschätze des Mäzens Heinrich vol Liebieg = Umělecké pokłady mecenáše Heinricha von Liebiega, -Red. / red. kat. Manfred Grosskinsky, Birgit Sander, Susanne Wartenberg,  Frankfurt am Main 2012
 14. Leon Tarasewicz : Modry, koncepcja, oprac. merytoryczne, teksty Anna Rottenberg,  Katowice 2015
 15. Malarstwo polskie 1800-1045 : katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, Henryka Olszewska-Jarema [et al.],  wyd. 2 popraw. i rozszerz.,  Katowice 2011
 16. Manet: portraying life, Beatrice Gullström [et al.],  London 2012
 17. Mantegna, Dürer, Hogarth : cele mai frumoase gravuri ale Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta = Mantegna, Dürer, Hogarth : a budapesti Szépmüvészeti Múzeum legszebb rézmetszetei = Mantegna, Dürer, Hogarth : the most beautiful engravings from the Museum of Fine Arts Budapest, cat. Szilvia Bodnár [et al.], Budapest; Mures 2015
 18. Marx, Petra, Die Stuck-Emporenbrüstung aus Kloster Gröningen : ein sächsisches Bildwerk des 12. Jahrhunderts und sein Kontext,  Berlin 2006
 19. Max Slevogt : die Reise nach Ägypten 1914 ; Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Andreas Drehmer,  Dresden 2014
 20. Narkowicz, Liliana, Zatrocze i Pogorzela Tyszkiewiczów = Tiškevičių Užutrakis ir Pogoželė,  Vilnius 2016
 21. Noon, Patrick, Constable to Delacroix : British art and French Romantics, with contrib. by Stephen Bann [et al.],  London 2003
 22. Obrazy światłem pisane, tekst Maksymilian Kapalski, Irena Prengel-Adamczyk,  Katowice 2016
 23. Odorowski, Waldemar, Architektura Katowic w latach międzywojennych 1922-1939,  2 zmien. i popraw.,  Katowice 2013
 24. Omilanowska, Małgorzata, Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja : studia z architektury XIX-XXI wieku,  Warszawa 2016
 25. Orońsko 2016 : Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej = Orońsko 2016 : All-Poland Platform of Academic Cooperation, Halina Gajewska,  Orońsko 2016
 26. Piękno monumentalne : Stanisław Popławski, Katowice 2016
 27. Pieronkiewicz-Pieczko, Krystyna; Paul, Małgorzata, Lale, misie, koniki… : zabawki w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach = Dolls, teddies, horses : toys in the collection of the Silesian Museum in Katowice,  Katowice 2013
 28. Pionierki : krytyka artystyczna kobiet 1839-1879 : antologia, wstęp, wybór i oprac. Joanna M. Sosnowska; współpr. Magdalena Kasa,  Warszawa 2016
 29. Płeć w projekcie : modele tożsamości i cielesności w realizacjach szekspirowskich, teksty, dobór fot., oprac. merytoryczne Sylwia Ryś,  Katowice 2012
 30. Rola oraz aspekt artystyczny w twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie : materiały pokonferencyjne, Bernadeta Stalmach,  Urszula Bancerek,  Katowice 2011
 31. Ryś, Sylwia, Świadomość lalki : teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal ; wystawa z okazji jubileuszu 70-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek […],  Katowice 2016
 32. Scenografia 6D : sześć wymiarów scenografii ; katalog prac studentów, Katowice 2012
 33. Skarby baroku : mia.dzy Bratysławą a Krakowem = Treasures od baroque : between Bratislava and Krakow, teksty/texts Katarina Chmelinová, Andrzej Betlej, Alexandra Kusá,  nauk. / scientific ed. Tomasz Zaucha,  Kraków 2017
 34. Szczerze : linoryty Jana Nowaka, teksty Sonia Wilk [et al.],  Katowice 2014 (Wolność wyobraźni : śląscy artyści intuicyjni)
 35. Sztuka i przemysł : paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski = Kunst und Industrie : das Paradigma der Innovationen in den Industriegebieten Deutschlands und Polens, pod red. Irmy Koziny,  Katowice 2013
 36. Sztuka kobiet – kobiety w sztuce : artystki na Śląsku 1880-2000, nauk. Teresa Maria Kulak, Katowice 2016
 37. Teatr życia: katalog wystawy prac graficznych Zhanga Minjie, laureata MTG Kraków 2015 = Theater of life : exhibition catalogue of graphic works by Zhang Minjie, Laureate of MTG Kraków 2015, nauk. Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak,  Bydgoszcz 2016
 38. A Victorian master : drawings by Frederic, Lord Leighton, essays by Philippa Martin and Alison Smith, cat. entries by Charlotte Gere [et al.],  London 2006
 39. W godni czas : twórcy ludowi o Bożym Narodzeniu [kat. wystawy], tekst, wybór i oprac. merytoryczne fot. Maria Michalczyk,  Małgorzata Paul,  Katowice 2012
 40. Z głębi : artyści Muzeum Śląskiemu, not biograf. Andrzej Holeczko-Kiehl [et al.],  Katowice 2016
 41. Zabytki sztuki w Polsce: Małopolska, meryt. Sławomir Brzezicki i Joanna Wolańska,  Warszawa 2016
 42. Zinówko, Grażyna, Rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w XIX wieku,  Gdańsk 2016 (Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku)

CZASOPISMA:

 1. Architektura & Biznes, 2017, nr 3 (296)
 2. Architektura Murator, 2017, nr 5 (272)
 3. in America, 2017, no. 4
 4. The Art Newspaper : international edition, 26, 2017, no. 289
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2017, nr 4 (204)
 6. Kunstchronik, Jg., H. 4
 7. Kunstforum International, 2017, Bd. 245
 8. Sztuka i filozofia = Art and philosophy, 48, 2016

KWIECIEŃ

 1. Bach, Friedrich Teja, Struktur und Erscheinung : Untersuchungen zu Dürers graphischer Kunst,  Berlin 1996
 2. Die Bildergalerie Friedrichs des Grossen : Geschichte, Kontext, Bedeutung, Franziska Windt unter Mitarb. von Eric Hartmann und Sabine Jagodziski,  Regensburg 2015
 3. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg : die Gemälde des 16. Jahrhunderts, von Kurt Löcher, unter Mitarb. von Carola Gries,  Ostfildern-Ruit, 1997
 4. Gyalókay, Zoltán, Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku,  Kraków 2015 (Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej  Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 6)
 5. Kownacka-Rogulska, Dorota, Rainera Marii Rilkego teksty o sztuce,  Warszawa 2016 (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 9)
 6. Mencfel, Michał, Atanazy Raczyński (1788-1874) : biografia,  Poznań 2017 (Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 42)
 7. Ostrowski, Jan K.; Janczyk, Agnieszka, Mundury Stanów Galicyjskich : wystawa w dwusetlecie ustanowienia,  Kraków 2017
 8. Paprocka-Gajek, Joanna, Platery warszawskie w latach 1822-1914 : asortyment, odbiorca i obyczaj,  Warszawa 2015
 9. Prałat, Emilian, Ród historii – historia rodu : archiwum kopaszewskie Chłapowskich,  Leszno 2016
 10. Reitharová, Eva, Josef Mánes : odkaz malířů Mánesovy rodiny,  Praha 2005
 11. Rykwert, Joseph, Idea miasta : antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym,  z ang. przeł. Tomasz Wujewski,  Kraków 2016 (Heritologia)
 12. Skimborowicz, Hipolit; Gerson, Wojciech, Willanów dawny i teraźniejszy,  Szczecin 2015 (reprint wyd. Warszawa 1877)
 13. Świsłocka-Karwott, Sylwia, Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970 : artyści, dzieła, krytycy,  Wrocław 2016
 14. Tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie : stan badań, nacz. wyd. Elżbieta Jelińska,  Olsztyn 2013
 15. Unter freiem Himmel : Landschaft sehen, lesen, hören, von Kirsten Voigt und Pia Müller-Tamm,  [kat. wystawy,  Staatliche Kunsthalle Karlsruhe],  Bielefeld 2017
 16. Wodziński, Cezary, Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania; Traktat Gorgiasza (O naturze albo o niebycie); Utopia Eudaimonii : fragmenty,  Warszawa 2016

Czasopisma:

 1. Architektura Murator, 2017, 4 (271)
 2. Ars : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akademie vied, R. 49, 2016, č. 1, 2
 3. L’art de l’enluminure, 2017, no. 60
 4. Art in America, 2017, no. 3
 5. Art Newspaper, vol. 26, 2017, no. 288
 6. Autoportret, 2017, nr 1 (56)
 7. Denkmal heute : Denkmalpflege in Österreich, Jg., 2016, 2
 8. Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulktalkultur, Jg., 2017, H. 1
 9. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 37, Archeologia,  2016
 10. Kunstchronik, Jg., 2017, H. 2, 3
 11. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki = Architecture and Town Planning Quarterly, 61, 2016, s. 2, 3
 12. Orońsko : kwartalnik rzeźby, 2016, 4
 13. Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 14, 2015
 14. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 2014, 2015
 15. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2017, no. 1 (61)
 16. Studia Waweliana, 17,  2016
 17. Sztuka i dokumentacja, 2016, nr 14, 15
 18. Texte zur Kunst, Jg., 2017, H. 105
 19. Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, 80, 2017, 1

MARZEC

 1. Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak,  Gniezno 2016 (Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, vol. 8)
 2. Bradley, Simon, St Pancras Station,  London 2007 (Wonders of the World)
 3. Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech, nauk. Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak,  Bydgoszcz 2015
 4. Celina Kannunikava : Masa i władza, kuratorka Marta Smolińska [kat. wystawy], Toruń 2016
 5. Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… : kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej,  Wschowa; Leszno 2016
 6. Deme, Edina; Kovács, Anna Zsófia; Tettamanti, Zsófia, Let me see : a guide on guided tours ; Museum of Fine Arts, Budapest,  Budapest 2015
 7. Deskur, Marta; Szymański, Wojciech, Amen Roma,  Kraków [2014]
 8. De Waal, Edmund,  20th century ceramics,  London 2003 (World of Art)
 9. Fotografia czeska i słowacka ze zbiorów prywatnych, merytoryczne Monika Kosteczko-Grajek,  Bydgoszcz 2016
 10. Josef Grassi : portret Anetki Tyszkiewiczówny [kat. wystawy], nauk. Hanna Małachowicz,  Warszawa 2016
 11. Kłudkiewicz, Kamila, Wybór i konieczność : kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku,  Poznań 2016 (Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) nr 41)
 12. Kowalnia 1985 – 2015, nauk. Grzegorz Kowalski,  Katowice 2015
 13. Kowalski, Jacek, Zapomniana trylogia 1863 : Traugutt, Grottger, Olszak,  Dębogóra  2016
 14. Kownacka-Rogulska, Dorota, Rainera Marii Rilkego teksty o sztuce,  Warszawa 2016 (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 9)
 15. Leon Wyczółkowski o sobie : autoportrety ; w 80. rocznicę śmierci artysty, kat. Ewa Sekuła-Tauer,  Bydgoszcz 2016
 16. Morze Antoniego Suchanka : VIII wystawa z cyklu „Polscy artyści o morzu”, wstęp Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska,  Gdańsk 2010
 17. Na tułaczym szlaku… : powstańcy listopadowi na Pomorzu, nauk. Tomasz Katafiasz,  Koszalin 2014
 18. Pany chłopy chłopy pany = Masters peasants peasants masters [kat. wystawy],  / ed. by Wojciech Szymański, Magdalena Ujma,  Nowy Sącz 2016
 19. Perspectives – art and ethnography, texts Anna Biró [et al.] [kat. wystawy],  Budapest 2016
 20. Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży = Waterfront development along the Vistula river, Renata Giedych [et al.].,  Toruń; Warszawa; Lublin 2001
 21. Skibiński, Franciszek, Willem van den Blocke : niderlandzki rzeźbiarz nad Bałtykiem w XVI i na początku XVII w.,  Toruń 2015
 22. Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, nauk. Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito,  Warszawa 2016
 23. Szancer, Jan Marcin, Curriculum vitae,  Poznań 2015
 24. Tavinor, Grant, The art of videogames, Chichester 2009 (New Directions in Aesthetics, 10)

 

CZASOPISMA:

 1. Annales d’Histoire de l’Art & d’Archéologie : publication annuelle de la Filière d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université libre de Bruxelles, 38, 2016
 2. Architectus, 2016, nr 4(48)
 3. Architektura & Biznes, 2017, 2(295)
 4. Architektura Murator, 2017, 3(270)
 5. Art in America, 2017, 1
 6. Arteon : magazyn o sztuce, 2017, nr 3 (203)
 7. Artibus et historiae : an art anthology, 37, 2016, no. 74
 8. Artium Quaestiones, 27, Poznań 2016
 9. Herito, [2017], nr 25
 10. Ochrona Zabytków, R. 69, 2016, nr 1 (268), 2 (269)
 11. ÖZKD – Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 70, 2016, H. 3/4
 12. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, nr 4 (42)
 13. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii sztuki sakralnej = Sacrum et Decorum : materials and studies on the history of sacred art, R. 9, 2016
 14. Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, 9 (2014), 2015; 10 (2015), 2016