Historia sztuki

 • Home
 • /
 • Historia sztuki

LISTOPAD

1.    Adámek, Jan N.; Royt Jan N.,  Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách : s ikonografickým úvodem Zdirada J. K. Čecha,  Černošice 2017
2.    Anderson, Christina M.,  The Flemish Merchant of Venice : Daniel Nijs and the sale
of the Gonzaga art collection,  New Haven; London2015
3.    Architektura polska – między Wschodem a Zachodem = Polish architecture – between East
and West,  red. / ed. by Joanna Kucharzewska,  Warszawa; Toruń 2018 (Studia z architektury nowoczesnej = Studies on modern architecture, t. / vol. 60
4.    Bacciarelli : studia o malarzu królewskim, dyrektorze, nauczycielu, opiekunie sztuk,
red. naukowa Andrzej Pieńkos,  Warszawa 2018 (Biblioteka Łazienek Królewskich)
5.    Benay, Erin E.,  Exporting Caravaggio : The Crucifixion of Saint Andrew,  Cleveand; London 2017 (Cleveland Masterwork Series, 4)
6.    Bevan, Andrew; Conolly, James,  Meditterranean islands, fragile communities and persistent landscapes : Antikythera in long-term perspective, Cambridge 2013
7.    Bojarski, Artur,  Ulica Marszałkowska po 1945 roku,  Warszawa 2018
8.    Burke, Jill,  The Italian Renaissance nude,  New Haven; London 2018
9.    Callen, Anthea,  Looking at men : anatomy, masculinity and the modern male body,
New Haven; London 2018
10.    Chlebowska, Edyta,  Cyprian Kamil Norwid : katalog prac plastycznych,  Dział pierwszy: Prace zachowane, t. 1, Prace w albumach 1,  Lublin 2014
11.    Cine-dispositives : essays in epistemology across media,  ed. by François Albera, Maria Tortajada,  Amsterdam 2015
12.    Cinema and the invention of modern life,  ed. by Leo Charney and Vanessa R. Schwartz,  Berkeley; Los Angeles; London 1995
13.    Clarke, Katherine,  Between geography and history : Hellenistic constructions of the Roman world,  repr. Oxford 2007 (Oxford classical monographs)
14.    Constantakopoulou, Christy,  Aegean interactions : Delos and its networks in the third century,  Oxford 2017
15.    Deszcz pada na Świątynię! : masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933 ; Muzeum w Koszalinie, 28 czerwca – 10 września 2018,  red. tomu Andrzej Kuczkowski,  Koszalin 2018
16.    Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie : na jubileusz 500 lat Reformacji, 240-lecie położenia kamienia węgielnego tego kościoła, 210-lecie śmierci Simona Gottlieba Zuga,
red. nauk. Karol Guttmejer,  Warszawa 2017
17.    Eysymont, Janusz,  Dzienniki malarza : stan wojenny,  Warszawa 2018
18.    Franklin, David,  Polidoro da Caravaggio,  New Haven; London 2018
19.    Geschichte im Rundumblick : Panoramabilder im östlichen Europa,  Hg. Arnold Bartetzky, Rudolf Jaworski,  Köln; Weimar; Wien 2014 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 11)
20.    Getting the picture : the visual culture of the news,  ed. by Jason E. Hill
and Vanessa R. Schwartz,  London repr. 2016
21.    Gumbrecht, Hans Ulrich,  Po roku 1945 : latencja jako źródło współczesności,  tłum. Aleksandra Paszkowska, wstęp Adam Krzemiński,  Warszawa 2015 (Seria historyczna)
22.    Hayden, Malin Hedlin,  Video art historicized : traditions and negotiations,  London; New York 2017 (Studies in art historiography)
23.    Hegholz, Fabian,  Die Wohnung Friedrich Wilhelms IV. im Berliner Schloss,  Berlin; München 2017
24.    Ikonografie : témata, motivy, interpretace ; kniha k počtě Jana Royta,  uspořádaly Richard Biegel [et al.],  Praha 2016
25.    Januszajtis, Andrzej,  O kościele św. Katarzyny prawie wszystko,  Gdańsk 2018 (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
26.    Jurek, Tomasz,  Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich,  Poznań 2018 (Dzieje archidiecezji poznańskiej, pod red. Józefa Dobosza, t. 1)
27.    Jurkowlaniec, Grażyna,  Sprawczość rycin : rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie,  Kraków 2017 (Ars Vetus et Nova, t. 44)
28.    Koczanowicz, Dorota,  Pozycja smaku : jedzenie w granicach sztuki,  Warszawa 2018 (Nowa humanistyka, t. 45)
29.    Kowalska, Katarzyna J.,  Polski El Greco : „Ekstaza św. Franciszka” ; niezwykła historia odkrycia i ocalenia obrazu,  Warszawa 2018
30.    Kozaczewska-Golasz, Hanna; Golasz-Szołomicka, Hanna,  Halowe kościoły z wieku XV
i pierwszej połowy XVI na Śląsku,  Wrocław 2018
31.    Kralli, Ioanna,  The hellenistic Peloponnese : interstate relations ; a narrative and analytic history, from the fourth century to 146 BC,  Swansea 2017
32.    Krytyka sztuki : filozofia, praktyka, dydaktyka,  red. Łukasz Guzek,  Gdańsk 2013 (Historia
i krytyka sztuki, t. 3)
33.    Lechte, John,  Genealogy and ontology of the Western image and its digital future,  New York; London 2014 (Routledge advances in art and visual studies; 3)
34.    Lucjan Kintopf – mistrz żakardu i jego uczniowie : katalog wystawy,  koncepcja i red. Małgorzata Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2015
35.    Maher, Matthew P.,  The fortifications of Arkadian city states in the classical and Hellenistic periods,  Oxford 2017
36.    Marcoci, Roxana,  Louise Lawler : Receptions ; The Museum of Modern Art, New York [katalog wystawy],  New York 2017
37.    Matysek-Imielińska, Magdalena,  Miasto w działaniu : Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej,  Warszawa 2018 (Bęc. Seria kieszonkowa)
38.    Metzner, Reinhard-Rupert,  Zwischen Krone und Kurie : sakrale Baukunst des 12. Jahrhunderts entlang der italienischen Wege nach Rom,  Berlin; Boston 2017 (Ars et Scientia : Schriften
zur Kunstwissenschaft, Bd. 17)
39.    Między Polską a Rosją = Between Poland and Russia,  red. / ed. by Joanna Kucharzewska,  Warszawa; Toruń 2013 (Studia z architektury nowoczesnej, t. / vol. 5)
40.    Mikos von Rohrscheidt, Armin Mikos von,  Historia w turystyce kulturowej,  Warszawa 2018
41.    Miller, Peter N.,  History and its objects : antiquarianism and material culture since 1500, Ithaca; London 2017
42.    Monte Cassino i kampania włoska 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa :
w rysunkach i szkicach Zygmunta Turkiewicza = Monte Cassino and the Italian campaign
of General Władysław Anders’ Polish Second Corps : in drawings and sketches by Zygmunt Turkiewicz,  ze wstępem / with introduction by Anny Marii Anders i Andrzeja Tretyna,  wprowadzenie i posłowie Mirosław A. Supruniuk,  Toruń 2018
43.    The mosaics of Thessaloniki revisited : papers from the 2014 Symposium at the Courtauld Institute of Art,  ed. by Antony Eastmond, Myrto Hatzaki,  Athens 2017
44.    Müller, Fabian,  Raffaels Selbstdarstellung : Künstlerschaft als Konstrukt,  Petersberg 2018 (artifex : Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte = Sources and studies in the social history of the artist)
45.    Muzeum Sztuk Użytkowych : przewodnik,  aut. Magdalena Weber-Faulhaber [et al.],  Poznań [ok. 2018]
46.    Ojczyzna w sztuce = Motherland in art [katalog wystawy], red. / ed. Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka,  Kraków 2018
47.    „Persy” z Łodzi : historia Dywilanu [katalog wystawy],  red. Piotr Jaworski, Lidia Maćkowiak-Kotkowska,  Łódź 2014
48.    Phillips, Patricia C., Mierle Laderman Ukeles : maintenance art [katalog wystawy],  Munich; London; New York 2016
49.    Polskie art decó : materiały szóstej sesji naukowej „Polskie art decó. Wnętrza mieszkalne” pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 8-9 czerwca 2015 roku,  Płock 2017
50.    Porras, Stephanie,  Art of the Northern Renaissance : courts, commerce and devotion,  London 2018
51.    Prałat, Emilian,  Miejsca i sztuka : Choryń,  Łódź 2018
52.    Prinz, Felix,  Gemalte Skulpturenretabel : zur Intermedialität mitteleuropäischer Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts,  Berlin; Boston 2018
53.    Przemysław Jasielski, Rainer Prohaska : Nonsensowne technologie = Nonsense technologies,  [katalog wystawy],  Kraków 2018
54.    Rapanić, Željko,  Dalmatinski grad i zaleđe u ranom srednjem vijeku : s usputnim komentarima,  Split 2017 (Scintillae Stephano Gunjaca dicatae, vol. 6)
55.    Reframing Jordaens : Pictor doctus, Techniken, Werkstattpraxis = Pictor doctus, techniques, workshop practice,  Hg. Justus Lange und Birgit Ulrike Münch, unter Mitarb. von Anne Harmssen,  Petersberg 2018
56.    Rosenstein, Nathan,  Rome and the Mediterranean 290 to 146 BC : the imperial republic,  Edinburgh 2012 (The Edinburgh history of ancient Rome)
57.    Rzeźba dzisiaj 2 : sztuka w przestrzeni publicznej = Sculpture today 2 : art in the public sphere,  red. naukowa / ed. Marta Smolińska, Eulalia Domanowska,  Orońsko 2018
58.    Das Sakramentar aus Tyniec : eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und
die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers,
Hg. Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, unter mitarb. von Ursula Prinz,  Wien; Köln; Weimar 2018 (Forschungen zu Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters, Bd. 3)
59.    Schillers Schädel : Physiognomie einer fixen Idee,  hrsg. von Jonas Maatsch und Christoph Schmälzle [katalog wystawy],  Weimar 2009
60.    Sehen, Denken, Träumen : franzözische Zeichnungen aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, [katalog wystawy],  Hrsg. Dorit Schäfer, Astrid Reuter),  Berlin; Karlsruhe 2018
61.    Shipley, D. Graham J.,  The early Hellenistic Peloponnese : politics, economies and networks 338-197 BC,  Cambridge 2018
62.    Szczecińskie awangardy = Stettiner Avantgarden,  red. / Hrsg. Szymon Piotr Kubiak,  Szczecin 2017
63.    Sztuki w kontekście społecznym : nowe role akademii i współczesne oblicza akademizmu,
red. Łukasz Guzek,  Gdańsk 2016
64.    Teteriatnikov, Natalia B.,  Justinianic mosaics of Hagia Sophia and their aftermath,  Washington, D.C., 2017 (Dumbarton Oaks Studies, 47)
65.    Thonemann, Peter,  The Hellenistic age,  Oxford 2016
66.    Time in the history of art : temporality, chronology and anachrony,  ed. by Dan Karlholm
and Keith Moxey,  New York; London 2018 (Studies in art historiography)
67.    Wickham, Chris,  Rzym średniowieczny : stabilizacja i kryzys miasta w latach 900-1150,  przekład z języka angielskiego Arkadiusz Bugaj,  Kęty 2018 (Biblioteka Historyczna, 14)
68.    Wilkinson, Philip,  Architektura – wizje niezrealizowane,  przeł. Maciej Szymański,  Poznań 2018
69.    Wiśniewski, Mirosław; Wiśniewska, Weronika,  Urbanistyka „a la française” : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji : dopełnienie obrazu,  t. 3,  Od wielkiej rewolucji po nowe tysiąclecie ; wiek XIX, epoka pragmatyzmu ;  wiek XX, laboratorium urbanistyki nowoczesnej,  Kraków 2018
70.    Worthington, Ian,  Ptolemy I : king and pharaoph of Egypt,  Oxford 2016
71.    Wróblewski, Sebastian,  Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877-1918,  Wrocław 2018
72.    Żaglewska, Dorota,  Sztuka czy biznes? : sekrety antykwariuszy,  Warszawa 2018
73.    Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej [katalog wystawy],
red. Inga Głuszek,  Poznań 2018

CZASOPISMA:
1.    Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 2016
2.    Architektura murator, 2018, nr 11 (290)
3.    Art in America, 2018, no. 10
4.    Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 11 (223)
5.    Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2018, 3 (62)
6.    Critical Inquiry, vol. 45, 2018/2019, no. 1
7.    Kunstchronik,  71. Jg., 2018, H. 9/10
8.    Kunstforum International, 2018, Bd. 256, 257
9.    Ochrona Zabytków,  71, 2018, nr 1 (272)
10.    Orońsko : kwartalnik rzeźby, 2018, 2-3
11.    ŐZKD = Ősterreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Bd. 72, 2018, H. ½
12.    Sztuka i filozofia,  2018, 52
13.    Zeitschrift für Kunstgeschichte , Jg. 81, 2018, 3

PAŹDZIERNIK

 1. 95 lat Muzeum w Bydgoszczy : nabytki [katalog wystawy], naukowa Danuta Sójkowska, Michał F. Woźniak,  Bydgoszcz 2018
 2. Adam Kraft – Der Kreuzweg : Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 22 März bis 7. Oktober 2018, von Frank Matthias Kammel, Nürnberg 2018
 3. Architektura w krajobrazie : harmonia, kompromis, konflikt, pod red. Weroniki Kobylińskiej-Bunsch,  Warszawa 2018
 4. Białkiewicz, Andrzej, O zmianach użytkowania obiektów sakralnych = Adaptive reuse of sacred buildings,  Kraków 2016
 5. Cieślik, Kazimierz, Niejasne obrazy = Unclear images,  Katowice 2017
 6. Czechowicz, Bogusław, Idea i państwo : Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547,  1, Historiograficzny gorset : Korona Czeska oczami pokoleń badaczy; t. 2, Sic noster rex Jiřík czy occupator regni Bohemiae? : rządy w Koronie Jerzego z Podiebradów; t. 3, Matthias primus Dei gratia rex Bohemiae : rehabilitacja nieuznawanego króla,  Wrocław 2017
 7. Drogi i bezdroża sztuki nowożytnej, Irena Rolska ,  Lublin 2018 (Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 13)
 8. Drgas, Jakub, Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych,  Wschowa 2018
 9. Ericson, Rose, Retorik och praktik : en studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1930, Möklinta 2018
 10. Friedrich Vordemberge-Gildewart : Do absolutu poprzez abstrakcję = To the absolute through the abstract, / managing ed. Delfina Jałowik,  Kraków 2018
 11. From Poland with love : [publikacja zrealizowana w ramach obchodów Roku Prezydenta Woodrowa Wilsona w Warszawie], koncepcja Zbigniew Gluza,  koordynacja merytoryczna Adam Safaryjski,  Warszawa 2017
 12. Der frühe Dürer : Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 24. Mai bis 2. September 2012, von Daniel Hess und Thomas Eser,  Nürnberg 2012
 13. Górzyński, Makary, Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu : architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium,  Kalisz 2017
 14. Granath Lagercrantz, Mari, Terrakottaföremål från Ghana på British Museum : materiella och immateriella assemblage,  Uppsala 2018 (Acta Universitatis Uppsaliensis. Figura Nova series, 36)
 15. Grzybkowska, Teresa, Kobieta wodzem chwalebnego czynu : twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych,  Warszawa; Toruń 2018 (Kultura artystyczna = Artistic culture / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata = Polish Institute of World Art Studies, t. 2)
 16. Henryk Siemiradzki i akademizm = Genrih Semiradskij i akademizm = Henryk Siemiradzki and academism, / red. kom. / ed. board Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Katarzyna Maleszko,  współpr. / sotrud. / collab. Tatyana L. Karpova,  Warszawa; Toruń 2016 (Sztuka Europy Wschodniej =  Isskustvo Vostočnoj Evropy = The Art of Eastern Europe, t. 4)
 17. Hensbergen, Gijs van, Gaudi : geniusz z Barcelony,  przeł. Iwona Chlewińska,  Warszawa 2015 (Biografia)
 18. Inwentarz zamku i starostwa oświęcimskiego z 1549 roku, Marek Ferenc,  Oświęcim 2017 (Osviecimensis. Kroniki Zamkowe : studia i materiały do dziejów Oświęcimia)
 19. Izabela Gustowska : Nowy Jork i dziewczyna = New York and a girl, nauk. / academic review Zbigniew Taszycki, Poznań 2017 (Biblioteka Czasu Kultury, t. 46)
 20. Jarosław Kozakiewicz : Punctum ; architektura krytyczna = critical architecture, [katalog wystawy],  Poznań 2017
 21. Kalinowski, Lech; Małkiewiczówna, Helena; Horzela, Dobrosława, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau,  mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak,  Kraków 2018 (Corpus Vitrearum Medii Aevi. Polen, Bd. 1: Südpolen, Tl. 1)
 22. Karolczak, Waldemar, Z bliska i z daleka : katedra poznańska na dawnych widokach,  [katalog wystawy],  Poznań 2018
 23. Kędziora, Alicja, Ikonografia teatralna „Tygodnika Ilustrowanego” (1859-1939), t. 1-2,  Kraków 2018
 24. Kozakowska-Zaucha, Urszula, Kraków 1900,  Kraków 2018
 25. Kubicki, Rafał, Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich : od XII do polowy XVI wieku,  Gdańsk 2018
 26. Kubik, Jacek, Kościoły drewniane na Śląsku,  [Katowice] 2018
 27. Kurzej, Michał, Depingere fas est : Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor,  Kraków 2018
 28. Lenartowicz, Światosław, Zofia Stryjeńska,  graf. Lech Majewski,  Olszanica 2018
 29. Licht und Leinwand : Malerei und Fotografie im 19. Jahrhundert : zur gleichnamigen Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 10. Mai bis 9. September 2018, Nürnberg 2018
 30. Miasto (dla) sztuki : sztuka (dla) miasta : 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki,  pod red. Jarosława Balcewicza, Marii Mendel,  Gdańsk 2018
 31. Myśliwiec, Karol, W cieniu Dżesera : badania polskich archeologów w Sakkarze,  Toruń 2016 (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
 32. Orlandi Balzari, Vittoria, L’incanto di Orfeo a Palazzo Sormani : un’opera collettiva di metà Seicento a Milano,  Varsavia 2018
 33. Oświęcim : miasto pogranicza, naukowa Bożena Czwojdrak, Kazimierz Miroszewski, Piotr Węcowski,  t. 1-2,  Warszawa 2018
 34. Pawłowska, Krystyna, Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX i XX,  Kraków; Legnica 2018
 35. Polkowski, Marcin, Niderlandzkie przykładne opowieści : konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi Cudów Najświętszej Maryi Panny = Nederlandse voorbeeldige verhalen : de literaire en culturele context van het Delftse Boeck van Onser Liever Vrouwen miraculen,  Lublin 2018
 36. Ristujczina, Luba, Jan Matejko.  Warszawa 2018
 37. Roman Starak :  Ponad czasem = Beyond time = Au-dessus du temps,  /ed. by/réd. Michalina Wawrzyczek-Klasik, Grzegorz Hańderek,  Katowice 2018
 38. Rupiewicz, Romana, Sąd nad Jezusem : studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności,  Warszawa 2018
 39. Russkij hram-pamjatnik w Lejpcige : sbornik naučnyh trudov, , otv. red. M. E. Dmitrieva,  Sankt-Peterburg 2015
 40. Socrealizmy i modernizacje, pod red. Aleksandry Sumorok i Tomasza Załuskiego,  Łódź 2017
 41. Specyfika formy czy specyfika treści? : studia z zakresu socjologii sztuki, = Specifity of form or specifity of content? : studies in the sociology of art, pod red. Łukasza Trembowskiego / ed. by Łukasz Trembowski,  Katowice 2017 (Folia academiae / ASP Katowice)
 42. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, pod red. Juliusza Raczkowskiego przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej,  Toruń 2018 (Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 2)
 43. Szkło naczyniowe z Huty Kryształowej pod Lubaczowem na tle szkła okresu baroku w Europie Środkowej : technologia, atrybucja, datowanie, Jerzy J. Kunicki-Goldfinger [et al.],  Warszawa 2018 (Raporty IChTJ, Seria B, nr 3/2018)
 44. Szmatloch, Jan, Grafoteka,  Katowice 2018
 45. Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka [katalog wystawy], oprac. merytoryczne Inga Kopciewicz, Bydgoszcz 2018
 46. Zabuska, Karolina, Daniela Chodowieckiego przypadki : rzecz o artyście spełnionym z Gdańskiem i Berlinem w tle,  Gdańsk 2018
 47. Zaremba, Łukasz, Obrazy wychodzą na ulice : spory w polskiej kulturze wizualnej,  Warszawa 2018

CZASOPISMA:

 1. A&B = Architektura i Biznes, 2018, 10 (315)
 2. Architektura murator, 2018, 10 (289)
 3. Art de l’enluminure, 2018, no. 66
 4. Art in America, 2018, 8, 2018 guide to museums, galleries, artists; 9
 5. Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 10 (222)
 6. hm = Hereditas monasteriorum, 4, 2014; vol. 6, 2015; vol. 7, 2015
 7. Istanbuler Mitteilungen, 67, 2017
 8. Kronika Miasta Poznania, 2018, 2, Plac Wiosny Ludów, red. prow. Magdalena Mrugalska-Banaszak
 9. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 44. Bd., 2017
 10. Opuscula Historiae Artium : časopis Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 66, 2017, č. 2
 11. Oxford Art. Journal, vol. 41, 2018, no. 2
 12. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2018, no 3 (67)
 13. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, Bd. 42, 2015/2016
 14. Sztuka i dokumentacja, 2018, 18
 15. Texte zur Kunst, 28. Jg., 2018, H. 111
 16. Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky = Journal of the Institute of Art History Czech Academy of Sciences, 66, 2018, 1-2
 17. Westfalen : Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde, Bd., 2016; 95. Bd., 2017