Historia

STYCZEŃ 2019

 1. Debating the woman question in the French Third Republic, 1870-1920 / Karen Offen ; Cambridge, 2018.
 2. Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim gospodarowali : (Tuchów 1898-1948) : praca zbiorowa / pod redakcją Aleksandra Kowalika ; Tuchów, 2018.
 3. Slavery and the Enlightenment in the British Atlantic, 1750-1807 / Justin Roberts ; Cambridge, 2018.
 4. Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej ; Bydgoszcz, 2018.
 5. European elites and ideas of empire, 1917-1957 /Dina Gusejnova ; Cambridge, 2018.
 6. Cultural exchange and identity in late medieval Ireland : the English and Irish of the four obedient shires / Sparky Booker ; Cambridge, 2018.
 7. W cieniu centrali : struktury pionu SB Komendy Stołecznej MO i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 1975-1990 / Patryk Pleskot ; Warszawa, 2018.
 8. Ignacy Daszyński / opracowanie i wstęp Robert Gębicki ; Warszawa, 2018.
 9. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 / zestawili i opracowali Jerzy Z. Pająk i Marta Sala ; Warszawa, 2018.
 10. The First World War on Polish lands : expectations – experiences – consequences / edited by Włodzimierz Mędrzecki ; Warsaw, 2018.
 11. Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918 / redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki ; Warszawa, 2018.
 12. „Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju” : dziennik. Cz. 1 / Aleksander Szklennik ; Warszawa, 2018.
 13. Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918 / redaktor naukowa Katarzyna Sierakowska ; Warszawa, 2018.
 14. Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny : zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914-1921) / redaktor naukowy Andrzej Nowak ; Warszawa, 2018.
 15. Obrazowa historia wojny europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem obrazów niedoli i zniszczenia na ziemiach polskich / opracowanie graficzne Jerzy Rozwadowski ; redakcja Anna Miklewska ; Warszawa, 2018.
 16. The Holocaust and Polish-Jewish relations : selected issues / edited by Martyna Grądzka-Rejak, Adam Sitarek ; Warszawa, 2018.
 17. Białoruski Tristan : rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu / opracowanie i przekład: Lilia Citko ; Poznań, 2018.
 18. „Visuelle Integration”? : Juden in westdeutschen Fernsehserien nach „Holocaust” / Raphael Rauch ; Gottingen, 2018.
 19. Archiwa, historia, pamięć : bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej / redakcja naukowa Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Paweł Perzyna.
 20. Studia z historii najnowszej Polski / pod redakcją Rafała Łatki i Mirosława Szumiły ; Warszawa, 2018.
 21. Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze : dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / Daniel Wicenty ; Gdańsk, 2018.
 22. Pro memoria. T. 3, 1953-1956 / Stefan Wyszyński ; redaktor naukowy tomu Iwona Czarcińska, Andrzej Gałka ; Gniezno, 2018.
 23. Pro memoria. T. 5, 1958 / Stefan Wyszyński ; redaktor naukowa tomu Małgorzata Krupecka ; Warszawa, 2018.
 24. Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018 / Ryszard Wryk ; Poznań, 2018.
 25. Die Büchse der Pandora : Geschichte des Ersten Weltkriegs / Jörn Leonhard ; Munchen, 2018.
 26. A practical guide to studying history : skills and approaches/ edited by Tracey Loughran ; London, 2018.
 27. A practical guide to studying history : skills and approaches/ edited by Tracey Loughran : London, 2018.
 28. Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918-1939 / redakcja naukowa Bożena Urbanek ; Warszawa, 2018.
 29. Imperium Osmańskie, 1300-1650 / Colin Imber ; Warszawa, 2018.
 30. Marynarka wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989 / Andrzej Drzewiecki, Mariusz Kardas, Zbigniew Wojciechowski ; Gdynia, 2018.
 31. 50 lat Muzeum Wojska w Białymstoku / autor tekstu Robert Sadowski ; Białystok, 2018.
 32. Złoty atlas : największe wyprawy, odkrycia i poszukiwania na mapach / Edward Brooke-Hitching ; Poznań, 2018.
 33. Die Senatsaristokratie des oströmischen Reiches, ca. 457-518 : prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen / Christoph Begass ; Munchen, 2018.

GRUDZIEŃ

 1. Return of the Barbarians : confronting non-state actors from Ancient Rome to the present / Jakub J. Grygiel ; Cambridge, 2018.
 2. Portraits of medieval Eastern Europe, 900-1400 / edited by Donald Ostrowski and Christian Raffensperger ; London, 2018.
 3. Medieval Ireland / Clare Downham ; Cambridge, 2018.
 4. A history of law in Europe : from the early middle ages to the twentieth century / Antonio Padoa-Schioppa ; Cambridge, 2018.
 5. Empire in retreat : the past, present, and future of the United States / Victor Bulmer-Thomas ; New Hawen, 2018.
 6. Conquest and Christianization : Saxony and the Carolingian world, 772-888 / Ingrid Rembold ; Cambridge, 2018.
 7. Katalonia : między pragmatyką konfliktu a tożsamością / Maja Biernacka ; Warszawa, 2018.
 8. 50 bitew które zmieniły świat : od Maratonu przez Grunwald i Bitwę Warszawską po Stalingrad / William Weir, Andrzej Klubiński ; Warszawa, 2018.
 9. Złote lata polskiej chuliganerii 1950-1960 / Piotr Ambroziewicz ; Warszawa, 2018.
 10. Jak przetrwać w średniowiecznym Krakowie / Agnieszka Bukowczan-Rzeszut ; Kraków, 2018.
 11. Homo militans : rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska-Włodarczyk ; Warszawa, 2018.
 12. Mrówka w słoiku : dzienniki czeczeńskie 1994-2004 / Polina Żerebcowa ; Warszawa, 2018.
 13. The irish scholarly presence at St. Gall : networks of knowledge in the early middle ages / Sven Meeder ; London, 2018.
 14. The economic consequences of the War : west Germany’s growth miracle after 1945 / Tamás Vonyó ; Cambridge, 2018.
 15. Mitologia grecka i rzymska : spotkania ponad czasem / Katarzyna Marciniak ; Warszawa, 2018.
 16. Habsburg monarchy, 1815-1918 / Steven Beller ; Cambridge, 2018.
 17. The Great War and the British Empire : culture and society / edited by Michael J.K. Walsh and Andrekos Varnava ; London, 2018.
 18. The Late Ottoman Empire and Egypt : hybridity, law and gender / Elizabeth H. Shlala ; London, 2018.
 19. Podróż europejska Rozalii i Staniaława Dunin-Borkowskich / pod redakcją Małgorzaty Wrześniak, Małgorzaty Ewy Kowalczyk ; Warszawa, 2018.
 20. Doktryny wojenne : historia i ocena / Łukasz Przybyło ; Warszawa, 2018.
 21. „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…” : astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku / Sylwia Konarska-Zimnicka ; Kielce, 2018.
 22. Jak narody widzą siebie nawzajem? : stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec / Zygmunt Radłowski ; Warszawa, 2018.
 23. Przystanek w drodze do Niepodległości : działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918 / pod redakcją Jerzego Gaula, Dariusza Makiłły, Wojciecha Morawskiego ; Warszawa, 2018.
 24. Bitwa o Odrę w 1945 roku / Andrzej Toczewski ; Oświęcim, 2018.
 25. Rewolucja w myśli i praktyce politycznej / redakcja naukowa Stanisław Bieleń ; Warszawa, 2018.
 26. Księga Stulecia Niepodległości, T.1 i 2 ; koncepcja i eseje wprowadzające: Zbigniew Gluza ; koordynacja programu „Nieskończenie Niepodległa”, opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Marta Markowska ; Warszawa, 2018.
 27. „Ab Occidente referunt… : Zachód doby nowożytnej w badaniach historyków polskich” / red. Mariusz Markiewicz, Katarzyna Kuras, Rafał Niedziela ; Kraków, 2018.
 28. Honor i ojczyzna : szable imienne w II RP / Paweł Komorowski ; Ostrzeszów, 2018.
 29. Antyamerykanizm w Niemczech / Przemysław Łukasik ; Kraków, 2018.
 30. Rewolucja husycka. Tom 2, Korzenie czeskiej reformacji / František Šmahel ; Oświęcim, 2018.
 31. Działania wojenne w rejonie Biskupca w sierpniu 1914 roku / Tomasz Marcin Duchnowski ; Gdańsk, 2018.
 32. Zapomniany żołnierz / Guy Sajer ; Poznań, 2018.
 33. Widziałem oblężenie Warszawy : sensacyjny nieznany dziennik z września 1939! / Alexander Polonius ; Poznań, 2018.
 34. Cyrus Młodszy i Hellenowie : irańsko-greckie relacje polityczno-militarne w latach 408-404 przed Chr. / Michał Podrazik.
 35. Historia w turystyce kulturowej / Armin Mikos von Rohrscheidt ; Warszawa, 2018.
 36. Artysta dla Niepodległej : Dunikowski i odnowa Wawelu / Agnieszka Janczyk ; Kraków, 2018.
 37. Niepodległość : wokół myśli politycznej Józefa Piłsudskiego / Wacława Milewska ; Kraków, 2018.
 38. Żądza chwały : Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej / Jacek Żukowski ; Warszawa, 2018.
 39. A chronology of early medieval western Europe, 450-1066 / Timothy Venning ; London, 2018.