Historia

CZERWIEC/LIPIEC

    1. Okrutny teatr samospaleń : protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej / Grzegorz Ziółkowski ; Poznań, 2018.
2. Templariusze : historia i mity / Michael Haag ; Kraków, 2017.
3. W sercu Ultima Thule : reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena / Agata Lubowicka ; Toruń, 2017.
4. Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina ; Warszawa, 2017.
5. Listy z Krakowa do generała Józefa Wodzickiego 1783-1792 / Joachim Grzymała ; Kraków, 2017.
6. Barbarzyńcy w oczach starożytnych Greków i Rzymian / redakcja naukowa Inga Głuszek, Jakub Mosiejczyk ; Toruń, 2018.
7. Z dziejów Polski wczesnopiastowskiej : genealogia, ustrój, podbój / Jacek Osiński ; Kraków, 2018.
8. Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 2, Losy Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Michał Sobczak ; Bydgoszcz, 2017.
9. Wczesny sowiecki język niemiecki : (na podstawie prasy, wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych wydawanych w Związku Sowieckim) / Marek Cieszkowski ; Bydgoszcz, 2017.
10.  Okruchy Atlantydy : kresowe peregrynacje z upadłą Bestią w tle / Zdzisław Skrok ; Rzeszów, 2017.
11. Reformacja i nowoczesność / Michał Warchała, Maria Rogińska, Piotr Stawiński ; Kraków, 2017.
12.  Reformacja i nowoczesność / Michał Warchała, Maria Rogińska, Piotr Stawiński ; Kraków, 2017.
13.  Sorbische Kultur-Geschichten im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft = Serbske kulturne stawiznički w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty / Susanne Hose, Ines Keller Hrsg ; Bautzen, 2017.
14.  Żołnierskie losy Wołyniaka / Zygmunt Maguza ; Warszawa, 2018.
15.  Niebieskie ptaki : historie jak z filmu / Stefan Białek, Joanna Dardzińska, Adam Kochajkiewicz ; Wrocław, 2018.
16.  Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996-2016 / redakcja Jerzy Bednarek i Jurij Szapował ; Łódź, 2018.
17.  Eine deutsche Kleinstadt nach dem Nationalsozialismus : zur Geschichte und Nachgeschichte der NS-Zeit in Duderstadt und im Untereichsfeld / Götz Hütt ; Nordestedt, 2017.
18.  Dolny Śląsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / Yaman Kouli ; Warszawa, 2018.
19.  Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku / Sławomir Zonenberg ; Bydgozcz, 2018.
20.  Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973 / Ryszard Stemplowski ; Warszawa, 2018.
21.  Średniowieczni władcy i ich otoczenie / pod redakcją Jerzego Sperki, Karola Kollingera ; Rzeszów, 2018.
22.  Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu / Maciej Ptaszyński ; Warszawa, 2018.
23.  Konstantynopol nowy Rzym : miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim / redaktorzy naukowi M. J. Leszka, T. Wolińska ; Warszawa, 2018.
24.  Istoriâ žizni Marii Kantemir v pis’mah i dokumentah =$bHistory of Maria Cantemir’s life in letters and documents / avtor-sotstavitel’ Liliâ Zabolotnaâ ; redakcionnaâ kollegiâ: Konstantin Rezakevič, Teodor Kandu, Silviu Andrieš-Tabak, Nikolae Fuštej ; Nacional’nyj muzej istorii Moldovy ;  Kišinèu, 2018.
25.  Z istorìï mors’kih vìjn : (studìï i narisi) = Z dziejów wojen morskich : (studia i szkice) /$credakcìâ: Andžej Aksamítovs’kij, Macèj Franc ; Kiïv, 2018.
26.  Generał de Gaulle i Polska – relacje wyjątkowe? / Marek Mikołajczyk ; Poznań, 2018.
27.  Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa / pod redakcją Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego ; Poznań, 2018.
28.  Wokół metodyki archiwalnej : księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy i Mateusza Zmudzińskiego ; Toruń, 2018.
29.  Bieszczady w PRL-u : wybrane reportaże / Krzysztof Potaczała ; Olszanica, 2018.
30.  Dziecko w historii : w kręgu kultury chrześcijańskiej / redakcja naukowa: Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska ; Białystok, 2017.
31.  Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony / Anna Palusińska ; Lublin, 2018.
32.  Norwid wobec Powstania Styczniowego / redakcja Piotr Chlebowski ; Lublin, 2017.
33.  Sowiety na ławie oskarżonych : polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947-1952 / Anna Maria Jackowska ; Warszawa, 2018.
34.  August Hlond 1881-1948 /  Łukasz Kobiela ; Katowice, 2018.
35.  Polifonia pamięci : między niemiecką przeszłością a polską tożsamością : Kołobrzeg 1945-2015 : studia i materiały / pod redakcją Radosława Ptaszyńskiego i Jakuba Suchego ; Szczecin, 2017.
36.  Historia Izraela : ustalenia wstępne / Tomasz Jelonek ; Kraków, 2017.
37. Dziecko w historii : w kręgu kultury chrześcijańskiej /   redakcja naukowa: Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska ; Białystok, 2017.
38.  Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony / Anna Palusińska ; Lublin, 2017.
39.  Norwid wobec Powstania Styczniowego / redakcja Piotr Chlebowski ; Lublin, 2017.
40.  Fest fyrtel czyli O tym, co w śródmiejskich dzielnicach autentyczne, lokalne i wyjątkowe / redakcja: Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Michał Hirsch, Marcin Słomiński ; Poznań, 2018.
41.  Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830) / Jolanta Kowal ; Rzeszów, 2017.
42.  Między pokoleniami : jak Jaśko miast ułanem archeologiem został : wywiad rzeka / z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny ; Rzeszów, 2017.
43.  Stommizm : biografia polityczna Stanisława Stommy / Radosław Ptaszyński. Kraków, 2018.
44.  Pisma wybrane. T. 1-3., Stanisław Stomma ; Kraków, 2017.
45.  Żydzi polscy na przestrzeni wieków : materiały z III. Krakowskiej Konferencji Judaistycznej / redakcja: Klaudia Kwiecińska, Ewa Mermer, Krzysztof Niweliński, Sławomir Pastuszka, Karolina Sierzputowska ; redakcja naukowa: Stefan Gąsiorowski ; Kraków, 2018.
46.  Historia zimnej wojny. T. 1, Geneza / pod redakcją Melvyn P. Lefflerâ, Odda Arnea Westada ; Oświęcim, 2017.
47.  Tarcza II Rzeczypospolitej : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 / Artur Ochał ; Warszawa, 2018.
48.  Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski ; Warszawa, 2018.
49.  Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953 / Monika Tomkiewicz ; Warszawa, 2018.
50.  Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu / Maciej Ptaszyński ; Warszawa, 2018.

MAJ

 1. Animal offerings and cultic calendar in the neo-Babylonian Sippar / Radosław Tarasewicz and Stefan Zawadzki, Münster, 2018.
 2. Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka ; słowo wstępne Diana Pelc ; Kraków, 2018.
 3. Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918 : studium prozopograficzne. T. 1-3 / Michael Morys-Twarowski ; Kraków, 2018.
 4. Historia to nie dziwka : antologia tekstów Pawła Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów / zebrał, wstępem i komentarzem opatrzył Arkadiusz Kierys ; Kraków, 2018.
 5. Ilias Polski (1700-1710) / Janusz Antoni Wiśniowiecki ; Warszawa, 2018.
 6. Gra królowych : kobiety, które stworzyły szesnastowieczną Europę / Sarah Gristwood ; Warszawa, 2018.
 7. Bagaż doświadczeń i wspomnień : relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku / pod red. Piotra Bojarskiego i Emilii Janowskiej ; Olsztyn, 2018.
 8. Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1939-1945) / Włodzimierz Jastrzębski ; Bydgoszcz 2017.
 9. Kochanowscy w XV-XVIII wieku / Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach ; Warszawa, 2018.
 10. Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 / Kamil Kacperski ; Warszawa, 2018.
 11. Pamięć i dzieło księdza Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie : (w 80. rocznicę Kongresu Polaków w Berlinie) / Jowita Kęcińska-Kaczmarek ; Wielki Buczek , 2018.
 12. Patroni naszych ulic / redakcja Iwona Gałęzowska, Magdalena Jagielska, Anna Mirecka, Izabela Szufa; Warszawa, 2018.
 13. 550-lecie polskiego parlamentaryzmu : Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Wacław Uruszczak ; Warszawa, 2018.
 14. Miejsca sejmowania w I Rzeczypospolitej / Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski ; Warszawa, 2018.
 15. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1, Literatura i sztuka / redakcja naukowa Sławomir Buryła ; Warszawa, 2018.
 16. Ein starkes Band – wir und unsere Großeltern : Beiträge der verständigungspolitischen Tagungen / Maria Werthan (Hrsg.) ; Berlin, 2018.
 17. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku / Maciej Zdanek ; Kraków, 2017.
 18. Kolekcje Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie : zbiory rzeźby i rzemiosła inuit / opracownie tomu : Anna Wawryszewicz, Renata Matysiak ; Głogów, 2017.
 19. Historia wojen i wojskowości w średniowieczu. T. 1 / Ferdinand Lot ; tłumaczenie: Dominik Jednorowski ; Oświęcim, 2018.
 20. Trójkąt bieszczadzki : tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947) / Jarosław Syrnyk ; Rzeszów, 2018.
 21. Wielki przełom : konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923 / pod redakcją Michała Baczkowskiego ; Kraków, 2018.
 22. Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. : ludzie – idee – dzieła / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy ; Kraków, 2018.
 23. Nie mów fałszywego świadectwa : odkłamywanie wieków antykatolickiej narracji / Rodney Stark ; Warszawa, 2018.
 24. Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 roku / Dariusz Faszcza, Michał Faszcza ; Oświęcim, 2018.
 25. Filary niepodległości. 2, Wiesław Chrzanowski, Andrzej Duda, Marek Jędraszewski, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Jan Olszewski, Jarosław M. Rymkiewicz, Anna Walentynowicz / rozmawia Andrzej Nowak ; Kraków, 2018.
 26. Czas zabijania : Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt / Stephan Lahnstaedt ; Warszawa, 2018.
 27. Między Lachami a Budrysami : szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych / Krzysztof Tarka ; Łomianki, 2018.
 28. Dylemat więźnia : ostracyzm ateński i jego pierwotne cele / Marek Węcowski ; Toruń, 2018.
 29. Słownik grecko-polski / na podstawie słownika Zygmunta Węclewskiego opracował Oktawiusz Jurewicz ; Warszawa, 2018.
 30. Pół wieku Muzeum w Głogowie : tradycja, tolerancja, wielokulturowość / [zespół redakcyjny: Leszek Lenarczyk, Waldemar Hass, Jarosław Helwig ; tłumaczenie tekstów Małgorzata Konopnicka] ; Wrocław, 2017.

KWIECIEŃ

 1. Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / pod redakcją Doroty Żołądź-Strzelczyk i Małgorzaty E. Kowalczyk ; Wrocław, 2017.
 2. Ojcowskie synom przestrogi : Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk ; Wrocław, 2017.
 3. Dokument elektroniczny : przewodnik i katalog dobrych praktyk / Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak ; Warszawa, 2017.
 4. Przestrogi i nauki dla dzieci : instrukcje rodzicielskie (XVIII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Małgorzata E. Kowalczyk i Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Wrocław, 2017.
 5. „Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…” : studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej / Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Wrocław, 2017.
 6. Sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów : (1587-1668) / Andrzej Król ; Przemyśl, 2018.
 7. Życie i śmierć dla Polski : partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych / Kazimierz Krajewski ; Warszawa, 2018.
 8. Brudne wspólnoty : przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / pod redakcją Karola Nawrockiego i Daniela Wicentego ; Gdańsk, 2018.
 9. Teren wobec powstania warszawskiego / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Warszawa, 2017.
 10. Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Warszawa, 2017.
 11. Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński ; Białystok, 2018.
 12. Między młotem a swastyką / Władysław Kołaciński „Żbik” ; opracowanie i posłowie Leszek Żebrowski ; Warszawa, 2018.
 13. Rewolucja / Emmanuel Macron ; Poznań, 2018.
 14. Breaking empires, making nations? : the First World War and the reforging of Europe / Richard Butterwick-Pawlikowski, Quincy Cloet, Alex Dowdall (editors) ; Warszawa, 2017.
 15. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim : praca zbiorowa. T. 2, 1956-1972 / pod redakcją Michała Siedziako, Zbigniewa Stanucha i Grzegorza Wejmana ; Szczecin, 2017.
 16. Sovetskie voennoplennye np vremiâ Vtoroj mirovoj vojny na polʹskih zamlâh / naučnyj redaktor Âkub Vojtkovâk ; Sankt-Peterburg, 2018.
 17. Szkoła macierzyńska czyli Program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach / Jana Amosa Komeńskiego w przekładzie Karola Banszela ; Leszno, 2017.
 18. Śląsk Cieszyński w latach 1920-1922 : wrastanie w Polskę / Miłosz Skrzypek ; Bielsko-Biała, 2017.
 19. Litwa / Jarosław Nikodem ; Poznań, 2018.
 20. Zapamiętane w krajobrazie : krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian / Karolina Ćwiek-Rogalska ; Warszawa, 2017.
 21. Hajstry : krajobraz bocznych dróg / Adam Robiński ; Wołowiec, 2017.
 22. Europa w brutalnym świecie / Enrico Letta, Sébastien Maillard ; Warszawa, 2018.
 23. Polska Ludowa / Modzelewski, Werblan ; rozmawia Robert Walenciak ; warszawa, 2017.
 24. Przed arką Noego : opowieść o potopie na nowo odczytana / Irving Finkel ; Poznań, 2018.
 25. Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler ; Warszawa, 2018.
 26. Zapiski zwykłego studenta 1981-1983 / J.J. ; całość opracował Jacek Klempis ; Warszawa, 2018.
 27. Powstanie Wielkopolskie : 1918-1919 / Marian Olszewski ; Poznań, 2018.
 28. Crécy 1346 : triumf długiego łuku / David Nicolle ; Oświęcim, 2018.
 29. Por Napoleón en España : los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809) / Cristina González Caizán ; Madrid, 2017.

MARZEC

 1. Theatrum pośrodku Rynku : zabudowania targowe na Rynku średniowiecznego Poznania / Anna Rogalanka ; Poznań, 2017.
 2. Szkoła dziedzictwa : wielo_kulturowość / redakcja: Monika Herkt, Anna Mieszała ; Poznań, 2017.
 3. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michal Sierba ; Białystok, 2017.
 4. Miejsca i sztuka : Turew / Emilian Prałat ; Łódź, 2017.
 5. Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-1919) /Dariusz Jeziorny ; Łódź, 2016.
 6. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej : kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Roberta Kowalskiego ; Nowy Targ, 2017.
 7. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego ; Toruń, 2017.
 8. Reges et gentes : studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.) / Robert Kasperski ; Warszawa, 2017.
 9. Stańczycy wobec rozwoju ideologii socjalistycznej w Galicji 1870-1893 / Mariusz Głuszko ; Rzeszów, 2018.
 10. Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal ; Warszawa, 2017.
 11. Żadna blaga, żadne kłamstwo… : wspomnienia z warszawskiego getta / Stanisław Adler ; Warszawa, 2018.
 12. I wojna światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków / Maciej Franz, Mariusz Kardas ; Oświęcim, 2018.
 13. Nowi Grecy : historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft / Maciej Junkiert ; Poznań, 2017.
 14. Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948-1956 / Andrzej Kastory ; Kraków, 2018.
 15. Czerwony głód / Anne Applebaum ; Warszawa, 2018.
 16. Ciało i polityczność koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta / Wojciech Mackiewicz ; Kraków, 2018.
 17. Świadkiem jest ta stela : stary cmentarz żydowski w Lublinie / Andrzej Trzciński ; Lublin, 2017.
 18. Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku) / Rafał Hryszko, Rozalia Sasor ; Kraków, 2017.
 19. Edytorstwo źródeł : różne drogi – wspólny cel / pod redakcją Adama Perłakowskiego ; Kraków, 2017.
 20. Burza nad Morzem Śródziemnym. 5, Gdy Włochów już w tej wojnie nie było / Maciej Franz ; Oświęcim, 2017.