Historia

LISTOPAD

1. Małopolskie późne średniowiecze : ludzie i instytucje : wybór pism / Franciszek Sikora ; Warszawa, 2017.

2. Pogańskie imperium : litewska dominacja w Europie Środkowo-Wschodniej 1295-1345 / Stephen C. Rowell ; Oświęcim, 2017.

3. Moda i styl życia / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak ; Łódź, 2017.

4. Witold i Krzyżacy : stosunki księcia litewskiego Witolda z Zakonem krzyżackim w Prusach w czasie walki o litewskie dziedzictwo : 1382-1401 / Karl Heinl ; Oświęcim, 2017.

5. Nekros : wprowadzenie do ontologii martwego ciała / Ewa Domańska ; Warszawa, 2017.

6. Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio ; Słupsk, 2017.

7. Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w. : studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu ; Toruń, 2017.

8. Heraldyka i weksylologia / Alfred Znamierowski ; Warszawa, 2017.

9. Family law of the Piast Poland /Artur Lis ; Lublin, 2017.

10. Państwo SS : organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego / Eugen Kogon ; Zakrzewo, 2017.

11. „Ukraiński Piemont” : Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939 / Michał Jarnecki, Piotr Kołakowski ; Warszawa, 2017.

12. Powojenna mediewistyka niemiecka / wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec ; Poznań, 2017.

13. Pokonani : dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917-1923) / Robert Gerwarth ; Poznań, 2017.

14. Pamiętnik lwowianki : 1914-1919 / Jadwiga Rutkowska ; Toruń, 2017.

15. Wojny chińskich warlordów : 1916-1928 ; Zabrze, 2017.

16. Słowenia pod rządami Tity (1945-1980) : w cieniu Jugosławii / Piotr Żurek ;Kraków, 2017.

17. Propaganda antyamerykańska w polskiej publicystyce konserwatywnej i narodowej w latach 1898-1939 / Jacek Trojanowski ; Warszawa, 2017.

18. Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie / Agnieszka Januszek-Sieradzka ; Lublin, 2017.

19. Kondotierzy 1300-1500 : niesławni włoscy najemnicy / David Murphy ; Oświęcim, 2017.

20. Polowania u Potockich : Łańcut i Antoniny / Aldona Cholewianka-Kruszyńska ; Warszawa, 2017.

21. Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statystycznym i dynamicznym / Piotr Złotkowski ; Lublin, 2017.

22. Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy / Elizabeth Dunn ; Warszawa, 2017.

23. Dzieje opatów Moyenmoutier : święci i relikwie w narracji o historii klasztoru / Michał Tomaszek ; Warszawa, 2017.

24. Semiotyka twarzy / Marek Hendrykowski ;Poznań, 2017.

25. Czwarta krucjata i złupienie Konstantynopola / Jonathan Phillips ; Kraków, 2017.

26. Konfederacja barska : przebieg, tajemne cele i jawne skutki. T.1 i 2 / Władysław Konopczyński ; Poznań, 2017.

27. Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2016 :referaty / pod redakcją Władysława Bułhaka i Przemysława Pazika ; Warszawa, 2017.

28. Na litewskiej rubieży : Brygada KOP „Grodno” (1929-1939) / Artur Ochał ; warszawa, 2017.

29. Wunderkind : rzecz o Adolfie Bocheńskim / Stanisław Cat-Mackiewicz ; Kraków, 2017.

30. Poczet władczyń Polski / pod redakcją Bożeny Czwojdrak ; Kraków, 2017.

31. Dwudziestolecie od kuchni : kulinarna historia przedwojennej Polski / Aleksandra Zaprutko-Janicka ; Kraków, 2017.

32. Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów / redakcja Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel ; Lublin, 2017.

33. Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej / Jerzy Wojtowicz ; Toruń, 2017.

34. Wojna a mapa : historia i współczesność / pod redakcją Macieja Krotofila i Roberta Rybaka ;Toruń, 2017.

35. Czerwony Ślepowron : biografia Wojciecha Jaruzelskiego / Piotr Gajdziński ; Poznań, 2017.

36. Ignacy Paderewski – ulubieniec kobiet / Iwona Kienzler ; Warszawa, 2017.

37. Ze strzelnicy na raut : życie garnizonowe przedwojennej Warszawy / Czesław Witkowski ; Warszawa, 2017.

38. Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu / redakcja naukowa Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki ; Warszawa, 2017.

39. Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679) marszałek wielki litewski : działalność polityczno-wojskowa / Andrzej Adam Majewski ; Warszawa, 2017.

40. Między dyskursami, sztukami, mediami : komparatystyka jutra / redakcja naukowa Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński ; Kraków, 2017.

41. Obowiązek świadczeń wojennych w systemie obronnym Polski w latach 1919-1939 / Dariusz Rodziewicz ; Oświęcim, 2017.

42. Dominique Jean Larrey (1766-1842) : chirurg Wielkiej Armii / Maria J. Turos ; Oświęcim, 2017.

43. Marcin Luter : prorok i buntownik / Lyndal Roper ; Łódź, 2017.

44. Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett / Szlomo (Szloyme) Mendelsohn ; Szczecin, 2017.

45. Wojna syryjska / Krzysztof Kęciek ; Warszawa, 2017.

46. Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 :$b(materiały źródłowe) / Krzysztof Chłapowski ; Warszawa, 2017.

47. Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku : zbiór studiów / redakcja naukowa Alicja Kulecka ; warszawa, 2017.

48. Starożytna Grecja od kuchni / Magdalena Nowakowska ; Warszawa, 2017.

49. W 500-lecie Reformacji (1517-2017) : z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych / redakcja naukowa Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki ; Toruń, 2017.

50. Rozliczanie totalitarnej przeszłości : zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłości / redakcja Andrzej Paczkowski ; Warszawa, 2017.

51. Rozliczanie totalitarnej przeszłości : instytucje i ulice / redakcja Andrzej Paczkowski ; Warszawa, 2017.

52. Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.) / Michał Słomski ; Warszawa, 2017.

53. Polska bez Żydów : studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914) / Grzegorz Krzywiec ; Warszawa, 2017.

54. Ellīnes esmen pantes : podręcznik do nauki języka starogreckiego / Monika Mikuła, Magdalena Popiołek. T.1-3 ; Warszawa, 2017.

55. Zbrojny ruch oporu : studium teorii i praktyki działań nieregularnych / Mieczysław Usydus ; Warszawa, 2017.

56. Temblaki polskiej białej broni. T. 1 / Kazimierz Bukowski ; Radomsko, 2017.

57. Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów / redakcja Józef Dobosz, Marzena Matla, Jerzy Strzelczyk ; Poznań, 2017.

58. Habitus żołnierski w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny / Monika Szczepaniak ; Kraków, 2017.

59. Szkice do portretów humanistów XX wieku / Juliusz Domański ; Warszawa, 2017.

60. Kościół w kręgu historii i polityki : rys historiograficzny / Jan Walkusz ; Lublin, 2017.

61. Korespondencja z cesarzem Trajanem : komentarz / Pliniusz Młodszy ; Lublin, 2017.

62. Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 1, 2 i 3 ; pod redakcją Leszka Zasztowta i Joanny Schiller-Walickiej ; Warszawa, 2015.

63. Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / pod redakcją Marceli Gruszczyk, Lecha Krzyżanowskiego, Miłosza Skrzypka ; Katowice, 2017.

64. Mity, kult i rytuał : o duchowości nadbałtyckich Słowian / Kamil Kajkowski ; Szczecin, 2017.

65. Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego : 1583 – 1793 / opracowali Michał Bąk, Mikołaj Borkowski, Krzysztof Chłapowski, Andrzej Haratym. Tomasz Płóciennik, Łukasz Przybyłek, Eugeniusz Walczuk ; pod redakcją naukową Mirosława Nagielskiego ; Warszawa, 2017.

66. Reformacja i władza : reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku / Gabriela Wąs ; Kraków, 2017.

67. „Wspólna droga, wspólny duch” : Fundacja „Krzyżowa”dla Porozumienia Europejskiego 1989-1998 / Annemarie Franke ; Poznań, 2017.

68. Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku : ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych : kolor w architekturze historycznej / pod redakcją Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandra Jankowskiego ; Bydgoszcz, 2017.

69. Pisma techniczne Freuda / Jacques Lacan ; Warszawa, 2017.

70. Wanda Moszczeńska (1896-1974) : współtwórczyni polskiej historii historiografii / Jerzy Maternicki ; Rzeszów, 2017.

71. Tobruk 1941 : kampania w Afryce Północnej / Adalbert von Taysen ; Oświęcim, 2017.

72. Nekropolie : socjologiczne studium cmentarzy Katowic / Barbara Lewicka ; Katowice, 2017.

73. Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszechradzkiej : zmiana paradygmatu / Maciej Olejnik ; Poznań, 2017.

74. Reformacja i władza : reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku / Gabriela Wąs ; Kraków, 2017.

75. „Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle” : wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897-1930 / Joanna Szyszko-Trojanowska ; Szczecin, 2017.

76. Sendlerowa : w ukryciu / Anna Bikont ; Wołowiec, 2017.

 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

1. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku / Tomasz Kempa ; Toruń, 2016.

2. Zwierzęcy punkt widzenia : inna wersja historii / Éric Baratay ; Gdańsk, 2016.

3. Bohaterowie Słowian Połabskich / Jerzy Strzelczyk ; Poznań, 2017.

4. Educare necesse est – ale jak i dlaczego? : przykłady dobrych praktyk edukacyjnych / redakcja naukowa Violetta Urbaniak ; Warszawa, 2017.

5. Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej /pod redakcją Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej ; Kraków, 2017.

6. Com si el llamp de sol fos el rostre de muğāhid… : jornades d’estudi en commemoració del mil · lenari de la integració de les illes a la Taifa de Dénia (Eivissa, 19-23 d’octubre de 2015) / editió a curade Benjamí Costa i Josep A. Gisbert ; Eivissa, 2016.

7. Interpretacja tekstu antycznego :(inspiracje) /redakcja naukowa Amadeusz Citlak ; Kraków, 2017.

8. Ewangelistarz – Złoty Kodeks Gnieźnieński = Evangelistarium – Codex Aureus Gnesnensis / [redakcja naukowa Michał Sołomieniuk ; Kraków, 2016.

9. Między pozytywizmem a nacjonalizmem : przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918 / redakcja Maciej Gloger ; Warszawa, 2017.

10. W obronie suwerenności / redaktor naukowy Jan Majchrowski ; Warszawa, 2017.

11. Jan Długosz (1415-1480) : życie i dzieła / pod redakcją Lidii Korczak, Marka Daniela Kowalskiego, Piotra Węcowskiego ; Kraków, 2016.

12. Wspomnienia /Maria Zamoyska ; opracowanie i redakcja naukowa Magdalena Biniaś-Szkopek, Igor Kraszewski, Krzysztof Rataj ; Kórnik, 2017.

13. Tradycje i nowoczesność : początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych / pod redakcją Hanny Kóčki-Krenz, Marzeny Matli, Marcina Danielewskiego ; Poznań, 2016.

14. Akty rządowe głowy państwa :$brozważania ustrojowe ; Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej ; Równowaga władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej a nowa konstytucja polska / Antoni Deryng ; Warszawa, 2017.

15. Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin /[redakcja Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko ; Warszawa, 2017.

16. Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza / Krzysztof Ratajczak ; Poznań, 2017.

17. Walka o kościół na Złotych Łanach : 1972-1981 / redaktor Maksymilian Pryga ; Bielsko-Biała, 2017.

18. Wileńskie aniwersarze imienin Augusta III w świetle prasy informacyjnej z epoki : opracowanie i edycja źródłowa / Bernadetta Manyś ; Poznań, 2016.

19. Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939 / Ewa Pejaś ; Warszawa, 2017.

20. Karol Estreicher jr 1906-1984 : biografia wielkiego Polaka / Dariusz Matelski, Kraków, 2017.

21. Prasa w warsztacie badawczym historyka /$cpod redakcją naukową Kazimierza Karolczaka i Konrada Meusa ; Kraków, 2017.

22. Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939 /$cEdward Kołodziej ; Warszawa, 2017.

23. Turcja / Jerzy S. Łątka ; Poznań, 2017.

24. Norwegia / Jakub Morawiec ; Poznań, 2017.

26. W mieście, na dworze, w klasztorze : jak przetrwać w średniowiecznej Anglii / Ian Mortimer ; Kraków, 2017.

27. Przemoc w świecie starożytnym : źródła, struktura, interpretacje / redakcja Dariusz Słapek i Ireneusz Łuć ; Lublin, 2017.

28. Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji : księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / redakcja naukowa Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak ; Poznań, 2017.

29. Habitus facit hominem : społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej / redakcja Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk ; Warszawa, 2016.

30. Miasto – sztuka / redakcja Angelika Warlikowska, Joanna Wyzgała ; Poznań, 2017.

31. Zdobycie Konstantynopola / Robert de Clari ; z języka starofrancuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Zdzisław Pentek ; Poznań, 2017.

32. Odkrywanie Europy Środkowej : od mitologii do rzeczywistości / redakcja Marcin Danielewski, Robert Tomasz Tomczak ; Poznań, 2016.

33. Gabriela Balicka (1867-1962) : działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna / Katarzyna Luksa ; Warszawa, 2017.

34. Rewolucja rosyjska / Sheila Fitzpatrick ; Warszawa, 2017.

35. Itinerarium Romanum (1723) = Podróż Rzymska (1723) / Symphoriani Arakiełowicz ; wstęp i opracowanie tekstu źródłowego Bogdan Rok ; Kraków, 2016.

36. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej / redakcja naukowa Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki ; Rzeszów, 2018.

37. Od Manzikertu do Antiochii : Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich / Marcin Gajec ; Kraków, 2016.

38. Sarmaci i uczeni : spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej / Wojciech Paszyński ; Kraków, 2016.

39. Nadzór nad prasą w Krakowie (1918-1939) / Grażyna Wrona ; Kraków, 2017.

40. Dunkierka : sukces operacji ”Dynamo” / Edward Keble Chatterton ; Zakrzewo, 2017.

41. Korespondencja Wincentego Lutosławskiego z Kazimierzem Twardowskim : lata 1895-1936 / listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak ; Kęty 2017.

42. Podróże nieodkryte : dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego / Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska Poznań, 2017.

1. Czerwone pająki : dziennik żołnierza LWP / Józef Maria Ruszar ; Warszawa, 2017

2. W sieci : powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-Nie-DSZ-WiN, PSZ) w latach 1944-1955 / pod redakcją Mariusza Bechty ; Warszawa, 2016.

3. High-tech za żelazną kurtyną : elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL / redakcja naukowa Mirosława Sikora ; Katowice, 2017.

4. Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989 / pod redakcją Adama Dziuroka, Piotra Madajczyka i Sebastiana Rosenbauma ; Warszawa, 2016.

5. Mord w Lesie Katyńskim : przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951-1952. T. 1 / wstęp, wybór i opracowanie Witold Wasilewski ; Warszawa, 2017.

6. Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953-2012 / Piotr Kardela ; Olsztyn, 2017.

7. Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle : źródła – muzealia – projekty badawcze / pod redakcją Dawida Kellera i Sebastiana Rosenbauma ; Katowice, 2017.

8. Wyklęci : 1944-1963 : żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego ; Warszawa, 2017.

9. W kleszczach totalitaryzmów : księdza Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane / Sebastian Ligarski ; Warszawa, 2017.

10. Osaczeni-napiętnowani : szkice o twórcach w PRL / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego / Warszawa, 2017.

11. ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939-1947 / Ihor Iliuszyn ; Warszawa, 2017.

12. Gadzinowe narracje : mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940-1945 / Monika Napora ; Warszawa, 2017.

13. Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945-1968 / Paweł Wieczorek ; Warszawa, 2017.

14. Generał Józef Haller 1873-1960 / Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła ; Warszawa, 2017.

15. Między obojętnością a niechęcią : Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926-1939 / Sebastian Pilarski ; Łódź, 2017.

16. Literatura polska w tajnych dokumentach NRD : portrety i szkice / Ewa Matkowska, Krzysztof Polechoński, Jacek Rzeszotnik ; Warszawa, 2017.

17. Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939-1945 / Maria Wardzyńska ; Warszawa, 2017.

18. Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście : pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni / przedmowa Roman Zwiercan ; wstęp Artur Adamski ; Gdynia, 2017.

19. Mój czas : flirty z historią / Antoni Tokarczuk ; Warszawa, 2017.

20. Yesterday : studia z historii najnowszej : księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin / komitet redakcyjny Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stepień ; Warszawa, 2017.

21. Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza / Paweł A. Jeziorski ;Warszawa, 2017.

22. Archiwa w Polsce w latach 1944-1989 : zarys dziejów / Janusz Tandecki ; Toruń, 2017.

23. Polska w sercu Europy : od roku 1914 do czasów najnowszych historia polityczna i konflikty pamięci / Georges Mink ; Kraków, 2017.

24. Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim / pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego ; Toruń, 2017.