Historia

LISTOPAD
1.    Wymuszona współpraca czy zdrada  : wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie / Alicja Jarkowska-Natkaniec ; Kraków, 2018.
2.    Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II / tłumaczenie i opracowanie naukowe Katarzyna Pękacka-Falkowska, Halina Bogusz ; Warszawa, 2018.
3.    Jądro polskości : Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów IEiAK / redakcja Wojciech Cendrowski, Michalina Januszewska, Anna Pospieszna ; Poznań, 2018.
4.    Oblicza mediewalizmu II : od recepcji antyku do recepcji średniowiecza / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Macieja Michalskiego, Grzegorza Trościńskiego z udziałem Sylwii Jędrzejewskiej ; Rzeszów, 2018.
5.    Kożuchów : studia z dziejów średniowiecznego miasta / Joanna Karczewska ; Kraków, 2018.
6.    Filozofia historii / Voltaire ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek ; Warszawa, 2018.
7.    Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa / Adam Balcer.
8.    Niezatarte piętno? : Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa /Bartosz Ogórek ; Kraków, 2018.
9.    Trudne rozliczenia z przeszłością. T. 1, Sprawiedliwość okresu przejściowego w perspektywie międzynarodowej / redakcja naukowa Karolina Wigura, Jarosław Kuisz, Wojciech Sadurski ; Warszawa, 2018.
10.     Historyczne gry dydaktyczne : rozrywka, regionalizm, refleksja / redakcja Karol Sanojca ; Wrocław, 2018.
11.    Świat rzeczy mieszkańca Tallina w dobie Oświecenia / Raimo Pullat ; Kraków, 2018.
12.     Obraz osiemnastowiecznej Turcji w „Obserwacjach politycznych państwa tureckiego…” Józefa Mikoszy (1787) / wstęp i opracowanie Ewa Siemieniec-Gołaś, Sylwia Filipowska ; Kraków, 2018.
13.     Jej opowieści : rzecz o równouprawnieniu kobiet / Jarosław Kapsa ; Częstochowa, 2018.
14.     Homo sanctus : wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu / Wojciech Mruk ; Warszawa, 2018.
15.     Moja polska misja : z Dziennika 1918 / Harry Kessler ; Poznań, 2018.
16.     Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej ; Bydgoszcz, 2019.
17.     W stronę rytuałów i Galla Anonima / Jacek Banaszkiewicz ; Kraków, 2018.
18.     Dziennik porucznika „Gryfa” : 1935-1945 / Stanisław Milczyński ; Ożarów Mazowiecki, 2018.
19.     Liga Narodów w najlepszym czasie : (1926-1929) / Stanisław Sierpowski ; Poznań, 2018.
20.     XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqṣā /$cAḥmad ibn Hālid an-Nāṣirī ; Łódź, 2018.
21.     Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych = Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích /  redakcja naukowa / vĕdecká redakce Danuta Konieczka-Śliwińska i Małgorzata Machałek ; Poznań, 2018.
22.     Paul’s letters and the construction of the European self / Fatima Tofighi ; London, 2018.
23.     Eigen-Sinn : życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku / wybór, wstęp, opracowanie Thomas Lindenberger i Alf Lüdtke ; redakcja naukowa Kornelia Kończal ; Poznań, 2018.
24.     Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich / Tomasz Jurek ; Poznań, 2018.
25.     Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej / Agnieszka Gołda ; Katowice, 2018.
26.     Cmentarze nieistniejących cmentarzy : ewangeliskie dziedzictwo kulturowe w Wolsztynie (w 500. rocznicę reformacji) : praca zbiorowa = Frieshöfe nichtexistierender Frieshöfe : das evangelische Kulturerbe in Wollstein (zum 500. Jahrestag der Reformation) : Sammelband / redakcja / Redaktion Jerzy Kołacki ; Poznań, 2018.
27.     Moldavian women in history : bdestinies, politics, and love : collection of articles / Lilia Zabolotnaia ; Târgovişte, 2018.
28.     War in the Iberian Peninsula, 700-1600 / edited by Francisco García Fitz and João Gouveia Monteiro ; London, 2018.
29.     Empire and political cultures in the Roman world / Emma Dench ; Cambridge, 2018.
30.     Paul’s letters and the construction of the European self / Fatima Tofighi ; London, 2018.
31.     „Miłość węzłem bytu w nicości” : Józef Tretiak O dramacie staroindyjskim / wstęp i opracowanie Halina Marlewicz ; Kraków, 2018.
32.     Mizoginia / Maria Bogucka ; Warszawa, 2018.
33.     „Sytuacja jest w naszych rękach” : działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989 / Arkadiusz Słabig ; Słupsk, 2018.
34.     Czerwcowe ulice / Paweł Cieliczko ; Poznań, 2018.
35.     Polski redaktor i węgierski polonista : korespondencja Jerzego Giedroycia i Györgya (George’a) Gömöriego, 1958-2000 / opracowanie Gábor Lagzi ; Warszawa, 2018.
36.     Jędrzej Moraczewski : wspomnienia, czasy i zdarzenia ; Łódź, 2018.
37.     Wieża Eiffla nad Piną : kresowe marzenia II RP / Agnieszka Rybak, Anna Smółka ; Wołowiec, 2018.
38.     Scholarly community at the early University of Paris : theologians, education and society, 1215-1248 / Spencer E. Young ; Cambridge, 2018.
39.     Apocalypse and reform from late antiquity to the Middle Ages / edited by Matthew Gabriele and James T. Palmer ; London, 2019.
PAŹDZIERNIK
1. Jan Bobrzyński : portret polityczny / Sebastian Paczos ; Poznań, 2018.
2. „Powtórka przed…” : XII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 września oraz 26-27 września 2018 r. : Informator Instytutu Historii UAM / redakcja Józef Dobosz i Danuta Konieczka-Śliwińska ; Poznań, 2018.
3. Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem / Jerzy Chociłowski ; Warszawa, 2018.
4.  Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne : pogrom białostocki 1906 roku / Artur Markowski ; Warszawa, 2018.
5. The Napoleonic orders : orders of Polish generals in the Napoleonic era / Tadeusz Jeziorowski ; Warszawa, 2018.
6. Religijność sarmacka w przekazie piśmiennictwa polskiego XVII i XVIII wieku : zarys monograficzny i antologia tekstów źródłowych / Beata Łukarska ; Częstochowa, 2018.
7. IRA Hitlera : pakt Trzecia Rzesza – Irlandzka Armia Republikańska / Radosław Golec ; Poznań, 2018.
8. Antropologia pamięci :  zagadnienia i wybór tekstów / opracowali Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, Paweł Rodak, Roch Sulima ; wstęp i redakcja Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski ; Warszawa, 2018.
9. Amerykanin w Warszawie : 1919-1924 : Niepodległa Rzeczpospolita oczami pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych / Hugh S. Gibson ; Kraków, 2018.
10. Wśród mistrzów i przyjaciół / Krzysztof Pomian ; Gdańsk, 2018.
11. Mojry : początek, trwanie, koniec / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Magdaleny Siwiec ; Kraków, 2018.
12. Doświadczanie przeszłości : poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego / Maria Solarska, Maciej Bugajewski ; Poznań, 2018.
13. Gra w historię, historia w grach : praca zbiorowa / pod redakcją Tomasza Bazylewicza i Łukasza Hajdrycha ; Poznań, 2018.
14.  Zdobycie Konstantynopola / Geoffroy de Villehardouin ; z języka starofrancuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Zdzisław Pentek ; Poznań, 2018.
15. Austria i Brandenburgia w wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1660 : przygotowanie oraz przebieg kampanii w Danii i na Pomorzu / Eckardt Opitz ; Oświęcim, 2018.
16. Wielkopolska i… nie tylko /  pod redakcją Konrada Białeckiego, Tomasza Ceglarza, Marcina Jurka, Łukasza Komorowskiego ; Poznań, 2018.
17. Życie w średniowiecznym zamku / Joseph Gies, Frances Gies ; Kraków, 2017.
18. Życie w średniowiecznej wsi / Frances Gies, Joseph Gies ; Kraków, 2018.
19. Era Fryderyka II : narodziny pruskiej potęgi gospodarczej w XVIII stuleciu / Rafał Wiktor Kowalczyk.
WRZESIEŃ
1.    Text and image : proceedings of the 61e Rencontre Assyriologique Internationale, Geneva and Bern, 22-26 June 2015 / edited by Pascal Attinger ; Leuven, 2018.
2.    Euphrat und Tigris im Alten Orient / Theresa Blaschke ; Wiesbaden, 2018.
3.    Altbabylonisches Lehrbuch / Michael P. Streck ; Wiesbaden, 2018.
4.    Supplement to the Akkadian dictionaries. vol. 1 /Michael P. Streck with the collaboration of Nadezda Rudik ; Wiesbaden, 2018.
5.    Old Babylonian Texts in the Schøyen Collection. P. 1, pSelected letters : cuneiform texts XI / by A. R. George ; Bethesda, 2018.
6.    What’s in a name : terminology related to the work force and job categories in the Ancient Near East / Agnès Garcia-Ventura ; Münster, 2018.
7.    Enemies of Assyria : the image and role of enemy in Assyrian royal inscriptions and selected textual sources from the Neo-Assyrian period / Stefan Nowicki ; Münster, 2018.
8.    Administrative epistolography in the formative phase of the Neo-Babylonian Empire / Yuval Levavi ; Münster, 2018.
9.    Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 1, 2 / Dariusz Matelski ; Toruń, 2018.
10.     The Cambridge world history. Volume 1 – 7/ edited by David Christian , Cambridge, 2018.
11.     Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Warszawa, 2018.
12.     Badania interdyscyplinarne / pod redakcją Andrzeja Buki, Karola Kollingera, Sylwii Jędrzejewskiej ; Rzeszów, 2018.
13.     Wojsko wobec polskiego sierpnia ’80 w dokumentach / wstęp i opracowanie Edward Jan Nalepa ; Piotrków Trybunalski, 2018.
14.     Społeczeństwo a elity / opracowanie redakcyjne Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński.
15.     1177 przed Chr. : rok, w którym upadła cywilizacja / Eric H. Cline ; Oświęcim, 2018.
16.     Neron : koniec dynastii / Miriam T. Griffin ; Oświęcim, 2018.
17.     Zrozumieć zagładę : społeczna psychologia Holokaustu / redakcja naukowa Leonard S. Newman, Ralph Erber ; Warszawa, 2018.
18.     Żywe pochodnie : rozmowy o początkach Kościoła / prowadzi Maciej Müller ; Poznań, 2018.
19.     Fontes : prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii / Bożena Wyrozumska ; Kraków, 2018.
20.     Gestapo po roku 1945 : kariery, konflikty, konteksty / Klaus-Michael Mallmann, Andrej Angrick ; Zakrzewo, 2018.
21.     Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny : archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach / Marcin S. Przybyła ; Kraków, 2018.
22.     Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej / Sylwia Kuźma-Markowska ; Warszawa, 2018.
23.     Migawki z mojego życia : wspomnienia właściciela dóbr głębowickich / Józef Stanisław Dunin ; Kraków, 2018.
24.     We wrześniu nie pada śnieg : nowe spojrzenie na operację „Market-Garden” / Robert Kershaw ; Zakrzewo, 2018.
25.     Białe legiony 1914-1918 : od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego / Wojciech Jerzy Muszyński ; Warszawa, 2018.
26.     Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska ; Warszawa, 2018.
27.     Napola. Młoda elita Adolfa Hitlera / Tomasz Butkiewicz ; Szczecin, 2018.
28.     Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 : studium kryminologiczno-prawne / Przemysław Piątek ; Katowice, 2018.
29.     Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Poznań, 2018.
30.     Wileńska łączniczka AK : z Danutą Szyksznian-Ossowską „Sarenką” rozmawia Magdalena Semczyszyn / Magdalena Semczyszyn ; Szczecin, 2018.
31.     Na ratunek Kościołowi : epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539-1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego / Joanna Kaźmierczak ; Wrocław, 2018.
32.     Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980-1989 / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry ; Wrocław, 2018.
33.     A miało być tak pięknie… : historia Ewy i Jerzego Stolarskich / Wojciech Kujawa ; Warszawa, 2018.
34.      Ostatnie polskie miasto : Rzeczpospolita Krakowska w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845) / Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski.
35.     Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny ; Lublin, 2018.
36.     Biskup Otton z Bambergu i jego świat / pod redakcją Mariana Rębkowskiego i Stanisława Rosika ; Wrocław, 2018.
37.     Ochmatów 30 I 1644 : triumf nad forpocztą wojującego islamu / Paweł Sz. Skworoda, Waldemar Królikowski ; Zabrze, 2018.
38.     Modlitewnik Pawła Dunin-Wolskiego kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznańskiego 1541-1542 r. : facsimile / wstęp Wiesław Wydra, Katarzyna Krzak-Weiss ; Poznań, 2018.
39.     Od I Dymitriady do rozejmu w Dywilinie : z dziejów wojen polsko-moskiewskich w pierwszej połowie XVII wieku / Marek Pięta ; Zabrze, 2018.
40.     Pressburg 1620 : jesienna kampania księcia Gábora Bethlena / Witold Biernacki ; Zabrze, 2018.
41.     Historia wojskowości Greków i Rzymian. Cz. 2, Rzym w okresie królestwa i republiki / Johannes Kromayer, Georg Veith ; Oświęcim, 2018.
42.     Wspomnienia z lat 1893-1923 / Zofia Kozłowska-Budkowa ; Kraków, 2018.
43.     Francuskie wojny domowe 1562-1598 / R. J. Knecht ; Oświęcim, 2018.
44.     Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów : pojęcia i idee / Anna Grześkowiak-Krwawicz ; Toruń, 2018.
45.     Viva la Polonia! : cudzoziemcy w Powstaniu Styczniowym 1863 r. / Ewa i Bogumił Liszewscy ; Zakrzewo, 2018.
46.     Ministerstwo niedżentelmeńskich działań wojennych czyli O tym, jak Churchill przeszkadzał w wojnie Hitlerowi / Giles Milton ; Warszawa, 2018.
47.     Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / redakcja Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja ; Katowice, 2018.
48.     Kiedy Anu i Enlii… : teksty królewskie pierwszej dynastii babilońskiej / Witold Tyborowski oraz Krzysztof Kałek, Paulina Słoma, Damian Szafran, Marcin Wieczorek ; Poznań, 2018.
49.     Contemporary lives of the past / Violetta Julkowska, Wiktor Werner ; Poznań, 2018.
50.     Pamiętnik z oflagów 1939-1945 / Stanisław Bożywoj Rutkowski ; Toruń, 2018.
51.     Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; Warszawa, 2018.
52.     „Homer” czyli „R-2” : Jacek Fisiak jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa : wybór dokumentów / do druku podał i wstępem opatrzył Kazimierz Świrydowicz ; Poznań, 2018.
53.     Bułgarska epopeja (1915-1918) : armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji dziennika „Czas”. T. 2, Front salonicki / Jarosław Rubacha, Renata Rozbicka ; Olsztyn, 2018.
54.     Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji / Agata Markiewicz ; Warszawa, 2018.
55.     Rzym średniowieczny : stabilizacja i kryzys miasta w latach 900-1150 / Chris Wickham ; Kęty, 2018.
56.     Młyny boże : zapiski o Kościele i zagładzie / Jacek Leociak ; Wołowiec, 2018.
57.     Dwadzieścia lewów albo śmierć : cztery podróże / Karl-Markus Gauß ; Wołowiec, 2018.
58.     „Nas, Polaków, nie ma kto bronić…” : represje wobec Polaków w Związku Sowieckim w latach 1935-1938 w materiałach MSZ i wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej / wybór, wstęp i opracowanie Robert Kuśnierz ; Łomianki, 2018.
59.     Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913 / Wiesław Puś.
60.     Zestrzelony! : od Bf 109 do Me 262 – wspomnienia pilota Jagdgeschwader 5. i 7. / Walter Schuck ; Zakrzewo, 2017.
61.     Kultura pamięci : wprowadzenie / Astrid Erll ; Warszawa, 2018.
62.     Antymasońska komórka Episkopatu Polski (1946-1952) / Tomasz Krok ; Dziekanów Leśny, 2018.