Historia

CZERWIEC

1. Na rzecz jej wolności : w stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku = To the cause of its freedom : centenary of the 1916 Easter Rising / [redaktorzy] Krzyszof Marchlewicz, Adam Kucharski ; Poznań, 2017.

2. Od Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej do powstania listopadowego. T. 1 i 2 / Henryk Kocój ; Poznań, 2016.

3. Zespół doradczy do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Historii UAM : (kadencja 2012-2016) / pod redakcją Jędrzeja Paszkiewicza ; Poznań, 2016.

4. Lokalne polityki pamięci zmarłych : „cmentarze nieistniejących cmentarzy” w Gdańsku i Wrocławiu / Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak ; Poznań, 2016.

5. „Interdisciplinarity” and „interdisciplinary competences” : from theory to teaching / Sebastian Lerch ; Poznań, 2017.

6. Entre la Scythie et la Sarmatie : le monde slave dans les écrits des encyclopedistes / Maciej Forycki ; Poznań, 2016.

7. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 / Tomáš Klír a kol. ; Praha, 2016.

8. Poznań w działaniu : społeczne inicjatywy dawniej i dziś / pod redakcją Małgorzaty Praczyk ; Poznań, 2017.

9. Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku / Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska ; Wrocław, 2016.

10. Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? : wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak ; Lublin, 2017.

11. Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej / redakcja Justyna Kowalska-Leder, Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska Warszawa, 2017.

12. Volumina Constitutionum. T. 4, 1641-1668. Volumen 2, 1659-1668 / do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Krzysztof Fokt ; przedmowa Wacław Uruszczak ; Warszawa, 2017.

13. Panieńskie ochędóstwo : kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich /Anna Penkała ; Kraków, 2016.

14. Palus sarmatica / Krzysztof Koehler ; Warszawa, 2016.

15. Moda kobieca w okupowanej Polsce / Joanna Mruk ; Łódź, 2017.

16. Swewowie Tacyta czyli Słowianie Zachodni w czasach rzymskich / Janusz Bożydar Daniewski ; ze słowem wstępnym Jana Karola Kochanowskiego ; Poznań, 2017.

17. Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego / Włodzimierz Kwaśniewicz ; Warszawa, 2017.

18. Města a šlechta ve středověku a raném novověku /  výbor statí Václava Ledvinky ; uspořádala Kateřina Jíšová ; Praha, 2016.

19. Sąd honorowy dla generałów w Wojsku Polskim w latach 1918-1947 / Grzegorz Kulka ; Oświęcim, 2017.

20. Dziennik wydarzeń 1939-1944 / Jędrzej Moraczewski ; wstęp i opracowanie Joanna Dufrat, Piotr Cichoracki ; Łomianki, 2016.

21. Film, historia, turystyka / Jacek Szymala ; Kraków, 2016.

22. Rzymska Afryka Północna : scripta minora Tadeusza Kotuli /$c[Tadeusz Kotula] ; wybór i opracowanie Małgorzata Pawlak, Krzysztof Nawotka, Andrzej Łoś ;Kraków, 2016.

23. Itinerarium Romanum (1750) = Podróż Rzymska (1750) / Stanislai Kleczewski ; wstęp Bogdan Rok ; opracowanie Marian Chachaj i Bogdan Rok ; Kraków, 2016.

24. Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku :$bo znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami / pod redakcją Mariusza Markiewicza, Dariusza Rolnika, Filipa Wolańskiego ;Katowice, 2016.

25. Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego / Ewa Gąsior ; Warszawa, 2017.

26. Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii / Kazimierz Trębicki ; Warszawa, 2017.

MAJ

1. Lunatycy : jak Europa poszła na wojnę w roku 1914 / Christopher Clark ; Warszawa, 2017.

2. Krzyżem, pługiem i piórem : Benedyktyni w chrystianizacji Polski : katalog wystawy w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, kwiecień 2016 – marzec 2017 / [opracowanie graficzne katalogu Katarzyna Bruzda-Lecyk ; Kraków, 2016.

3. Święte wojny Piastów / Darius von Güttner-Sporzyński ; Warszawa, 2017.

4. Archiwa Polski i Europy : wspólne dziedzictwo różne doświadczenia / redakcja naukowa Alicja Kulecka ; Warszawa, 2017.

5. Niewygodne związki : opowieść o końcu dynastii Jagiellonów / Jerzy Besala ; Warszawa, 2017.

6. Bazylisa : świat bizantyńskich cesarzowych : IV-XV wiek / Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka ; Łódź, 2017.

7. Dzieje Polski. T. 3, 1340-1468 : Królestwo zwycięskiego orła / Andrzej Nowak ; Kraków, 2017.

8. W oparach absyntu : skandale Młodej Polski / Iwona Kienzler ; Warszawa, 2017.

9. Warszawa literacka w okresie międzywojennym / Piotr Łopuszański ; Warszawa, 2017.

10. Handel interregionalny od X do XII wieku : Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański : studium porównawcze / Piotr Pranke, Miloš Zečević ; Toruń, 2016.

11. Jan Długosz – 600. lecie urodzin : Region – Polska – Europa w jego twórczości / pod redakcją Jacka Maciejewskiego, Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Sławomira Zonenberga ; Toruń, 2016.

12. Woluntarystyczny dynamizm, czyli koncepcja woli w Kwestiach do etyki Ryszarda Kilvingtona / Monika Michałowska ; Kraków, 2016.

13. Indie : sztuka władzy / Krzysztof Mroziewicz ; Poznań, 2017.

14. Dziennik 1918-1921. Cz. 1 i 2 / Władysław Konopczyński ;Warszawa, 2016.

15. Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944-1949 / Henryk Cimek ; Rzeszów, 2016.

16. Historia Cesarstwa Rzymskiego : od Augusta do Konstantyna / Karl Christ ; Poznań, 2016.

17. Spór o początki państwa polskiego : historiografia, tradycja, mit, propaganda / (red.) W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski ;Kraków, 2017.

18. Reguła zakonna jest wozem do nieba : realia życia w klasztorach klarysek od XIII do końca XVI w. w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku / Olga Miriam Przybyłowicz ; Warszawa, 2016.

19. Poczet prymasów Polski / redakcja Krzysztof Woźniak, Marcin Kulczyński, Piotr Pokora ; Gniezno, 2017.

20. Od regaliów po dobro narodowe : ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich  – aspekt historyczny / pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki ; Wrocław, 2016.

21. Od systemu żarowego do ekorozwoju : ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny / pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki ; Wrocław, 2016.