Historia

MAJ

 1. Animal offerings and cultic calendar in the neo-Babylonian Sippar / Radosław Tarasewicz and Stefan Zawadzki, Münster, 2018.
 2. Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka ; słowo wstępne Diana Pelc ; Kraków, 2018.
 3. Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918 : studium prozopograficzne. T. 1-3 / Michael Morys-Twarowski ; Kraków, 2018.
 4. Historia to nie dziwka : antologia tekstów Pawła Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów / zebrał, wstępem i komentarzem opatrzył Arkadiusz Kierys ; Kraków, 2018.
 5. Ilias Polski (1700-1710) / Janusz Antoni Wiśniowiecki ; Warszawa, 2018.
 6. Gra królowych : kobiety, które stworzyły szesnastowieczną Europę / Sarah Gristwood ; Warszawa, 2018.
 7. Bagaż doświadczeń i wspomnień : relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku / pod red. Piotra Bojarskiego i Emilii Janowskiej ; Olsztyn, 2018.
 8. Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1939-1945) / Włodzimierz Jastrzębski ; Bydgoszcz 2017.
 9. Kochanowscy w XV-XVIII wieku / Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach ; Warszawa, 2018.
 10. Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 / Kamil Kacperski ; Warszawa, 2018.
 11. Pamięć i dzieło księdza Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie : (w 80. rocznicę Kongresu Polaków w Berlinie) / Jowita Kęcińska-Kaczmarek ; Wielki Buczek , 2018.
 12. Patroni naszych ulic / redakcja Iwona Gałęzowska, Magdalena Jagielska, Anna Mirecka, Izabela Szufa; Warszawa, 2018.
 13. 550-lecie polskiego parlamentaryzmu : Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Wacław Uruszczak ; Warszawa, 2018.
 14. Miejsca sejmowania w I Rzeczypospolitej / Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski ; Warszawa, 2018.
 15. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1, Literatura i sztuka / redakcja naukowa Sławomir Buryła ; Warszawa, 2018.
 16. Ein starkes Band – wir und unsere Großeltern : Beiträge der verständigungspolitischen Tagungen / Maria Werthan (Hrsg.) ; Berlin, 2018.
 17. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku / Maciej Zdanek ; Kraków, 2017.
 18. Kolekcje Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie : zbiory rzeźby i rzemiosła inuit / opracownie tomu : Anna Wawryszewicz, Renata Matysiak ; Głogów, 2017.
 19. Historia wojen i wojskowości w średniowieczu. T. 1 / Ferdinand Lot ; tłumaczenie: Dominik Jednorowski ; Oświęcim, 2018.
 20. Trójkąt bieszczadzki : tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947) / Jarosław Syrnyk ; Rzeszów, 2018.
 21. Wielki przełom : konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923 / pod redakcją Michała Baczkowskiego ; Kraków, 2018.
 22. Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. : ludzie – idee – dzieła / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy ; Kraków, 2018.
 23. Nie mów fałszywego świadectwa : odkłamywanie wieków antykatolickiej narracji / Rodney Stark ; Warszawa, 2018.
 24. Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 roku / Dariusz Faszcza, Michał Faszcza ; Oświęcim, 2018.
 25. Filary niepodległości. 2, Wiesław Chrzanowski, Andrzej Duda, Marek Jędraszewski, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Jan Olszewski, Jarosław M. Rymkiewicz, Anna Walentynowicz / rozmawia Andrzej Nowak ; Kraków, 2018.
 26. Czas zabijania : Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt / Stephan Lahnstaedt ; Warszawa, 2018.
 27. Między Lachami a Budrysami : szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych / Krzysztof Tarka ; Łomianki, 2018.
 28. Dylemat więźnia : ostracyzm ateński i jego pierwotne cele / Marek Węcowski ; Toruń, 2018.
 29. Słownik grecko-polski / na podstawie słownika Zygmunta Węclewskiego opracował Oktawiusz Jurewicz ; Warszawa, 2018.
 30. Pół wieku Muzeum w Głogowie : tradycja, tolerancja, wielokulturowość / [zespół redakcyjny: Leszek Lenarczyk, Waldemar Hass, Jarosław Helwig ; tłumaczenie tekstów Małgorzata Konopnicka] ; Wrocław, 2017.

KWIECIEŃ

 1. Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / pod redakcją Doroty Żołądź-Strzelczyk i Małgorzaty E. Kowalczyk ; Wrocław, 2017.
 2. Ojcowskie synom przestrogi : Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk ; Wrocław, 2017.
 3. Dokument elektroniczny : przewodnik i katalog dobrych praktyk / Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak ; Warszawa, 2017.
 4. Przestrogi i nauki dla dzieci : instrukcje rodzicielskie (XVIII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Małgorzata E. Kowalczyk i Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Wrocław, 2017.
 5. „Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…” : studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej / Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Wrocław, 2017.
 6. Sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów : (1587-1668) / Andrzej Król ; Przemyśl, 2018.
 7. Życie i śmierć dla Polski : partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych / Kazimierz Krajewski ; Warszawa, 2018.
 8. Brudne wspólnoty : przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / pod redakcją Karola Nawrockiego i Daniela Wicentego ; Gdańsk, 2018.
 9. Teren wobec powstania warszawskiego / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Warszawa, 2017.
 10. Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Warszawa, 2017.
 11. Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński ; Białystok, 2018.
 12. Między młotem a swastyką / Władysław Kołaciński „Żbik” ; opracowanie i posłowie Leszek Żebrowski ; Warszawa, 2018.
 13. Rewolucja / Emmanuel Macron ; Poznań, 2018.
 14. Breaking empires, making nations? : the First World War and the reforging of Europe / Richard Butterwick-Pawlikowski, Quincy Cloet, Alex Dowdall (editors) ; Warszawa, 2017.
 15. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim : praca zbiorowa. T. 2, 1956-1972 / pod redakcją Michała Siedziako, Zbigniewa Stanucha i Grzegorza Wejmana ; Szczecin, 2017.
 16. Sovetskie voennoplennye np vremiâ Vtoroj mirovoj vojny na polʹskih zamlâh / naučnyj redaktor Âkub Vojtkovâk ; Sankt-Peterburg, 2018.
 17. Szkoła macierzyńska czyli Program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach / Jana Amosa Komeńskiego w przekładzie Karola Banszela ; Leszno, 2017.
 18. Śląsk Cieszyński w latach 1920-1922 : wrastanie w Polskę / Miłosz Skrzypek ; Bielsko-Biała, 2017.
 19. Litwa / Jarosław Nikodem ; Poznań, 2018.
 20. Zapamiętane w krajobrazie : krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian / Karolina Ćwiek-Rogalska ; Warszawa, 2017.
 21. Hajstry : krajobraz bocznych dróg / Adam Robiński ; Wołowiec, 2017.
 22. Europa w brutalnym świecie / Enrico Letta, Sébastien Maillard ; Warszawa, 2018.
 23. Polska Ludowa / Modzelewski, Werblan ; rozmawia Robert Walenciak ; warszawa, 2017.
 24. Przed arką Noego : opowieść o potopie na nowo odczytana / Irving Finkel ; Poznań, 2018.
 25. Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler ; Warszawa, 2018.
 26. Zapiski zwykłego studenta 1981-1983 / J.J. ; całość opracował Jacek Klempis ; Warszawa, 2018.
 27. Powstanie Wielkopolskie : 1918-1919 / Marian Olszewski ; Poznań, 2018.
 28. Crécy 1346 : triumf długiego łuku / David Nicolle ; Oświęcim, 2018.
 29. Por Napoleón en España : los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809) / Cristina González Caizán ; Madrid, 2017.

MARZEC

 1. Theatrum pośrodku Rynku : zabudowania targowe na Rynku średniowiecznego Poznania / Anna Rogalanka ; Poznań, 2017.
 2. Szkoła dziedzictwa : wielo_kulturowość / redakcja: Monika Herkt, Anna Mieszała ; Poznań, 2017.
 3. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michal Sierba ; Białystok, 2017.
 4. Miejsca i sztuka : Turew / Emilian Prałat ; Łódź, 2017.
 5. Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-1919) /Dariusz Jeziorny ; Łódź, 2016.
 6. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej : kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Roberta Kowalskiego ; Nowy Targ, 2017.
 7. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego ; Toruń, 2017.
 8. Reges et gentes : studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.) / Robert Kasperski ; Warszawa, 2017.
 9. Stańczycy wobec rozwoju ideologii socjalistycznej w Galicji 1870-1893 / Mariusz Głuszko ; Rzeszów, 2018.
 10. Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal ; Warszawa, 2017.
 11. Żadna blaga, żadne kłamstwo… : wspomnienia z warszawskiego getta / Stanisław Adler ; Warszawa, 2018.
 12. I wojna światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków / Maciej Franz, Mariusz Kardas ; Oświęcim, 2018.
 13. Nowi Grecy : historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft / Maciej Junkiert ; Poznań, 2017.
 14. Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948-1956 / Andrzej Kastory ; Kraków, 2018.
 15. Czerwony głód / Anne Applebaum ; Warszawa, 2018.
 16. Ciało i polityczność koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta / Wojciech Mackiewicz ; Kraków, 2018.
 17. Świadkiem jest ta stela : stary cmentarz żydowski w Lublinie / Andrzej Trzciński ; Lublin, 2017.
 18. Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku) / Rafał Hryszko, Rozalia Sasor ; Kraków, 2017.
 19. Edytorstwo źródeł : różne drogi – wspólny cel / pod redakcją Adama Perłakowskiego ; Kraków, 2017.
 20. Burza nad Morzem Śródziemnym. 5, Gdy Włochów już w tej wojnie nie było / Maciej Franz ; Oświęcim, 2017.