Historia

WRZESIEŃ
1.    Text and image : proceedings of the 61e Rencontre Assyriologique Internationale, Geneva and Bern, 22-26 June 2015 / edited by Pascal Attinger ; Leuven, 2018.
2.    Euphrat und Tigris im Alten Orient / Theresa Blaschke ; Wiesbaden, 2018.
3.    Altbabylonisches Lehrbuch / Michael P. Streck ; Wiesbaden, 2018.
4.    Supplement to the Akkadian dictionaries. vol. 1 /Michael P. Streck with the collaboration of Nadezda Rudik ; Wiesbaden, 2018.
5.    Old Babylonian Texts in the Schøyen Collection. P. 1, pSelected letters : cuneiform texts XI / by A. R. George ; Bethesda, 2018.
6.    What’s in a name : terminology related to the work force and job categories in the Ancient Near East / Agnès Garcia-Ventura ; Münster, 2018.
7.    Enemies of Assyria : the image and role of enemy in Assyrian royal inscriptions and selected textual sources from the Neo-Assyrian period / Stefan Nowicki ; Münster, 2018.
8.    Administrative epistolography in the formative phase of the Neo-Babylonian Empire / Yuval Levavi ; Münster, 2018.
9.    Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 1, 2 / Dariusz Matelski ; Toruń, 2018.
10.     The Cambridge world history. Volume 1 – 7/ edited by David Christian , Cambridge, 2018.
11.     Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Warszawa, 2018.
12.     Badania interdyscyplinarne / pod redakcją Andrzeja Buki, Karola Kollingera, Sylwii Jędrzejewskiej ; Rzeszów, 2018.
13.     Wojsko wobec polskiego sierpnia ’80 w dokumentach / wstęp i opracowanie Edward Jan Nalepa ; Piotrków Trybunalski, 2018.
14.     Społeczeństwo a elity / opracowanie redakcyjne Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński.
15.     1177 przed Chr. : rok, w którym upadła cywilizacja / Eric H. Cline ; Oświęcim, 2018.
16.     Neron : koniec dynastii / Miriam T. Griffin ; Oświęcim, 2018.
17.     Zrozumieć zagładę : społeczna psychologia Holokaustu / redakcja naukowa Leonard S. Newman, Ralph Erber ; Warszawa, 2018.
18.     Żywe pochodnie : rozmowy o początkach Kościoła / prowadzi Maciej Müller ; Poznań, 2018.
19.     Fontes : prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii / Bożena Wyrozumska ; Kraków, 2018.
20.     Gestapo po roku 1945 : kariery, konflikty, konteksty / Klaus-Michael Mallmann, Andrej Angrick ; Zakrzewo, 2018.
21.     Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny : archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach / Marcin S. Przybyła ; Kraków, 2018.
22.     Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej / Sylwia Kuźma-Markowska ; Warszawa, 2018.
23.     Migawki z mojego życia : wspomnienia właściciela dóbr głębowickich / Józef Stanisław Dunin ; Kraków, 2018.
24.     We wrześniu nie pada śnieg : nowe spojrzenie na operację „Market-Garden” / Robert Kershaw ; Zakrzewo, 2018.
25.     Białe legiony 1914-1918 : od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego / Wojciech Jerzy Muszyński ; Warszawa, 2018.
26.     Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska ; Warszawa, 2018.
27.     Napola. Młoda elita Adolfa Hitlera / Tomasz Butkiewicz ; Szczecin, 2018.
28.     Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 : studium kryminologiczno-prawne / Przemysław Piątek ; Katowice, 2018.
29.     Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Poznań, 2018.
30.     Wileńska łączniczka AK : z Danutą Szyksznian-Ossowską „Sarenką” rozmawia Magdalena Semczyszyn / Magdalena Semczyszyn ; Szczecin, 2018.
31.     Na ratunek Kościołowi : epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539-1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego / Joanna Kaźmierczak ; Wrocław, 2018.
32.     Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980-1989 / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry ; Wrocław, 2018.
33.     A miało być tak pięknie… : historia Ewy i Jerzego Stolarskich / Wojciech Kujawa ; Warszawa, 2018.
34.      Ostatnie polskie miasto : Rzeczpospolita Krakowska w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845) / Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski.
35.     Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny ; Lublin, 2018.
36.     Biskup Otton z Bambergu i jego świat / pod redakcją Mariana Rębkowskiego i Stanisława Rosika ; Wrocław, 2018.
37.     Ochmatów 30 I 1644 : triumf nad forpocztą wojującego islamu / Paweł Sz. Skworoda, Waldemar Królikowski ; Zabrze, 2018.
38.     Modlitewnik Pawła Dunin-Wolskiego kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznańskiego 1541-1542 r. : facsimile / wstęp Wiesław Wydra, Katarzyna Krzak-Weiss ; Poznań, 2018.
39.     Od I Dymitriady do rozejmu w Dywilinie : z dziejów wojen polsko-moskiewskich w pierwszej połowie XVII wieku / Marek Pięta ; Zabrze, 2018.
40.     Pressburg 1620 : jesienna kampania księcia Gábora Bethlena / Witold Biernacki ; Zabrze, 2018.
41.     Historia wojskowości Greków i Rzymian. Cz. 2, Rzym w okresie królestwa i republiki / Johannes Kromayer, Georg Veith ; Oświęcim, 2018.
42.     Wspomnienia z lat 1893-1923 / Zofia Kozłowska-Budkowa ; Kraków, 2018.
43.     Francuskie wojny domowe 1562-1598 / R. J. Knecht ; Oświęcim, 2018.
44.     Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów : pojęcia i idee / Anna Grześkowiak-Krwawicz ; Toruń, 2018.
45.     Viva la Polonia! : cudzoziemcy w Powstaniu Styczniowym 1863 r. / Ewa i Bogumił Liszewscy ; Zakrzewo, 2018.
46.     Ministerstwo niedżentelmeńskich działań wojennych czyli O tym, jak Churchill przeszkadzał w wojnie Hitlerowi / Giles Milton ; Warszawa, 2018.
47.     Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / redakcja Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja ; Katowice, 2018.
48.     Kiedy Anu i Enlii… : teksty królewskie pierwszej dynastii babilońskiej / Witold Tyborowski oraz Krzysztof Kałek, Paulina Słoma, Damian Szafran, Marcin Wieczorek ; Poznań, 2018.
49.     Contemporary lives of the past / Violetta Julkowska, Wiktor Werner ; Poznań, 2018.
50.     Pamiętnik z oflagów 1939-1945 / Stanisław Bożywoj Rutkowski ; Toruń, 2018.
51.     Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; Warszawa, 2018.
52.     „Homer” czyli „R-2” : Jacek Fisiak jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa : wybór dokumentów / do druku podał i wstępem opatrzył Kazimierz Świrydowicz ; Poznań, 2018.
53.     Bułgarska epopeja (1915-1918) : armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji dziennika „Czas”. T. 2, Front salonicki / Jarosław Rubacha, Renata Rozbicka ; Olsztyn, 2018.
54.     Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji / Agata Markiewicz ; Warszawa, 2018.
55.     Rzym średniowieczny : stabilizacja i kryzys miasta w latach 900-1150 / Chris Wickham ; Kęty, 2018.
56.     Młyny boże : zapiski o Kościele i zagładzie / Jacek Leociak ; Wołowiec, 2018.
57.     Dwadzieścia lewów albo śmierć : cztery podróże / Karl-Markus Gauß ; Wołowiec, 2018.
58.     „Nas, Polaków, nie ma kto bronić…” : represje wobec Polaków w Związku Sowieckim w latach 1935-1938 w materiałach MSZ i wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej / wybór, wstęp i opracowanie Robert Kuśnierz ; Łomianki, 2018.
59.     Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913 / Wiesław Puś.
60.     Zestrzelony! : od Bf 109 do Me 262 – wspomnienia pilota Jagdgeschwader 5. i 7. / Walter Schuck ; Zakrzewo, 2017.
61.     Kultura pamięci : wprowadzenie / Astrid Erll ; Warszawa, 2018.
62.     Antymasońska komórka Episkopatu Polski (1946-1952) / Tomasz Krok ; Dziekanów Leśny, 2018.
CZERWIEC/LIPIEC

    1. Okrutny teatr samospaleń : protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej / Grzegorz Ziółkowski ; Poznań, 2018.
2. Templariusze : historia i mity / Michael Haag ; Kraków, 2017.
3. W sercu Ultima Thule : reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena / Agata Lubowicka ; Toruń, 2017.
4. Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina ; Warszawa, 2017.
5. Listy z Krakowa do generała Józefa Wodzickiego 1783-1792 / Joachim Grzymała ; Kraków, 2017.
6. Barbarzyńcy w oczach starożytnych Greków i Rzymian / redakcja naukowa Inga Głuszek, Jakub Mosiejczyk ; Toruń, 2018.
7. Z dziejów Polski wczesnopiastowskiej : genealogia, ustrój, podbój / Jacek Osiński ; Kraków, 2018.
8. Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 2, Losy Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Michał Sobczak ; Bydgoszcz, 2017.
9. Wczesny sowiecki język niemiecki : (na podstawie prasy, wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych wydawanych w Związku Sowieckim) / Marek Cieszkowski ; Bydgoszcz, 2017.
10.  Okruchy Atlantydy : kresowe peregrynacje z upadłą Bestią w tle / Zdzisław Skrok ; Rzeszów, 2017.
11. Reformacja i nowoczesność / Michał Warchała, Maria Rogińska, Piotr Stawiński ; Kraków, 2017.
12.  Reformacja i nowoczesność / Michał Warchała, Maria Rogińska, Piotr Stawiński ; Kraków, 2017.
13.  Sorbische Kultur-Geschichten im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft = Serbske kulturne stawiznički w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty / Susanne Hose, Ines Keller Hrsg ; Bautzen, 2017.
14.  Żołnierskie losy Wołyniaka / Zygmunt Maguza ; Warszawa, 2018.
15.  Niebieskie ptaki : historie jak z filmu / Stefan Białek, Joanna Dardzińska, Adam Kochajkiewicz ; Wrocław, 2018.
16.  Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996-2016 / redakcja Jerzy Bednarek i Jurij Szapował ; Łódź, 2018.
17.  Eine deutsche Kleinstadt nach dem Nationalsozialismus : zur Geschichte und Nachgeschichte der NS-Zeit in Duderstadt und im Untereichsfeld / Götz Hütt ; Nordestedt, 2017.
18.  Dolny Śląsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / Yaman Kouli ; Warszawa, 2018.
19.  Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku / Sławomir Zonenberg ; Bydgozcz, 2018.
20.  Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973 / Ryszard Stemplowski ; Warszawa, 2018.
21.  Średniowieczni władcy i ich otoczenie / pod redakcją Jerzego Sperki, Karola Kollingera ; Rzeszów, 2018.
22.  Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu / Maciej Ptaszyński ; Warszawa, 2018.
23.  Konstantynopol nowy Rzym : miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim / redaktorzy naukowi M. J. Leszka, T. Wolińska ; Warszawa, 2018.
24.  Istoriâ žizni Marii Kantemir v pis’mah i dokumentah =$bHistory of Maria Cantemir’s life in letters and documents / avtor-sotstavitel’ Liliâ Zabolotnaâ ; redakcionnaâ kollegiâ: Konstantin Rezakevič, Teodor Kandu, Silviu Andrieš-Tabak, Nikolae Fuštej ; Nacional’nyj muzej istorii Moldovy ;  Kišinèu, 2018.
25.  Z istorìï mors’kih vìjn : (studìï i narisi) = Z dziejów wojen morskich : (studia i szkice) /$credakcìâ: Andžej Aksamítovs’kij, Macèj Franc ; Kiïv, 2018.
26.  Generał de Gaulle i Polska – relacje wyjątkowe? / Marek Mikołajczyk ; Poznań, 2018.
27.  Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa / pod redakcją Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego ; Poznań, 2018.
28.  Wokół metodyki archiwalnej : księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy i Mateusza Zmudzińskiego ; Toruń, 2018.
29.  Bieszczady w PRL-u : wybrane reportaże / Krzysztof Potaczała ; Olszanica, 2018.
30.  Dziecko w historii : w kręgu kultury chrześcijańskiej / redakcja naukowa: Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska ; Białystok, 2017.
31.  Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony / Anna Palusińska ; Lublin, 2018.
32.  Norwid wobec Powstania Styczniowego / redakcja Piotr Chlebowski ; Lublin, 2017.
33.  Sowiety na ławie oskarżonych : polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947-1952 / Anna Maria Jackowska ; Warszawa, 2018.
34.  August Hlond 1881-1948 /  Łukasz Kobiela ; Katowice, 2018.
35.  Polifonia pamięci : między niemiecką przeszłością a polską tożsamością : Kołobrzeg 1945-2015 : studia i materiały / pod redakcją Radosława Ptaszyńskiego i Jakuba Suchego ; Szczecin, 2017.
36.  Historia Izraela : ustalenia wstępne / Tomasz Jelonek ; Kraków, 2017.
37. Dziecko w historii : w kręgu kultury chrześcijańskiej /   redakcja naukowa: Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska ; Białystok, 2017.
38.  Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony / Anna Palusińska ; Lublin, 2017.
39.  Norwid wobec Powstania Styczniowego / redakcja Piotr Chlebowski ; Lublin, 2017.
40.  Fest fyrtel czyli O tym, co w śródmiejskich dzielnicach autentyczne, lokalne i wyjątkowe / redakcja: Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Michał Hirsch, Marcin Słomiński ; Poznań, 2018.
41.  Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830) / Jolanta Kowal ; Rzeszów, 2017.
42.  Między pokoleniami : jak Jaśko miast ułanem archeologiem został : wywiad rzeka / z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny ; Rzeszów, 2017.
43.  Stommizm : biografia polityczna Stanisława Stommy / Radosław Ptaszyński. Kraków, 2018.
44.  Pisma wybrane. T. 1-3., Stanisław Stomma ; Kraków, 2017.
45.  Żydzi polscy na przestrzeni wieków : materiały z III. Krakowskiej Konferencji Judaistycznej / redakcja: Klaudia Kwiecińska, Ewa Mermer, Krzysztof Niweliński, Sławomir Pastuszka, Karolina Sierzputowska ; redakcja naukowa: Stefan Gąsiorowski ; Kraków, 2018.
46.  Historia zimnej wojny. T. 1, Geneza / pod redakcją Melvyn P. Lefflerâ, Odda Arnea Westada ; Oświęcim, 2017.
47.  Tarcza II Rzeczypospolitej : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 / Artur Ochał ; Warszawa, 2018.
48.  Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski ; Warszawa, 2018.
49.  Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953 / Monika Tomkiewicz ; Warszawa, 2018.
50.  Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu / Maciej Ptaszyński ; Warszawa, 2018.

MAJ

 1. Animal offerings and cultic calendar in the neo-Babylonian Sippar / Radosław Tarasewicz and Stefan Zawadzki, Münster, 2018.
 2. Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka ; słowo wstępne Diana Pelc ; Kraków, 2018.
 3. Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918 : studium prozopograficzne. T. 1-3 / Michael Morys-Twarowski ; Kraków, 2018.
 4. Historia to nie dziwka : antologia tekstów Pawła Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów / zebrał, wstępem i komentarzem opatrzył Arkadiusz Kierys ; Kraków, 2018.
 5. Ilias Polski (1700-1710) / Janusz Antoni Wiśniowiecki ; Warszawa, 2018.
 6. Gra królowych : kobiety, które stworzyły szesnastowieczną Europę / Sarah Gristwood ; Warszawa, 2018.
 7. Bagaż doświadczeń i wspomnień : relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku / pod red. Piotra Bojarskiego i Emilii Janowskiej ; Olsztyn, 2018.
 8. Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1939-1945) / Włodzimierz Jastrzębski ; Bydgoszcz 2017.
 9. Kochanowscy w XV-XVIII wieku / Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach ; Warszawa, 2018.
 10. Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 / Kamil Kacperski ; Warszawa, 2018.
 11. Pamięć i dzieło księdza Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie : (w 80. rocznicę Kongresu Polaków w Berlinie) / Jowita Kęcińska-Kaczmarek ; Wielki Buczek , 2018.
 12. Patroni naszych ulic / redakcja Iwona Gałęzowska, Magdalena Jagielska, Anna Mirecka, Izabela Szufa; Warszawa, 2018.
 13. 550-lecie polskiego parlamentaryzmu : Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Wacław Uruszczak ; Warszawa, 2018.
 14. Miejsca sejmowania w I Rzeczypospolitej / Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski ; Warszawa, 2018.
 15. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1, Literatura i sztuka / redakcja naukowa Sławomir Buryła ; Warszawa, 2018.
 16. Ein starkes Band – wir und unsere Großeltern : Beiträge der verständigungspolitischen Tagungen / Maria Werthan (Hrsg.) ; Berlin, 2018.
 17. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku / Maciej Zdanek ; Kraków, 2017.
 18. Kolekcje Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie : zbiory rzeźby i rzemiosła inuit / opracownie tomu : Anna Wawryszewicz, Renata Matysiak ; Głogów, 2017.
 19. Historia wojen i wojskowości w średniowieczu. T. 1 / Ferdinand Lot ; tłumaczenie: Dominik Jednorowski ; Oświęcim, 2018.
 20. Trójkąt bieszczadzki : tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947) / Jarosław Syrnyk ; Rzeszów, 2018.
 21. Wielki przełom : konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923 / pod redakcją Michała Baczkowskiego ; Kraków, 2018.
 22. Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. : ludzie – idee – dzieła / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy ; Kraków, 2018.
 23. Nie mów fałszywego świadectwa : odkłamywanie wieków antykatolickiej narracji / Rodney Stark ; Warszawa, 2018.
 24. Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 roku / Dariusz Faszcza, Michał Faszcza ; Oświęcim, 2018.
 25. Filary niepodległości. 2, Wiesław Chrzanowski, Andrzej Duda, Marek Jędraszewski, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Jan Olszewski, Jarosław M. Rymkiewicz, Anna Walentynowicz / rozmawia Andrzej Nowak ; Kraków, 2018.
 26. Czas zabijania : Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt / Stephan Lahnstaedt ; Warszawa, 2018.
 27. Między Lachami a Budrysami : szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych / Krzysztof Tarka ; Łomianki, 2018.
 28. Dylemat więźnia : ostracyzm ateński i jego pierwotne cele / Marek Węcowski ; Toruń, 2018.
 29. Słownik grecko-polski / na podstawie słownika Zygmunta Węclewskiego opracował Oktawiusz Jurewicz ; Warszawa, 2018.
 30. Pół wieku Muzeum w Głogowie : tradycja, tolerancja, wielokulturowość / [zespół redakcyjny: Leszek Lenarczyk, Waldemar Hass, Jarosław Helwig ; tłumaczenie tekstów Małgorzata Konopnicka] ; Wrocław, 2017.

KWIECIEŃ

 1. Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / pod redakcją Doroty Żołądź-Strzelczyk i Małgorzaty E. Kowalczyk ; Wrocław, 2017.
 2. Ojcowskie synom przestrogi : Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk ; Wrocław, 2017.
 3. Dokument elektroniczny : przewodnik i katalog dobrych praktyk / Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak ; Warszawa, 2017.
 4. Przestrogi i nauki dla dzieci : instrukcje rodzicielskie (XVIII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Małgorzata E. Kowalczyk i Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Wrocław, 2017.
 5. „Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie…” : studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej / Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Wrocław, 2017.
 6. Sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów : (1587-1668) / Andrzej Król ; Przemyśl, 2018.
 7. Życie i śmierć dla Polski : partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych / Kazimierz Krajewski ; Warszawa, 2018.
 8. Brudne wspólnoty : przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / pod redakcją Karola Nawrockiego i Daniela Wicentego ; Gdańsk, 2018.
 9. Teren wobec powstania warszawskiego / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Warszawa, 2017.
 10. Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Warszawa, 2017.
 11. Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński ; Białystok, 2018.
 12. Między młotem a swastyką / Władysław Kołaciński „Żbik” ; opracowanie i posłowie Leszek Żebrowski ; Warszawa, 2018.
 13. Rewolucja / Emmanuel Macron ; Poznań, 2018.
 14. Breaking empires, making nations? : the First World War and the reforging of Europe / Richard Butterwick-Pawlikowski, Quincy Cloet, Alex Dowdall (editors) ; Warszawa, 2017.
 15. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim : praca zbiorowa. T. 2, 1956-1972 / pod redakcją Michała Siedziako, Zbigniewa Stanucha i Grzegorza Wejmana ; Szczecin, 2017.
 16. Sovetskie voennoplennye np vremiâ Vtoroj mirovoj vojny na polʹskih zamlâh / naučnyj redaktor Âkub Vojtkovâk ; Sankt-Peterburg, 2018.
 17. Szkoła macierzyńska czyli Program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach / Jana Amosa Komeńskiego w przekładzie Karola Banszela ; Leszno, 2017.
 18. Śląsk Cieszyński w latach 1920-1922 : wrastanie w Polskę / Miłosz Skrzypek ; Bielsko-Biała, 2017.
 19. Litwa / Jarosław Nikodem ; Poznań, 2018.
 20. Zapamiętane w krajobrazie : krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian / Karolina Ćwiek-Rogalska ; Warszawa, 2017.
 21. Hajstry : krajobraz bocznych dróg / Adam Robiński ; Wołowiec, 2017.
 22. Europa w brutalnym świecie / Enrico Letta, Sébastien Maillard ; Warszawa, 2018.
 23. Polska Ludowa / Modzelewski, Werblan ; rozmawia Robert Walenciak ; warszawa, 2017.
 24. Przed arką Noego : opowieść o potopie na nowo odczytana / Irving Finkel ; Poznań, 2018.
 25. Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler ; Warszawa, 2018.
 26. Zapiski zwykłego studenta 1981-1983 / J.J. ; całość opracował Jacek Klempis ; Warszawa, 2018.
 27. Powstanie Wielkopolskie : 1918-1919 / Marian Olszewski ; Poznań, 2018.
 28. Crécy 1346 : triumf długiego łuku / David Nicolle ; Oświęcim, 2018.
 29. Por Napoleón en España : los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809) / Cristina González Caizán ; Madrid, 2017.

MARZEC

 1. Theatrum pośrodku Rynku : zabudowania targowe na Rynku średniowiecznego Poznania / Anna Rogalanka ; Poznań, 2017.
 2. Szkoła dziedzictwa : wielo_kulturowość / redakcja: Monika Herkt, Anna Mieszała ; Poznań, 2017.
 3. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michal Sierba ; Białystok, 2017.
 4. Miejsca i sztuka : Turew / Emilian Prałat ; Łódź, 2017.
 5. Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-1919) /Dariusz Jeziorny ; Łódź, 2016.
 6. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej : kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Roberta Kowalskiego ; Nowy Targ, 2017.
 7. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego ; Toruń, 2017.
 8. Reges et gentes : studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.) / Robert Kasperski ; Warszawa, 2017.
 9. Stańczycy wobec rozwoju ideologii socjalistycznej w Galicji 1870-1893 / Mariusz Głuszko ; Rzeszów, 2018.
 10. Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal ; Warszawa, 2017.
 11. Żadna blaga, żadne kłamstwo… : wspomnienia z warszawskiego getta / Stanisław Adler ; Warszawa, 2018.
 12. I wojna światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków / Maciej Franz, Mariusz Kardas ; Oświęcim, 2018.
 13. Nowi Grecy : historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft / Maciej Junkiert ; Poznań, 2017.
 14. Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948-1956 / Andrzej Kastory ; Kraków, 2018.
 15. Czerwony głód / Anne Applebaum ; Warszawa, 2018.
 16. Ciało i polityczność koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta / Wojciech Mackiewicz ; Kraków, 2018.
 17. Świadkiem jest ta stela : stary cmentarz żydowski w Lublinie / Andrzej Trzciński ; Lublin, 2017.
 18. Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku) / Rafał Hryszko, Rozalia Sasor ; Kraków, 2017.
 19. Edytorstwo źródeł : różne drogi – wspólny cel / pod redakcją Adama Perłakowskiego ; Kraków, 2017.
 20. Burza nad Morzem Śródziemnym. 5, Gdy Włochów już w tej wojnie nie było / Maciej Franz ; Oświęcim, 2017.