Historia

STYCZEŃ

 1. Ferdinand Porsche : ulubiony inżynier Hitlera / Karl Ludvigsen ; Warszawa, 2017.
 2. Bolesław Pobożny : Wielkopolska na drodze do Zjednoczonego Królestwa (1224/1227 – 6, 13 lub 14 IV 1279) / Marcin Hlebionek ; Kraków, 2017.
 3. W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników… / Barbara Kowalska ; Częstochowa, 2017.
 4. Seweryn Książę Czetwertyński : album / Helena von Mauberg ; Warszawa, 2017.
 5. Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522) / Ałła Brzozowska ; Kraków, 2017.
 6. Der Geist Polonias : dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942 / wybór, wstęp i opracowanie Marek Zybura ; Poznań, 2017.
 7. Cities of the Apocalypse / Elżbieta Jastrzębowska ; Roma, 2017.
 8. A history of the global economy : 1500 to the present / edited by Joerg Baten ; Cambridge, 2018.
 9. The city : a world history /Andrew Lees ; Oxford, 2015.
 10. Diariusz podróży po Europie (1682-1688) / Jan Michał Kossowicz ; Warszawa, 2017.
 11. Etos rycerski / Zdzisław Najder ; Warszawa, 2016.
 12. Catholicism and the Great War : religion and everyday life in Germany and Austria-Hungary, 1914-1922 / Patrick J. Houlihan ; Cambridge, 2015.
 13. Ecological imperialism : the biological expansion of Europe, 900-1900 /Alfred W. Crosby ; Cambridge, 2016.
 14. Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / redakcja naukowa: Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna Wądolny-Tatar ; Kraków, 2017.
 15. Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym : porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów / Magdalena Lipnicka ; Lublin, 2017.
 16. Przywracanie pamięci : polscy psychiatrzy XX wieku orientacji psychoanalitycznej / pod redakcją Pawła Dybla ; Kraków, 2017.
 17. Famine in European history / edited by Guido Alfani, Cormac Ó Gráda ; Cambridge, 2017.
 18. Materiały archiwalne do dziejów Leszna : publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Leszna (1547-2017) / [tekst] Elżbieta Olender, Miron Urbaniak ; Leszno, 2017.
 19. Coaching / Jenny Rogers ; Sopot, 2017.
 20. Paradoks czasu / Philip G. Zimbardo, John Boyd ; Warszawa, 2017.
 21. Memy czyli Życie społeczne w czasach kultury obrazu /redakcja naukowa Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera ; Warszawa, 2017.
 22. Indigenous elites and creole identity in colonial Mexico 1500-1800 / Peter B. Villella ; New York, 2016.
 23. The Atlantic slave trade from West Central Africa,1780-1867 / Daniel B. Domingues da Silva ; Cambridge, 2017.
 24. Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) / Patryk Pleskot ; Warszawa, 2017.
 25. Anna Walentynowicz 1929-2010 / Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki ; Warszawa, 2017.
 26. Partia z piosenką, piosenka z partią : PZPR wobec muzyki rozrywkowej / Karolina Bittner ; Warszawa, 2017.
 27. Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne / pod redakcją Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura ; Lublin, 2017.
 28. Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej / Daniel Koteluk ; Poznań, 2017.
 29. Państwo znikąd / Bronisław Łagowski ; Warszawa, 2017.
 30. Historia wojskowości Greków i Rzymian. 1, Grecy / Johannes Kromayer, Georg Veith ; Oświęcim, 2018.
 31. Humanitarian intervention : a history / edited by Brendan Simms, D. J. B. Trim ; Cambridge, 2013.
 32. The military revolution : military innovation and the rise of the West, 1500-1800  / Geoffrey Parker ; Cambridge, 2016.
 33. Caracalla : a military biography / Ilkka Syvänne ; Barnsley, 2017.
 34. A companion to science, technology, and medicine in ancient Greece and Rome. Volume 1, 2 / edited by Georgia L. Irby ; Chichester, 2016.
 35. Emperor Alexander Severus : Rome’s age of insurrection, AD 222-235 / John S. McHugh ; Barnsley, 2017.
 36. Protection and empire : a global history / edited by Lauren Benton, Adam Clulow, Bain Attwood ; Cambridge, 2018.
 37. The Cambridge dictionary of modern world history / edited by Chris Cook and John Stevenson ; Cambridge, 2018.
 38. Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów / pod redakcją Huberta Mazura i Agnieszki Rosy ; Kielce, 2017.
 39. Women in antiquity : real women across the ancient world / edited by Stephanie Lynn Budin and Jean MacIntosh Turfa ; London, 2016.