Historia

KWIECIEŃ

1. Świat Chrystusa, T. 2 / Wojciech Roszkowski ; Kraków, 2017.

2. Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą / Jan Szymczak ; Warszawa, 2016.

3. Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980 / Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło, Michał Białkowski ; Toruń, 2017.

4. Emigracja wewnętrzna : postawy, motywacje, dylematy / wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski ; Poznań, 2017.

5. Erste Halbverse in der klassisch-arabischen Literatur : vorgelegt in der Sitzung vom 15. Januar 2016 / Anton Spitaler ; München, 2016.

6. Znaki (nie)pamięci : teoria i praktyka upamiętniania w Polsce / redakcja Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Marcin Owsiński ; Kraków, 2016.

7. Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej / Wojciech J. Cynarski ; Kraków, 2017.

8. Postkolonialna Europa : etnoobrazy współczesnego kina / Krzysztof Loska ; Kraków, 2016.

9. W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego / pod redakcją Filipa Wolańskiego i Leszka Ziątkowskiego ; Wrocław, 2016.

10. Marcin Luter : buntownik w czasach przełomu / Heinz Schilling ; Poznań, 2017.

11. W stronę republikańskiego liberalizmu : kategoria cnót liberalnych we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej / Marcin Gajek ; Kraków, 2016.

12. Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918 : studium źródłoznawcze / Edyta Chomentowska ; Lublin, 2016.

13. Człowiek, który zrozumiał naturę : nowy świat Alexandra von Humboldta / Andrea Wulf ; Poznań, 2017.

14. Oikoumenikī istoria = Historia powszechna / Theophylactus Simocatta ; Poznań, 2016.

15. Oskar Halecki a Liga Narodów : poglądy i działalność / Andrzej Maciej Brzeziński ; Łódź, 2016.

16. Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 oraz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 / Jan Czop ; Rzeszów, 2017.

17. Barwa wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku oraz Legionów Polskich 1797-1807 / Jan Czop ; Rzeszów, 2017.

18. Wojenne instrukcje dla kawalerii / John Cruso ; Oświęcim, 2017.

19. Przysięga wojskowa : idea i praktyka : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego ; Oświęcim, 2017.

20. Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, admirała i wodza Holendrów w Brazylii, starszego nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza, 1592-1656. T. 1 / Aleksander Kraushar ; Oświęcim, 2017.

21. Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.) / Krzysztof Królczyk ; Oświęcim, 2017.

22. U-Booty na Morzu Śródziemnym 1941-1944., T. 1 / Łukasz Grześkowiak ; Oświęcim, 2017.

23. Japończycy w Stanach Zjednoczonych : od wrogości do internowania / Katarzyna Chomicz, Halina Parafianowicz, Mariusz Puchacz ; Oświęcim, 2016.

MARZEC

1. Inteligentna forma internowania : ćwiczenia i powołania do ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r. / pod redakcją Grzegorza Majchrzaka ; Warszawa, 2016.

2. Listy 1945-1962 / Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jędrzejewicz ; Warszawa, 2016.

3. Ku Ostrej Bramie : wileńska i nowogródzka Armia Krajowa w obronie ziemi ojczystej / Paweł Rokicki ; Warszawa, 2016.

4. Na kulturalnym froncie : analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950-1963 / Tomasz Chrząstek.

5. Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954) / Anna Mazurkiewicz ; Warszawa, 2016.

6. Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej ; Warszawa, 2016.

7. Wielki Głód w Irlandii 1845-1852 w świetle prasy angielskiej / Paweł Hamera ; Kraków, 2016.

8. Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety : próba charakterystyki okresu minojskiego / Robert Grochowski ; Poznań, 2016.

9. Taniec w roli Tersytesa : studia nad satyrą bizantyńską / Przemysław Marciniak ; Katowice, 2016.

10. Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku : analiza bezpowrotnych strat osobowych / Adam Pleskaczyński ; Warszawa, 2016.

11. Akcja „Bollwerk” : Poznań, 20/21 lutego 1942 r. / Aleksandra Pietrowicz ; Poznań, 2017.

12.Stanisław Konarski / Władysław Konopczyński ; Kraków, 2016.

13. Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Wrocławiu 1908-1919 : (reprint) / wstęp Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura ; Wrocław, 2016.

14. „Śmierć w dziejach człowieka” : współczesność : monografia oparta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego : Wolin, 31 lipca – 2 sierpnia 2015 / redakcja Maciej Franz, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk.

15. Biedni i bogaci w świecie starożytnym / redakcja Stanisław Chmielowski, Damian Przybyłowski, Krzysztof Kałek, Roman Deiksler, Maria Kloska, Łukasz Bartkowiak ; Poznań, 2016.

16. Koniński słup drogowy / [Józef Dobosz, Janusz Skoczylas, Tomasz Płóciennik, Michał Gruszczyński, Jerzy Łojko, Paulina Łojko-Wojtyniak] ; Konin, 2016.

17. Edukacja – migracja : edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4 / pod redakcją Emilii Kledzik i Małgorzaty Praczyk ; Poznań, 2016.

18. Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku /  pod redakcją Marka Mikołajczyka ; Poznań, 2016.

19. Społeczeństwo PRL. [3], 1956 / redakcja Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak ; Poznań, 2016.

20. Odezwa do Przedstawicieli Narodów Całego Świata =Address to the Representatives of Foreign Nations ; Poznań, 2016.

21. Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3, 4,studia historyczno-archiwalne / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby ; Kraków, 2016.

22. Królestwo Jerozolimskie : europejski kolonializm w średniowieczu / Joshua Prawer ; Oświęcim, 2017.

23. Dynastia Piastów mazowieckich / Janusz Grabowski ; Warszawa, 2016.

24. Problemy higieniczno-zdrowotne i edukacja fizyczna w polskiej myśli medycznej i pedagogicznej oraz w praktyce oświatowej od średniowiecza po I wojnę światową / Marek Ordyłowski, Leonard Szymański ; Wrocław, 2016.

25. Trzeba by jeszcze powiedzieć : z Archiwum Społecznego Śródki / pod red. M. Kępskiego, A. Pikuły, M. Pukiańca, K. Zimnej ; Poznań, 2016.

26. Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce / Tomasz Siewierski ; Warszawa, 2016.

27. W walce o hegemonię : rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674 / Konrad Bobiatyński ; Warszawa, 2016.

28. Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkładu, liczby mieszkających zakonnych osób i ich dochodów… : Krakowskie zabudowania klasztorne w czasach Księstwa Warszawskiego : opis z 1810 r. / wydała Kamila Follprecht ; Wrocław, 2016.

29. Krieg kerbt Frauen- und Kinderseelen : Beiträge der verständigungspolitischen Tagungen : Beiträge zur Frühjahrstagung Die Daheimgebliebenen : Deutsche im Osten Europas – Brückenbauer zwischen Ost und West vom 1.-3. April 2016 im Heiligenhof ; Beiträge zur Herbsttagung Frauen und Kinder erlebten Krieg und Gewalt – wie wirken diese Erfahrungen auf ihr Leben? vom 26.-28. August 2016 in Helmstedt ; Begegnungstagung in Posen, Polen vom 12.-17. Juni 2016 /$cSibylle Dreher,  Maria Werthan (Hrsg.) ; Frauenverband im Bund der Vertriebenen e.V. ; Berlin, 2017.

30. Mediewiści. 4 / redaktor Jerzy Strzelczyk ; Poznań, 2016.

31. Wandalizm rewolucji / François Souchal ; Warszawa, 2016.