Etnologia

MAJ

Roland Łukasiewicz, „Poławiacze pereł” czyli eurobezdomność w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej 2016
Laura Dawes, Childhood obesity in America :$bbiography of an epidemic, Cambridge, Massachusetts; London, Harvard University Press 2014
Amy L. Best, Fast-food kids.French fries, lunch lines and social ties, New York, New York University Press 2017
Revisiting moral panics, ed. Viviene E. Cree, Gary Clapton and Mark Smith, Bristol, Chicago, Policy Press 2016
Susan Bordo, Unbearable weight.Feminism, western culture, and the body, Berkeley [etc.], University California Press 2004
Moral panics, social fears, and the media. Historical perspectives, ed. Siân Nicholas, Tom O’Malley, London, New York, Routledge Taylor & Francis Group 2018
John Boswell, The real war on obesity. Contesting knowledge and meaning in a public health crisis, London, Palgrave Macmillan 2016
April Michelle Herndon, Fat blame. How the war on obesity victimizes women and children, Lawrence, University Press of Kansas 2014
Childhood obesity. Ethical and policy issues, Kristin Voigt, Stuart G. Nicholls, and Garrath Williams, Oxford, Oxford University Press 2014
An empire of others. Breating ethnographic knowledge in imperial Russia and the USSR, ed. Roland Cvetkovski and Alexis Hofmeister, Budapest, New York, Central European University Press 2014
Śpiew tradycyjny. Modele edukacji: doświadczenia serbskie i polskie, red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Bartłomiej Drozd, Lublin, Warsztaty Kultury 2017
Marta Romanow-Kujawa, Stanisław Pasiciel, Rzeźbiarze ziemi gnieźnieńskiej, Lednogóra, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2017
Janusz Barański, Etnologia w erze postludowej. Dalsze eseje antyperyferyjne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
Marta Wieczorek, Flamenco. Studium z antropologii semiotycznej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018
Anna Zalewska, Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018
Jan Zielonka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018
Piotr Szarota, Od Facebooka do post-przyjaźni. Współczesne przeobrażenia bliskich relacji, Warszawa, PWN 2018
Odmienność w kulturze, red. Aleksandra Rzepkowska, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017
Tomasz Gmerek, Polityka apartheidu w szkolnictwie RPA. Geneza, rozwój i konsekwencje, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2017
Tadeusz Paleczny, Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości, Kraków, Księgarnia Akademicka 2017
Adam F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018
Współczesne Maroko. Wybrane aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze, red. Piotr Niziński i Karola Rak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
Anna Cieślewska, Islam with a female face. How women are changing the religious landscape in Tajikistan and Kyrgyzstan, Kraków, Księgarnia Akademicka 2017
Łukasz Albański, Adopcja międzyrasowa. Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością, Kraków, Universitas 2018
Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja? red. Adam A. Szarfański, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017
Iris May, Dzieci Gosi. Po której jesteś stronie? Losy rodziny polsko-niemieckiej, Słupsk, Dobra Literatura 2015
Agnieszka Haska, Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal 2018
Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2017
Witold Vargas, Paweł Zych, Magiczne zawody. Kowal, czarodziej, alchemik, Olszanica, Bosz 2018
Anna M. Kłonkowska, Płeć: dana czy zadana? Strategie negocjacji (nie)tożsamości transpłciowej w Polsce, Gdańsk, Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017
Joanna Bator, Rekin z parku Yoyogi, Warszawa, Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal 2018
Katarzyna Winiecka, Strategia – migracja – adaptacja. Rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Białystok, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 2016
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1 Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania, Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak, Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2 Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej, Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny, Wydanie pierwsze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017
Karolina Radłowska, Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok, Fundacja Sąsiedzi 2017
Marcin Kula, Trzeba oswoić własne miejsce. Wykłady z socjologii historycznej, Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2018
Dariusz Brzeziński, Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN 2017
Marek Pawlak, Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018
Jacek Sieradzan, Zmotoryzowani tulku. Zachodnie reinkarnacje tybetańskich buddystów, Warszawa, Eneteia 2018