Etnologia

MARZEC

Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017
Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016, Kraków, Księgarnia Akademicka 2017
Izabela Bukalska, Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017
A companion to medical anthropology, ed. Merrill Singer and Pamela I. Erickson, Malden, MA; Oxford; Chichester, Wiley Blackwell 2015
Katarzyna Andrejuk, Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN 2017
Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018
Łukasz Maurycy Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny, Czersk, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne 2014
Polski i czeski humor zaangażowany – dowcip, anegdota i karykatura polityczna, pod red. Haliny Rusek i Anny Drożdż, Cieszyn; Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2013
Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej, pod redakcją Justyny Jasionowskiej i Katarzyny Kaniowskiej, Warszawa, Oficyna Naukowa 2017
Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki, Białystok, Muzeum Podlaskie 2017
Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018
Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Joanna Koźmińska, Polski atlas etnograficzny. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017
Barbara Bazielich, Kolory Europy. Odzież i stroje ludowe, Katowice, Muzeum Śląskie 2008
Cezary Obracht-Prondzyński, Dylematy edukacyjne z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie, Gdańsk 2017
The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, Aleksander Posern-Zieliński (ed.), Poznań, Instytut im. Oskara Kolberga 2017
Adam Chętnik. Patriota, uczony, społecznik, polityk, (red.)Janusz Gmitruk, Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2017
Indygeniczna psychologia Słowian :$bwprowadzenie do realnej nauki o duszy, Andrzej Bronisław Pankalla, Konrad Kazimierz Kośnik, Kraków, UNIVERSITAS 2018
Janusz Sikorski, Ludyczność werbalna w perspektywie lingwistycznej, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2017
Xawery Stańczyk, Macie swoją kulturę :$bkultura alternatywna w Polsce 1978-1996, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury 2018
Marcin Pielużek, Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy, Wrocław, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kraków, Wydawnictwo LIBRON, 2017
Słowiańska pamięć, pod redakcją Karoliny Ćwiek-Rogalskiej i Marcina Filipowicza, Kraków, Wydawnictwo LIBRON 2017
Mustafa Switat, Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2017
Jarosław Zapart, Tathagatagarbha. U źródeł koncepcji natury buddy, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
Olenderskie unikaty Mazowsza. Konserwacja zabytków osadnictwa olenderskiego ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, red. Magdalena Lica-Kaczan, Grzegorz Piaskowski, Płock, Muzeum Mazowieckie 2014
Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2017
Nina Witoszek, Najlepszy kraj na świecie. Pamflet, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne 2017
Agata Agnieszka Konczal, Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2017
CASCA – Centre for Anthropological Studies on Central Asia: Food and identity in Central Asia, ed. Aida Aaly Alymbaeva, Halle/Saale, Max Planck Institute for Social Anthropology 2017
Andrzej Moniak, Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości. Kształtowanie się nowej społeczności lokalnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017
Adam Szymański, Fabergé. Historia i arcydzieła, Opole, Metropolisart 2014
Rebecca Jane Weinstein, Fat kids. Truth and consequences, New York, Beaufort Books 2014

LUTY

The world of Islam. Politics and society, vol. 1, edited by Izabela Kończak, Magdalena Lewicka, Agata S. Nalborczyk, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017
The world of Islam. Politics and society, vol. 2, edited by Izabela Kończak, Magdalena Lewicka, Agata S. Nalborczyk, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017
W poszukiwaniu kobiecości. Zbiór rozważań socjologicznych, red. Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Maj, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017
Vered Amit and Nigel Rapport, The trouble with community. Anthropological reflections on movement, identity and collectivity, London, Sterling, VA, Pluto Press 2002
Chrześcijaństwo w religijności ludowej. 1050 lat po Chrzcie Polski, red. Zdzisław Kupisiński, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017
Ilká Thiessen, Waiting for Macedonia. Identity in a changing world, Peterborough, Ontario; Orchard Park, NY, Broadview Press 2007
Warmio, quo vadis? Janusz Hochleitner, Iwona Liżewska, Marzena Zwierowicz, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Karolina Manikowska, Wiesława Rynkiewicz-Domino, Weronika Wojnowska, Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 2017
Traditional medicine. Sharing experiences from the field, ed. Eivind Falk, Jeonju, UNESCO 2017
Anna Szyfer, Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje, Poznań, Instytut im. Oskara Kolberga 2017
Marian Pokropek, 1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II w sztuce ludowej. Ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Brwinów – Otrębusy, Muzeum Sztuki Ludowej 2016
Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, pod redakcją Arkadiusza Jełowickiego, Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyczego 2017
Richard Gwyn, Communicating health and illness, London, SAGE Publications 2002
Robert J. Shepherd, Faith in heritage. Displacement, development, and religious tourism in contemporary China, Walnut Creek, CA, Left Coast Press 2013
Veena Das and Clara Han, Living and dying in the contemporary world. Compendium, Oakland, California, University of California Press, 2016
Pamela Feldman-Savelsberg, Mothers on the move. Reproducing belonging between Africa and Europe, Chicago; London, The University of Chicago Press 2016
Regimes of mobility. Imaginaries and relationalities of power, ed. Noel B. Salazar and Nina Glick Schiller, London; New York, Routledge 2014
Serendipity in anthropological research: the nomadic turn, ed. Haim Hazan and Esther Hertzog, London; New York, Routledge, Taylor & Francis Group 2016
Spirited things. The work of „possession” in Afro-Atlantic religions, ed. by Paul Christopher Johnson Chicago; London, The University of Chicago Press 2014
Alessandro Duranti, The anthropology of intentions. Language in a world of others, Cambridge, Cambridge University Press 2015
Eva-Marie Dubuisson, Living language in Kazakhstan. The dialogue emergence of an ancestral worldview, Pittsburgh, Pa., University of Pittsburgh Press 2017
Mariya Lesiv, The return of ancestral gods. Modern Ukrainian Paganism as an alternative vision for a nation, Montreal [etc.], McGill-Queen’s University Press 2013
The Routledge handbook of medical anthropology, ed. Lenore Manderson, Elizabeth Cartwright and Anita Hardon, New York; London, Routledge, Taylor & Francis Group 2016
Valerio Simoni, Tourism and informal encounters in Cuba, New York; Oxford, Berghahn 2016
Toruń tam i z powrotem. Szkice z antropologii miasta, pod red. Artura Trapszyca i Violetty Wróblewskiej, Toruń, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2011
Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością, red. Zbyszek Dymarski, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017
Paweł Majewski, Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018
Stanisław Kryciński, Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju, Rzeszów, Wydawnictwo Libra PL 2018
Maria Małanicz-Przybylska, Między dźwiękami Skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018