Etnologia

MAJ

Piotr Winczewski, Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury 2016
Waldemar Kuligowski, Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2016
Violetta Krawczyk-Wasilewska, E-folklor w dobie kultury digitalnej. Studia i szkice, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016
Ewa Banaszak, Eksperiencje nagości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017
Krystyna Piątkowska, Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017
Jacky Fleming, Kłopot z kobietami, Kraków, Znak Horyzont 2017
Agata Karbowska, Kultura strategiczna Turcji za czasów Atatürka, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
Urszula Kluczyńska, Wiktor Dynarski, Anna M. Kłonkowska, Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016
Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Warszawa, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 2016
Symbolika ciała w Starym Testamencie, red. A. Kuśmirek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016
Michael Dylan Foster, Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
Helen Russell, Życie po duńsku. Rok w najszczęśliwszym kraju na świecie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
Ivan Čižmár, Narodne vesìlâ Rusynìv vyhodnoj Slovakiï, Svidník 2006
Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, red. A. W. Brzezińska, M. Machowska, Krobia, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi 2016
Cool Japan. Autoprezentacja Japonii w popkulturze, red. M. Gotowska, A. Wosińska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Kirin 2017
Wojciech J. Cynarski, Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej, Kraków, TAiWPN UNIVERSITAS 2017
Janina Hajduk-Nijakowska, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2016
Adam A. Szafrański, Ku interpretacyjnej antropologii religii, Lublin, bWydawnictwo KUL 2015
Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. A. Sarnacki SJ,Kraków, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2016
Kulturowe studia miejskie, red. E. Rewers, M. Michałowska, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2014
Tomasz Michał Korczyński, Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci, Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne 2016
Dionisios Sturis, Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal 2017
Oblicza szaleństwa w kulturze, red. S. Góra, A. Płazińska, Kraków, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2016
Pongo. T. 7, Ukryte w kulturze, red. R. Chymkowski, A. Koprowicz, Katowice, grupakulturalna.pl; Warszawa, Stowarzyszenie Katedra Kultury 2017
Catherine Nash, Genetic geographies. The trouble with ancestry, Minneapolis, University of Minnesota Press 2015
Bartosz Korzeniewski, Święta polityczne w zjednoczonych Niemczech, Poznań, Instytut Zachodni 2007
Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Poznań, Instytut Zachodni 2008
Kazimiera Szczuka, Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, Warszawa :$bWydaw. W.A.B.,$c2004
Deborah G. Felder, Sto kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Ranking, Pruszków, Rachocki i S-ka; Warszawa, Bej Service 1997
Benjamin K. Sovacool, Michael H. Dworkin, Global energy justice. Problems, principles, and practices, Cambridge, Cambridge University Press 2014
Rosalind Williams, Notes on the underground. An essay on technology, society, and the imagination, Cambridge, Mass.; London, MIT Press 2008
Technoscience and environmental justice.Expert cultures in a grassroots movement, ed. G. Ottinger, B. Cohen, Cambridge, Mass.; London, MIT Press 2011
Alternative art and anthropology. Global encounters, ed. Arnd Schneider, London [etc.], Bloomsbury Publishing Plc. 2017
Anna Niedźwiedź, Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków, Wydawnictwo LIBRON 2015
Marceli Tureczek, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski 2015
Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku
, red. N. Bloch, Poznań, Centrum Kultury ZAMEK 2016
Utrata i żałoba. Teoria i praktyka, red. R. Kleszcz-Szczyrba, A. Gałuszka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016
Grażyna Szelągowska, Burak z cukrem. Historia i konteksty, Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 2015
Elżbieta Piskorz-Branekova, Mądrości i gadki z kuchennej makatki, Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 2016
Magdalena Ziółkowska-Mówka, Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach, Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 2015
Peter J. Klassen, Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w., Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 2016
Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów, Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 2016

MARZEC

1. Sabina Magliocco, Witching culture. Folklore and neo-paganism in America, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 2004
2. Mariusz Ziółkowski, Pachap Vnancha. El calendario metropolitano del estado Inca, Arequipa, Edicioones el Lector, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos 2015
3. The biology of language, ed. by S. Puppel, Amsterdam, Philadelphia, J. Benjamins 1995
4. The craft of social anthropology, ed. by A. L. Epstein, London, Tavistock Publications 1967
5. Eliot D. Chapple, Culture and biological man. Explorations in behavioral anthropology, New York [etc.], Holt, Rinehart and Winston 1970
6. Armin Heymer, Vocabulaire éthologique. Allemand, anglais, français, Berlin, Hamburg, Paul Parey; Paris, Presses Universitaires de France 1977
7. E. Adamson Hoebel, Anthropology. The study of man, New York, McGraw-Hill Book Comp. 1966
8. Robert Ardrey, African genesis. A personal investigation into the animal origins and nature of man, New York, Atheneum 1965
9. M. Kay Martin, Barbara Voorhies, Female of the species, New York, London, Columbia University Press 1975
10. European populations in past, present and future. Selected papers presented at the 6. Congress of the European Anthropological Association, Budapest, September 1988, ed. O. G. Eiben, Budapest 1989
11. Evolution and environment. Proceedings of the International Symposium, Brno, August 17-22, 1981. t. 1, ed. V. J. A. Novák and J. Mlíkovský, Praha, Czechoslovak Academy of Sciences 1982
12. Evolution and environment. Proceedings of the International Symposium, Brno, August 17-22, 1981. t. 2, ed. V. J. A. Novák and J. Mlíkovský, Praha, Czechoslovak Academy of Sciences 1982
13. Laura Peers, The Ojibwa of western Canada, 1780 to 1870, Winnipeg, Manitoba, The University of Manitoba Press 1994
14. George Thornton Emmons, The Tlingit Indians, Seattle, University of Washington Press, American Museum of Natural History 1991
15. Piotr Sztompka, System and function. Toward a theory of society, New York, Academic Press 1974
16. Europa, Europa… Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, t.3, red. Z. Drozdowicz, Poznań, Wydawnictwo Kurpisz 2005
17. Kazimierz Przyszczypkowski, Funkcje systemów informacyjnych wielkiego miasta wobec migrantów, Poznań, Wydaw. Naukowe UAM 1991
18. Zbigniew G. Karaś, Wolna wola i determinizm (czyli prawie: los, fatum, przeznaczenie), Warszawa, Surmak 1996
19. Uzbekali Džanibekov Eho… Po sledam legendy o zolotoj dombre, Alma-Ata, Izdatel’stvo „Өner” 1990
20. Jan Włodarek, Socjologia wychowania w Polsce. Rozwój problematyki i badań w latach 1928-1988, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1992
21. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski, Polska antropologia w Afryce, Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Wrocław [etc.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1981
22. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Miluska, E. Pakszys, Poznań, Wydaw. Naukowe UAM 1995
23. Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, red. E. Pakszys, D. Sobczyńska, Poznań, Wydawnictwo UAM 1997
24. Andrzej Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa, Pax 1989
25. René Dubos, Człowiek, środowisko, adaptacja, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1970
26. Polacy na Litwie. Cztery szkice do obrazu polskiego mikrokosmosu, red. M. W. Solarz, Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Trzecia Strona 2016
27. Wykluczenia, red. D. Gortych, Poznań, Wydawnictwo Rys 2016
28. Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Na podstawie badań terenowych, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Katowice,”Śląsk” 2013
29. Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legenda, anegdota. Materiały, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Katowice,”Śląsk” 2013
30. Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna. Materiały, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Katowice,”Śląsk” 2013
31. Marta Nowakowska, Fotografia 100 lat temu. Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego, Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2016
32. Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. S. Skowron-Markowska, Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2016
33. Universität, Diversität!, Wir? 13 Momentaufnahmen aus dem Tübinger Uni-Alltag, Leitung: Reinhard Johler, Masterprojekt des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft, Tübingen, Tübinger Vereinigung für Volkskunde 2017
34. Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł.T. Sroka, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2016
35. Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016
36. Używki w sztuce i literaturze, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016
37. Kazimierz S. Ożóg, Święty z brązu. Pomniki Jana Pawła II w Polsce, Głogów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2017
38. Maria Fredro-Boniecka,  Kuchnia turecka, Warszawa, New Media Concept 2008
39. Agata Górska, Kuchnia skandynawska, Warszawa, New Media Concept 2008
40. Alina Kwapisz, Katarzyna Liwak-Rybak, Dorota Próchniewicz, Kuchnia chińska, Warszawa, New Media Concept 2008
41. Andrzej Hanich, Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu 2014