Etnologia

MARZEC

1. Sabina Magliocco, Witching culture. Folklore and neo-paganism in America, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 2004
2. Mariusz Ziółkowski, Pachap Vnancha. El calendario metropolitano del estado Inca, Arequipa, Edicioones el Lector, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos 2015
3. The biology of language, ed. by S. Puppel, Amsterdam, Philadelphia, J. Benjamins 1995
4. The craft of social anthropology, ed. by A. L. Epstein, London, Tavistock Publications 1967
5. Eliot D. Chapple, Culture and biological man. Explorations in behavioral anthropology, New York [etc.], Holt, Rinehart and Winston 1970
6. Armin Heymer, Vocabulaire éthologique. Allemand, anglais, français, Berlin, Hamburg, Paul Parey; Paris, Presses Universitaires de France 1977
7. E. Adamson Hoebel, Anthropology. The study of man, New York, McGraw-Hill Book Comp. 1966
8. Robert Ardrey, African genesis. A personal investigation into the animal origins and nature of man, New York, Atheneum 1965
9. M. Kay Martin, Barbara Voorhies, Female of the species, New York, London, Columbia University Press 1975
10. European populations in past, present and future. Selected papers presented at the 6. Congress of the European Anthropological Association, Budapest, September 1988, ed. O. G. Eiben, Budapest 1989
11. Evolution and environment. Proceedings of the International Symposium, Brno, August 17-22, 1981. t. 1, ed. V. J. A. Novák and J. Mlíkovský, Praha, Czechoslovak Academy of Sciences 1982
12. Evolution and environment. Proceedings of the International Symposium, Brno, August 17-22, 1981. t. 2, ed. V. J. A. Novák and J. Mlíkovský, Praha, Czechoslovak Academy of Sciences 1982
13. Laura Peers, The Ojibwa of western Canada, 1780 to 1870, Winnipeg, Manitoba, The University of Manitoba Press 1994
14. George Thornton Emmons, The Tlingit Indians, Seattle, University of Washington Press, American Museum of Natural History 1991
15. Piotr Sztompka, System and function. Toward a theory of society, New York, Academic Press 1974
16. Europa, Europa… Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, t.3, red. Z. Drozdowicz, Poznań, Wydawnictwo Kurpisz 2005
17. Kazimierz Przyszczypkowski, Funkcje systemów informacyjnych wielkiego miasta wobec migrantów, Poznań, Wydaw. Naukowe UAM 1991
18. Zbigniew G. Karaś, Wolna wola i determinizm (czyli prawie: los, fatum, przeznaczenie), Warszawa, Surmak 1996
19. Uzbekali Džanibekov Eho… Po sledam legendy o zolotoj dombre, Alma-Ata, Izdatel’stvo „Өner” 1990
20. Jan Włodarek, Socjologia wychowania w Polsce. Rozwój problematyki i badań w latach 1928-1988, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1992
21. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski, Polska antropologia w Afryce, Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Wrocław [etc.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1981
22. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Miluska, E. Pakszys, Poznań, Wydaw. Naukowe UAM 1995
23. Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, red. E. Pakszys, D. Sobczyńska, Poznań, Wydawnictwo UAM 1997
24. Andrzej Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa, Pax 1989
25. René Dubos, Człowiek, środowisko, adaptacja, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1970
26. Polacy na Litwie. Cztery szkice do obrazu polskiego mikrokosmosu, red. M. W. Solarz, Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Trzecia Strona 2016
27. Wykluczenia, red. D. Gortych, Poznań, Wydawnictwo Rys 2016
28. Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Na podstawie badań terenowych, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Katowice,”Śląsk” 2013
29. Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legenda, anegdota. Materiały, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Katowice,”Śląsk” 2013
30. Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna. Materiały, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Katowice,”Śląsk” 2013
31. Marta Nowakowska, Fotografia 100 lat temu. Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego, Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2016
32. Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. S. Skowron-Markowska, Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2016
33. Universität, Diversität!, Wir? 13 Momentaufnahmen aus dem Tübinger Uni-Alltag, Leitung: Reinhard Johler, Masterprojekt des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft, Tübingen, Tübinger Vereinigung für Volkskunde 2017
34. Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł.T. Sroka, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2016
35. Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016
36. Używki w sztuce i literaturze, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016
37. Kazimierz S. Ożóg, Święty z brązu. Pomniki Jana Pawła II w Polsce, Głogów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2017
38. Maria Fredro-Boniecka,  Kuchnia turecka, Warszawa, New Media Concept 2008
39. Agata Górska, Kuchnia skandynawska, Warszawa, New Media Concept 2008
40. Alina Kwapisz, Katarzyna Liwak-Rybak, Dorota Próchniewicz, Kuchnia chińska, Warszawa, New Media Concept 2008
41. Andrzej Hanich, Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu 2014

LUTY

1. Dorota Rogowska-Szadkowska, Medyczna marihuana. Historia hipokryzji, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2016
2. Folklor. Tradycja i współczesność, red. R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016
3. Radosław Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2016
4. Bartłomiej Kotowski, Język, bunt, tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap, Warszawa, Rozpisani.pl 2016
5. Kaszëbskô chrestomatiô. Wëbiér tekstów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka dlô sztudérów, red. J. Pòmierskô, G. Schramke, Gduńsk, Wëdôwizna Gduńsczégò Ùniwersytetu 2015
6. Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, B. Nierenberg, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016
7. Janusz Rieger, Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne, Warszawa, Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” 2016
8. Aleksander Woźny, Przewodnicy – mistyfikatorzy – heretycy. Studia z antropologii komunikacji i mediów, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016
9. Anna Giza, Uczeń czarnoksiężnika czyli Społeczna historia marketingu
, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017
10. Re-wizje regionalne. Współczesne problemy dziedzictwa kulturowego, red. A. Wierucka i M. Sacha, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016
11. Andrzej Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2016
12. Joanna Angiel, Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej, Warszawa, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 2016
13. Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej. Wybrane przykłady z Afryki Południowej, red. M. Dłużewski, I. Tsermegas, Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 2016
14. Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016
15. Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Muzeum Stutthof 2016
16. Tomasz Cebulski, Auschwitz po Auschwitz. Polityczne i międzynarodowe aspekty funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 1980-2010, Kraków, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner 2016
17. Marta Raczyńska, Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością, Kraków, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner 2016
18. Piotr Kościelny, Dzieje reformacji w Polsce, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax 2017
19. Kazimierz Kopczyński, Dzwony i dzwonki w kulturze Orientu i Zachodu. Studium z kampanologii komparatystycznej, Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2016
20. Miscellanea islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, red. P. Stawiński, Kraków, Nomos 2016
21. Nilüfer Göle, Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, Kraków, Wydawnictwo Karakter 2016
22. Theodore Dalrymple, Na dnie. Niepoprawna politycznie charakterystyka współczesnej biedy, Warszawa, Fijorr Publishing 2016
23. „Nowe otwarcie” antropologii. Wyzwania i zagrożenia, red. A.A. Szafrański, Lublin, Wydawnictwo KUL 2016
24. Marian Golka, Podróże, zamyślenia, aluzje, Wraszawa, Oficyna Naukowa 2016
25. Konrad Wojnowski, Pożyteczne katastrofy, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2016
26. Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, T. 2: Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Lublin, Wydawnictwo KUL 2016
27. Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016
28. Robert Kulmiński, Tu pali się ktoś. Za siebie i za nas pali się z własnej woli pośrodku własnego narodu: Ryszard Siwiec, Jan Palach, Zdeněk Adamec, Kraków, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner 2016
29. Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2015
30. Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016
31. Paweł Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos” 2016
32. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Cień radykalizmu. Pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2016
33. Nezar AlSayyad, Kair. Historie miasta, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016
34. Jan Kreft, Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016
35. Tomasz Maślanka, Kontrkultura. Źródło i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury, Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej 2017
36. Maska. Zakrywanie i odkrywanie pomiędzy Wschodem i Zachodem: studia na pograniczach antropologii i estetyki porównawczej, red. Wiesna Mond-Kozłowska, Gdańsk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2016
37. Socjologia sportu, red. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017
38. Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, Świadomość umierania, Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos” 2016
39. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, red. Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2016
40. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2016
41. Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością, oprac. A. Bińka, J. Kościańska, J. Orlikowska, J. Szymańska, Warszawa, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego 2016
42. A fe!. Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016
43. Christoph Wulf, Antropologia. Historia, kultura, filozofia, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN 2016
44. Wojciech Grabowski, Dizajn tamtych czasów, Warszawa, Wydawnictwo Nisza 2017
45. Joanna Dziadowiec, Festum folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej: rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury 2016
46. Monika Muskała, Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia, Kraków, Korporacja Ha!art 2016
47. Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, red. M.z Gołąb i N. Schiller, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Akademia Sztuk Pięknych 2015
48. Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, red. A.A. Zięba, Warszawa, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Kraków, Księgarnia Akademicka 2016
49. Przemiany. W kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku, red. M. Stankiewicz-Kopeć, I. Kaczmarzyk, Kraków, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2016
50. Anke te Heesen, Teorie muzeum, Warszawa, Niemiecki Instytut Historyczny, Wydawnictwo Neriton 2016