Archeologia

PAŻDZIERNIK

Kajzer Leszek, Archaeologia historica : pisma wybrane / pod red. Lucyny Domańskiej, Anny Marciniak-Kajzer, Aleksandra Andrzejewskiego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 2014
Arqueología del área centro sur Andina : actas del Simposio International 30 de junio – 2de julio de 2005 Arequipa, Perú / [ed. Mariusz S. Ziółkowski et. all], Varsovia 2009
Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016 : streszczenia referatów XXXIII konferencji / pod redakcją Anny Zakościelnej, Lublin 2017
Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017 : streszczenia referatów XXXIV konferencji / pod redakcją Anny Zakościelnej ; tłumaczenia z języka rosyjskiego i j. ukraińskiego Anna Zakościelna, Lublin 2018
Badania na Rynku Staromiejskim : praca zbiorowa / pod redakcją Marcina Majewskiego i Karoliny Stań, Archeologia Stargardu T. 3, Stargard 2017
Barth Anne, Dippoldiswalder Steinzeug : ein Töpferhandwerk und seine kulturhistorische Bedeutung / mit einem Beitrag von Detlef Wilke, Dresden 2018
Chmielno – zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych / pod redakcją Zdzisławy Ratajczyk, Ewy Trawickiej, Gdańsk 2017
Csontvázak a szekrényből : válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak Anyagából 2002-2009 = Skeletons from the cupboard : selected studies from the Visegrád Meetings of Hungarian Archaeozoologists 2002-2009 / ed. Barosiewicz László, Gál Erika, Kováts István, Budapest 2009
Csontvázak a szekrényből : válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak Anyagából 2002-2009 = Skeletons from the cupboard : selected studies from the Visegrád Meetings of Hungarian Archaeozoologists 2002-2009 / ed. Barosiewicz László, Gál Erika, Kováts István, Budapest 2009
Drgas Jakub, Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych, Wschowa 2018
95 lat Muzeum w Bydgoszczy : nabytki / redakcja naukowa Danuta Sójkowska, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz 2018
Egypt and Austria IX : perception of the Orient in Central Europe (1800-1918) : proceedings of the Symposium held at Betliar, Slovakia (October 21st to 24th, 2013) / edited by Lubica Hudáková & Jozef Hudec, Žitavany 2016
Geupel Volkmar, Hoffmann Yves, Archäologie und Baugeschichte des ehemaligen Benediktinerklosters Chemnitz, Dresden 2018
Grody i miasta : zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 3-4 czerwca 2017 roku / pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Starostwo Powiatowe w Słupcy, Poznań 2018
Hellström Kirsten, Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh. v. Chr.-3. Jh. n. Chr.), Bonn 2018
Horváthová  Eva, Nevizánsky  Gabriel, Stránska : osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia,  Nitra 2017
Jamkowski Marcin, Kowalski Hubert, Uratowane z Potopu / zdjęcia Marzena Hmielewicz, Warszawa 2018
Lubin : early medieval stronghold at the mouth of the Oder River / edited by Marian Rębkowski ; translation into English Paul Barford, Szczecin 2018.
Małe miasto wielkich przeżyć : przewodnik po Wschowie dla dzieci i nie tylko… / opracowanie graficzne i rysunki Aleksandra Malczewska-Sąsiadek ; koncepcja i opracowanie tekstu Magdalena Birut, Wschowa 2017
Ostrakon : the 3rd International Symposium on Pottery and Glass : ceramics and glass in interdisciplinary research, Wrocław, 27-29 September 2017 / [volume edited by Sylwia Siemianowska, Paweł Rzeźnik, Krystian Chrzan] ; Faculty of Conservation and Restoration of Ceramics and Glass of the Eugeniusz Geppert Academy of Art abd Design in Wrocław, Centre for Late Antique and Early Medieval Studies. Institute of Archeology and Ethnology. Polish Academy of Sciences, Wrocław 2017
Phillips Jacqueline, Aegyptiaca on the island of Crete in their chronological context : a critical review. Vol. 1 / Jacqueline Phillips, Wien 2008
Phillips Jacqueline, Aegyptiaca on the island of Crete in their chronological context : a critical review. Vol. 2, Wien 2008
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations on site 3 in Ludwinowo, district of Włocławek, Kuyavian-Pomeranian province (The Line of Freeway A-1) / Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik, Via Archaeologica Lodziensis ; t. 7, vol. 1, Łódź 2017
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations on site 3 in Ludwinowo, district of Włocławek, Kuyavian-Pomeranian province (The Line of Freeway A-1) / Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik, Via Archaeologica Lodziensis ; t. 7, vol. 2, Łódź 2017
Rimantienė Rimutė, Nida : a bay coast culture settlement on the Curonian Lagoon, Vilnius 2016
Schröder Frank, Funde aus den mittelalterlichen Bergerken von Niederpöbel , Dresden 2018
Svetikas  Eugenijus, Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai : monografija ; Lietuvos Istorijos Institutas, Vilnius 2003
The materiality of troubled pasts : archeologies of conflicts and wars / edited by Anna Zalewska, John M. Scott, Grzegorz Kiarszys, Warszawa 2017
Ukrainian fortresses a study of a strongholds system from the early iron age in Podolia / Yuriy Boltryk [i 5 pozostałych], Baltic-Pontic studies, vol. 21, Poznań 2016
Westerplatte w 7 odsłonach : prezentacja zabytków pierwszego etapu badań archeologicznych na Westerplatte = Seven looks at Westerplatte : presentation of the findings of the first stage of archeological research on Westerplatte / opracowanie katalogu = catalogue concept Filip Kuczma, Wojciech Samól, Karol Szejko ; przekład na język angielski = English translation Skrivanek Sp. z o.o., Karol Szejko ; Muzeum Westerplatte – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2017
Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski / Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, Sławomir Kadrow, Monika Bober ; z aneksami : Marzeny i Daniela Makowieckich, Joanny Rogóż, Danuty Makowicz-Poliszot, Teresy Tomek i Mateusza Kality ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rezszów 2017
Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań : podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu / redakcja Przemysław Nocuń ; Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Siedlęcin 2016
Wydobyte z ziemi tajemnice chmieleńskiego grodu : wyniki badań archeologicznych = Secrets of Chmielno stronghold extracted from the ground : archeological research results / tekst Zdzisława Ratajczyk, Adam Ostasz ; redakcja Zdzisława Ratajczyk ; tłumaczenie na język angielski Tomasz Borkowski,Gdańsk 2018

LIPIEC

Archäologische Studien zum frühen Mittelalter : Internationale Konferenz : Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016 / herausgegeben von Gabriel Fusek, Nitra 2017.
Bednár Peter, Budatínsky hrad / zostavovatelia: Peter Bednár, Zuzana Staneková, Peter Šimko ; autori: Peter Bednár, Tomaš Janura, Michal Jurecký, Květa Kicková, Miroslav Matejka, Andrea Paráčová, Andrea Slaná, Zuzana Staneková, Peter Šimko, Michal Šimkovic, Dominika Tomášová, Nitra 2017.
Dziedzictwo odzyskane : archeologia ratownicza ziemi rawickiej / pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej i Magdaleny Chrapek-Wawrzyniak, Poznań 2018.
Elschek Kristián, Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. :Germanischer Fürstemsitz mit römischen Bauten und die germanische Besiedlung, Nitra 2017.
Hrnčiarik Erik, Bone and antler artefacts from the Roman fort at Iža, Nitra 2017.
Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas, Bronocice. The Chronology and Development of a Neolithic Settlement of the Fourth Millennium BC, Warszawa 2018.
Jażdżewska Maria, Siciński  Wojciech, Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie : cmentarzysko i osada kultury przeworskiej = Siemiechów site 2, province of Łódź : Przeworsk culture cemetery and settlement, Łódź 2017.
Lamiová-Schmiedlová Mária, Luštíková Lucia, Tomášová Božena, Osady doby rímskej v Ostrovanoch a Medzanoch : katalog, Nitra 2017.
Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 2 / pod redakcją Sławomira Wadyla, Macieja Karczewskiego, Mirosława Hoffmanna, Warszawa 2018.
On the borders of Syracuse : Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily / ed. Chowaniec Roksana, Warsaw 2018.
Papiernik Piotr, Płaza Dominik Kacper, Park kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów= Wietrzychowice Culture Park on the European route of megaliths / współpraca Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Leszek Kotlewski, Adam Myrta, Joanna Wicha, Piotr Wroniecki, Łódź 2017.
Studia Barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. 1 / redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich, Lublin 2018.
Studia Barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. 2 / redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich, Lublin 2018.