Archeologia

STYCZEŃ 2019

Abulafia David, The great sea : a human history of the Mediterranean, London 2014
Amphitheatrum Polae / urednice kataloga Giulia Codacci-Terlević, Jadranka Ostić ; prijevod Cristina Sodomaco Damijanić, Pula 2015
Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Bydgoszcz 2018
Benjamin Craig, Empires of ancient Eurasia : the first Silk Roads era, 100 BCE-250 CE, Cambridge 2018
Bojná. 2, Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk / Karol Pieta, Zbigniew Robak (editori), Nitra 2017
Braund David C., Greek religion and cults in the Black Sea region : goddesses in the Bosporan Kingdom from the Archaic period to the Byzantine era, Cambridge 2018
Chagar Bazar (Syrie). 3, Les trouvailles épigraphiques et sigillographiques du chantier I (2000-2002) / éd. par Önhan Tunca et Abd el-Massih Baghdo, Leuven ; Paris 2008
Colonial encounters in ancient Iberia : Phoenician, Greek, and indigenous relations / ed. by Michael Dietler & Carolina López-Ruiz, Chicago, London 2009
The cultural role of chess in medieval and modern times :$b50th anniversary jubilee of the Sandomierz chess discovery / edited by Agnieszka Stempin, Poznań 2018
Desert and the Nile : Prehistory of the Nile Basin and the Sahara : Papers in honour of Fred Wendorf / edited by Jacek Kabaciński, Marek Chłodnicki, Michał Kobusiewicz and Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Poznań 2018
The diversity of classical archaeology / edited by Achim Lichtenberger and Rubina Raja, Turnhout 2017
Eastern Nile Delta in the 4th Millennium BC / edited by K. M. Ciałowicz, M. Czarnowicz, M. Chłodnicki, Kraków 2018
Elsner Jaś, The art of the Roman Empire ad 100-450, Oxford 2018
Estetyka w archeologii : obrazowanie w pradziejach i starożytności / pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej, Gdańsk 2018
Gniezno – wczesnośredniowieczny zespół grodowy / redakcja Tomasz Sawicki ; współredakcja Magdalena Bis, Warszawa 2018
Greiner-Wronowa, Elżbieta, The archaeometry of historical glass, Kraków 2017
Grupa, Małgorzata, Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie. T. 1 / Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski, Magdalena Krajewska, Dawid Grupa, Natalia Janowska, Krzysztof Jarzęcki, Dariusz Kurzawa, Natalia Mucha, Marcin Nowak, Sebastian Nowak, Magdalena Przymorska-Sztuczka, Monika Słomczewska, Adrianna Wojciechowska, Magdalena Majorek ; [tłumaczenie na j. angielski Ewa Józefowicz], Płonkowo 2015
Hallett Christopher H., The Roman nude : heroic portrait statuary 200 BC – AD 300, Oxford 2011
Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie = History of St. Oswald church in Płonkowo. T. 2 / pod redakcją Małgorzaty Grupy, Krzysztofa Jarzęckiego i Wiesława Nowosada = edition Małgorzata Krupa, Krzysztof Jarzęcki and Wiesław Nowosad ; tłumaczenie na język angielski = English translation Ewa Józefowicz, Płonkowo 2018
Homesteads on the Khabur : Tell Ziyadeh and other settlements / edited by Frank Hole, Yukiko Tonoike ; with contributions by Jennifer Arzt [i 7 pozostałych], Oxford 2016
Hunter John, Cox Margaret, Forensic archaeology : advances in theory and practice, London, New York 2010
Hunter John, Roberts Charlotte, Martin Anthony, Studies in crime : an introduction to forensic archaeology, London, New York 2002
Jensen Jørgen, The prehistory of Denmark, London, New York 2005
Life on the edge : social, political and religious frontiers in early medieval Europe / edited by Sarah Semple, Celia Orsini and Sian Mui, Wendeburg 2017
Masséglia Jane, Body language in Hellenistic art and society, Oxford 2015
Memory in ancient Rome and early Christianity / edited by Karl Galinsky, Oxford 2016

GRUDZIEŃ 2018

Adams Ellen, Cultural identity in Minoan Crete : social dynamics in the neopalatial period, Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; Dehli ; Singapore 2017

Archaeology: just add water : underwater research at the University of Warsaw / editors of the volume: Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Karolina Trusz, Warszawa 2018

Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017 : XXI konferencja sprawozdawcza / redakcja Jacek Wierzbicki ; Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu ; Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu ; Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich ; Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, Poznań 2018

Dumitrache Marianne, Die Konstanzer Marktstätte im Mittelalter und in der Neuzeit, Wiesbaden 2018

Dziedzictwo we współczesnym świecie : kultura, natura, człowiek / redakcja Arkadiusz Marciniak, Michał Pawleta, Kornelia Kajda, Kraków © copyright 2018

Fagan Brian M., Krótka historia archeologii, Warszawa 2018

Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer / édité par Josef Wilczek, Anna Cannot, Thibault Le Cozanet, Julie Remy ; Jiří Macháček et Jan Klápště curantibus editae, Brno 2017

Kaczmarek Hieronim, Manowce polskiej egiptologii i inne szkice, Gniezno 2018

Knötzele Peter, Das römische Gräberfeld von Stettfeld. 2, Katalog der Gräber und übrigen Befunde, Wiesbaden 2018

Kos Mateja, The past under the microscope :$bscientific analyses in museums, Ljubljana 2018

Nekropol’ Hersonesa Tavrìjs’kogo : novì storìnki v ìstorìï doslìdžen’ = Necropolis of Chersonesos Tauric : new pages in the history of research / O. Rìšnâk [et al.], pereklad N. O. Zajšla, L’vìv 2012

Prassolow Jaroslaw Aleksei., Die völkerwanderungszeitlichen Dolchmesser der samländisch-natangischen Kultur auf dem Gebiet des ehemaligen Ostpreußens, Kiel 2018

Romer John, A history of Ancient Egypt. Vol. 2, From the Great Pyramid to the fall of the Middle Kingdom, Milton Keynes 2017

Sikorski Dariusz Andrzej, Religie dawnych Słowian : przewodnik dla zdezorientowanych, Poznań copyright 2018

Stary materiał – nowe spojrzenie / redakcja Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Poznań ©2018

Zawichost we wczesnym średniowieczu / redakcja Stanisław Tabaczyński, Dariusz Wyczółkowski ; współpraca redakcyjna Dorota Cyngot, warszawa 2018

[Zweitausend] 2000 Jahre Varusschlacht : Konflikt / Herausgegeben von der Varusschlacht im Osnabrücker Land GmbH – Museum und Park Kalkriese ; [Redaktion Stefan Burmeister, Heidrum Derks], Stuttgart © 2009

Železnodobno naselje Most na Soči : rozprave = The Iron Age settlement at Most na Soči : treatises / uredila, editors Janez Dular, Sneža Tecco Hvala ; [prevod Andreja Maver, Drago Svoljšak, Elena Leghissa], Ljubljana 2018

LISTOPAD 2018

Angela Alberto, Jeden dzień w starożytnym Rzymie : życie powszednie, sekrety, ciekawostki , Warszawa 2018

The Anthemous Valley archaeological project : a preliminary report / edited by Stelios Andreou, Janusz Czebreszuk, Maria Pappa ; assistant editor Jakub Niebieszczański ; contributions by Cezary Bahyrycz [i 15 pozostałych] ; translations authors and Robert Staniuk, Poznań 2016

Balćarková Adéla, Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí, Brno 2017

Belinskij Andrej Borisovič, Ritual, society and population at Klin-Yar (North Caucasus) : excavations 1994-1996 in the Iron Age to early medieval cemetery, Bonn 2018

Bishop M. C., Gladiatorzy : krew i igrzyska, Warszawa copyright © 2018

Blask Christianitatis : Akademia Genius loci – zapis zgromadzonych materiałów : album wystawy pt. Blask Christianitatis / redaktor tomu: Agnieszka Stempin ; fotografie z reportażu po Italii oraz cyklu prelekcji Kateriny Zisopulu, Poznań 2018

Cihla a stavební keramika ve středověku a novověku v městské architektuře střední Evropy = Bricks and building ceramics in medieval and modern urban architecture of Central Europe / vedouci redakce: Zdeněk Měřínský ; překlady: Irma Charvátová, Jana Kličova, Jitka Seitlová, Miloš Bartoň, Brno 2015

Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Volume 1, Pre-Islamic period / edited by Katarzyna Maksymiuk & Gholamreza Karamian ; Institute of History and International Relations. Faculty of Humanities. Siedlce University, Department of Archaeology and History. Central Tehran Branch, Tehran Azad University, Siedlce 2017

Cum gratia et amicitia : studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej / pod redakcją Dagmary Adamskiej, Krystiana Chrzana i Aleksandry Pankiewicz ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wrocław 2017

Donat Peter, Häuser der Bronze- und Eisenzeit im mittleren Europa : eine vergleichende Untersuchung, Langenweissbach 2018

Fagan Brian M., Zażyła więź : jak zwierzęta kształtowały historię ludzkości, Katowice 2018

Farrokh Kaveh, A synopsis of Sasanian military organization and combat units, Siedlce 2018

Harari Yuval Noah, Sapiens : od zwierząt do bogów, Warszawa 2017

Kaczmarek Hieronim, Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku, szczecin 2016

Kaczmarek Hieronim, Przedświt polskiej egiptologii : szkice biograficzne, Szczecin 2018

Kołomański Tomasz, Kultura chiribaya z doliny Tambo, Warszawa 2018

Kubik Adam Lech, Hełmy Azji Południowo-Zachodniej pomiędzy VI – VIII w.n.e. : zarys problematyki, Siedlce 2017

Manetho, Aigyptiaká = Dzieje Egiptu, Poznań 2017

Myśliwiec Karol, Dwadzieścia lat polskich badań w Sakkarze = twenty years of research by polish archaeologists in Saqquara, Warszawa 2016

Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa : 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie : wystawa czasowa = From collecting to museology : 160th anniversary of first exhibition in the Archeological Museum in Kraków : temporary exhibition / redaktor Jacek Górski ; tłumaczenie na język angielski Violetta Marzec ; zdjęcia Agnieszka Susuł ; Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków 2018

Przez granice czasu : księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu / [kom. red. (przewodn.) Andrzej Buko, Władysław Duczko et al.] ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008

Przybyła Marzena J., Pressblechverzierte spätkaiserzeitliche Trachtbestandteile in Südskandinavien, Copenhagen 2018

Pyzel Joanna, Kultury pamięci, kultury zapomnienia : osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich : studium wybranych przypadków, Gdańsk 2018

Rabiega Kamil, Moda wikingów : stroje skandynawskie we wczesnym średniowieczu, Szczecin 2018

Reid Howard., W poszukiwaniu nieśmiertelnych : mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe, Warszawa 2002

Rzodkiewicz Monika, Wykorzystanie współczesnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcjach paleośrodowisk jezior przybrzeżnych, Poznań 2018

Saxo Grammaticus, Gesta Danorum = Dzieje Duńczyków, Zgorzelec 2018

Schumann Robert, Status und Prestige in der Hallstattkultur : Aspekte sozialer Distinktion in ältereisenzeitlichen Regionalgruppen zwischen Altmühl und Save, Rahden/Westf. 2015

Skibiński Tomasz, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476, Warszawa 2018

Solecki Rafał,  Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność, Warszawa 2018

Syvänne Ilkka, The Military History of the Third Century Iran, Siedlce 2018

Szczepaniak Małgorzata, Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dolnego Śląska i ich znaczenie dla romańskiej architektury południowej Wielkopolski, Poznań 2015

Szkło naczyniowe z huty kryształowej pod Lubaczowem na tle szkła okresu baroku w Europie Środkowej : technologia, atrybucja, datowanie / autorzy Jerzy J. Kunicki-Goldfinger, Joachim Kierzek, Bożena Małożewska-Bućko, Piotr Dzierżanowski, Warszawa 2018

The third food revolution? : setting the Bronze Age table: common trends in economic and subsistence strategies in Bronze Age Europe : proceedings of the International Workshop „Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 years: the Creation of Landscapes III (15th-18th April 2013)” in Kiel /  edited by Jutta Kneisel, Marta Dal Corso, Wiebke Kirleis, Heiko Scholz, Nicole Taylor und Verena Tiedtke ; Graduate School at Kiel University. Human Development in Landscapes, Bonn 2015

Wędrówki ludów nad Małą Wartą /Mirosław Andrałojć, Małgorzata Andrałojć, Adam Budynek, Mariusz Mathias, Rogoźno 2018