Archeologia

LIPIEC

Archäologische Studien zum frühen Mittelalter : Internationale Konferenz : Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016 / herausgegeben von Gabriel Fusek, Nitra 2017.
Bednár Peter, Budatínsky hrad / zostavovatelia: Peter Bednár, Zuzana Staneková, Peter Šimko ; autori: Peter Bednár, Tomaš Janura, Michal Jurecký, Květa Kicková, Miroslav Matejka, Andrea Paráčová, Andrea Slaná, Zuzana Staneková, Peter Šimko, Michal Šimkovic, Dominika Tomášová, Nitra 2017.
Dziedzictwo odzyskane : archeologia ratownicza ziemi rawickiej / pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej i Magdaleny Chrapek-Wawrzyniak, Poznań 2018.
Elschek Kristián, Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. :Germanischer Fürstemsitz mit römischen Bauten und die germanische Besiedlung, Nitra 2017.
Hrnčiarik Erik, Bone and antler artefacts from the Roman fort at Iža, Nitra 2017.
Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas, Bronocice. The Chronology and Development of a Neolithic Settlement of the Fourth Millennium BC, Warszawa 2018.
Jażdżewska Maria, Siciński  Wojciech, Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie : cmentarzysko i osada kultury przeworskiej = Siemiechów site 2, province of Łódź : Przeworsk culture cemetery and settlement, Łódź 2017.
Lamiová-Schmiedlová Mária, Luštíková Lucia, Tomášová Božena, Osady doby rímskej v Ostrovanoch a Medzanoch : katalog, Nitra 2017.
Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 2 / pod redakcją Sławomira Wadyla, Macieja Karczewskiego, Mirosława Hoffmanna, Warszawa 2018.
On the borders of Syracuse : Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily / ed. Chowaniec Roksana, Warsaw 2018.
Papiernik Piotr, Płaza Dominik Kacper, Park kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów= Wietrzychowice Culture Park on the European route of megaliths / współpraca Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Leszek Kotlewski, Adam Myrta, Joanna Wicha, Piotr Wroniecki, Łódź 2017.
Studia Barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. 1 / redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich, Lublin 2018.
Studia Barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. 2 / redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich, Lublin 2018.

CZERWIEC

Badania na autostradzie A4 : opracowanie zbiorowe. Cz. 15, , Osadnictwo neolityczne na stanowisku nr 4 w Nowej Wsi Wrocławskiej / pod red. Bogusława Gedigi, Wrocław 2017

Badania zachodniej części kwartału V : praca zbiorowa / pod red. Karola Kwiatkowskiego (Archeologia Stargardu, t. 1)

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku / pod redakcją Jacka Tomczyka, Warszawa 2018

Bokiniec Ewa, Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych, Toruń 2008

Bunnefeld Jan-Heinrich, Älterbronzezeitliche Vollgriffschwerter in Dänemark und Schleswig-Holstein : Studien zu Form, Verzierung, Technik und Funktion. Teil 1, Text und Katalog, [Kiel] 2016

Bunnefeld Jan-Heinrich, Älterbronzezeitliche Vollgriffschwerter in Dänemark und Schleswig-Holstein : Studien zu Form, Verzierung, Technik und Funktion. Teil 2, Listen, Karten und Tafeln, [Kiel] 2016

Busuladžić Adnan, Zbirka antičkih fibula iz Franjevačkog samostana u Tolisi = The collection of antique fibulae from the Franciscan monastery in Tolisa, Sarajevo 2014

Codacci-Terlevič Giulia, Ugledne Rimljanke i Rimljani iz Arheokoškog Muzeja Istre : izložba = Romane e Romani eccellenti del Museo Archeologico dell’Istria : mostra, Pula 2011

De Cet Monica, Long-term social development on a Mediterranean island : Menorca between 1600 BCE and 1900 CE, Bonn 2017

Drążkowska Anna, Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku, Toruń 2017

Drnić Ivan, Kupinovo : groblje latenske kulture = a la tène culture cemetery, Zagreb 2015

XX Sesja Pomorzoznawcza / pod redakcją Ewy Trawickiej, Gdańsk 2018

Fudziński Piotr, Ślusarska Katarzyna, Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański, Gdańsk 2017

Furholt Martin, Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650-2900 v. Chr.), Bonn 2009

Hlava Miloš, Laténská pohřebiště v Praze : nálezy do roku 1981, Praha 2017

Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích / [editor Radomír Tichý, Ondřej Štulc], Hradec Kralove 2010

Insoll Timothy, The archaeology of Islam, Oxford 1999

Knific Timotej, Medieval stories from the crossroads, Ljubljana 2017

Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim / opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Krajewska, Lublin 2017

Lubelczyk Antoni, Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych w latach 2001-2010, Rzeszów 2017

Mennenga Moritz, Zwischen Elbe und Ems : die Siedlungen der Trichterbecherkultur in Nordwestdeutschland, Bonn 2017

Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku : wyniki badań interdyscyplinarnych = Early modern ossuaries from the Dominican monastery in Gdańsk : interdisciplinary research results / pod redakcją Aleksandry Pudło i Macieja Henneberga, Gdańsk 2017

Od Pintadera do prehrane : putovanje kroz prošlost s Edukacijskim Odjelom Arheolškog Muzeja Istre = Dalle Pintadere all’alimentazione : un viaggio nel passato col Dipartimento didattico del Museo archeologico dell’ Istria / [autori tekstova Giulia Codacci-Terlević et al.], Pula 2012

Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji, Chojna, Wodzisław Śląski 2017

Randsborg Klavs, Roman reflections : Iron Age to Viking Age in Northern Europe, London 2015

Rymar Edward, Słownik historyczny Nowej Marchii w Średniowieczu. T. 5, Ziemie drawska, świdwińska, złocieniecka, kaliska, „duży i mały pazur” (ziemia ińska), Chojna, Wodzisław Śląski, Drawsko Pomorskie 2017

Scheidemantel Dirk, Heuersdorf. Bd. 1, Kirchen und Friedhöfe von Heuersdorf mit Ortsteil Großhermsdorf : Beiträge zur Sakralarchitektur und Totenbrauchtum ländlicher Siedlungen im Südraum Leipzig, Dresden 2017

100 na 100 : katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909-2009 /[wstęp: Mariusz Jerzy Olbromski ; przedm. Urszula Olbromska ; aut. not katalogowych Jacek Błoński et al.], Przemyśl 2010

Via archaeologica : archeologiczne badania ratownicze w programie budowy autostrad w Polsce : [katalog wystawy] = rescue excavations in the Polish higways development project / [aut. Rafał Maciszewski et al. ; red. Agnieszka Krzyżaniak przy współpr. ze Zbigniewem Bukowskim ; tł. Andrzej Ćwiek], Warszawa 2005

Czasopisma

Archaeologia Polona, t. 55 (2017)

Pomorania Antiqua, t. 26 (2017

Przegląd Archeologiczny, t. 65 (2017)

Živa Archeologie, t. 5 (2004)

Živa Archeologie, t. 11 (2010)

Živa Archeologie, t. 12 (2011)

Živa Archeologie, t. 13 (2011)

MAJ

Agthe Markus, Kirchen zwischen mittlerer Elbe und Bober : Untersuchungen zu Aspekten der archäologischen Denkmalpflege und Baugeschichte, Wünsdorf 2017.

Analytical archaeometry : selected topics / edited by Howell Edwards, Peter Vandenabeele, Cambridge 2012.

Archaeology, history and science : integrating approaches to ancient materials / edited by Marcos Martinón-Torres and Thilo Rehren, London, New York 2016.

Artists and artistic production in ancient Greece / [editors] Kristen Seaman, Peter Schultz, New York 2017.

Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / edited by Dagmara H. Werra, Marzena Woźny, Oxford 2018.

Bodies of clay : on prehistoric humanised pottery : proceedings of the Session at the 19th EAA Annual Meeting at Pilsen, 5th September 2013 / edited by Heiner Schwarzberg and Valeska Becker, Oxford © 2017.

Bradley Richard, Edmonds, Mark R., Interpreting the axe trade : production and exchange in Neolithic Britain, Cambridge 2005.

Burghardt Ivonne, Der Edel- und Buntmetallbergbau im meißnisch-sächsischen Erzgebirge (1350 – 1470) : Verfassung – Betriebsorganisation – Unternehmensstrukturen, Dresden 2018.

Cieślak-Kopyt Małgorzata, Gulin-Młyn, stanowisko 1: cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim, Radom, Pękowice 2013.

Civitas Cedene : studia i materiały do dziejów Cedyni. T. 1 / red. Paweł Migdalski, Chojna 2014.

Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark : der Kröllkogel / Markus Egg, Diether Kramer (Hrsg.), Mainz 2013.

Dončeva-Petkova Lûdmila Ivanova, Prabʺlgarskiât nekropol pri Balčik, Sofiâ 2016.

Dzięgielewski Karol, Hrubieszów, stanowisko 104: osada z wczesnej epoki żelaza na wschodniej Lubelszczyźnie, Pękowice, Hrubieszów 2013.

Egg Markus, Kramer Diether, Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark : die beiden Hartnermichelkogel und der Pommerkogel, Mainz 2016.

Environmental archaeology : current theoretical and methodological approaches / Evangelia Pişkin, Arkadiusz Marciniak, Marta Bartkowiak editors, Cham © 2018.

Furholt Martin, Das ägäische Neolithikum und Chalkolithikum :$bTransformationen sozialer Handlungsmuster in Anatolien und Griechenland zwischen 6500 und 4000 v.Chr., Bonn 2017.

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej : archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016 : praca zbiorowa / pod redakcją Aleksandra Andrzejewskiego i Jerzego Sikory, Łódź 2017.

Hellenistic sanctuaries : between Greece and Rome / edited by Milena Melfi and Olympia Bobou, Oxford © 2016.

Krzemień narzutowy w pradziejach : materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku 18-20 października 2010 roku / pod redakcją Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego, Warszawa 2016.

Łaczek Grzegorz, Warzyn Pierwszy, stanowisko 7: osada z epoki brązu w północnej Małopolsce, Pękowice 2013.

Ma John, Statues and cities : honorific portraits and civil identity in the hellenistic world, Oxford 2015.

Meetings at the borders : studies dedicated to Professor Władysław Duczko / edited by Joanna Popielska-Grzybowska and Jadwiga Iwaszczuk in co-operation with Bożena Józefów-Czerwińska, Pułtusk 2016.

Meyerson, Daniel, W Dolinie Królów : Howard Carter i odkrycie grobowca Tutanchamona, Warszawa 2015.

Mirnik Ivan A., Sylloge Nummorum Graecorum Croatia. Vol. 8, Aegyptus : Ptolomaei – Roman Provincial Coinage, zagreb 2016.

Newby Zahra, Greek myths in Roman art and culture : imagery, values and identity in Italy, 50 BC-AD 250, New York © 2016.

V Sprawozdanie Biskupińskie = Vth Biskupin’s Report / pod redakcją Jarosława Kopiasza, Henryka Pawła Dąbrowskiego, Anny Grossman, Wojciecha Piotrowskiego, Biskupin 2017.

Piotrówka : pamięć rodowodu : katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, styczeń-grudzień 2013 / [red. katalogu Elżbieta Skubicha, Magdalena Kwiatkowska-Rzodeczko ; aut. not Michał Auch et al. ; tł. na jęz. ang. Maria Apanowicz], radom 2013.

Pollard A. M., Heron, Carl, Armitage Ruth Ann, Archaeological chemistry. 3rd edition, Cambridge 2017.

Recent advances in the scientific research on ancient glass and glaze / editor-in-chief Fuxi Gan ; co-editors Qinghui Li, Julian Henderson, Singapore, Hackensack 2016.

Rymar Edward, Słownik historyczny Nowej Marchii w Średniowieczu. t. 1, Wprowadzenie, Chojna, Wodzisław Śląski 2016.

Rymar Edward, Słownik historyczny Nowej Marchii w Średniowieczu. t. 2, Ziemie chojeńska, mieszkowicka, trzcińska i kostrzyńska, Chojna, Wodzisław Śląski 2016.

Słupecki Leszek Paweł, Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów, Kraków 2017.

Spazier Ines, Die Burgruine Henneberg in Südthüringen : Stammburg der Henneberger Grafen. 1, Text, Langenweißbach 2017.

Spazier Ines, Die Burgruine Henneberg in Südthüringen : Stammburg der Henneberger Grafen. 2, Kataloge, Tabellen, Tafeln, Beilagen, Langenweißbach 2017.

Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego / pod red. Leszka Babińskiego, Biskupi 2009.

Süß, Jürgen, Gräf, Brigitte, Lopodunum VI : die 3D-Rekonstruktion des römischen Forums von Ladenburg : Beschreibung und Begründung der Nachbildung, Wiesbaden 2017.

Sztuka w muzeum / [redakcja naukowa Inga Kopciewicz, Michał F. Woźniak ; opracowanie edytorskie Jolanta Baziak], Bydgoszcz 2017.

Taylor Rabun, Rinne Katherine Wentworth, Kostof Spiro, Rome : an urban history from antiquity to the present, New York © 2017.

The Crimea and the Northern Black Sea coast in archaeological research 1956-2013 = Krym i Severnoe Pričernomorʹe v arheologičeskih issledovaniâh 1956-2013 gg. / eds. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017.

The Roman agricultural economy :$borganisation, investment, and production /$cedited by Alan Bowman and Andrew Wilson, Oxford ©2013.

Treasures under the city : novelties from the past : revealing the archaeological heritage of Budapest 1867 – 2005-2015 : temporary exhibition in the Budapest History Museum – Castle Museum, April 12-September 17, 2017 / concept and editing Paula Zsidi, Budapest 2017.

Zarewicz Daniel, Przywoływanie bogów : mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Warszawa 2017.

Czasopisma

Acta Militaria Medaevalia, t. 13 (2017)

Acta Praehistorica et Archaeologica, 49 (2017)

Archæo : Archäologie in Sachsen, 14 (2017)

Archeologia żywa, 2018, nr 2

Communicationes Archeologicae Hungariae, 2014

Communicationes Archeologicae Hungariae, 2015-2016

Diadora, 31 (2017)

Folia Archaeologica (Budapest), 56 (2014)

Fundberichte aus Baden-Württemberg, 37 (2017)

Tisicum : a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, 24 (2015)

Tisicum : a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, 25 (2016)

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Sv. 49 (2016)

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Sv. 50 (2017)

Warszawskie Materiały Archeologiczne, T. 14 (2017)

Wiadomości Archeologiczne, T. 67 (2016)

KWIECIEŃ

Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony : VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Janowiec, 24-25 maja 2012 / pod redakcją Aliny Jaszewskiej, Arkadiusza Michalaka, Zielona Góra 2015.
Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 4, Dziedzictwo kulturowe w lasach / pod redakcją Jacka Wysockiego, Warszawa ; Zielona Góra 2017.
Bogacki Miron, Z lotu ptaka : zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Warszawa 2016.
Beard Mary, Partenon, Poznań 2018.
Green Roger Lancelyn, Mity skandynawskie : oparte na staroskandynawskich poematach i opowieściach, Poznań 2017.
Wawrzeniuk Joanna, Magia ochronna Słowian : we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Warszawa 2016.
Demidziuk Krzysztof, Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod redakcją Kamila Nowaka i Tomasza Stolarczyka, Legnica 2016.
Wawrusiewicz Adam, Grądy-Woniecko : ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi /Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski [i 11 pozostałych], Białystok 2017.
Radzim : gród i wieś nad Wartą / redakcja Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice 2017.
Gediga Bogusław, Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat / Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz ; z analizami specjalistycznymi: Czesława Augusta [i 4 pozostałych], Wrocław 2017.
De Cet Monica, Long-term social development on a Mediterranean island : Menorca between 1600 BCE and 1900 CE, Bonn 2017.
Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu :$bwnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP / redakcja: Wojciech Nowakowski, Wawrzyniec Orliński, Magdalena Woińska, Watszawa 2017.
The Crimea and the Northern Black Sea coast in archaeological research 1956-2013 = Krym i Severnoe Pričernomorʹe v arheologičeskih issledovaniâh 1956-2013 gg. / eds. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017.
Puck : kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu / red. Michał Starski, Warszawa 2017.
Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / edited by Dagmara H. Werra, Marzena Woźny, Oxford 2018.

CZASOPISMA

Archäologisches Korrespondenzblatt, Jg. 47, H. 4 (2017)
Archeologicke Rozhledy, R. 69/4 (2017)
Current Anthropology, Vol. 59/1 (2018)
Documenta Praehistorica, 44 (2017)
Eurasia Antiqua, Bd. 20 (2014)
Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, t. 12 (2016)
Rivista di Scienze Preistoriche, 67 (2017)
Studia Archaeologica Sudaica, T. 1 (2017)
Studia Lednickie, 16 (2017)
Zusammenstellung, 50 (2018)