Archeologia

 MAJ

Agthe Markus, Kirchen zwischen mittlerer Elbe und Bober : Untersuchungen zu Aspekten der archäologischen Denkmalpflege und Baugeschichte, Wünsdorf 2017.

Analytical archaeometry : selected topics / edited by Howell Edwards, Peter Vandenabeele, Cambridge 2012.

Archaeology, history and science : integrating approaches to ancient materials / edited by Marcos Martinón-Torres and Thilo Rehren, London, New York 2016.

Artists and artistic production in ancient Greece / [editors] Kristen Seaman, Peter Schultz, New York 2017.

Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / edited by Dagmara H. Werra, Marzena Woźny, Oxford 2018.

Bodies of clay : on prehistoric humanised pottery : proceedings of the Session at the 19th EAA Annual Meeting at Pilsen, 5th September 2013 / edited by Heiner Schwarzberg and Valeska Becker, Oxford © 2017.

Bradley Richard, Edmonds, Mark R., Interpreting the axe trade : production and exchange in Neolithic Britain, Cambridge 2005.

Burghardt Ivonne, Der Edel- und Buntmetallbergbau im meißnisch-sächsischen Erzgebirge (1350 – 1470) : Verfassung – Betriebsorganisation – Unternehmensstrukturen, Dresden 2018.

Cieślak-Kopyt Małgorzata, Gulin-Młyn, stanowisko 1: cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim, Radom, Pękowice 2013.

Civitas Cedene : studia i materiały do dziejów Cedyni. T. 1 / red. Paweł Migdalski, Chojna 2014.

Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark : der Kröllkogel / Markus Egg, Diether Kramer (Hrsg.), Mainz 2013.

Dončeva-Petkova Lûdmila Ivanova, Prabʺlgarskiât nekropol pri Balčik, Sofiâ 2016.

Dzięgielewski Karol, Hrubieszów, stanowisko 104: osada z wczesnej epoki żelaza na wschodniej Lubelszczyźnie, Pękowice, Hrubieszów 2013.

Egg Markus, Kramer Diether, Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark : die beiden Hartnermichelkogel und der Pommerkogel, Mainz 2016.

Environmental archaeology : current theoretical and methodological approaches / Evangelia Pişkin, Arkadiusz Marciniak, Marta Bartkowiak editors, Cham © 2018.

Furholt Martin, Das ägäische Neolithikum und Chalkolithikum :$bTransformationen sozialer Handlungsmuster in Anatolien und Griechenland zwischen 6500 und 4000 v.Chr., Bonn 2017.

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej : archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016 : praca zbiorowa / pod redakcją Aleksandra Andrzejewskiego i Jerzego Sikory, Łódź 2017.

Hellenistic sanctuaries : between Greece and Rome / edited by Milena Melfi and Olympia Bobou, Oxford © 2016.

Krzemień narzutowy w pradziejach : materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku 18-20 października 2010 roku / pod redakcją Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego, Warszawa 2016.

Łaczek Grzegorz, Warzyn Pierwszy, stanowisko 7: osada z epoki brązu w północnej Małopolsce, Pękowice 2013.

Ma John, Statues and cities : honorific portraits and civil identity in the hellenistic world, Oxford 2015.

Meetings at the borders : studies dedicated to Professor Władysław Duczko / edited by Joanna Popielska-Grzybowska and Jadwiga Iwaszczuk in co-operation with Bożena Józefów-Czerwińska, Pułtusk 2016.

Meyerson, Daniel, W Dolinie Królów : Howard Carter i odkrycie grobowca Tutanchamona, Warszawa 2015.

Mirnik Ivan A., Sylloge Nummorum Graecorum Croatia. Vol. 8, Aegyptus : Ptolomaei – Roman Provincial Coinage, zagreb 2016.

Newby Zahra, Greek myths in Roman art and culture : imagery, values and identity in Italy, 50 BC-AD 250, New York © 2016.

V Sprawozdanie Biskupińskie = Vth Biskupin’s Report / pod redakcją Jarosława Kopiasza, Henryka Pawła Dąbrowskiego, Anny Grossman, Wojciecha Piotrowskiego, Biskupin 2017.

Piotrówka : pamięć rodowodu : katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, styczeń-grudzień 2013 / [red. katalogu Elżbieta Skubicha, Magdalena Kwiatkowska-Rzodeczko ; aut. not Michał Auch et al. ; tł. na jęz. ang. Maria Apanowicz], radom 2013.

Pollard A. M., Heron, Carl, Armitage Ruth Ann, Archaeological chemistry. 3rd edition, Cambridge 2017.

Recent advances in the scientific research on ancient glass and glaze / editor-in-chief Fuxi Gan ; co-editors Qinghui Li, Julian Henderson, Singapore, Hackensack 2016.

Rymar Edward, Słownik historyczny Nowej Marchii w Średniowieczu. t. 1, Wprowadzenie, Chojna, Wodzisław Śląski 2016.

Rymar Edward, Słownik historyczny Nowej Marchii w Średniowieczu. t. 2, Ziemie chojeńska, mieszkowicka, trzcińska i kostrzyńska, Chojna, Wodzisław Śląski 2016.

Słupecki Leszek Paweł, Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów, Kraków 2017.

Spazier Ines, Die Burgruine Henneberg in Südthüringen : Stammburg der Henneberger Grafen. 1, Text, Langenweißbach 2017.

Spazier Ines, Die Burgruine Henneberg in Südthüringen : Stammburg der Henneberger Grafen. 2, Kataloge, Tabellen, Tafeln, Beilagen, Langenweißbach 2017.

Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego / pod red. Leszka Babińskiego, Biskupi 2009.

Süß, Jürgen, Gräf, Brigitte, Lopodunum VI : die 3D-Rekonstruktion des römischen Forums von Ladenburg : Beschreibung und Begründung der Nachbildung, Wiesbaden 2017.

Sztuka w muzeum / [redakcja naukowa Inga Kopciewicz, Michał F. Woźniak ; opracowanie edytorskie Jolanta Baziak], Bydgoszcz 2017.

Taylor Rabun, Rinne Katherine Wentworth, Kostof Spiro, Rome : an urban history from antiquity to the present, New York © 2017.

The Crimea and the Northern Black Sea coast in archaeological research 1956-2013 = Krym i Severnoe Pričernomorʹe v arheologičeskih issledovaniâh 1956-2013 gg. / eds. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017.

The Roman agricultural economy :$borganisation, investment, and production /$cedited by Alan Bowman and Andrew Wilson, Oxford ©2013.

Treasures under the city : novelties from the past : revealing the archaeological heritage of Budapest 1867 – 2005-2015 : temporary exhibition in the Budapest History Museum – Castle Museum, April 12-September 17, 2017 / concept and editing Paula Zsidi, Budapest 2017.

Zarewicz Daniel, Przywoływanie bogów : mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Warszawa 2017.

Czasopisma

Acta Militaria Medaevalia, t. 13 (2017)

Acta Praehistorica et Archaeologica, 49 (2017)

Archæo : Archäologie in Sachsen, 14 (2017)

Archeologia żywa, 2018, nr 2

Communicationes Archeologicae Hungariae, 2014

Communicationes Archeologicae Hungariae, 2015-2016

Diadora, 31 (2017)

Folia Archaeologica (Budapest), 56 (2014)

Fundberichte aus Baden-Württemberg, 37 (2017)

Tisicum : a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, 24 (2015)

Tisicum : a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, 25 (2016)

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Sv. 49 (2016)

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Sv. 50 (2017)

Warszawskie Materiały Archeologiczne, T. 14 (2017)

Wiadomości Archeologiczne, T. 67 (2016)

KWIECIEŃ

Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony : VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Janowiec, 24-25 maja 2012 / pod redakcją Aliny Jaszewskiej, Arkadiusza Michalaka, Zielona Góra 2015.
Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 4, Dziedzictwo kulturowe w lasach / pod redakcją Jacka Wysockiego, Warszawa ; Zielona Góra 2017.
Bogacki Miron, Z lotu ptaka : zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Warszawa 2016.
Beard Mary, Partenon, Poznań 2018.
Green Roger Lancelyn, Mity skandynawskie : oparte na staroskandynawskich poematach i opowieściach, Poznań 2017.
Wawrzeniuk Joanna, Magia ochronna Słowian : we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Warszawa 2016.
Demidziuk Krzysztof, Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod redakcją Kamila Nowaka i Tomasza Stolarczyka, Legnica 2016.
Wawrusiewicz Adam, Grądy-Woniecko : ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi /Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski [i 11 pozostałych], Białystok 2017.
Radzim : gród i wieś nad Wartą / redakcja Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice 2017.
Gediga Bogusław, Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat / Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz ; z analizami specjalistycznymi: Czesława Augusta [i 4 pozostałych], Wrocław 2017.
De Cet Monica, Long-term social development on a Mediterranean island : Menorca between 1600 BCE and 1900 CE, Bonn 2017.
Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu :$bwnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP / redakcja: Wojciech Nowakowski, Wawrzyniec Orliński, Magdalena Woińska, Watszawa 2017.
The Crimea and the Northern Black Sea coast in archaeological research 1956-2013 = Krym i Severnoe Pričernomorʹe v arheologičeskih issledovaniâh 1956-2013 gg. / eds. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017.
Puck : kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu / red. Michał Starski, Warszawa 2017.
Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / edited by Dagmara H. Werra, Marzena Woźny, Oxford 2018.

CZASOPISMA

Archäologisches Korrespondenzblatt, Jg. 47, H. 4 (2017)
Archeologicke Rozhledy, R. 69/4 (2017)
Current Anthropology, Vol. 59/1 (2018)
Documenta Praehistorica, 44 (2017)
Eurasia Antiqua, Bd. 20 (2014)
Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, t. 12 (2016)
Rivista di Scienze Preistoriche, 67 (2017)
Studia Archaeologica Sudaica, T. 1 (2017)
Studia Lednickie, 16 (2017)
Zusammenstellung, 50 (2018)