Archeologia

 KWIECIEŃ

 1. Extra limites / redakcja Marcin Bohr i Milena Teska ; Poznań 2017
 2. Mity, kult i rytuał : o duchowości nadbałtyckich Słowian / Kamil Kajkowski ; Szczecin 2017
 3. Rusinowo : the symbolic culture of foragers in the late palaeolithic and the early mesolithic / edited by Tomasz Płonka, Krzysztof Kowalski ; Wrocław 2017
 4. Miecze Europy / Igor D. Górewicz ; Wrocław 2015
 5. Interpreting the seventh century BC : tradition and innovation / edited by Xenia Charalambidou and Catherine Morgan ; Oxford 2017
 6. Ancient Rome as a museum : power, identity, and the culture of collecting / Steven H. Rutledge ; Oxford 2012
 7. Izrada i pečenje keramike na neolitički način : izložba = The making of and firing of neolithic pottery : exhibition / Romuald Zlatunić ; autori tekstova Marina Orlić ; prijevod Tamara Levak Potrebica ; Pula 2017
 8. Sergiis in honorem / urednice kataloga Giulia Codacci-Terlević, Jadranka Ostić ; Pula 2017
 9. Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca = Typology of Roman pottery from Vinkovci / Ivana Ožanić Roguljić ; Zagreb 2016
 10. Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892) : od Vocelova „Pravěku” po střenutí muzejní a univerzitní školy = Archäologie in Böhmen in der Zeitperiode des analytischen Postivismus (1868-1892) : seit     Vocel’s „Vorzeit” bis zu Auseinandersetzung der Museums- und der Univeritätsschule / Karel Sklenář ; Praha 2017
 11. Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur = Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego / Herausgegeben von Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz, Björn Rauchfuß ; Berlin 2017
 12. The Dąbki site in Pomerania and the neolithisation of the North Europan Lowlands (c. 5000-3000 calBC) / Jacek Kabaciński, Sönke Hartz, Daan C. M. Raemaekers and Tkomas Terberger (eds.) ; Rahden/Westf 2015
 13. Mighty kingdoms and their forts : the role of fortified sites in the fall of Meroe and rise of medieval realms in Upper Nubia / Mariusz Drzewiecki ; translation: Barbara Majchrzak ; Warsaw 2016
 14. The art of prehistoric textile making : the development of craft traditions and clothing in Central Europe / Karina Grömer with contributions of Regina Hofmann-de Keijzer and Helga Rösel-Mautendorfer ; translation: Katharina Rebay-  Salisbury and Roderick Salisbury ; Vienna 2016
 15. Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 = Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010 / Andrej Pleterski (urednik) ; Benjamin Štular, Mateja Belak (področna urednika) ; Ljubljana 2017
 16. Gammertingen, St. Michael : Auswertung der archäologischen Ausgrabungen insbesondere unter herrschafts-, siedlungs- und landesgeschichtlicher Fragestellung / Sören Frommer ; Wiesbadem 2017
 17. Archeologia jako prahistoria : elementy teorii badań : zastosowanie w badaniach kultury archeologicznej / Andrzej Niewęgłowski ; Warszawa 2018
 18. Średniowieczne uzbrojenie Europy Łacińskiej jako Ars Emblematica = Mediaeval arms and armour in Latin Europe as Ars Emblematica / Lech Marek ; Wrocław 2017
 19. Sandomierz-Wzgórze Zawichojskie – neolityczna osada obronna : badania 1981- 1989. Cz. 1, Studia i materiały / pod red. Hanny Kowalewskiej-Marszałek ; Warszawa 2017
 20. Sandomierz-Wzgórze Zawichojskie – neolityczna osada obronna : badania 1981- 1989. Cz. 2, Katalog źródeł / pod red. Hanny Kowalewskiej-Marszałek i Doroty Cyngot ; Warszawa 2017
 21. Barbarzyńskie tsunami : Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły = Barbarian tsunami : Migration Period between the Odra and the Vistula / Aleksander Bursche, Krzysztof Kowalski, Bartłomiej Rogalski (red.) ; [tłumaczenie: Anna Kinecka, Monika Witek] ; Warszawa 2017
 22. A Gravettian site in Southern Poland : Kraków Spadzista / Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Gary Haynes (eds) ; Kraków 2015
 23. A Gravettian site in Southern Poland : Jaksice II / Jarosław Wilczyński (ed.) ; Kraków 2015
 24. Abnormalities and other changes on woolly mammoth bones from Central Europe 32000 to 20000 years ago : a monograph / Alina Krzemińska ; Kraków 2014
 25. Na hranicích impéria : Extra fines imperii : Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám / redakce: Ústav archeologie a muzeologie FF MU ; překlady: Jana Klíčová ; Brno 2017
 26. The Oxford handbook of archaeological ceramic analysis / edited by Alice M. W. Hunt ; Oxford 2017

 

Czasopisma

 1. Archaologisches Korrespondenzblatt Jg. 47 (2017), H. 3
 2. Materiały zachodniopomorskie T. 11, z. 1
 3. Journal of the Royal Anthropological Institute Vol. 24 (2018), no 1
 4. Gdańskie Studia Archeologiczne nr 6 (2016)
 5. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej T. 65 (2017), nr 3
 6. Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku Sv. 110 (2017), 1-2
 7. Archeologie ve Středních Čechách 21 (2017) 1-2
 8. Bonner Jahrbűcher Bd. 216 (2016)
 9. Archaeology International 20 (2017)
 10. Offa Bd. 71/72 (2014/2015)