Muzykologia

SŁOWNIKI / LEKSYKONY

The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Największa, aktualizowana na bieżąco i dostępna elektronicznie naukowa encyklopedia muzyczna na świecie. Na jej zawartość składają się ostatnie wersje drukowane następujących edycji :

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (29 volumes, 2001)
  • The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (3 volumes, 2002)
  • The New Grove Dictionary of Opera (4 volumes, 1992)
  • The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1 volume, 1994)
  • The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition (8 volumes, 2013)
  • The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition (5 volumes, 2014)

Lexicon Musicum Latinarum Medii Aevi
Thesaurus Musicarum Latinarum
Handwörterbuch der Musikalischen Terminologie
On Music Dictionary
Oesterreichisches Musiklexikon

BIBLIOGRAFIE I KATALOGI

RILM Abstracts of Music Literature  klodka_c

Bibliografia mieści około 0,5 miliona opisów z abstraktami omawiającymi treść publikacji, wywiadów, nagrań video. Rejestruje materiały wydane w  ponad 200 językach z ok. 5.200 czasopism z takich dziedzin, jak : muzykologia, teoria i analiza kompozycji, instrumenty muzyczne, taniec, estetyka, krytyka artystyczna, terapia muzyczna, ikonografia, historia muzyki oraz literatura, teatr, sztuki plastyczne, socjologia, etnologia i antropologia, lingwistyka i semiotyka, matematyka, filozofia, fizjologia, psychologia.

RISM – Répertoire International des Sources Musicales 

Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych. Dostęp do światowych zasobów źródeł muzycznych (manuskryptów, druków muzycznych, librett i innych źródeł ),  dokumentowanych w bibliotekach, archiwach, klasztorach, szkołach i zbiorach prywatnych. Katalog obejmuje źródła do 1800 roku oraz prace drukowane między rokiem 1500 a 1800.

International Bibliography of Printed Music, Manuscripts and Recordings

Baza zawiera ponad 1.69 milionów opisów bibliograficznych nut (druki i manuskrypty) i nagrań muzycznych, powstałych od XV wieku do 2003 roku. Opisane dokumenty, obejmujące wszystkie gatunki muzyczne, znajdują się w zbiorach ok. 200 bibliotek amerykańskich. Baza jest dostępna w BU w czytelni Oddziału Informacji Naukowej.

CPM PLUS: The Catalogue of Printed Music in the British Library – 2nd Edition

Baza zawiera opisy bibliograficzne ponad 755 000 dzieł muzycznych opublikowanych w latach 1503 – 1996. Program umożliwia wszechstronne przeszukiwanie zawartości bazy m.in. pod kątem kompozytora, tytułu, słów kluczowych, aranżera, wydawcy, roku i miejsca publikacji, a także instrumentów. Baza jest dostępna w BU w Centrum Informacji Naukowej i Katalogu.

NUTY

Petrucci Music Library

Wirtualna biblioteka zawierająca wszystkie druki muzyczne dostępne na zasadach Public Domain, jak również zapis nutowy dzieł tych kompozytorów, którzy pragną udostępnić swoją twórczość odbiorcom z całego świata bez dodatkowych opłat.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Biblioteka wirtualna obejmująca zbiory polskich bibliotek cyfrowych, w tym muzykalia.

POLONA

Portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej, w tym kolekcję nut.

DIAMM – Digitale Image Archive of Medieval Music 

Stanowi jedno z największych źródeł informacji dla badań nad rękopisami średniowiecznymi. W bazie znajduje się również cała zawartość RISM serii B IV oraz Census Catalogue of Manuscript Sources Polyphonic Music 1400-1500.

GALLICA 

Biblioteka Narodowa Francji – rękopisy, partytury, autografy manuskryptów muzycznych.