AKTUALNOŚCI

 

Godziny otwarcia WYPOŻYCZALNI i CZYTELNI pon – pt 9:00-16:00

Zasady korzystania z Biblioteki Collegium Historicum w czasie epidemii

 1. Możliwość wypożyczeń oraz zamawiania skanów z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, mają wyłącznie pracownicy, doktoranci oraz studenci UAM z aktywowanym na rok akademicki 2020/2021, kontem bibliotecznym.
 2. Zapisu do Biblioteki, bądź aktywacji konta bibliotecznego, można dokonać online, poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika i wniesieniu opłaty za pomocą bankowości elektronicznej lub w bibliotece.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
 4. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę u dyżurującego bibliotekarza.

Czytelnicy powinni zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra) oraz poruszać się wyłącznie w wyznaczonej „strefie czytelnika”.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zasłonić usta i nos.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Książki należy zamówić w katalogu online.
 2. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy w wybranej przez czytelnika lokalizacji- po otrzymaniu informacji o takiej możliwości w Koncie czytelnika lub na adres e-mail.
 3. Czytelników, którzy nie uregulowali płatności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, powstałych przed 12 marca 2020 r., prosimy o dokonanie wpłaty za pomocą bankowości elektronicznej lub przy użyciu karty płatniczej podczas odwiedzin w Bibliotece.
 4. Z dniem 2 marca 2021 r. zostanie przywrócona opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.
 5. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot poprzez osobę upoważnioną lub przesłanie pocztą na adres: Biblioteka Collegium Historicum, Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań. Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni, zostanie uznany za termin zwrotu.
 6. W celu uzyskania potwierdzenia o braku zaległości, należy: pobrać i wydrukować kartę obiegową, wypełnić i przesłać skan na adres bibhis@amu.edu.pl . Podbita karta obiegowa zostanie odesłana. Jej podbicie możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne, materiały biblioteczne oddane przez czytelników, poddane będą obowiązkowej, trzydniowej kwarantannie.
 8. Podczas przebywania w obrębie Wypożyczalni, czytelnicy powinni zachować dystans minimum 1,5 metra oraz przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos.

Przed podejściem do stanowiska obsługującego bibliotekarza, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.

CZYTELNIA

 1. Na miejscu udostępniane będą wyłącznie materiały biblioteczne z przeznaczeniem „do korzystania w czytelni”. Te, z rodzajem pozycji „Wypożyczane wszystkim czytelnikom z UAM”, nie zostaną zrealizowane.
 2. Zamówienia należy składać za pomocą poczty elektronicznej amu.edu.pl, na adres: bibhis@amu.edu.pl, po uprzednim sprawdzeniu ich dostępności w katalogu, podając: autora książki, jej tytuł, rok wydania, sygnaturę (tytuł czasopisma, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę).
 3. Po wejściu do czytelni, użytkownik powinien okazać kartę biblioteczną oraz zająć wskazane przez bibliotekarza miejsce z przygotowanymi dla niego materiałami bibliotecznymi.
 4. Czytelnik może skorzystać z zamówionych materiałów wyłącznie po otrzymaniu na adres e-mail indywidualnego potwierdzenia, zawierającego informację o terminie i godzinach wizyty w Bibliotece. Termin ten będzie uzależniony od kolejności zgłoszenia oraz liczby napływających drogą mailową zamówień. Biblioteka nie może zagwarantować daty proponowanej przez czytelnika ani rezerwować materiałów bibliotecznych na odległy termin.
 5. Z zamówionych materiałów bibliotecznych, czytelnik może samodzielnie wykonać kopie na skanerach dostępnych w czytelni oraz zapisać je na własnym nośniku.
 6. Biblioteka zapewnia dostęp do dwóch komputerów. Czytelnicy mogą korzystać również z własnych laptopów.
 7. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w celu zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra), na terenie Biblioteki jednorazowo może przebywać piętnastu czytelników.

SKANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów Wydział Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Antropologii i Etnologii.
 2. Zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibhis@amu.edu.pl, przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.
 3. W zamówieniu należy podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne tj. w przypadku: – fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, zakres stron,  sygnaturę oraz sygnaturę lokalną książki z katalogu on-line; – artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line.
 5. Limit  jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron skanu.
 6. Zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych.
 7. Przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.
 8. Biblioteka zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

W celu podbicia karty obiegowej należy: pobrać i wydrukować Kartę obiegową, wypełnić i przesłać skan na adres Biblioteki Collegium Historicum bibhis@amu.edu.pl. Karta obiegowa zostanie odesłana wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.

Szanowni Państwo, Studenci Wydziałów Archeologii, Historii i Nauk o Sztuce oraz Instytutu Antropologii i Etnologii,

pragniemy poinformować, że II etap Szkolenia bibliotecznego zostanie przeprowadzony w styczniu 2020 roku. Studenci poszczególnych kierunków zostaną powiadomieni o dokładnej dacie zajęć przeprowadzanych na platformie MS Teams za pośrednictwem owego medium w ramach dotychczasowych zespołów, utworzonych na potrzeby Szkolenia.

Studenci wszystkich kierunków, którzy nie zaliczyli I etapu Szkolenia bibliotecznego proszeni są o niezwłoczny kontakt z koordynatorką Szkolenia bibliotecznego, mgr Lucyną Leśniak (lucyna@amu.edu.pl).

Przypominamy, że zaliczenie Szkolenia bibliotecznego i uzyskanie wpisu w USOS  jest niezbędne do zaliczenia I roku.

Z poważaniem
Opiekunowie Szkoleń