AKTUALNOŚCI

W okresie od 8 lipca do 30 września

Biblioteka będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 lipca 2021 roku przywrócona zostanie możliwość korzystania z księgozbioru w wolnym dostępie. Opcja zamów/zarezerwuj, dla książek z wolnego dostępu, nie będzie aktywna.

W czytelni jednorazowo będzie mogło przebywać 15 osób.

W okresie 8 lipca do 30 września Biblioteka będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

Od dnia 8 lipca 2021 roku nieodpłatne usługi skanowania materiałów bibliotecznych przez Bibliotekę nie będą realizowane. 

Prosimy Czytelników o zwrócenie uwagi, że opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych zostanie przywrócona i będzie naliczana od dnia 13 września 2021 roku.

Podczas pobytu w Bibliotece obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczki oaz dezynfekowanie rąk przed wejściem.

Szczegółowe oraz aktualne informacje dostępne są na internetowych stronach: Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek jednostek organizacyjnych UAM.

Kartę obiegową można pobrać, wypełnić i przesłać skan na adres Biblioteki Collegium Historicum bibhis@amu.edu.pl. Karta obiegowa zostanie odesłana wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.