Menu Zamknij

Strona główna

Godziny otwarcia Biblioteki: poniedziałek-czwartek w godz. 9-18, piątek 10-15

Szanowni Państwo,
w związku z opublikowanym 29 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym od 1 do 17 grudnia 2021 roku, biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.
Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają. Link do całości rozporządzenia

Prosimy Czytelników o zwrócenie uwagi, że opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych zostanie przywrócona i będzie naliczana od dnia 13 września 2021 roku.
Podczas pobytu w Bibliotece obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczki oaz dezynfekowanie rąk przed wejściem.