AKTUALNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada br. decyzją Prorektora UAM prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa od dnia 30 listopada br. wznawiamy działalność bibliotek w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek zgodnie z wytycznymi z dnia 5 października br.

Godziny otwarcia pon – pt 9:00-16:00

Zasady korzystania z Biblioteki Collegium Historicum w czasie epidemii

 1. Możliwość wypożyczeń oraz zamawiania skanów z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, mają wyłącznie pracownicy, doktoranci oraz studenci UAM z aktywowanym na rok akademicki 2020/2021, kontem bibliotecznym.
 2. Zapisu do Biblioteki, bądź aktywacji konta bibliotecznego, można dokonać online, poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika i wniesieniu opłaty za pomocą bankowości elektronicznej lub w bibliotece.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
 4. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę u dyżurującego bibliotekarza.

Czytelnicy powinni zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra) oraz poruszać się wyłącznie w wyznaczonej „strefie czytelnika”.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zasłonić usta i nos.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Książki należy zamówić w katalogu online.
 2. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy w wybranej przez czytelnika lokalizacji- po otrzymaniu informacji o takiej możliwości w Koncie czytelnika lub na adres e-mail.
 3. Czytelników, którzy nie uregulowali płatności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, powstałych przed 12 marca 2020 r., prosimy o dokonanie wpłaty za pomocą bankowości elektronicznej lub przy użyciu karty płatniczej podczas odwiedzin w Bibliotece.
 4. Z dniem 2 marca 2021 r. zostanie przywrócona opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.
 5. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot poprzez osobę upoważnioną lub przesłanie pocztą na adres: Biblioteka Collegium Historicum, Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań. Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni, zostanie uznany za termin zwrotu.
 6. W celu uzyskania potwierdzenia o braku zaległości, należy: pobrać i wydrukować kartę obiegową, wypełnić i przesłać skan na adres bibhis@amu.edu.pl . Podbita karta obiegowa zostanie odesłana. Jej podbicie możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne, materiały biblioteczne oddane przez czytelników, poddane będą obowiązkowej, trzydniowej kwarantannie.
 8. Podczas przebywania w obrębie Wypożyczalni, czytelnicy powinni zachować dystans minimum 1,5 metra oraz przestrzegać reżimu sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos.

Przed podejściem do stanowiska obsługującego bibliotekarza, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.

CZYTELNIA – ZAMKNIĘTA

SKANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Ogólne zasady składania zamówień:

1 – zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibhis@amu.edu.pl.
2 – zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne tj. w przypadku:
– fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, zakres stron,  sygnaturę oraz sygnaturę lokalną książki z katalogu on-line;
– artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line;
3  –  limit  jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron skanu;
4 – zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych;
5 – przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.

Biblioteka zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.

W celu podbicia karty obiegowej należy: pobrać i wydrukować Kartę obiegową, wypełnić i przesłać skan na adres Biblioteki Collegium Historicum bibhis@amu.edu.pl. Karta obiegowa zostanie odesłana wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.

Szanowni Państwo,

osoby, które jeszcze nie zaliczyły I etapu Szkolenia bibliotecznego, będą mogły to zrobić do końca listopada, rozwiązując nowy test.

Wszelkie informacje niezbędne do jego poprawnego rozwiązania znajdują się  w zakładkach: http://bwh.amu.edu.pl/szkolenie-biblioteczne/ (Link do prezentacji) oraz http://bwh.amu.edu.pl/klasyfikacja-ksiegozbioru/ (tu należy rozwinąć menu).

Test zostanie udostępniony w zespole “Dodatkowy I etap Szkolenia bibliotecznego (test).”, stworzonym wspólnie dla wielu kierunków. Zainteresowane osoby prosimy o skorzystanie z niniejszego kodu: zoufrcg, by do niego dołączyć na platformie MS Teams (“Dołącz do zespołu lub utwórz nowy” => “Dołącz do zespołu, wpisując kod” ).

Dalsza komunikacja na temat zaliczenia I etapu w tym trybie będzie odbywała się już wyłącznie na forum owego zespołu

Przypominamy, że zaliczenie Szkolenia bibliotecznego i uzyskanie wpisu w USOS  jest niezbędne do zaliczenia I roku.

Z poważaniem

Opiekunowie Szkoleń