AKTUALNOŚCI


Karty obiegowe

 

W celu podbicia karty obiegowej należy: pobrać i wydrukować Kartę obiegową, wypełnić (Imię, nazwisko, wydział) i przesłać skan na adres Biblioteki Collegium Historicum bibhis@amu.edu.pl lub przyjść osobiście do punktu wydawania książek (poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00).

Podbicie Obiegówki jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.

 

18.V.
18
IM

 

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Collegium Historicum wznowiła dla pracowników, doktorantów i studentów UAM możliwość wypożyczania oraz dokonania zwrotu publikacji wypożyczonych w BCH.

 

Obsługa Czytelników odbywa się w drzwiach czytelni (wejście z zewnątrz od strony zachodniej) – UDOSTĘPNIANIE oraz w wyznaczonym miejscu w holu Collegium Historicum – ZWROTY (wystawiony wózek biblioteczny). Podczas przebywania w obrębie punktów wypożyczeń oraz zwrotów czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 2 metry) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta, przed podejściem do stanowiska obsługi dezynfekować ręce płynem odkażającym; zaleca się stosować rękawiczki ochronne.

 

Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika. Wszelkich płatności należy dokonywać z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

 

 

Wypożyczenia

  1. Publikacje przeznaczone do wypożyczenia na zewnątrz (opisane w katalogu jako „Wypożyczane wszystkim czytelnikom z UAM”) zamawiać należy elektronicznie
    w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 woluminów. Zamówienia składane na większą liczbę książek będą ograniczane do pięciu wg kolejności wydruku.
  3. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00, w miejscu wyznaczonym tzn. w drzwiach czytelni Biblioteki Collegium Historicum. O możliwości odbioru zamówionych materiałów informuje wpis na Koncie czytelnika i/lub e-mail. Prosimy zgłaszać się po nie, w ciągu 7 dni, po sprawdzeniu, że już się na koncie znajdują.
  4. Z publikacji niepodlegających wypożyczeniom (opisane w katalogu jako „Udostępniane na specjalnych zasadach” oraz „Do korzystania w czytelni”) Biblioteka może   wykonać kopie, na które należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bibhis@amu.edu.pl wg zasad widocznych poniżej (do 30 stron skanu jednorazowo).

Informujemy, że nie ma możliwości wypożyczeń korespondencyjnych.

 

 

Zwroty

  1. Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 w holu Collegium Historicum, odkładając publikacje na wyznaczony wózek biblioteczny. Książki poddane będą trzydniowej kwarantannie. Po czterech dniach od moment zwrotu książek czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia na swoim koncie, czy materiały biblioteczne zostały z niego zdjęte.
  2. Zaległe opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych należy uregulować wyłącznie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. W gmachu Collegium Historicum nie będą pobierane żadne płatności.
  3. Za książki, których termin zwrotu przypadł na okres zamknięcia Biblioteki lub obecny czas ograniczonego funkcjonowania, nie będą pobierane kary. Termin zwrotu wypożyczonych książek będzie automatycznie przedłużany do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania Biblioteki.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zwrotu książek przesyłką pocztową poleconą.

Książki  prosimy przesłać na adres biblioteki Biblioteka Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 61-614 Poznań.

 

 

Zamów skan w Bibliotece Collegium Historicum

Usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów BCH jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów UAM .

 

Ogólne zasady składania zamówień:

1 – zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibhis@amu.edu.pl.

2 – zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne tj. w przypadku:

– fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, zakres stron,  sygnaturę oraz sygnaturę lokalną książki z katalogu on-line;

– artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line;

3  –  limit  jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron skanu;

4 – zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych;

5 – przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.

 

Biblioteka zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.